Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Przedimek określony (the definite article) – the

 

Przedimek określony postawisz przed rzeczownikami niepoliczalnymi i policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej. ‘The’ zastosujesz przy rzeczownikach, które są znane rozmówcy i ściśle określone.

 

I’m reading a book. The book is very interesting.

Czytam książkę (w domyśle: jakąś). (W domyśle: ta) książka jest bardzo interesująca.

 

 

Kiedy używamy the w języku angielskim? Zasady stosowania przedimków

 

 

Kiedy używamy the?

 

Istnieje kilka uniwersalnych reguł na stosowanie the:

 

 • Rzeczowniki, które stanowią jedynych przedstawicieli gatunku, klasy:

He was the first man who set foot on the moon.

Był pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na Księżycu.

 

The giraffe is the tallest animal in the world.

Żyrafa jest najwyższym zwierzęciem na świecie.

 

 • Niektóre nazwy geograficzne, m.in. nazwy mórz, oceanów, rzek, łańcuchów górskich, archipelagów:

I’d like to sail the Pacific Ocean.

Chciałbym żeglować po Pacyfiku.

 

The Clyde is one of the biggest rivers in Scotland.

Clyde to jedna z największych rzek Szkocji.

 

 • Przed nazwami państw zawierających wyrazy: kingdom, state, republic, union:

I stayed in the United Kingdom for several years.

Przebywałem kilka lat w Wielkiej Brytanii.

 

The United States of America is next on my list of places to visit.

Stany Zjednoczone Ameryki są kolejne na mojej liście miejsc do odwiedzenia.

 

 

Kiedy nie stosujemy the (zero article)

 

 • Przed nazwami większości państw, miast, stanów, ulic, jezior, szczytów, kontynentów czy wysp:

Katerina is from Ukraine.

Katerina jest z Ukrainy.

 

Loch Lomond is called the Gateway to the Highlands.

Loch Lomond nosi miano Bramy do Highlands.

 

 • Rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej, które oznaczają grupę ludzi tej samej narodowości lub wykonujący ten sam zawód. Odnosi się to także do grup zwierząt tego samego gatunku:

Dogs are very loyal to their owners.

Psy są bardzo lojalne wobec swoich właścicieli.

 

Poles are used to harsh winters.

Polacy są przyzwyczajeni do surowych zim.

 

 • Przed nazwami dni tygodnia, miesięcy, ważniejszych świąt:

I will call you on Wednesday.

Zadzwonię w środę.

 

Christmas is always a very magical time.

Boże Narodzenie to zawsze bardzo magiczny czas.

 

My birthday is in June.

Moje urodziny są w czerwcu.

 

 • Przed nazwami posiłków (z wyjątkiem konkretnych posiłków traktowanych jako wydarzenia)

We had dinner at a fancy restaurant.

Zjedliśmy kolację w eleganckiej restauracji.

ale

The dinner was a success.

Kolacja zakończyła się sukcesem.

 

We’ve received an invitation for lunch at Gordon Ramsay’s restaurant.

Otrzymaliśmy zaproszenie na lunch w restauracji Gordona Ramsaya.

ale

We didn’t like the lunch.

Nie smakował nam ten obiad.

 

 • Przed nazwami następujących instytucji: school, college, jail, gaol, prison, church (w brytyjskim angielskim również: university, hospital) – z wyjątkiem, jeśli chodzi nam o budynek, a nie instytucję. Wtedy musimy użyć przedimka.

I go to school every morning.

Codziennie rano chodzę do szkoły.

ale

The school has twenty classrooms.

Szkoła posiada dwadzieścia sal lekcyjnych.

 

My parents go to church every Sunday.

Moi rodzice chodzą do kościoła w każdą niedzielę.

ale

The church is very large.

Kościół jest bardzo duży.

 

 

Kiedy nie stosujemy the (zero article)

 

 

 • Przed nazwami dyscyplin sportowych:

I love playing volleyball.

Uwielbiam grać w siatkówkę

 

Football is not very popular in our country.

Piłka nożna nie jest zbyt popularna w naszym kraju.

 

 • Przed nazwami przedmiotów szkolnych:

I am good at mathematics.

Jestem dobra/y z matematyki.

 

I hate biology.

Nienawidzę biologii.

 

 

 

A, an, the — podsumowanie i ćwiczenie

 

Zanim przejdziemy do ćwiczeń, obejrzyj jeszcze poniższy film, który w prosty sposób podsumowuje wszystko czego dziś się nauczyłeś:

 

 

 

Uzupełnij poniższe zdania właściwymi przedimkami. Jeżeli uważasz, że przedimek jest zbędny, pomiń go.

 1. Emma often listens to _______ radio in her car.

 2. It would be ____________ honor.

 3. The government sent us __________ US ambassador.

 4. This is ________ honest opinion.

 5. Josh plays________ football very rarely.

 6. They were involved in _______ RTA.

 7. We traveled through ________ Europe by _____ bus.

 8. _____ Thames is _____ English river.

 9. I often play ______ guitar.

 10. Earth orbits _______ sun.

 

 

Odpowiedzi:

 1. the

 2. an

 3. a

 4. an

 5. -

 6. an

 7. - ; -

 8. The; an

 9. The

 10. The

 

Czy zasady użycia a, an, the są już dla Ciebie zrozumiałe?

 

Mam nadzieję, że artykuł i ćwiczenia wyjaśniły Ci znaczenie przyimków i ich funkcjonowanie w języku angielskim.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
kiedy uzywamy a an the

Kiedy używamy a, an, the - zasady stosowania przedimków w języku angielskim

21 czerwca 2022
Zastosowanie used to i would

Kiedy używamy a, an, the i czy w ogóle należy ich użyć?

 

Zapewne często frapuje Cię to pytanie. Nic w tym dziwnego. Występowanie a, an i the jest czymś, co różni język angielski i język polski pod względem gramatyki.

 

Na szczęście, reguły dotyczące ich użycia nie są skomplikowane. Poniżej znajdziesz kilka podstawowych zasad stosowania przedimków a, an i the w języku angielskim. Na końcu znajdują się też ćwiczenie, które pozwoli Ci utrwalić nabytą wiedzę. Zatem, do dzieła!

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Przedimek nieokreślony (the indefinite article) - a/an

 

Zasady stosowania przedimka a/an w języku angielskim są dość klarowne. Stawiamy go przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.

 

A\an funkcjonuje jako wprowadzenie danego rzeczownika do konwersacji, czy też wypowiedzi. Jeśli więc mówisz o czymś po raz pierwszy i nie wiesz nic więcej na ten temat, użyj a lub an.

 

A girl shouted my name.

Dziewczyna wykrzyknęła moje imię.

 

There is a squirrel outside the window.

Wiewiórka jest za oknem.

 

Różnica między użyciem a i an jest niewielka i zależy wyłącznie od dźwięku, którym rozpoczyna się Twój rzeczownik. Jeśli będzie to spółgłoska, użyj a. Jeśli natomiast samogłoska użyj an.

 

An elephant is a very heavy animal.

Słoń jest bardzo ciężkim zwierzęciem.

 

An old wise man once said: be careful with liars.

Stary mędrzec powiedział kiedyś: uważaj na kłamców.

 

Zwróć uwagę, że chodzi tutaj o wymowę, a nie pisownię. Jeśli rzeczownik rozpoczyna się od spółgłoski wymawianej jako samogłoska, użyj an. Jeśli zaczyna się od samogłoski wymawianej jako spółgłoska użyj a.

 

Mark sold a house in an hour.

Mark sprzedał dom w godzinę.

 

A unicorn is an unknown, mysterious creature.

Jednorożec to nieznane, tajemnicze stworzenie.

 

 

Przedimek nieokreślony (the indefinite article) - a/an

 

 

Kiedy używamy a/an?

 

Poza powyższą, prostą regułą, jest kilka zasad i przypadków, w których użyjemy a/an:

 

 • Reprezentant większej grupy:

A lizard is a reptile.

Jaszczurka jest gadem.

 

 • Zawód wykonywany przez daną osobę (w liczbie pojedynczej)

Mike is a lawyer.

Mike jest prawnikiem.

 

Ann is a nurse.

Ann jest pielęgniarką.

ale

Kate and Chris are geologists.

Kate i Chris są geologami.

 

 • Jako zastąpienie liczebnika ‘one’ (potocznie):

There are a million bicycles in Amsterdam.

W Amsterdamie jest milion rowerów.

 

I spent a hundred pounds on a new jacket.

Wydałem sto funtów na nową kurtkę.

 

 

Kiedy używamy a/an w języku angielskim? Zasady stosowania przedimków

 

 • Podając szybkość lub cenę:

She was driving sixty kilometers an hour.

Prowadziła z prędkością sześćdziesięciu kilometrów na godzinę.

 

Strawberries are twenty zlotys a box.

Pudełko truskawek kosztuje dwadzieścia złotych.

 

 • Po with i without przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej:

I had tea with a spoon of honey.

Piłam herbatę z łyżeczką miodu

 

I will be fine with or without an insurance.

Poradzę sobie z ubezpieczeniem lub bez.

 

We are dealing with a problem.

Mamy do czynienia z problemem.

 

 • Po as z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej:

Matt is very successful as a singer.

Mark odnosi sukcesy jako piosenkarz.

 

Use this big towel as a blanket.

Użyj tego dużego ręcznika jako koca.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool