Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Kiedy używamy Present Simple?

 

Present Simple jest podstawą w nauce języka angielskiego. Stosujemy go do: 

 

  • opisywania teraźniejszości:

 

I play piano.

Gram na pianinie. 

 

My sister rides a bike. 

Moja siostra jeźdi rowerem.

 

Mrs Klara checks our tests. 

Pani Klara sprawdza nasze testy.

 

They search beaches with metal detectors. 

Oni przeszukują plaże z detektorami metali.

 

My uncles repair cars and motorcycles. 

Moi wujkowie naprawiają samochody i motocykle.

 

  • opisywania czynności stałych, powtarzających się z określoną częstotliwością:

 

I play piano every Saturday. 

Gram na pianinie w każdą sobotę.

 

My sister rides a bike every day. 

Moja siostra jeździ rowerem każdego dnia.

 

Mrs Klara always checks our tests. 

Pani Klara zawsze sprawdza nasze testy.

 

They seldom search beaches with metal detectors. 

Oni bardzo rzadko przeszukują plaże z detektorami metali.

 

My uncles occasionally repair cars and motorcycles. 

Moi wujkowie okazjonalnie naprawiają samochody i motocykle.

 

  • opisywania uczuć, emocji, stanów:

 

I love playing piano. 

Kocham grać na pianinie.

 

My sister knows how to ride a bike. 

Moja siostra wie, jak jeździć rowerem.

 

Mrs Clara understands our abilities in physics. 

Pani Clara rozumie nasze umiejętności z fizyki.

 

They trust their metal detector. 

Oni ufają swojemu detektorowi metali.

 

My uncles like spending time repairing cars. 

Moi wujkowie lubią spędzać czas na naprawie samochodów.

 

 

Kiedy używamy Present Simple?

 

 

Określniki czasu i częstotliwości dla Present Simple

 

Always — zawsze

 

My daughter is always late for dinner.

Moja córka zawsze spóźnionia się na obiad.

 

They always care for thier pets. 

Oni zawsze opiekują się swoimi zwierzętami.  

 

Usually — zwykle

 

We are usually on time.

Zwykle jesteśmy na czas.

 

Sara usually play soccer with her brother.

Sara zwykle gra w piłkę ze swoim bratem.

 

Often — często

 

My mum often work till 6.

Moja mama często pracuje do szóstej.

 

I am often in the park.

Jestem często w praku.

 

Sometimes — czasami

 

Families sometimes play in park. 

Rodziny czasami grają w parku.

 

We are sometimes very lazy.

My czasmi jesteśmy bardzo leniwi.

 

Hardly ever — rzadko kiedy

 

She hardly ever speaks.

Ona rzadko kiedy się odzywa.

 

You are hardly ever done with you studies.

Ty rzadko kiedy jesteś gotowy ze swoją nauką. 

 

Occasionally — okazjonalnie

 

Murray ocassionally go at parties.

Murray okazjonalnie chodzi na imprezy.

 

You are occasionally mean.

Okazjonalnie jesteś niemiły.

 

Seldom — rzadko

 

She seldom sell her stuff.

Ona rzadko sprzedaje swoje rzeczy.

 

They are seldom our business partners.

Oni rzadko są naszymi partnerami biznesowymi.

 

Rarely — rzadko

 

We rarely play soccer.

My rzadko gramy w piłkę.

 

I am rarely at rehearsals

Jestem rzadko na próbach.

 

Never — nigdy

 

Gary never drink fizzy drinks.

Gary nigdy nie pije gazowanych napojów.

 

We are never late. 

My nigdy się nie spóźniamy.

 

Every day, Monday, week, month, year, decade

 

I train at the gym every day.

Ćwiczę na siłowni codziennie.

 

You try a new sport every year.

Ty próbujesz nowego sportu co roku.

 

Twice a day, a week, a month, a year, a decade

 

My mum makes me sing twice a week.

Moja mama każe mi śpiewać dwa razy w tygodniu.

 

We dance twice a day in balet class.

Tańczymy dwa razy dziennie w klasie baletu.

 

Three times a week, four times a month, five times an hour

 

You cook three times a week.

Wy gotujecie trzy razy w tygodniu.

 

They go shopping four times a month.

Oni jeżdżą na zakupy cztery razy w miesiącu.

 

 

Określniki czasu i częstotliwości dla Present Simple

 

 

Present Simple ćwiczenia

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Present Simple budowa i zastosowanie

Czas Present Simple: budowa, przykłady i ćwiczenia

06 lipca 2022

Dzisiaj zajmiemy się konstrukcją zdań z użyciem Present Simple.

 

Kiedy używamy tego czasu?

 

Jakich zasad powinniśmy się trzymać? 

 

W języku angielskim najczęściej stosujemy Present Simple do mówienia o teraźniejszości.

 

Dlatego bardzo ważne jest zapoznanie się z regułami tworzenia zdań, łączenia poszczególnych określeń, które są charakterystyczne dla tego czasu.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Present Simple budowa

 

 

Zdania twierdzące

 

Czas Present Simple jest jednym z podstawowych zagadnień podejmowanych w pierwszych latach nauki języka angielskiego. 

 

Wyróżnia się dwie konstrukcje zdań: z “to be” oraz innymi czasownikami. Najpierw zajmiemy się ogólnym sposobem budowania wypowiedzi z użyciem tego czasu.

 

Konstrukcja zdań twierdzących wygląda następująco:

 

Podmiot + czasownik + reszta zdania

 

W zależności od osoby przy czasowniku może pojawiać się końcówka “-s”. Tą kwestię podejmiemy w dalszych częściach artykułu.

 

Przyjrzyjmy się przykładom:

 

I love horses.

(Lubię konie)

 

You never ride your bike.

(Nigdy nie jeździsz swoim rowerem)

 

She plays piano every night.

(Ona gra na pianinie każdej nocy)

 

We always clean tables after dinner.

(Zawsze sprzątamy ze stołu po kolacji)

 

You seldom dry clothes outside.

(Wy rzadko suszycie ubrania na zewnątrz)

 

They hate balloons.

 (Oni nienawidzą balonów)

 

 

Present Simple - budowa i zastosowanie - zdania twierdzące

 

 

Zdania przeczące

 

W języku angielskim do tworzenia zdań przeczących w czasie prostym konieczne jest użycie czasownika posiłkowego do/does.

 

Na początku przeanalizujemy, do których osób stosujemy, którą formę

 

Osoba

Czasownik posiłkowy

Przeczenie

I

do

don’t

You

do

don’t

He/She/It

does

doesn’t

We

do

don’t

You

do

don’t

They

do

don’t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja zdań przeczących wygląda następująco:

 

Podmiot + do/does + not + czasownik + reszta zdania

 

Przyjrzyjmy się przykładom:

 

I don’t eat pancakes for breakfast.

(Nie jem placków na śniadanie)

 

You don’t drink coffee anymore.

(Ty już nie pijesz kawy)

 

He doesn’t dance.

(On nie tańczy)

 

We don’t play soccer on Saturday.

(My nie gramy w piłkę w soboty)

 

You don’t understand math.

(Wy nie rozumiecie matematyki)

 

They don’t hate each other.

(Oni nie nienawidzą siebie nawzajem)

 

 

Zdania przeczące w Present Simple - budowa i zastosowanie.

 

 

Zdania pytające

 

Tworząc pytania z zastosowaniem Present Simple musimy zwrócić uwagę na dwie ważne konstrukcje, od których zależy złożoność odpowiedzi.

 

Gdy chcemy otrzymać krótką, zwięzłą informację, sięgamy po czasownik posiłkowy do/does.

Wtedy szkielet pytania wygląda następująco:

 

Do/Does + podmiot + czasownik +reszta zdania + ?

 

Na przykład:

 

Do I remember you from somewhere? Yes, I do.

(Pamiętam Cię skądś?)

 

Do you go skiing every Winter? No, you don’t.

(Czy każdej zimy jeździsz na narty?)

 

Does it turn off automatically after cooking? No, it doesn’t.

(Czy to wyłącza się automatycznie po gotowanie?)

 

Do we want to drive around one more time? Yes, we do

(Chcemy się jeszcze raz przejechać?)

 

Do you like my piece? Yes, we do.

(Podoba się wam mój obraz?) 

 

Do they know that class is canceled? No they don’t.

(Czy oni wiedzą, że zajęcia są odwołane?) 

 

W przypadku pytań szczegółowych korzystamy z wyrazów pytających miejsca, osoby czy czasu, czyli: where, who, when, what, whose, whom. Wygląda to tak:

 

Wyraz pytający + do/does + podmiot + czasownik + resztą zdania + ? 

 

Na przykład:

 

When do I need to go to the airport to catch my flight to Mexico? 

(Kiedy muszę wyruszyć na lotnisko, żeby zdążyć na samolot do Meksyku?) 

 

Where do you put my pan? 

(Gdzie położyłeś moją patelnię?) 

 

To whom does this phone belong? 

(Do kogo należy ten telefon? 

 

What do we put on ourselves tonight? 

(Co nałożymy dzisiaj na siebie?) 

 

When do you celebrate your birthday? 

(Kiedy świętujesz swoje urodziny?) 

 

Where do they always eat? 

(Gdzie oni zawsze jedzą?) 

 

 

Zdania pytające w Present Simple - zastosowanie i budowa

 

 

Czasowniki z “s”

 

Czas Present Simple jest specyficzny, gdyż w trzeciej osobie liczby pojedyńczej do czasowników dodajemy końcówkę "-s", "-es" lub “-ies”.

 

Czasownik podstawowy

Końcówka

Czasownik w trzeciej osobie

ride

-s

rides

work

-s

works

sing

-s

sings

fall

-s

falls

call

-s

calls

do

-es

does

go

-es

goes

finish

-es

finishes

miss

-es

misses

mix

-es

mixes

hurry

-ies

hurries

study

-ies

studies

carry

-ies

carries

try

-ies

tries

fly

-ies

flies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present Simple i czasownik “to be”

 

W języku angielskim możemy spotkać się z dwoma przypadkami, gdy musimy zmienić formę czasownika.

 

Jest to trzecia osoba liczby pojedynczej, którą już omówiliśmy oraz zastosowanie konstrukcji “to be”.

 

Poszczególny typy zdań tworzymy w następujący sposób:

 

  • twierdzące:

 

Podmiot + to be + reszta zdania

 

I am a doctor.

Jestem doktorem.

 

You are very generous.

Jesteś bardzo hojny.

 

My uncle is strict.

Mój wujek jest surowy.

 

We are on a plane.

Jesteśmy na pokładzie samolotu.

 

You are far away from us.

Jesteście daleko od nas.

 

They are who they used to be.

Oni są tacy sami.

 

  • przeczące:

 

Podmiot + to be + not + reszta zdania

 

I am not a trainer.

Nie jestem trenerem.

 

You are not cheap.

Nie jesteś skąpy.

 

My uncle is not easy-going.

Mój wujek nie jest wyluzowany.

 

We are not on the train.

Nie podróżujemy pociągiem.

 

You are not so far away from us.

Nie jesteście daleko od nas.

 

They are not who they used to be.

Oni nie są tacy sami.

 

  • pytania:

 

“To be” + podmiot + reszta zdania + ?

 

Am I a vet? No, I’m not.

Czy jestem weterynarzem? Nie, nie jestem.

 

Are you generous? Yes, you are. 

Czy jesteś hojny? Tak, jesteś.

 

Is my uncle easy-going? No, he isn’t.

Czy mój wujek jest wyluzowany? Nie, nie jest.

 

Are we on a plane? Yes, we are.

Czy jesteśmy na pokładzie samolotu? Tak, jesteśmy.

 

Are you far away from us? Yes, you are.

Czy jesteście daleko od nas? Tak, jesteście.

 

Are they who they used to be? No, thet aren’t.

Czy oni są tacy sami? Nie, nie są.

 

Who am I to you?

Kim jestem dla ciebie?

 

When are your birthday?

Kiedy są twoje urodziny?

 

Which is my uncles dog?

Który to jest pies wujka?

 

Who are they?

Kim oni są?


Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool