© Copyright 2022 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool

Nauce języka obcego towarzyszy przede wszystkim dążenie do osiągnięcie biegłości językowej. Jednym z jej przejawów jest płynność wypowiedzi, gdzie tempo mówienia i akcent sprawiają, że można określić poziom znajomości języka, jako natywny. Jak sprawić, aby ten cel nie pozostał jedynie w sferze marzeń, ale stał się rzeczywistością?

Jak nauczyć się mówić po angielsku płynnie?

07 stycznia 2022
Jak nauczyć się mówić po angielsku płynnie?

Czym jest płynny angielski?

Od czego zacząć mówienie po angielsku?

Co jest najważniejsze w nauce mówienia po angielsku?

Jaki jest najczęstszy błąd przy nauce mówienia po angielsku?

Zanim przejdziemy do prezentacji sposobów na osiągnięcie biegłości językowej, należy odpowiedzieć na pytanie, kiedy możemy o niej mówić?

 

Najprościej zdefiniować ją jako stan, w którym jesteśmy w stanie się posługiwać językiem angielskim w sposób spontaniczny, bez jąkania.

 

W celu umiejscowienia poziomu powstała sześciostopniowa skala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), która służy określeniu poziomu biegłości językowej.

 

Ostanie 2 stopnie tej skali, czyli poziomy C1 i C2 są nazywane poziomem biegłości językowej, gdzie drugi z nich to poziom natywny. Wpływ na ocenę naszego poziomu językowego ma słownictwo, jakim się posługujemy.

 

Wyróżnikiem jest szeroki zasób słów, który oznacza również znajomość kilku synonimów jednego wyrazu tak, aby używać ich w sposób zamienny (na przykład, zamiast not drunk można użyć słowa sober).

Nieregularność i pośpiech są najczęściej popełnianymi błędami podczas nauki. I chociaż nie ma jednej odpowiedzi na pytanie – jak nauczyć się mówić po angielsku płynnie – to warto sobie to zadanie ułatwić.

 

W języku angielskim podstawowym błędem jest chęć szybkiego opanowania wszystkich 12 czasów w nim występujących. Wynika to nie tylko z ambicji, ale również zbyt teoretycznego podejścia do nauki języka.

 

Momentem weryfikacji umiejętności jest w tym przypadku praktyka, która pokazuje, że wszystkie czasy zaczynają się mieszać, co prowadzi do powstania chaosu. Zakłóca to proces nauki języka i hamuje postępy, uniemożliwiając płynne mówienie.

 

Najlepsza metoda nauki angielskiego to opanowanie czterech podstawowych czasów: Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Future Simple. Wystarczy posłuchać nagrań native speakerów, którzy operują głównie tymi czterema czasami.

 

Nie oznacza to jednak rezygnacji z nauki pozostałych ośmiu czasów, ale należy do niej przystąpić dopiero po opanowaniu podstawowych czasów. Wpływ na postępy w nauce angielskiego ma oczywiście regularność i umiejętne rozplanowanie materiału, a także dobór ćwiczeń, a wreszcie częste konwersacje.

Biegłe posługiwanie się angielskim to przede wszystkim zasługa praktycznych ćwiczeń, a w tym miejscu należy podkreślić znaczącą rolę konwersacji. Lektor tego języka płynnie się wysławia i jest w stanie nie tylko rozmawiać, ale również natychmiast korygować nasz akcent.

 

Mówienie po angielsku to nauka przełamywania barier, ale też umiejętność samodzielnej korekty własnych błędów. Jest ona dowodem bardzo dobrej znajomości języka i reguł nim rządzących.

 

Kluczem do sukcesu są nie tylko wysokiej jakości konwersacje, ale również ich częstotliwości i liczba godzin, dlatego trzeba rzeczywiście dużo rozmawiać. Najlepiej zacząć od tematów, które rzeczywiście nas interesują i stopniowo rozszerzać tematykę.

 

Nauka języka to ciągły proces, dlatego można obrazowo porównać ją do uprawiania sportu. Po zaprzestaniu treningów mięśnie odzwyczają się od pracy i kurczą się, a powrót do stanu sprzed aktywności fizycznej jest trudny i wymaga przejścia przez określony zestaw ćwiczeń jeszcze raz.

 

Dlatego zapamiętaj, że jeśli nie rozmawiasz po angielsku regularnie, to płynność w komunikacji się pogarsza!

Niestety Polacy należą do narodu, który wstydzi się posługiwać językami obcymi. Bierze się to z kilku powodów. Alena Witt mówi jak walczyć z tym przekleństwem.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool