© Copyright 2022 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool
28 lipca 2022
W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie kiedy używamy Future Perfect. Dowiesz się, jaka jest konstrukcja zdań w tym czasie i przećwiczysz nabytą wiedzę.
27 lipca 2022
Czas Past Perfect Continuous (nazywany również Past Perfect Progressive) to czas zaprzeszły niedokonany, którego używamy, kiedy chcemy podkreślić, że jakaś akcja rozpoczęła się w przeszłości i trwała do innego punktu
20 lipca 2022
Past Perfect Simple jest czasem zaprzeszłym. W języku polskim jest to konstrukcja dość archaiczna, ale może kojarzysz ją z książek i filmów („wziąłem był, malowałem był”).  Dzięki Past Perfect możemy
20 lipca 2022
Past Continuous to czas przeszły niedokonany. Używamy go, gdy mówimy o czynnościach, które trwały, lecz nie wiemy, czy się zakończyły oraz, czy przyniosły oczekiwany rezultat. W jakich sytuacjach warto skorzystać

Gramatyka

Porady

Słownictwo

Gramatyka

Porady

Słownictwo

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool