© Copyright 2022 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool

W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie kiedy używamy Future Perfect.

 

Dowiesz się, jaka jest konstrukcja zdań w tym czasie i przećwiczysz nabytą wiedzę.

Future Perfect - budowa i zastosowanie [Poznaj czas w kilka minut]

28 lipca 2022
Future Perfect - budowa i zastosowanie

Spis treści:

1. Future Perfect Simple - zastosowanie

2. Future Perfect Simple - budowa

a) Twierdzenia

b) Przeczenia

c) Pytania

Future Perfect Simple - zastosowanie

Czasu Future Perfect używamy do określania czynności, które jeszcze się nie wydarzyły i zakończą się w przyszłości. 

 

Możemy odnosić się do sytuacji dokonanych w odniesieniu do następującej po niej czynności lub do określonego punktu na osi czasu. 

 

We will have arrived just before your graduation. 

(Wrócimy tuż przed Twoim dyplomem) 

 

Tony will have read his second book by Friday. 

(Tony przeczyta swoją drugą książkę do piątku)

Future Perfect Simple - budowa

Twierdzenia

Czas Future Perfect to struktura gramatyczna używana zazwyczaj na zaawansowanym poziomie języka angielskiego. Jego budowa natomiast nie jest szczególnie trudna.

 

Zdania twierdzące w Future Perfect tworzymy poprzez zastosowanie operatora will have oraz czasownika w trzeciej formie (lub, jak w przypadku czasowników regularnych z końcówką -ed) 

 

Podmiot

Operator

I

will have

You

will have

He/She/It

will have

We

will have

You

will have

They

will have

 

Konstrukcja zdań twierdzących w Future Perfect:

 

Podmiot + will have + czasownik w trzeciej osobie + reszta zdania

 

Przykłady: 

 

I will have ended the lessons by 5 p.m.

(Skończę lekcje do 5 po południu)

 

You will have arrived by Friday.

(Powinieneś wrócić do piątku)

 

Mrs. Jacobs will have been married for five years by next week.

(Pani Jacobs będzie mężatką pięć lat od następnego tygodnia)

 

We will have talked to each other by now.

(Powinniśmy do tego czasu ze sobą porozmawiać)

 

You will have been a Math teacher for ten years by next month.

(Będziecie nauczycielami matematyki dziesięć lat od następnego miesiąca)

 

They will have read their books by tomorrow.

(Oni powinni przeczytać swoje książki do jutra)

Przeczenia

Pytania

Przeczenia w czasie Future Perfect tworzymy poprzez zastosowanie operatora won't have z czasownikiem w trzeciej formie. 

 

Podmiot

Operator

I

won't have

You

won't have

He/She/It

won't have

We

won't have

You

won't have

They

won't have

 

Konstrukcja zdań przeczących w Future Perfect:

 

Podmiot + won't have + czasownik w trzeciej osobie + reszta zdania

 

Przykłady: 

 

I won't have finished the lessons by 5 p.m.

(Skończę lekcje do 5 po południu)

 

You won't have arrived by Friday.

(Powinieneś wrócić do piątku)

 

Mrs. Jacobs won't have been married for five years by next week.

(Pani Jacobs będzie mężatką pięć lat od następnego tygodnia)

 

We won't have talked to each other by now.

(Powinniśmy do tego czasu ze sobą porozmawiać)

 

You won't have been a Math teacher for ten years by next month.

(Będziecie nauczycielami matematyki dziesięć lat od następnego miesiąca)

 

They won't have read their books by tomorrow.

(Oni powinni przeczytać swoje książki do jutra)

Pytania w czasie Future Perfect tworzymy poprzez postawienie operatora will przed podmiotem. 

 

Operator

Podmiot

Operator

Will

I

have

Will

You

have

Will

He/She/It

have

Will

We

have

Will

You

have

Will

They

have

Konstrukcja zdań pytających w Future Perfect:

 

Will + podmiot + have + czasownik w trzeciej osobie + reszta zdania

 

Przykłady: 

 

Will I have ended the lessons by 5 p.m.?

(Czy skończę lekcje do 5 po południu? )

 

Will you have arrived by Friday?

(Czy powinieneś wrócić do piątku? )

 

Will Mrs. Jacobs have been married for five years by next week? 

(Czy Pani Jacobs będzie mężatką pięć lat od następnego tygodnia)

 

Will we have talked to each other by now?

(Czy powinniśmy do tego czasu ze sobą porozmawiać? )

 

Will you have been a Math teacher for ten years by next month?

(Czy będziecie nauczycielami matematyki dziesięć lat od następnego miesiąca? )

 

Will they have read their books by tomorrow?

(Czy oni powinni przeczytać swoje książki do jutra? )

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool