© Copyright 2021 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool

Zanim zdecydujemy się na kontynuację nauki języka i wyznaczymy nowe cele, należy realnie ocenić nasze umiejętności. Wskazanie odpowiedniego poziomu to niezbędna informacja dla nauczyciela, aby ten mógł dobrać odpowiednie materiały. Odpowiednie przygotowanie zajęć przekłada się z kolei na efektywność nauki.

03 września 2019

Jak określić poziom znajomości języka?

Skala Rady Europy wyróżniła dla każdego języka, w tym również angielskiego – sześć poziomów biegłości językowej. Do każdego z nich są przypisane konkretne umiejętności. W praktyce często okazuje się jednak, że nie wszystkie zagadnienia są przez nas opanowane a niektóre, przysparzają nam duże problemy. Pomocne przy określeniu naszego poziomu języka będzie niewątpliwie przeanalizowanie każdej umiejętności punkt po punkcie. Metodą stosowaną przez wiele szkół językowych jest test z angielskiego. Jednak okazuje się ona zawodna, ponieważ jest oparta na losowym zestawie pytań. Zakreślenie odpowiednich odpowiedzi nie zawsze jest konsekwencją posiadania wiedzy, ale często jest wynikiem zgadywania. W Chatschool nie wierzymy w sztywne testy poziomujące – dla nas praktyka jest zawsze na pierwszym miejscu!

Umiejętności językowe ciężko jest ocenić, porównać, a w konsekwencji sprawdzić. Najprostszym przykładem jest sytuacja, w której dwie osoby władają językiem na tym samym poziomie, jednak posiadają zupełnie inne umiejętności. Jest to uwarunkowane indywidualnymi predyspozycjami i tak zwanym „wyczuciem językowym”. Umiejętnością, którą ocenia się wysoko, jest mówienie i właśnie ono jest niezawodnym kryterium przy określeniu poziomu języka. Zwraca się tu uwagę  na używanie odpowiedniego akcentu, płynność wypowiedzi i tempo mówienia. Biorąc pod uwagę te wszystkie kryteria, metodą stosowaną w Chatschool, jest sprawdzenie umiejętności podczas żywej konwersacji w trakcie bezpłatnego spotkania. Dlaczego taki sposób? Wielokrotnie zdarzało się, że osoba deklarowała poziom B2 i argumentowała to wynikiem testu z innej szkoły językowej. Po konwersacji w Chatschool okazywało się jednak, że po rozmowie jej poziom ocenialiśmy na A2. W ten sposób mogła zacząć brać udział w dyskusjach na poziomie B2/C1, które jedynie zniechęcałyby taką osobę zbyt skomplikowanym słownictwem.

 

Celem przyświecającym od początku powstania szkoły Chatschool jest nacisk na żywą konwersację. Dlatego stawiamy na realną komunikację w formie konwersacji. Znajomość teorii języka angielskiego – reguł i zasad gramatycznych nie zastąpi żywej komunikacji, która pozwala porozumiewać się w sytuacjach dnia codziennego, ale również w pracy. Konwersacje stwarzają niepowtarzalną okazję do szybszego opanowania szerokiego zasobu słownictwa, ale też wyćwiczenia umiejętności płynnego mówienia. Aby określić poziom znajomości języka, należy spojrzeć na posiadanie umiejętności w sposób kompleksowy. Mówienie jest doskonałą trampoliną, która pozwoli wskoczyć na wyższy poziom. Konwersacje to skuteczna metoda doskonalenia umiejętności językowych, które w przyszłości pozwolą nam skutecznie się porozumiewać.

 

Różne poziomy a realne umiejętności
Jak podszlifować znajomość języka?
Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool