Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Czasowniki statyczne w czasie Present Continuous

 

Czasowniki statyczne są to czasowniki, które opisują stany i emocje. Możemy podzielić je na następujące kategorie: 

 

  • czasowniki opisujące zmysły: see, hear, sound, taste, smell

 

  • czasowniki wyrażające emocje i uczucia: love, hate, (dis)like, prefer, want, wish

 

  • czasowniki wyrażające posiadanie: belong, contain, consist of, have, own, possess

 

  • czasowniki wyrażające poglądy: (dis)agree, appear=seem, believe, doubt, know, remember, suppose, think, understand, recognise

 

  • Inne: be, cost, need, mean 

 

UWAGA! 

Niektóre z wyżej wymienionych czasowników mają więcej niż jedno znaczenie i mogą odnaleźć się w formie continuous. Dlaczego? Ponieważ opisują zarówno stan, jak i proces. 

 

THINK 

I think he’s very handsome. - Uważam (to jest moje zdanie), że on jest bardzo przystojny. 

I’m thinking about buying a new house. - Myślę (rozważam możliwość) o zakupie nowego domu. 

 

TASTE

The salad tastes great. - Sałatka smakuje wybornie. (To jest jej cecha)

My mum is tasting the soup to see if it is good. -  Mama próbuje zupę, żeby sprawdzić, czy jest dobra. 

 

HAVE

I have a bath in my bathroom, not a shower. - W łazience mam wannę, nie prysznic. (posiadanie)

I’m having a bath right now. -  Biorę teraz kąpiel. (czynność) 

 

FEEL 

The rabbit’s fur feels soft. - Sierść królika jest miękka. (To jest naturalna cecha tego zwierzątka)

She is feeling the rabbit. - Ona dotyka królika. (Czuje pod palcami jego miękką sierść)

 

Jak mogłeś zauważyć po powyższych przykładach niektóre czasowniki statyczne mogą należeć do grupy czasowników dynamicznych. Mają więc dwa znaczenia, tj. znaczenie statyczne oraz znaczenie dynamiczne.

 

Na przykład czasownik have może oznaczać posiadanie (wtedy jest czasownikiem statycznym) lub czynność (czasownik dynamiczny). Innym przykładem jest czasownik feel, który w znaczeniu statycznym określa daną cechę przedmiotu a w znaczeniu dynamicznym, czynność, czyli dotykać albo poczuć.

 

 

Czasowniki statyczne w czasie Present Continuous

 

 

Kiedy używamy Present Continuous?

 

Jak wiesz Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły. Istotą zrozumienia tego czasu jest zrozumienie aspektu ciągłego (continuous). Aspekt ten opisuje czynności trwające w danym momencie.

 

 

1. Dana chwila

 

Czynność dzieje się w tej chwili

 

I’m reading an article about Present Continuous tense. - Czytam artykuł o czasie Present Continuous.

 

 

2. Tymczasowa czynność

 

Czynności, które mają charakter tymczasowy, ale nie dzieją się w chwili mówienia. 

 

She’s reading an interesting book. - On czyta ciekawą książkę. (nie czyta jej w tej chwili, ale czyta ją w danym momencie w teraźniejszości, obecnie). 

 

He’s doing a driving course. - On robi prawo jazdy. 

 

My sister is studying English. - Moja siostra studiuje język angielski.

 

 

3. Zmieniające się sytuacje

 

Czas Present Continuous używamy również, gdy sytuacja ulega zmianie.

 

It’s getting dark. - Robi się ciemno.

 

Your children are growing so fast. - Twoje dzieci tak szybko rosną. 

 

More and more people are using smartphones. - Coraz więcej ludzi używa smartfonów. 

 

 

Kiedy używamy Present Continuous?

 

 

 

4. Powtarzające się uciążliwe czynności

 

Sytuacje, które się bardzo często powtarzają i są dla Ciebie uciążliwe i irytujące.

 

Why are you always criticizing my outfit? - Czemu zawsze krytykujesz mój ubiór?

 

He is constantly complaining about his life. - On ciągle narzeka na swoje życie.

 

 

5. Zaplanowana przyszłość

 

Czasu Present Continuous możesz użyć w odniesieniu do przyszłości, jednak muszą to być zaplanowane wcześniej sytuacje.

 

I’m going to the dentist this Friday. - Idę do dentysty w ten piątek. (miałam wcześniej umówioną wizytę)

 

We’re going on vacation to Croatia this week. - W tym tygodniu jedziemy na wakacje do Chorwacji. (wcześniej zarezerwowaliśmy hotel i kupiliśmy bilety na samolot)

 

A jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki jeszcze sposób wyrażać przyszłość, zobacz ten artykuł o czasie Future Simple.

 

 

Określenie czasu w Present Continuous

 

 

 

Określanie czasu

 

Już wiesz, w jakich sytuacjach używać czasu Present Continuous, więc na pewno domyślasz się, jakie wyrażenia mogą go określać. Sprawdź, czy dobrze myślałeś.

 

now/right now - teraz

 

at the moment - w tym momencie

 

at present - obecnie

 

these days - w tych dniach

 

today - dziś

 

tonight - dziś wieczorem

 

this morning/afternoon/evening - tego ranka/popołudnia/wieczora

 

this week/month/year - w tym tygodniu/miesiącu/roku

 

 

 

Present Continuous ćwiczenia

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
present continuous budowa

Present Continuous budowa i zastosowanie

24 czerwca 2022

Dziś poznasz czas Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły.

 

Nauczysz się więc wyrażać czynności, które dzieją się w chwili obecnej, ale nie tylko.

 

Zapoznaj się z artykułem i zobacz jakie to proste.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Present Continuous budowa

 

Present Continuous składa się z dwóch najważniejszych elementów: 

czasownika “to be” w odpowiedniej formie teraźniejszej oraz z czasownika z końcówką -ing.

 

 

Zdania twierdzące

 

podmiot + to be + czasownik i końcówka -ing + reszta zdania 

 

Przypomnijmy sobie odmianę czasownika “to be”

I (ja)

am ('m)

You (Ty)

are ('re)

He/She/It (On/Ona/Ono)

is ('s)

We (My)

are ('re)

You (Wy)

are ('re)

They (Oni)

are ('re)

 

Przykładowe zdania twierdzące w czasie Present Continuous:

 

I am learning English. - Uczę się języka angielskiego. 

My mum is working in the garden. - Moja mama pracuje w ogrodzie. 

Toby and I are playing with our dog. - Toby i ja bawimy się z psem.

 

 

Zdania przeczące

 

Dodaj do czasownika “to be” słowo “not”, a otrzymasz przeczenie. 

 

Mum, she isn’t sleeping. ꟷ Mamo, ona nie śpi.

I’m not* doing anything wrong. ꟷ Nie robię nic złego.

We aren’t living here at the moment. ꟷ Teraz tu nie mieszkamy. 

 

* I am not ma skrót I’m not. Skrót I amn’t jest niepoprawny.

 

 

Pytania i krótkie odpowiedzi

 

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy poprzez inwersję, a więc przez zamianę operatora z podmiotem. Krótkie odpowiedzi natomiast składają się z osoby oraz czasownika “to be”.

 

Am I learning English? No, you aren't. / Yes, you are.

Are you listening to me? No, I’m not. / Yes, I am.

Is he calling someone? No, he isn’t. / Yes, he is.

 

W pytaniach szczegółowych zachowana zostaje inwersja, ale przed czasownikiem “to be” stoi zaimek pytający. 

Where are you going? - Gdzie idziesz?

Why are they laughing? - Czemu oni się śmieją?

Who is she talking to? - Z kim ona rozmawia? 

What are you doing? - Co robisz?

 

Możesz także stworzyć pytanie z zaprzeczeniem, np.:

Isn’t he working in the garden? - Czy on nie pracuje w ogrodzie?

Am I not wearing your T-shirt? - Czy przypadkiem nie założyłam Twojego t-shirtu?

 

 

Present Continuous budowa i zastosowanie

 

 

Zasady dodawania końcówki -ing

 

1. Kombinacja liter spółgłoska, samogłoska, spółgłoska w przypadku jednosylabowych czasowników. Angielskie samogłoski A, E, I, O, U.

plan - planning 

get - getting

swim - swimming

stop - stopping

run - running 

 

Wyjątki:

  • czasowniki zakończone na -x oraz -w

wax - waxing

mow - mowing

 

  • akcent w dwusylabowych czasownikach, który pada na pierwszą sylabę

happen - happening 

open - opening 

visit - visiting

 

2. Usuń ostatnie -e

have - having

take - taking

 

Wyjątki:

  • Czasowniki

age - ageing

be - being

 

  • Czasowniki zakończone na -ee, -ye, -oe

see - seeing

dye - dyeing

tiptoe - tiptoeing

 

3. Końcówkę -ie zamień na y 

lie - lying

 

4. Nie zmieniaj czasowników zakończonych na -y

play - playing

try - trying

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool