© Copyright 2021 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool
03 lipca 2020

Omawiamy streszczenie książki "Blitzscaling", a dodatkowo komentujemy poszczególne paragrafy. Uczymy się słownictwa w języku angielskim. Jeśli chcesz otrzymać streszczenie książki w języku angielskim, napisz wiadomość do nas na adres email: kontakt@chatschool.pl

 

Odcinek 1/6.

 

Przydatne słowa z omawianej książki:

 

Rapid – nagły, szybki np. wzrost liczby użytkowników

Astounding – zdumiewający

Scrappy – marny np. biznes

Fortune favours the bold – Fortuna sprzyja odważnym

Blitzscaling – szybkie skalowanie/rozrastanie

In shorthand – w skrócie

Scale up – powiększać np. rysunek w skali

Labor force – siła robocza

Odcinek 2/6.

 

Booth – budka np. z lemoniadą

Approximation – przybliżenie

Run out – skończyć np. zapasy kubków

50-fold increase – 50-krotny wzrost np. obrotów

Caveat – zastrzeżenie

Seek – starać się np. żeby rosnąć seek to grow

Instructive – pouczający

Warfare – działania wojenne

Retreat – odwrót np. wojska z obcego terytorium  

Swiftly – szybko np. postępować

Outweigh – przeważać coś np. wygrana przeważa ryzyka

Odcinek 3/6.

 

Caution – uwaga

Nip – uszczypnąć

Bud – zarodek

Shudder – drżeć np. ze strachu

Peer to peer – osoba do osoby np. Uber (bezpośredni kontakt kierowca-klient)

Undercut - podciąć

Bulk – duża ilość np. kubków

No compunction – bez skrupułów

For the sake of – przez wzgląd na…

Dominance – przewaga

Odcinek 4/6.

 

Thrive – prosperować

Unprecedented – bez precedensu, niebywały

Scramble – wdrapywać się

Flock – gromadzić się

Loop – pętla

Insurmountable – nie do pokonania

Tap into – wykorzystać np. okazje

Ultimate – najlepszy np. rynek do sprzedaży butów

Equate to – równać się

Thus – a zatem

War chest – fundusze na wojne

To have an Edge – mieć przewagę

To clamor – wrzeszczeć

 

Odcinek 5/6.

 

Technicality – strona techniczn

Incentive – bodziec

Nor – ani np. Now is not the time nor place for it.

Entail – pociąg za sobą

Nible – zwinny

Tinker – majstrować

Commodity – towar

To daunt – zrażać

Contender – zawodnik

Thorny – drażliwy

Midst of – w środku np. szybkiego wzrostu firmy

Turmoil – zamieszanie

Sexual harrasment allegations emerged – Pojawiły się zarzuty nękania seksualnego

Displeased – zdenerwowany

 

Odcinek 6/6.

 

Shell out – bulić

To harness – okiełznać np. Everything changed after the man harnessed fire.

The latter – ten drugi, ten ostatni np. We have elected the new president and prime minister, the latter being a subordinate of the former.

Facilitating – udostępnianie

Endeavour – próba, wysiłek

Hefty – wysoki, duży np. The hefty price scared me away.

Captivating – urzekający

Outrageous – oburzający np. Her behaviour was outrageous.

Payoff – spłata

Increasingly – coraz bardziej np. She's becoming increasingly irritating.

Helm – drążek sterowy

Streszczenie książki Blitzscaling po angielsku i nasz komentarz.
Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool