Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Employment agreement – rodzaje umów o pracę

 

Umowa o pracę, umowa na część etatu czy umowa o dzieło? W każdym kraju obowiązują inne rodzaje kontraktów między pracownikami a przedsiębiorstwem, na podstawie których wypłacane jest wynagrodzenie. Oto najczęściej pojawiające się formy umów:

 

 • full-time contract – umowa o pracę na pełny etat,

 • fixed-term contract – umowa na czas określony,

 • permanent employment contract – stała umowa o pracę,

 • part-time contract – umowa o pracę na część etatu,

 • indefinite-term contract – umowa na czas nieokreślony,

 • temporary contract – umowa tymczasowa,

 • contract for specific work – umowa o dzieło,

 • fee-for-task agreement – umowa zlecenie,

 • non-disclosure agreement (NDA) – umowa o zachowaniu poufności.

 

Employment agreement – rodzaje umów o pracę

 

 

 

Onboarding – słownictwo związane z wdrażaniem do pracy

 

Onboarding to proces wdrażania pracownika w środowisko pracy. Obejmuje zarówno szkolenia, jak i zapoznanie ze współpracownikami i strukturą organizacji. Aklimatyzacja nowozatrudnionych osób w anglojęzycznych firmach może uwzględniać także kursy z Business English, usprawniające komunikację wewnętrzną.

 

Podczas onboardingu można mówić o:

 

 • new hire – nowy pracownik,

 • job duties – obowiązki w pracy,

 • appraisal– ocena pracownika,

 • training – szkolenia,

 • induction course – kurs wprowadzający,

 • onboarding procedures – procedury wdrożeniowe,

 • probationary period – okres próbny,

 • full time job – praca na pełen etat,

 • part-time job – praca na pół etatu,

 • work shifts – praca zmianowa,

 • work overtime – praca w nadgodzinach.

 

 

 

Paid leave – słownictwo związane z urlopem

 

Holiday czy vacation? W amerykańskim angielskim słówko holiday oznacza dzień ustawowo wolny od pracy, święto – np. Labor Day, Boże Narodzenie. Z kolei termin vacation odnosi się do urlopu. W brytyjskim angielskim w obu przypadkach użyjemy słowa holiday.

 

Ponadto, w środowisku profesjonalnym można spotkać się z takimi wyrażeniami dotyczącymi urlopu jak:

 

 • take leave – wziąć urlop,

 • be on leave – być na urlopie,

 • bank holiday – święto państwowe,

 • personal leave – urlop z przyczyn osobistych,

 • paid leave – urlop płatny,

 • maternity leave – urlop macierzyński,

 • paternity leave – urlop ojcowski,

 • sabbatical – urlop naukowy,

 • retirement – przejście na emeryturę.

 

 

 

Layoffs – słownictwo związane ze zwolnieniem pracowników

 

Informowanie pracowników o decyzji dotyczącej ich zwolnienia nigdy nie przychodzi łatwo. Przeprowadzenie takiej rozmowy po angielsku wymaga znajomości słownictwa dotyczącego oceny pracy, okresu wypowiedzenia i odprawy.

 

 • get fired – zostać zwolnionym,

 • get laid off – zostać zwolnionym z pracy,

 • get sacked – zostać zwolnionym (wyrażenie potoczne),

 • give notice – złożyć wypowiedzenie,

 • be dismissed – być zwolnionym,

 • terminate the employment contract – wypowiedzieć umowę,

 • notice period – okres wypowiedzenia,

 • attrition – wskaźnik odejść pracowniczych,

 • turnover – wskaźnik rotacji pracowników,

 • high employee turnover – wysoka rotacja pracowników,

 • retention – wskaźnik retencji, zatrzymania pracowników,

 • performance appraisal, review – ocena pracownicza,

 • disciplinary issues – sprawy dyscyplinarne,

 • disciplinary measure – środki dyscyplinarne.

 

Angielski w HR – przydatne wyrażenia i idiomy

 

 

 

Angielski w HR – przydatne wyrażenia i idiomy

 

Język angielski obfituje w idiomy – wyrażenia językowe o metaforycznym znaczeniu. Choć niektóre z nich posiadają swoje polskie odpowiedniki, to nigdy nie tłumaczymy ich dosłownie. Oto kilka wyrażeń, które mogą przydać się podczas rozmów o pracy:

 

 • show someone the ropes – uczyć kogoś zawodu,

 • have a good track record – mieć duże doświadczenie zawodowe,

 • be left out of the loop – zostać celowo lub przypadkowo wykluczone z procesów decyzyjnych,

 • play one’s cards right – podejmować właściwe decyzje,

 • work your fingers to the bone – pracować bardzo ciężko,

 • glass ceiling – szklany sufit,

 • cushy number – praca, która oferuje takie samo wynagrodzenie za mniejszy wysiłek niż inna posada na podobnych warunkach,

 • people churner – pracodawca o złej reputacji, znany z tracenia utalentowanych pracowników,

 • rat race – praca lub sytuacja, w której panuje duża konkurencja, a ludzie są zbyt zajęci, aby się zrelaksować,

 • dog eat dog – zacięta rywalizacja, podczas której ludzie są gotowi wyrządzić sobie nawzajem krzywdę, aby odnieść sukces,

 • get the show on the road – rozpocząć przedsięwzięcie,

 • kiss up to – próbować zadowolić wpływową osobę, aby coś dla ciebie zrobiła,

 • sweetener – dodatkowa zachęta,

 • graveyard shift – nocna zmiana,

 • cherry pick – wybierać z dużą ostrożnością,

 • get your ducks in a row – dobrze się do czegoś przygotować,

 • throw a sickie – zadzwonić do pracodawcy i usprawiedliwić swoją nieobecność chorobą, kiedy w rzeczywistości jest się zdrowym,

 • lose touch – stracić zdolność radzenia sobie z kimś lub czymś,

 • step down – ustępować, rezygnować ze stanowiska,

 • get the boot – zostać zwolnionym z pracy.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Angielski w HR – słownictwo, które powinien znać każdy HRowiec

Angielski w HR – słownictwo, które powinien znać każdy HRowiec

30 marca 2024

Pracownicy działów zasobów ludzkich (Human Resources) na co dzień spotykają się z żargonem biznesowym, idiomami i akronimami, których znajomość ułatwia komunikację wewnątrz firmy oraz kontakty z innymi profesjonalistami.

 

Terminologia związana z HR to obszerny sektor, obejmujący zagadnienia związane z rekrutacją, szkoleniami, negocjacjami czy brandingiem.

 

Większość firm, nawet tych osadzonych w Polsce, korzystając ze specjalistycznego języka, opiera się na słownictwie angielskim. Uniwersalne skróty i wyrażenia usprawniają przepływ informacji między pracownikami pochodzącymi z różnych krajów i środowisk.

 

Zastanawiasz się, od czego zacząć naukę słownictwa związanego z HR po angielsku? Oto zestawienie najprzydatniejszych wyrażeń i idiomów.

 


Spis treści:

 

 


 

 

 

Angielski dla HR – podstawowe słownictwo

 

Jeśli jesteś pracownikiem HR w międzynarodowej korporacji lub firmie rekrutacyjnej, w której komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna odbywają się po angielsku, zapewne zdajesz sobie sprawę, że znajomość specjalistycznego słownictwa ułatwia codzienną pracę – bez względu na to, czy chodzi o rekrutacje i spotkania, czy wiadomości mailowe.

 

Znajomość terminów charakterystycznych dla HR przydaje się nie tylko specjalistom od zasobów ludzkich – wszyscy pracownicy mają z tym działem styczność od czasu do czasu.

 

Dlatego bez względu na to, czy jesteś pracownikiem HR, czy też innego działu anglojęzycznej firmy, poniższa lista może okazać się dla Ciebie przydatna.

 

 • applicant – osoba, która złożyła CV w postępowaniu rekrutacyjnym,

 • candidate – osoba, która została wybrana do dalszego ubiegania się o stanowisko,

 • staff – personel,

 • attractive job advert – atrakcyjne ogłoszenie o pracę,

 • detailed job description – szczegółowy opis obowiązków,

 • company structure – struktura organizacyjna,

 • company policies – polityka firmy,

 • company values – wartości firmy,

 • good reputation – dobra reputacja,

 • bad reputation – zła reputacja,

 • code of conduct – zasady postępowania,

 • employee handbook – regulamin pracy,

 • workplace culture – kultura pracy firmy,

 • dress code – zasady ubioru,

 • time management – zarządzanie czasem,

 • absenteeism – częste nieobecności w pracy,

 • employment legislation – przepisy o zatrudnieniu,

 • hire employees – zatrudniać pracowników,

 • manage personnel – zarządzać personelem,

 • handle employee relations – zajmować się relacjami z pracownikiem,

 • oversee employee needs – nadzorować potrzeby pracowników,

 • manage performance reviews – zajmować się ocenami pracowniczymi,

 • maintain employee records – prowadzić dokumentację pracowników,

 • ensure compliance with regulations – dbać o przestrzeganie przepisów,

 • deal with violations – zajmować się naruszeniami przepisów,

 • enhance job satisfaction – zwiększać zadowolenia z pracy,

 • support employee development – wspierać rozwój pracownika,

 • report to senior management – składać sprawozdanie kierownictwu wyższego szczebla.

 

Angielski dla HR – podstawowe słownictwo

 

 

 

Acquiring talents – słownictwo związane z rekrutacją

 

Głównym zadaniem specjalistów do spraw zasobów ludzkich jest rekrutacja pracowników. Proces ten obejmuje publikowanie ogłoszeń o pracę, selekcję kandydatów oraz przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Oto słówka, które mogą okazać się przydatne podczas poszukiwań odpowiedniego kandydata:

 

 • acquire talents – pozyskiwać talenty,

 • attract top candidates – przyciągać najlepszych kandydatów,

 • assessment of applicants – ocena kandydatów,

 • recruitment – rekrutacja,

 • job interview – rozmowa kwalifikacyjna,

 • job description – opis stanowiska, obejmujący tytuł, lokalizację, cel i obowiązki,

 • job specification – opis stanowiska, obejmujący doświadczenie, umiejętności i wykształcenie wymagane do wykonywania pracy,

 • qualifications – kwalifikacje,

 • credentials – poświadczenia,

 • hard skills – umiejętności twarde,

 • soft skills – umiejętności miękkie,

 • fill a vacancy – obsadzić wakat,

 • outsource – zatrudniać pracowników spoza firmy do świadczenia usług lub produkcji towarów.

 

Acquiring talents – słownictwo związane z rekrutacją

 

 

 

Compensation & employee benefits – słownictwo związane z wynagrodzeniem

 

Negocjacje dotyczące płac to stały element pracy w dziale HR. Na wynagrodzenie pracowników składa się wiele elementów – pensja zasadnicza, premia, prowizja od sprzedaży czy świadczenia pozapłacowe.

 

O wysokości wynagrodzenia decydują zarówno kwalifikacje, doświadczenie i staż pracy kandydata, jak i obecna sytuacja na rynku.

 

Aby móc swobodnie dyskutować o zarobkach po angielsku – czy to jako specjalista od zasobów ludzkich, czy pracownik, liczący na uczciwe wynagrodzenie, warto zaznajomić się z takimi wyrażeniami jak:

 

 • salary – pensja,

 • earnings – zarobki,

 • pay – wynagrodzenie,

 • compensation – wynagrodzenie pieniężne,

 • wage – wynagrodzenie godzinowe,

 • pay rate – stawka godzinowa,

 • basic pay – pensja zasadnicza,

 • current salary – obecna pensja,

 • fixed salary – stała pensja,

 • tip income – zarobki z napiwków,

 • performance-related pay – wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy,

 • sales commission – prowizja od sprzedaży,

 • stock options – prawo wykupu akcji firmy,

 • market rate – stawka rynkowa,

 • minimum wage – płaca minimalna,

 • net – netto,

 • gross – brutto,

 • raise – podwyżka,

 • bonus – premia,

 • incentive bonus – premia motywacyjna,

 • benefits – świadczenia pozapłacowe,

 • sick pay – zasiłek chorobowy,

 • back payment – zaległa wypłata,

 • pension scheme – system emerytalny,

 • disability pension – renta inwalidzka,

 • redundancy payment – odprawa,

 • severance pay – odprawa,

 • supply and demand – podaż i popyt,

 • pay cut – obniżka zarobków,

 • payroll – lista płac.

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool