Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Jaki jest najczęstszy błąd przy nauce mówienia po angielsku?

 

Niestety Polacy należą do narodu, który wstydzi się posługiwać językami obcymi. Bierze się to z kilku powodów. Arlena Witt mówi jak walczyć z tym przekleństwem.

 

 

Co jest najważniejsze w nauce mówienia po angielsku?

 

Biegłe posługiwanie się angielskim to przede wszystkim zasługa praktycznych ćwiczeń, a w tym miejscu należy podkreślić znaczącą rolę konwersacji. Lektor tego języka płynnie się wysławia i jest w stanie nie tylko rozmawiać, ale również natychmiast korygować nasz akcent.

 

Mówienie po angielsku to nauka przełamywania barier, ale też umiejętność samodzielnej korekty własnych błędów. Jest ona dowodem bardzo dobrej znajomości języka i reguł nim rządzących.

 

Kluczem do sukcesu są nie tylko wysokiej jakości konwersacje, ale również ich częstotliwości i liczba godzin, dlatego trzeba rzeczywiście dużo rozmawiać. Najlepiej zacząć od tematów, które rzeczywiście nas interesują i stopniowo rozszerzać tematykę.

 

Nauka języka to ciągły proces, dlatego można obrazowo porównać ją do uprawiania sportu. Po zaprzestaniu treningów mięśnie odzwyczają się od pracy i kurczą się, a powrót do stanu sprzed aktywności fizycznej jest trudny i wymaga przejścia przez określony zestaw ćwiczeń jeszcze raz.

 

Dlatego zapamiętaj, że jeśli nie rozmawiasz po angielsku regularnie, to płynność w komunikacji się pogarsza!

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Jak nauczyć się mówić po angielsku płynnie?

Jak płynnie mówić po angielsku?

07 stycznia 2022
Zastosowanie used to i would

Nauce języka obcego towarzyszy przede wszystkim dążenie do osiągnięcie biegłości językowej. Jednym z jej przejawów jest płynność wypowiedzi, gdzie tempo mówienia i akcent sprawiają, że można określić poziom znajomości języka, jako natywny. Jak sprawić, aby ten cel nie pozostał jedynie w sferze marzeń, ale stał się rzeczywistością?

 

 

Czym jest płynne mówienie po angielsku?

 

Zanim przejdziemy do prezentacji sposobów na osiągnięcie biegłości językowej, należy odpowiedzieć na pytanie, kiedy możemy o niej mówić?

 

Najprościej zdefiniować ją jako stan, w którym jesteśmy w stanie się posługiwać językiem angielskim w sposób spontaniczny, bez jąkania.

 

W celu umiejscowienia poziomu powstała sześciostopniowa skala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), która służy określeniu poziomu biegłości językowej.

 

Ostanie 2 stopnie tej skali, czyli poziomy C1 i C2 są nazywane poziomem biegłości językowej, gdzie drugi z nich to poziom natywny. Wpływ na ocenę naszego poziomu językowego ma słownictwo, jakim się posługujemy.

 

Wyróżnikiem jest szeroki zasób słów, który oznacza również znajomość kilku synonimów jednego wyrazu tak, aby używać ich w sposób zamienny (na przykład, zamiast not drunk można użyć słowa sober).

 

 

Od czego zacząć mówienie po angielsku?

 

Od czego zacząć mówienie po angielsku?

 

Nieregularność i pośpiech są najczęściej popełnianymi błędami podczas nauki. I chociaż nie ma jednej odpowiedzi na pytanie – jak nauczyć się mówić po angielsku płynnie – to warto sobie to zadanie ułatwić.

 

W języku angielskim podstawowym błędem jest chęć szybkiego opanowania wszystkich 12 czasów w nim występujących. Wynika to nie tylko z ambicji, ale również zbyt teoretycznego podejścia do nauki języka.

 

Momentem weryfikacji umiejętności jest w tym przypadku praktyka, która pokazuje, że wszystkie czasy zaczynają się mieszać, co prowadzi do powstania chaosu. Zakłóca to proces nauki języka i hamuje postępy, uniemożliwiając płynne mówienie.

 

Najlepsza metoda nauki angielskiego to opanowanie czterech podstawowych czasów: Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Future Simple. Wystarczy posłuchać nagrań native speakerów, którzy operują głównie tymi czterema czasami.

 

Nie oznacza to jednak rezygnacji z nauki pozostałych ośmiu czasów, ale należy do niej przystąpić dopiero po opanowaniu podstawowych czasów. Wpływ na postępy w nauce angielskiego ma oczywiście regularność i umiejętne rozplanowanie materiału, a także dobór ćwiczeń, a wreszcie częste konwersacje.

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

29 marca 2023
 Wielkanoc (Easter) to najważniejsze święto dla Chrześcijan na całym świecie, którzy świętują zmartwychwstanie (resurrection) Jezusa
23 marca 2023
Słownictwo związane z naszym miejscem zamieszkania jest bardzo przydatne. Poznaj nazwy pomieszczeń, mebli (futrniture), elementów
16 marca 2023
Bajki to naprawdę świetny pomysł na naukę języka, dla dzieci i dorosłych. Jest jednak kilka
09 marca 2023
Have something done to forma mowy pasywnej, której używamy, gdy chcemy powiedzieć, że pewna akcja

© Copyright 2023 by Chatschool