Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Określenia czasu w mowie zależnej

 

To o czym należy pamiętać przy mowie zależnej to zmiana niektórych określeń czasu.:

 

 • today → that day    (dziś → tego dnia)

 • tonight → that night     (dziś wieczór → tamtego dnia wieczorem)

 • yesterday → the previous day   (wczoraj → poprzedniego dnia)

 • last week → the previous week    (w zeszłym tygodniu → w poprzednim tygodniu)

 • tomorrow → the next day    (jutro → następnego dnia)

 • next week → the following week/the next week     (w przyszłym tygodniu → w następnym tygodniu)

 • two days ago → two days before   (dwa dni temu → dwa dni wcześniej)

 • a month ago → the month before    (miesiąc temu → miesiąc wcześniej)

 

 

Określenia czasu w mowie zależnej

 

 

Pamiętaj również o zamianie zaimków zwrotnych i dzierżawczych:

I love my cat! - Kocham mojego kota!

She said she loved her cat. - Ona powiedziała, że kocha swojego kota.

“my” zamieniliśmy na “her”

 

 

 

Pytania

 

1. Zamiana szyku pytania w szyk zdania oznajmującego:

 

Pytania ogólne tworzymy przy użyciu spójnika if/whether (czy), a czasownik stawiamy po podmiocie i ewentualnie nadajemy mu formę właściwą dla zdania oznajmującego.

Przykłady:

 

 • John wants to know “Does Emma speak French?”

John wants to know if Emma speaks French. - John chce wiedzieć, czy Emma mówi po francusku.

 

 • Did David make the bed? Mom asks.

Mom asks if David made the bed. - Mama pyta, czy David pościelił łóżko.

 

 • The waiter asks: ‘Would you like to order something?

The waiter asks if you would like to order something. - Kelner pyta czy chciałbyś coś zamówić.

 

W pytaniach szczegółowych czasownik stawiamy po podmiocie w formie właściwej dla zdania oznajmującego:

 

 • Daria asks: “When does your bus arrive?”

Daria asks when my bus arrives. - Daria pyta, o której przyjeżdża mój autobus.

 

 • “What is Sara doing” asks Kate.

Kate wants to know what Sara is doing. - Kate chce wiedzieć co robi Sara.

 

 • Mom asks “Who were Anna and Jane talking to?”

Mom asks who Anna and Jane were talking to. - Mama pyta, z kim rozmawiały Anna i Jane.

 

 

Pytania w mowie zależnej w języku angielskim

 

 

2. Gdy czasownik, za pomocą którego przytaczamy wypowiedź, jest w czasie przeszłym - stosujemy zmianę czasu gramatycznego o “jeden do tyłu”. Tak samo jak w przypadku zdań oznajmujących (patrz punkt pierwszy).

 

Przykłady:

 

 • Anna asked: “What is her name?"

Anna asked what her name was. - Anna zapytała, jak ona ma na imię.

 

 • “Is she at home?” asked dad.

Dad asked if she was at home. - Tata zapytał, czy ona jest w domu.

 

 • The teacher asked: “What have they done?”

The teacher asked what they had done. - Nauczyciel zapytał, co oni zrobili.

 

3. Zamiana wyrażeń odnoszących się do mówcy, czasu, wypowiedzi:

 

Przykłady:

 

 • The policeman asked me: “Are you the boy’s mother?”

The policeman asked me if I was this boy’s mother. - Policjant zapytał mnie, czy jestem matką tego chłopca.

 

 • John asked me “Do you love me?”

John asked me if I loved him. - John zapytał mnie, czy go kocham.

 

 • The teacher asked me “Why are you here?”

The teacher asked me why I was here. - Nauczyciel zapytał mnie, dlaczego tutaj jestem.

 

 

 

Polecenia i prośby

 

Do wyrażania poleceń i próśb w mowie zależnej najczęściej używamy czasowników ask oraz tell, po czasowniku wprowadzającym polecenie w mowie zależnej stawiamy to oraz czasownik główny w bezokoliczniku. Zdania twierdzące:

 • He asked me to leave. - Poprosił abym wyszła.

 • She has told him to go. - Ona powiedziała mu, żeby wyszedł.

 • I told her to be more patient.- Powiedziałam jej, żeby była bardziej cierpliwa.

 

 

Polecenia i prośby w mowie zależnej w języku angielskim

 

 

Tworzenie przeczeń jest takie samo jak w przypadku zdań twierdzących, natomiast not stawiamy przed to. Zdania przeczące:

 • He asked me not to leave. - On poprosił mnie aby nie odchodziła.

 • She has told him not to go. - Ona powiedziała mu żeby nie szedł.

 • I told her not to stay up late. - Powiedziałem jej, żeby nie siedziała do późna w nocy.

 

Czasowniki ask i tell mogą występować w dowolnym czasie gramatycznym. Nie zmienia to formy bezokolicznika, występującego po tych czasownikach.

 

Właśnie poznałeś mowę zależną, dzięki której bez problemu będziesz mógł zdawać relację z czyjejś wypowiedzi!

 

 

 

Ćwiczenie

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
mowa zależna reported speech

Mowa zależna w angielskim (Reported speech)

01 czerwca 2022
Zastosowanie used to i would

W tym artykule poznasz mowę zależną, niezbędną do relacjonowania czyjejś wypowiedzi.

 

Mowa zależna, czyli Reported Speech używana jest w momencie, gdy relacjonujemy coś, co ktoś powiedział.

 

Dzięki mowie zależnej przekazujemy czyjąś wypowiedź, nie cytując dokładnie tego co ktoś powiedział.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Czasowniki wprowadzające mowę zależną

 

Na początku chciałabym przedstawić listę najpopularniejszych czasowników wprowadzających mowę zależną (reporting verbs), dzięki którym będziemy mogli relacjonować czyjąś wypowiedź.

 

say

 powiedzieć

admit

 przyznać

agree

 zgodzić się

announce

 ogłosić

emphasize

 podkreślić

explain

 wyjaśnić

mention

 wspomnieć

point out

 zauważyć

promise

 obiecać

remind

 przypomnieć

tell

 powiedzieć

warn

 ostrzec

enquire

 zapytać

wonder 

 zastanawiać się 

refuse

 odmówić

 

 

 

Jak tworzymy mowę zależną?

 

Powyżej wymieniłam czasowniki wprowadzające mowę zależną.

 

Dzięki nim będziemy mogli zadecydować w jaki sposób i w jakim czasie skonstruować zdanie w mowie zależnej. 

 

Jeśli czasownik wprowadzający jest w czasie przeszłym, wówczas w języku angielskim następuje zmiana czasu gramatycznego w przytaczanej wypowiedzi.

 

Przykład:

Mike: “I am thirsty” - Jestem spragniony.

Mike says he is thirsty. - Mike mówi, że jest spragniony. (tu następuje zmiana czasu)

Mike said he was thirsty. - Mike powiedział, że jest głodny.

 

 

Jak tworzymy mowę zależną w języku angielskim?

 

 

Poniższa rozpiska przedstawi Ci tzw. backshift, czyli zamianę czasów gramatycznych i konstrukcji w zdaniach oznajmujących, przytaczanych przy użyciu mowy zależnej.

 

1. Present Simple przemienia się w Past Simple

I work here. - Pracuję tutaj.

She said she worked here. - Ona powiedziała, że tu pracuje.

 

2. Present Continuous przemienia się w Past Continuous

I’m working on it. - Pracuję nad tym.

She said she was working on it. - Powiedziała, że nad tym pracuje.

 

3. Present Perfect Simple przemienia się w Past Perfect Simple

I haven’t worked with her. - Nie pracowałam z nią.

She said she hadn’t worked with her. - Powiedziała, że z nią nie pracowała.

 

4. Present Perfect Continuous przemienia się w Past Perfect Continuous

I’ve been working on it. - Pracuję nad tym.

She said she’d been working on it. - Powiedziała, że nad tym pracuje.

 

5. Past Simple przemienia się w Past Perfect Simple

I worked there for five years. - Pracowałam tu przez pięć lat.

She said she had worked there for five years. - Powiedziała, że pracowała tam przez pięć lat.

 

6. Past Continuous przemienia się w Past Perfect Continuous

I wasn’t working here in July last year. - W lipcu zeszłego roku tu nie pracowałam.

She said she hadn’t been working there in July the previous year. - Powiedziała, że nie pracowała tam w lipcu zeszłego roku.

 

7. Future Simple przemienia się w would + bezokolicznik

I’ll work it out. - Rozpracuję to.

She said she would work it out. - Powiedziała, że to rozpracuje.

 

8. Future Continuous przemienia się w would + be + forma z -ing

I’ll be working on it. - Będę nad tym pracowała.

She said she would be working on it. - Powiedziała, że będzie nad tym pracować.

 

9. Can przemienia się w could

I can work it out. - Mogę to rozpracować.

She said she could work it out. - Powiedziała, że może to rozpracować.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool