Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Angielski biznesowy: spotkanie biznesowe

 

Na spotkaniu biznesowym, oprócz wspomnianych już słówek i wyrażeń, przydatne będą także całe zdania, przy pomocy których możesz rozpocząć lub podsumować spotkanie, poprosić rozmówcę o wyjaśnienie albo zadać pytanie.

 

Jako osoba organizująca posiedzenie, możesz skorzystać z takich sformułowań jak:

 

 • Welcome everyone and thank you for coming. – Witam wszystkich i dziękuję za przybycie.

 • Thank you for coming at such short notice. – Dziękuję za przybycie w tak krótkim czasie.

 • Can I have your attention? – Czy mogę prosić o uwagę?

 • The main goal of today’s meeting is… – Głównym celem dzisiejszego spotkania jest…

 • What we need to discuss today is… – To, co musimy dzisiaj omówić, to…

 • We have important issues to discuss. – Mamy ważne tematy do omówienia.

 • There are several items on the agenda. First… – W porządku obrad jest kilka punktów. Pierwszy z nich…

 • Let’s move on to the next topic. – Przejdźmy do następnego tematu.

 • Let’s talk about... – Porozmawiajmy o…

 • Let’s look at… – Przyjrzyjmy się…

 • Please feel free to ask any questions. – Proszę śmiało zadawać pytania.

 • To sum up our meeting… – Podsumowując nasze spotkanie…

 • In summary… – Podsumowując…

 • Let’s finish here today. – Zakończmy na tym dzisiaj.

 • That’s all I wanted to discuss today. – To wszystko, co chciałem dzisiaj omówić.

 • That’s it for today. – To wszystko na dzisiaj.

 • Thank you all for coming. – Dziękuję wszystkim za przybycie.

 • Thank you for your participation. – Dziękuję wam za uczestnictwo.

 

Angielski biznesowy: spotkanie biznesowe, rozmówki

 

Z kolei jako uczestnik spotkania za przydatne możesz uznać następujące zwroty:

 

 • Can you repeat that please? – Czy możesz powtórzyć?

 • Could you clarify? – Czy mógłbyś wyjaśnić?

 • Sorry to break in, but I want to ask about something. – Przepraszam, że się wtrącam, ale chcę o coś zapytać.

 • Excuse me for interrupting. – Przepraszam, że przeszkadzam.

 • What are your thoughts on…? – Jakie są twoje przemyślenia na temat…?

 • My suggestion would be to… – Sugerował/a bym…

 • My thoughts on the topic are… – Moje przemyślenia na ten temat są następujące…

 • Just to be clear… – Dla jasności…

 • I can agree up to a point. – Zgadzam się do pewnego stopnia.

 • I see your point. – Rozumiem co masz na myśli.

 

Zwroty grzecznościowe po angielsku — czyli jak być uprzejmym po angielsku?

 

 

 

Angielski biznesowy: rozmówki

 

Angielski biznesowy często obowiązuje również w rozmowach z przełożonymi, współpracownikami i klientami. Codzienne sytuacje w pracy mogą wymagać od Ciebie użycia takich konstrukcji jak:

 

 • As far as I’m concerned. – Jeśli o mnie chodzi.

 • I suppose so. – Tak przypuszczam.

 • I assume that… – Zakładam, że…

 • As far as I am aware. – O ile wiem.

 • To the best of my knowledge. – O ile mi wiadomo…

 • Take your time. – Nie śpiesz się.

 • If I were you… – Na Twoim miejscu…

 • I think you should… – Myślę, że powinieneś…

 • For instance… – Na przykład…

 • I am in favour of… – Popieram…

 • There is no denying that… – Nie można zaprzeczyć, że …

 • There is no question about… – Nie ulega wątpliwości, że….

 • Sorry to bother you. – Przepraszam, że przeszkadzam.

 • It goes without saying. – To jest oczywiste.

 • Without a shadow of a doubt. – Bez cienia wątpliwości.

 • Better luck next time. – Powodzenia następnym razem.

 • All in favour? – Wszyscy za?

 • I will take a look at my calendar. – Zerknę do swojego kalendarza.

 

Jeśli chcesz poznać jeszcze więcej fraz oraz idiomów przydatnych w angielskim biznesowym, obejrzyj poniższy film!

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Zaproszenie na urodziny po angielsku

Angielski biznesowy (przydatne zwroty i słówka)

21 października 2023

W sytuacjach oficjalnych – w biurach, na spotkaniach z klientami czy podczas prezentacji lub przemowy, należy posługiwać się tzw. angielskim biznesowym (Business English), który różni się od codziennego języka czy znanej nam z filmów i seriali mowy potocznej.

 

Aby swobodnie posługiwać się tą odmianą angielskiego, warto poznać specjalistyczne określenia, idiomy i słówka stosowane w profesjonalnym środowisku. Pamiętaj też, żeby w swoich wypowiedziach nie stosować uproszczonej gramatyki i trzymać się formalnych konstrukcji.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

 

Angielski biznesowy: podstawowe zwroty

 

Angielski biznesowy: podstawowe zwroty

 

Słownictwo stosowane w angielskim biznesowym jest bogate i zależne od dziedziny, którą się zajmujesz. Mimo tego można stworzyć listę zwrotów, przydatnych w niemal wszystkich profesjach. W codziennej pracy posłużą Ci następujące określenia:

 

 • deal – umowa, transakcja, interes,

 • agreement – porozumienie,

 • authorization – upoważnienie, autoryzacja,

 • cooperation – współpraca,

 • agenda – program, porządek obrad,

 • deadline – ostateczny termin,

 • invoice – faktura,

 • to issue an invoice – wystawić fakturę,

 • conditions of a contract – warunki umowy,

 • onboarding, onboarding process – proces wdrażania nowego pracownika do firmy,

 • business plan – plan biznesowy, opis strategii biznesowej firmy,

 • action plan – plan działania,

 • balance sheet – bilans, zestawienie bilansowe

 • excel sheet – arkusz w Excelu,

 • start-up, start-up company – początkująca firma,

 • stock – akcje, kapitał akcyjny,

 • market leader – lider na rynku,

 • to do business with somebody – prowadzić z kimś interesy,

 • to beat the competition – pokonać konkurencję.

 

Z kolei podczas udziału lub organizacji spotkania, możesz napotkać takie zwroty jak:

 

 • to arrange a meeting – zorganizować spotkanie,

 • to attend a meeting – brać udział w spotkaniu,

 • to chair the meeting – prowadzić spotkanie,

 • staff meeting – spotkanie pracowników,

 • board meeting – posiedzenie zarządu,

 • preparatory meeting – zebranie przygotowawcze,

 • brainstorm – burza mózgów,

 • feedback – informacja zwrotna, opinie.

 

Angielski biznesowy: przydatne idiomy

 

Jeśli chcesz opisać strukturę firmy, jej działy i pracowników, skorzystaj z poniższych słówek:

 

 • headquarters – główna siedziba firmy,

 • department – dział,

 • branch – jeden z oddziałów firmy,

 • founder – założyciel,

 • CEO (Chief Executive Officer) – dyrektor generalny,

 • white-collar worker – pracownik biurowy,

 • blue-collar worker – pracownik fizyczny,

 • sales representative – przedstawiciel handlowy,

 • stakeholder – udziałowiec, partner biznesowy,

 • HR (Human Resources) – dział personalny, zajmujący się pracownikami,

 • key figure – kluczowa postać, ważna osoba,

 • big fish – „gruba ryba”, ważna lub wpływowa osoba,

 • dress code – zasady ubioru obowiązujące w firmie.

 

 

 

Angielski biznesowy: przydatne idiomy

 

Angielski biznesowy wyróżniają także idiomy, przydatne w codziennych rozmowach w profesjonalnym środowisku:

 

 • up to speed – na bieżąco,

 • get the ball rolling – zacząć coś,

 • get down to business – przystępować do rzeczy, zabrać się do pracy,

 • to have the upper hand – mieć przewagę,

 • ahead of the curve – na przodzie, na prowadzeniu,

 • by the book – zgodnie z zasadami,

 • bring something to the table – wnieść, zaoferować coś przydatnego, wartościowego (do firmy, do dyskusji),

 • think outside the box – myśleć kreatywnie, być pomysłowym,

 • hit the nail on the head – trafić w sedno,

 • on the same page – mieć takie samo zdanie, zgadzać się,

 • for the long haul – na dłuższą metę,

 • to go the extra mile – dołożyć wszelkich starań, poświęcić się bardziej, aby osiągnąć cel,

 • burn the midnight oil – pracować do późnej nocy,

 • go down to the wire – zakończyć coś tuż przed końcem czasu,

 • cut corners – ograniczać koszty, ciąć wydatki,

 • pull the plug – zakończyć czynność, odciąć fundusze,

 • all in the same boat – na tym samym wózku, wspólnie znajdować się w trudnej sytuacji,

 • back to the drawing board – zaczynać coś na nowo,

 • back to square one – zaczynać coś na nowo,

 • on the back burner – odłożone na później, na dalszy plan.

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

02 grudnia 2023
Zaproszenie na urodziny (birthday invitation) to krótka forma wypowiedzi, z którą można zetknąć się zarówno
26 listopada 2023
Zapewne wiesz, czym są synonimy. To słowa o takim samym lub podobnym znaczeniu, które stosuje
18 listopada 2023
Jeżeli chcemy dobrze nauczyć się danego języka obcego, to musimy pracować nie tylko nad językiem
12 listopada 2023
Popularność angielskich imion w Polsce wzrasta z dnia na dzień. Obce brzmienie czy pisownia już

© Copyright 2023 by Chatschool