© Copyright 2022 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool

Question tags mają w języku polskim wiele nazw (bardziej i mniej formalnych) — pytania rozłączne, zaczepki językowe, końcówki językowe i formy pytające. 

 

Nazw jest wiele, ponieważ często nie do końca rozumiemy, czym one są, nieprawdaż? Może i tak, ale w języku angielskim używane są bardzo często i są świetnym sposobem na żywe i naturalnie brzmiące wypowiedzi. 

Poznajmy je więc raz a dobrze. 

Spis treści:

1. Czym są question tags ?

2. Question tags — ogólne zasady i budowa

3. Questions tags — konstrukcje w różnych czasach

4. Wyjątki

5. Intonacja

Question tags

20 września 2022

Czym są question tags ?
 

W języku angielskim godzinę można powiedzieć na dwa sposoby. 

Question tags, to krótkie pytania, które dodajemy do zdań twierdzących lub przeczących, aby uzyskać potwierdzenie od naszego słuchacza, lub sprowokować jego odpowiedź. W języku polskim odpowiednikiem są zwroty  nieprawdaż?, prawda?, czyż nie?, no nie?... 
 

Question tags — ogólne zasady i budowa 
 

W języku polskim dodajemy słówko na końcu zdania. Po angielsku trzeba się troszkę bardziej nagimnastykować, ale po krótkiej praktyce na pewno nie będą Ci one sprawiały trudności.

 

Główna zasada jest taka: 

 • po zdaniu twierdzącym question tag jest w formie przeczenia

  • He is really handsome, isn’t he? - Jest naprawdę przystojny, prawda?

 • po zdaniu przeczącym question tag jest w formie twierdzenia

  • He isn’t tall, is he? - On nie jest wysoki, prawda? 
    

Sam question tag składa się z czasownika posiłkowego lub modalnego odpowiadającemu pierwszej części konstrukcji i odpowiedniego podmiotu. 

 • They are here, aren’t they? - Są tutaj, czyż nie? 

 • She isn’t too smart, is she? - Ona nie jest zbyt mądra, prawda? 
   

Uważaj jednak na zdania twierdzące, posiadające słowo o znaczeniu negatywnym (np. barely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing i seldom). Traktujemy je wtedy jak zdania przeczące: 

 • He hardly ever comes to parties, does he? - On prawie nigdy nie przychodzi na imprezy, no nie?

 • They rarely visit you, do they? - Rzadko cię odwiedzają, prawda? 
   

Zaobserwuj też jak zmienia się znaczenie yes i no w odpowiedzi na zdanie przeczące z pytaniem rozłącznym: 

 • You’re not going to school today, are you? - Nie idziesz dzisiaj do szkoły, prawda? 

  • Yes. (I am going to school) - Tak. (Idę do szkoły)

  • No. (I am not going to school) - Nie. (Nie idę do szkoły) 
    

Gdy chcemy czegoś się dowiedzieć lub prosimy kogoś, żeby coś dla nas zrobił, używamy konstrukcji zdania przeczącego i intonacji wznoszącej (więcej o intonacji w osobnej części artykułu): 

 • You haven’t got a pen, have you? - Nie masz może długopisu? (dosł. Nie masz długopisu, prawda?)

  • Yes, here is it. - Tak, proszę. 

 • You don’t know where my notebook is, do you? - Nie wiesz może, gdzie jest mój notatnik? (dosł. Nie wiesz, gdzie jest mój notatnik, prawda?) 

  • No, I have no idea, sorry. - Nie, nie mam pojęcia, przykro mi.

Questions tags — konstrukcje
w różnych czasach
 

Znasz już ogólne zasady tworzenia question tags. Spójrz teraz, jak zachowują się one w różnych czasach i konstrukcjach:

 

 Zdanie przeczące

   Zdanie twierdzące

 You aren't my father, are you?

 You are my father, aren’t you?

 She isn't nice, is she?

 She is nice, isn't she?

 I wasn't fast, was I?

 I was fast, wasn't I?

 They weren't there, were they?

 They were there, weren't they?

 She doesn't speak French, does she?

 She speaks French, doesn't she?

 They don't speak French, do they?

 They speak French, don't they?

 You didn't finish the book, did you?

 You finished the book, didn't you?

 We haven't been there, have we?

 We have been there, haven't we?

 She hasn't been there, has she?

 She has been there, hasn't she?

 You hadn't seen this, had you?

 You had seen this, hadn't you?

 She won't tell them, will she?

 She will tell them, won't she?

 You couldn't clean the house, could you?

 You could clean the house, couldn't you?

 They mustn't say anything, must they?

 They must say something, mustn't they?

 I shouldn't go, should I?

 I should go, shouldn't I?

 You wouldn't do this to me, would you?

 

 You would do this to me, wouldn't you?

 

 

 

Wyjątki 
 

Jak zwykle w języku angielskim mamy kilka wyjątków, które trzeba zapamiętać. 

 

I am… aren’t I? 

 • I am late, aren’t I? - Jestem spóźniony/a, prawda? 
   

Tryb rozkazujący 

 • Stop smoking, will/won’t you? - Przestań palić, dobrze? 

 • Don’t ever stop painting, will you? - Nigdy nie przestawaj malować, dobrze? 
   

Let’s…shall

 • Let’s dance, shall we? - Zatańczmy, dobrze? 

 • Let’s go to school now, shall we? - Chodźmy teraz do szkoły, dobrze? 
   

Have got (określenie posiadania) - got nie pojawia się w pytaniu rozłącznym

 • He has got the most beautiful car, hasn’t he? - On ma najpiękniejszy samochód, prawda? 
   

There is/ there are (znajduje/ą się) 

 • There aren’t many errors, are there? - Nie ma wielu błędów, prawda?

 • There is a cat there, isn’t there? - Jest tam kot, prawda? 
   

This is/ that is 

 • This is my book, isn’t it? - To moja książka, prawda? 

 • That isn’t my umbrella, is it? - To nie jest mój parasol, prawda? 
   

Everybody/nobody… they 

 • Everybody left before midnight, didn’t they? - Wszyscy wyszli przed północą, mam rację? 

 • Nobody works in the office anymore, do they? - Nikt już nie pracuje w biurze, prawda? (nobody to słowo o znaczeniu negatywnym dlatego question tag jest w formie twierdzącej)

Umów się na bezpłatną lekcje

NAUCZ SIĘ MÓWIĆ PO ANGIELSKU Z CHATSCHOOL

 • Zajęcia indywidualne online z jednym stałym lub wieloma lektorami

 • Zajęcia codziennie 7:00-22:00

 • Dostęp do polskich lektorów i native speakerów

24 września 2022
Too i enough to dwa przydatne przysłówki, które zmieniają stopień nasilenia przymiotnika, innego przysłówka lub rzeczownika.  Too oznacza zbyt, więc użyjemy go gdy chcemy powiedzieć, że czegoś jest za dużo
20 września 2022
Question tags mają w języku polskim wiele nazw (bardziej i mniej formalnych) — pytania rozłączne, zaczepki językowe, końcówki językowe i formy pytające.  Nazw jest wiele, ponieważ często nie do końca

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Intonacja
 

To intonacja nadaje znaczenie naszym zaczepkom językowym. Gdy wypowiadamy question tags tonem wznoszącym, zadajemy pytanie, na które oczekujemy odpowiedzi. 

 

Przeczytaj poniższe przykłady na głos — z głosem wznoszącym się na pytaniu rozłącznym. 

 • You haven’t got an umbrella with you, have you

  • No, I haven't. 

 • You don’t know where my coat is, do you?   

  • No, I don’t. 
    

Gdy nasz głos opada, szukamy jedynie potwierdzenia tego co powiedzieliśmy. 
 

Przeczytaj poniższe przykłady na głos — z głosem opadającym na question tag. 

 • It’s such a lovely day today, isn’t it

  • Yes it is. 

 • It isn’t a good time to chat, is it?  

  • No, I’m in a hurry. 
    

Na zakończenie zapraszamy na utrwalenie wiedzy z native speakerem: 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool