Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Raporty finansowe – słownictwo

 

Raporty to chleb powszedni pracy w finansach. Ale jak mówić o nich po angielsku? Jednym z najczęściej przygotowywanych sprawozdań jest bilans, czyli balance sheet. To zestawienie aktywów (assets) i pasywów (liabilities) sporządzane na początek i koniec okresu sprawozdawczego – beginning and end of the reporting period.

 

Raporty finansowe – słownictwo

 

Drugim z najczęstszych raportów finansowych jest rachunek zysków i strat, czyli profit and loss statement lub, po prostu, income statement. Informuje on o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz o ogólnym wyniku finansowym przedsiębiorstwa.

 

Poniższa lista pomoże Ci zarówno w przygotowywaniu zestawień finansowych po angielsku, jak i w późniejszych dyskusjach o zdanych raportach.

 

 • balance sheet – bilans,

 • profit and loss statement – rachunek zysków i strat,

 • accounts receivable – należności,

 • accounts payable – zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

 • inventory – inwentarz,

 • book value – wartość księgowa,

 • assets – aktywy,

 • liabilities – pasywy,

 • equity – kapitał własny,

 • depreciation – amortyzacja,

 • cost of goods sold – koszt własny sprzedaży,

 • expenses – wydatki, koszty,

 • revenue – przychód,

 • gross profit – zysk brutto,

 • net income – dochód netto.

 

 

 

Angielski dla księgowych – przydatne zwroty

 

W finansach, podobnie jak w dziale HR i innych branżach, obowiązuje specyficzny żargon. Doświadczeni bankierzy czy księgowi, przyzwyczajeni do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, nagłe spadki cen określą mianem bear market, a ich raptowny wzrost – bull market. Zamiast wchodzić w detale i opowiadać o przeprowadzanych kalkulacjach, powiedzą, że spędzili ostatnią dobę crunching the numbers. Z kolei w stosunku do niechętnego do wydatków kolegi z pracy rzucą nonszalanckie określenie cheapskate.

 

Angielski dla księgowych – przydatne zwroty

 

Oto kilka zwrotów i idiomów, które możesz usłyszeć pracując w finansach. Ich znajomość z pewnością przybliży Cię do opanowania całego Wall Street.

 

 • ballpark figure – oszacowana kwota,

 • balance the books – zsumować wszystkie kredyty, a następnie rozliczyć się, płacąc należną kwotę,

 • cooked the books – dokonać zmian w oficjalnych zapisach księgowych w celu oszukania lub wprowadzenia w błąd,

 • creative accountancy – wykorzystywanie luk w przepisach finansowych,

 • money laundering – pranie pieniędzy,

 • crunching the numbers – wykonywać skomplikowane obliczenia matematyczne,

 • drill down – przeprowadzić dogłębną analizę danych,

 • bean counter – osoba podejmująca decyzje finansowe w firmie, zwłaszcza ktoś, kto chce znacznie ograniczyć ilość wydawanych pieniędzy,

 • cheapskate – osoba skąpa, ktoś, kto stara się uniknąć płacenia sprawiedliwej części kosztów lub wydatków,

 • take out a loan – wziąć pożyczkę,

 • get out of debt – wyjść z długu,

 • go bust – zbankrutować,

 • loophole – kruczek prawny,

 • have money to burn – posiadać znacznie więcej pieniędzy niż potrzeba i wydawać je na niepotrzebne rzeczy,

 • bear market – bessa, rynek, na którym występują długotrwałe spadki cen, zwykle o 20% lub więcej. Zwykle występuje w połączeniu z powszechnym pesymizmem inwestorów, likwidacją papierów wartościowych i innych aktywów oraz słabnącą gospodarką,

 • bull market – hossa, rynek, na którym odnotowuje się wzrost cen aktywów i papierów wartościowych, zwykle o 20% lub więcej. W tym okresie inwestorzy są bardziej skłonni do dokonywania zakupów.

 

 

 

Jak rozmawiać o finansach po angielsku?

 

Wiele osób obawia się rozmów o pieniądzach i wciąż traktuje kwestie zarobkowe jako tabu. Jednak pracując w finansach, trzeba być dobrze obytym w tego typu tematach. Jeśli chodzi o negocjacje, otwarta rozmowa o pieniądzach to klucz do sukcesu.

 

Jak rozmawiać o finansach po angielsku?

 

Jak zacząć rozmowę o finansach? W jaki sposób odrzucić nieatrakcyjną ofertę? Poniższe zwroty pomogą Ci brać aktywny udział w dyskusjach biznesowych na wysokim szczeblu i zawierać transakcje korzystne dla obu stron.

 

 1. Let’s talk about money (Porozmawiajmy o pieniądzach): to świetna fraza na otwarcie negocjacji. W ten sposób sygnalizujesz swojemu rozmówcy gotowość do  przejścia do rzeczy. Jeśli szukasz mniej bezpośredniego podejścia, to dobrą alternatywą będzie wyrażenie „Let’s get down to business”.

 2. I’m open to suggestions (Jestem otwarty/a na sugestie): to zdanie pokazuje Twoją otwartość na pomysły i oferty drugiej strony. Podtrzymując negocjacje, zwiększasz szanse na zawarcie korzystnej umowy.

 3. I’m afraid that’s not acceptable (Obawiam się, że to nie do przyjęcia): tego wyrażenia użyjesz, kiedy druga strona oferuje warunki, które są nie do przyjęcia. To bardzo stanowcza odmowa. Łagodniejszą alternatywę stanowi zdanie “I’m sorry, but I can’t accept that” (Przykro mi, ale nie mogę tego zaakceptować), które może sprawić, że druga strona będzie bardziej otwarta na dalsze negocjacje.

 4. What’s your bottom line? (Jaki jest Twój budżet? Jaka najniższa/najwyższa kwota, jaką jesteś w stanie zaakceptować?): to kluczowe pytanie podczas wszystkich negocjacji i najlepszy sposób na ustalenie, jakie są oczekiwania finansowe obu stron.

 5. This is my final offer (To moja ostateczna oferta): w ten sposób dajesz znać rozmówcy, że nie jesteś w stanie zaoferować niższej lub wyższej ceny. W niektórych przypadkach po tej frazie dodaje się stanowcze wyrażenie „Take it or leave it”, sygnalizujące, że złożona oferta nie podlega negocjacjom, bez względu na reakcję drugiej strony.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Angielski w finansach (kluczowe zwroty, słownictwo i porady)

Angielski w finansach (kluczowe zwroty, słownictwo i porady)

05 maja 2024

Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać wartość oferowanych przez nas usług czy dóbr. W środowiskach biznesowych stanowią ponadto sposób na zaprezentowanie swojej ekspertyzy i doświadczenia.

 

Słownictwo związane z finansami obejmuje raporty, akcje, kwestie podatkowe i więcej. To obszerny dział, którego znajomość umożliwia sprawną komunikację oraz przeprowadzanie zgodnych z międzynarodowymi standardami operacji biznesowych.

 

Oto zestawienie angielskich słów i zwrotów dotyczących pieniędzy i rachunkowości, które pomogą Ci wyróżnić się w globalnych firmach. Bez względu na to, czy pracujesz w banku, w księgowości, czy w innej dziedzinie – wiedza z zakresu finansów przydaje się w każdej branży.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Angielski w finansach – podstawowe słownictwo

 

W dziale finansów nie ma miejsca ani na błędy w obliczeniach, ani na usterki językowe. Składając raporty i analizując środki pieniężne – czy to własne, czy klienta, trzeba wykazywać się niezwykłą precyzją.

 

Angielski w finansach – podstawowe słownictwo

 

Specjalistyczna terminologia umożliwia sprawne opisanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Bez niej nie sposób wchodzić w dyskusje czy negocjacje biznesowe. Poniżej znajdziesz listę podstawowych słów, które pomogą Ci odnaleźć się w angielskich raportach finansowych.

 

 • advance – zaliczka,

 • financial means – środki finansowe,

 • cash flow – przepływ środków pieniężnych,

 • cashless settlement – rozliczenie bezgotówkowe,

 • bank loan – kredyt bankowy,

 • creditworthy – posiadający zdolność kredytową,

 • interest – odsetki,

 • deposit – depozyt,

 • fixed cost – koszty stałe,

 • variable cost – koszt zmienny,

 • bonds – obligacje,

 • floating rate bonds – obligacje o zmiennym oprocentowaniu,

 • bribery – przekupstwo,

 • embezzlement – defraudacja,

 • corruption – korupcja,

 • black market – czarny rynek,

 • customs duties – cło,

 • excise duty – akcyza,

 • duty free – wolnocłowy,

 • risk exposure – ryzykowność,

 • commodity exchange – giełda towarowa,

 • brokerage house – dom maklerski,

 • stock exchange – giełda papierów wartościowych,

 • stocks – akcje,

 • profit – zysk,

 • reinvest – reinwestować,

 • liquidity – płynność finansowa,

 • current account – rachunek bieżący,

 • joint account – wspólne konto,

 • standing order – zlecenie stałe,

 • hedging – transakcja zabezpieczająca,

 • arbitrage – transakcja arbitrażowa,

 • return on investment – zwrot z inwestycji,

 • commercial banking – bankowość komercyjna,

 • retail banking – bankowość detaliczna,

 • investment banking – bankowość inwestycyjna,

 • wholesale banking – bankowość hurtowa,

 • investment grade bonds – obligacje inwestycyjne,

 • profit sharing bonds – obligacje uprawniające obligatariusza do udziału w zyskach emitenta,

 • purchasing power bonds – obligacje indeksowane do wskaźnika inflacji,

 • secured bonds – obligacje zabezpieczone,

 • serial bonds – obligacje emitowane w tym samym czasie, ale o różnym terminie wykupu,

 • straight bonds – obligacje o stałym oprocentowaniu,

 • treasury bonds – obligacje skarbowe,

 • underwriting – gwarancja, ubezpieczenie.

 

Mówiąc o finansach, nie można zapomnieć o podatkach. Oto kilka najważniejszych określeń z tego zakresu – od samego podatnika, przez różne typy podatków, aż po miejsca o specjalnych zasadach podatkowych, które czynią je atrakcyjnymi dla osób fizycznych i firm.

 

Angielski w finansach – podatki

 

 • taxpayer – podatnik,

 • personal income tax – podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • corporate income tax – podatek dochodowy od osób prawnych,

 • capital transfer tax – podatek od transferów majątkowych,

 • capital gains tax – podatek od dochodów kapitałowych,

 • direct tax – podatek bezpośredni,

 • indirect tax – podatek pośredni,

 • value-added tax – podatek od wartości dodanej,

 • inheritance tax – podatek od spadków,

 • capital levy – podatek majątkowy,

 • tax haven – raj podatkowy.

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool