© Copyright 2021 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool
16 grudnia 2019

Komunikacja w języku angielskim to dziś korporacyjny standard, dlatego pracodawcy chętnie inwestują w kursy dla swoich pracowników. O ile łatwo jest zebrać grupę zainteresowanych i wyznaczyć cel, o tyle wybór szkoły językowej, lektora i formy zajęć okazują się prawdziwym wyzwaniem. Poniżej podpowiadamy, jak mu sprostać.

 

Kurs Business English szyty na miarę

 

Pragnieniem każdego klienta jest dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb. Nie będzie to jednak możliwe bez wyznaczenia konkretnego celu. Jest on uzależniony od specyfiki organizacji, a często działu. Inny zasób słów jest wykorzystywany w księgowości, a odmienny wśród pracowników marketingu internetowego. W zależności od specyfiki wykonywanej pracy kładzie się nacisk na poszczególne umiejętności. Celem dla niektórych organizacji jest usprawnienie mówienia i poprawa płynności oraz akcentu, a w innych kładzie się nacisk na umiejętnie pisanie maili biznesowych. Angielski dla firm to starannie opracowany program, który powinien mieć również określoną strukturę, która pozwoli dobrać taką metodykę, aby efektem było opanowanie konkretnych umiejętności. Jest to kwestia bardzo indywidualna, a więc wymagająca elastyczności ze strony wykonawcy. Często zdarza się, że sztywny program nauczania jest postrzegany przez pracowników jako nieatrakcyjny, a wtedy nauka okaże się jedynie nieudaną inwestycję i straconym czasem. Myśląc o celu, warto sięgnąć do koncepcji SMART, której poszczególne litery zawierają poszczególne jego cechy:

 

  • S - Specific - konkretny,
  • M- Measurable - mierzalny (możliwy do sprawdzenia),
  • A - Achieveable - osiągalny (nadmierne ambicje nigdy nie są dobrym doradcą),
  • R - Relevant - istotny (nośnik konkretnych wartości),
  • T - Time - Bound - określony w czasie ( bez deadline'u ani rusz).


Angielski dla pracowników - wsłuchaj się w ich potrzeby, a osiągniesz korzyści!

 

Satysfakcja z wybranego kursu business english to suma wielu czynników. Przy wyborze konkretnego wykonawcy należy uwzględnić następujące kryteria:

 

1. Elastyczność w omawianiu warunków współpracy,

2. Forma prowadzenia zajęć,

3. Doświadczenie i osobowość lektora,

4. Miejsce prowadzenia zajęć,

5. Sposób weryfikacji postępów w toku nauczania.

 

Wykonawca powinien wykorzystać swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie, aby w jak najlepszy sposób zbliżyć naszą firmę do upragnionego celu. Ważnym kryterium jest otwartość, ponieważ sztywne podążanie za programem i przewidywalny tok pracy z książką obecnie po prostu się nie sprawdzają. Istotne jest to, aby lektor był kompetentny i zaangażowany. Nawet jeśli nie dysponuje odpowiednimi materiałami to ważne, aby potrafił umiejętnie wykorzystać w tym celu Internet. Materiał powinien być dostosowany do realnych potrzeb kursantów i być na tyle interesujący, aby uczestnicy kursu byli nim zainteresowani.W trakcie rozmowy z wykonawcą nie należy bać się zadawania pytań. Ważną kwestią do omówienia jest forma weryfikowania wiedzy. Często ten wątek budzi wiele kontrowersji, jednak ustalenie sposobu sprawdzenia poziomu wiedzy pracowników powinno się odbywać w porozumieniu z działem HR. Dobrym sposobem może być wdrożenie metody elektronicznej,która pozwoli na łatwe zweryfikowanie frekwencji, a także wygenerowanie raportów dotyczących postępów w nauce. Taka współpraca będzie owocna dla obydwu stron. Lektor będzie mógł usprawnić swoją pracę, a firma ocenić korzyści płynące z kursu.

 

Angielski online - wygodna i nowoczesna metoda nauczania

 

Istotnym aspektem zajęć jest miejsce spotkań tak, aby było one dogodne dla wszystkich uczestników. Z tego względu coraz częściej pracodawcy decydują, aby była to siedziba firmy. Często spotykanym problemem jest jednak dostępność salek i brak dyspozycyjności czasowej lektora, ponieważ dojazd do firmy bywa kłopotliwy. Kurs Business English w formule online to wygoda i umiejętne połączenie edukacji z nowymi technologiami. Interaktywne zajęcia są coraz częściej przez pracowników postrzegane jako ciekawsze i bardziej swobodne. W Chatschool proponujemy również tę metodę, ale najpierw zapraszamy na bezpłatną lekcję próbną!

Kurs z języka angielskiego dla pracowników - 5 kryteriów wyboru wykonawcy
Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool