Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Angielski biznesowy: spotkanie biznesowe

 

Na spotkaniu biznesowym, oprócz wspomnianych już słówek i wyrażeń, przydatne będą także całe zdania, przy pomocy których możesz rozpocząć lub podsumować spotkanie, poprosić rozmówcę o wyjaśnienie albo zadać pytanie.

 

Jako osoba organizująca posiedzenie, możesz skorzystać z takich sformułowań jak:

 

 • Welcome everyone and thank you for coming. – Witam wszystkich i dziękuję za przybycie.

 • Thank you for coming at such short notice. – Dziękuję za przybycie w tak krótkim czasie.

 • Can I have your attention? – Czy mogę prosić o uwagę?

 • The main goal of today’s meeting is… – Głównym celem dzisiejszego spotkania jest…

 • What we need to discuss today is… – To, co musimy dzisiaj omówić, to…

 • We have important issues to discuss. – Mamy ważne tematy do omówienia.

 • There are several items on the agenda. First… – W porządku obrad jest kilka punktów. Pierwszy z nich…

 • Let’s move on to the next topic. – Przejdźmy do następnego tematu.

 • Let’s talk about... – Porozmawiajmy o…

 • Let’s look at… – Przyjrzyjmy się…

 • Please feel free to ask any questions. – Proszę śmiało zadawać pytania.

 • To sum up our meeting… – Podsumowując nasze spotkanie…

 • In summary… – Podsumowując…

 • Let’s finish here today. – Zakończmy na tym dzisiaj.

 • That’s all I wanted to discuss today. – To wszystko, co chciałem dzisiaj omówić.

 • That’s it for today. – To wszystko na dzisiaj.

 • Thank you all for coming. – Dziękuję wszystkim za przybycie.

 • Thank you for your participation. – Dziękuję wam za uczestnictwo.

 

Angielski biznesowy: spotkanie biznesowe, rozmówki

 

Z kolei jako uczestnik spotkania za przydatne możesz uznać następujące zwroty:

 

 • Can you repeat that please? – Czy możesz powtórzyć?

 • Could you clarify? – Czy mógłbyś wyjaśnić?

 • Sorry to break in, but I want to ask about something. – Przepraszam, że się wtrącam, ale chcę o coś zapytać.

 • Excuse me for interrupting. – Przepraszam, że przeszkadzam.

 • What are your thoughts on…? – Jakie są twoje przemyślenia na temat…?

 • My suggestion would be to… – Sugerował/a bym…

 • My thoughts on the topic are… – Moje przemyślenia na ten temat są następujące…

 • Just to be clear… – Dla jasności…

 • I can agree up to a point. – Zgadzam się do pewnego stopnia.

 • I see your point. – Rozumiem co masz na myśli.

 

Zwroty grzecznościowe po angielsku — czyli jak być uprzejmym po angielsku?

 

 

 

Angielski biznesowy: rozmówki

 

Angielski biznesowy często obowiązuje również w rozmowach z przełożonymi, współpracownikami i klientami. Codzienne sytuacje w pracy mogą wymagać od Ciebie użycia takich konstrukcji jak:

 

 • As far as I’m concerned. – Jeśli o mnie chodzi.

 • I suppose so. – Tak przypuszczam.

 • I assume that… – Zakładam, że…

 • As far as I am aware. – O ile wiem.

 • To the best of my knowledge. – O ile mi wiadomo…

 • Take your time. – Nie śpiesz się.

 • If I were you… – Na Twoim miejscu…

 • I think you should… – Myślę, że powinieneś…

 • For instance… – Na przykład…

 • I am in favour of… – Popieram…

 • There is no denying that… – Nie można zaprzeczyć, że …

 • There is no question about… – Nie ulega wątpliwości, że….

 • Sorry to bother you. – Przepraszam, że przeszkadzam.

 • It goes without saying. – To jest oczywiste.

 • Without a shadow of a doubt. – Bez cienia wątpliwości.

 • Better luck next time. – Powodzenia następnym razem.

 • All in favour? – Wszyscy za?

 • I will take a look at my calendar. – Zerknę do swojego kalendarza.

 

Jeśli chcesz poznać jeszcze więcej fraz oraz idiomów przydatnych w angielskim biznesowym, obejrzyj poniższy film!

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Transformacje zdań w języku angielskim

Angielski biznesowy (przydatne zwroty i słówka)

21 października 2023

W sytuacjach oficjalnych – w biurach, na spotkaniach z klientami czy podczas prezentacji lub przemowy, należy posługiwać się tzw. angielskim biznesowym (Business English), który różni się od codziennego języka czy znanej nam z filmów i seriali mowy potocznej.

 

Aby swobodnie posługiwać się tą odmianą angielskiego, warto poznać specjalistyczne określenia, idiomy i słówka stosowane w profesjonalnym środowisku. Pamiętaj też, żeby w swoich wypowiedziach nie stosować uproszczonej gramatyki i trzymać się formalnych konstrukcji.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

 

Angielski biznesowy: podstawowe zwroty

 

Angielski biznesowy: podstawowe zwroty

 

Słownictwo stosowane w angielskim biznesowym jest bogate i zależne od dziedziny, którą się zajmujesz. Mimo tego można stworzyć listę zwrotów, przydatnych w niemal wszystkich profesjach. W codziennej pracy posłużą Ci następujące określenia:

 

 • deal – umowa, transakcja, interes,

 • agreement – porozumienie,

 • authorization – upoważnienie, autoryzacja,

 • cooperation – współpraca,

 • agenda – program, porządek obrad,

 • deadline – ostateczny termin,

 • invoice – faktura,

 • to issue an invoice – wystawić fakturę,

 • conditions of a contract – warunki umowy,

 • onboarding, onboarding process – proces wdrażania nowego pracownika do firmy,

 • business plan – plan biznesowy, opis strategii biznesowej firmy,

 • action plan – plan działania,

 • balance sheet – bilans, zestawienie bilansowe

 • excel sheet – arkusz w Excelu,

 • start-up, start-up company – początkująca firma,

 • stock – akcje, kapitał akcyjny,

 • market leader – lider na rynku,

 • to do business with somebody – prowadzić z kimś interesy,

 • to beat the competition – pokonać konkurencję.

 

Z kolei podczas udziału lub organizacji spotkania, możesz napotkać takie zwroty jak:

 

 • to arrange a meeting – zorganizować spotkanie,

 • to attend a meeting – brać udział w spotkaniu,

 • to chair the meeting – prowadzić spotkanie,

 • staff meeting – spotkanie pracowników,

 • board meeting – posiedzenie zarządu,

 • preparatory meeting – zebranie przygotowawcze,

 • brainstorm – burza mózgów,

 • feedback – informacja zwrotna, opinie.

 

Angielski biznesowy: przydatne idiomy

 

Jeśli chcesz opisać strukturę firmy, jej działy i pracowników, skorzystaj z poniższych słówek:

 

 • headquarters – główna siedziba firmy,

 • department – dział,

 • branch – jeden z oddziałów firmy,

 • founder – założyciel,

 • CEO (Chief Executive Officer) – dyrektor generalny,

 • white-collar worker – pracownik biurowy,

 • blue-collar worker – pracownik fizyczny,

 • sales representative – przedstawiciel handlowy,

 • stakeholder – udziałowiec, partner biznesowy,

 • HR (Human Resources) – dział personalny, zajmujący się pracownikami,

 • key figure – kluczowa postać, ważna osoba,

 • big fish – „gruba ryba”, ważna lub wpływowa osoba,

 • dress code – zasady ubioru obowiązujące w firmie.

 

 

 

Angielski biznesowy: przydatne idiomy

 

Angielski biznesowy wyróżniają także idiomy, przydatne w codziennych rozmowach w profesjonalnym środowisku:

 

 • up to speed – na bieżąco,

 • get the ball rolling – zacząć coś,

 • get down to business – przystępować do rzeczy, zabrać się do pracy,

 • to have the upper hand – mieć przewagę,

 • ahead of the curve – na przodzie, na prowadzeniu,

 • by the book – zgodnie z zasadami,

 • bring something to the table – wnieść, zaoferować coś przydatnego, wartościowego (do firmy, do dyskusji),

 • think outside the box – myśleć kreatywnie, być pomysłowym,

 • hit the nail on the head – trafić w sedno,

 • on the same page – mieć takie samo zdanie, zgadzać się,

 • for the long haul – na dłuższą metę,

 • to go the extra mile – dołożyć wszelkich starań, poświęcić się bardziej, aby osiągnąć cel,

 • burn the midnight oil – pracować do późnej nocy,

 • go down to the wire – zakończyć coś tuż przed końcem czasu,

 • cut corners – ograniczać koszty, ciąć wydatki,

 • pull the plug – zakończyć czynność, odciąć fundusze,

 • all in the same boat – na tym samym wózku, wspólnie znajdować się w trudnej sytuacji,

 • back to the drawing board – zaczynać coś na nowo,

 • back to square one – zaczynać coś na nowo,

 • on the back burner – odłożone na później, na dalszy plan.

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool