Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Against – o, na

 

Against stosujemy zazwyczaj aby opisać rzecz lub osobę, która jest o coś oparta – np. o ścianę, o drzwi:

 

 • against the wall – o ścianę,

 • against the door – o drzwi,

 • against the tree – o drzewo.

 

Tego słówka użyjemy także mówiąc o obiekcie znajdującym się na tle czegoś:

 

 • against the background of something – na tle czegoś,

 • standing out against something – wyróżniający się na tle czegoś,

 • against the light – pod światło.

 

 

 

Among/between – wśród, pośród, pomiędzy

 

Aby wskazać na daną osobę lub rzecz, która znajduje się pośród więcej niż dwóch obiektów, używamy przyimka among:

 

 • among us – wśród nas,

 • among strangers – pośród nieznajomych,

 • among peers – wśród rówieśników.

 

Angielskie przyimki miejsca - Among/between – wśród, pośród, pomiędzy


Z kolei aby opisać położenie pomiędzy dwoma rzeczami, stosujemy between, przyimek oznaczający „między”, „pomiędzy”:

 

 • between you and me – pomiędzy tobą a mną,

 • between two people – pomiędzy dwojgiem ludzi,

 • between the couch and the TV – pomiędzy kanapą a telewizorem.

 

 

 

Next to/ near/ by – obok, w pobliżu, blisko

 

Przyimki next to, near oraz by wskazują na bliskie położenie danej rzeczy, budynku lub osoby. Każdy z nich ma swoje konkretne zastosowanie.

 

Next to oznacza „obok” i wskazuje na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie danej rzeczy lub osoby:

 

 • next to the door – obok drzwi,

 • next to me – obok mnie,

 • next to the bookstore – obok księgarni.

 

Przyimek near sygnalizuje większą, choć wciąż bliską, odległość pomiędzy obiektami. Tłumaczymy go jako „w pobliżu” lub „niedaleko”:

 

 • near here – w pobliżu,

 • near our house – w pobliżu naszego domu,

 • near the bakery – w pobliżu piekarni.

 

Z kolei by, podobnie jak next to, używamy aby wskazać na bliskie sąsiedztwo dwóch rzeczy:

 

 • by me – obok mnie,

 • by the window – obok okna,

 • by the bed – obok łóżka.

 

 

 

Under/ beneath/ below – niżej, poniżej, pod

 

Przyimków below, beneath oraz under używamy, aby powiedzieć, że dana rzecz lub osoba znajduje się pod czymś.

 

Z pośród nich under jest słówkiem najczęściej występującym w codziennej komunikacji. Oznacza „pod” i skorzystamy z niego, aby opisać fizyczne położenie przedmiotu:

 

 • Look under the table. – Zajrzyj pod stół.

 • Are there monsters under the bed? – Czy pod łóżkiem są potwory?

 • We spent the evening laying under the starry sky. – Wieczór spędziliśmy leżąc pod rozgwieżdżonym niebem.

 

Beneath ma takie samo znaczenie jak under, jednak jego charakter jest bardziej formalny, przez co rzadziej pojawia się w języku mówionym. Mimo tego możesz użyć tego słówka we wszystkich powyższych przykładach.

 

Z kolei przyimek below, tłumaczony jako „poniżej” lub „pod”, stosujemy do opisywania skali i poziomu:

 

 • He lives in an apartment below mine. – Mieszka w mieszkaniu pod moim.

 • Her name was below yours on the list. – Jej nazwisko znajdowało się poniżej twojego na liście.

 • My dad’s earnings are below the average. – Zarobki mojego taty są poniżej średniej.

 

 

 

Above/ over – nad, ponad, powyżej

 

Kolejną parą przyimków o podobnym znaczeniu są above i over. Oba słówka wskazują na położenie ponad czymś.

 

Over stosujemy, gdy mówimy o ruchu lub fizycznym położeniu danej rzeczy na wyższym poziomie niż coś innego:

 

 • Keep the umbrella over your head. – Trzymaj parasol nad głową.

 • An airplane flew over the city. – Samolot przeleciał nad miastem.

 • We should go over the road to look for the store. – Powinniśmy przejść przez ulicę i poszukać sklepu.

 

Z kolei przyimka above, podobnie jak omówionego powyżej below, używamy, aby opisać skalę i poziom:

 

 • Her name was above yours on the list. – Jej nazwisko znajdowało się nad twoim na liście.

 • In winter the temperatures don’t rise above zero. – Zimą temperatury nie wzrastają powyżej zera.

 • Her intelligence is above average. – Jej inteligencja jest powyżej średniej.

 

Przysłówki w języku angielskim

 

Angielskie przydatne przyimki miejsca

 

 

Przydatne przyimki miejsca

 

Język angielski pełen jest rozmaitych przyimków miejsca. Poza opisanymi powyżej przykładami do tych najbardziej przydatnych w codziennej komunikacji zaliczają się także:

 

 • opposite – naprzeciwko,

 • in front of – przed,

 • inside – wewnątrz,

 • outside – na zewnątrz,

 • beyond – za, poza,

 • within – wewnątrz, w granicach.

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Angielskie przyimki miejsca – jak i kiedy stosować?

Angielskie przyimki miejsca – jak i kiedy stosować?

04 listopada 2023

Przyimki miejsca to krótkie słówka, które pomagają określić, gdzie znajduje się dana rzecz lub osoba. Opisując położenie w języku angielskim, najczęściej korzystamy z on, in i at, jednak warto zapoznać się z pełną listą przyimków oraz ich możliwym zastosowaniem.

 

Wiele angielskich przyimków zmienia znaczenie w zależności od kontekstu, a ich użycie nie zawsze pokrywa się z językiem polskim. Dlatego podczas nauki zapamiętuj pełne wyrażenia i zwracaj uwagę na sytuacje, w jakich zostały one użyte.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

On – na

 

On zazwyczaj tłumaczymy jako „na”, choć znaczenie tego przyimka zmienia się w zależności od kontekstu. Wskazuje on na położenie na powierzchni czegoś:

 

 • on the floor – na podłodze,

 • on the ground – na ziemi,

 • on the desk – na biurku,

 • on the third floor – na trzecim piętrze,

 • on the wall – na ścianie,

 • on the beach – na plaży,

 • on the river – na rzece, nad rzeką.

 

Przyimek on stosujemy, mówiąc o środkach transportuon a train (w pociągu), on a plane (w samolocie), jednośladach on a bike (na rowerze) oraz zwierzętach, których można dosiąść – on a horse (na koniu).

 

Z tego słówka skorzystamy także opisując położenie, drogę i podróże:

 

 • It’s on the left. – Znajduje się po lewej stronie.

 • The building on my right. – Budynek po mojej prawej stronie.

 • I will pick you up on the way to the cinema. – Odbiorę cię w drodze do kina.

 • We are going on holiday soon. – Niedługo jedziemy na wakacje.

 • I live on Baker Street. – Mieszkam na Baker Street.

 

 

 

In – w, wewnątrz, w środku

 

In oznacza „w”, „wewnątrz”, „w środku”. Tego przyimka używamy, gdy rzecz lub osoba, o której mówimy, znajduje się w obrębie zamkniętej przestrzeni:

 

 • in the room – w pokoju,

 • in the park – w parku,

 • in the shopping centre – w centrum handlowym,

 • in the closet – w szafie,

 • in the middle – w środku,

 • in the car, taxi – w samochodzie, taksówce,

 • in the sea, lake, forest, mountains – w morzu, jeziorze, lesie, górach.

 

Angielskie przyimki miejsca - In – w, wewnątrz, w środku

 

Przyimek in odnosi się zarówno do powierzchni trójwymiarowej, jak i dwuwymiarowej, dlatego swoje zastosowanie znajdzie także przy opisie zdjęć, obrazów czy ilustracjiin the photo (na zdjęciu), in the picture (na obrazku).

 

Używamy go również odnosząc się do stron świata, kontynentów, państw, miast, regionów czy budynków:

 

 • My father was born in Irleand. – Mój ojciec urodził się w Irlandii.

 • London is one of the biggest cities in Europe. – Londyn jest jednym z największych miast w Europie.

 • She is going to spend her summer in the countryside. – Ona zamierza spędzić lato na wsi.

 • This is the biggest library in the world. – To największa biblioteka na świecie.

 • I work in an office. – Pracuję w biurze.

 

 

 

At – u, w, na, przy

 

Przyimek at nie posiada bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. W zależności od kontekstu można go przetłumaczyć jako „u”, „w”, „na” lub „przy”.

 

At używamy, aby wskazać dane miejsce lub punkt, często przeznaczone do wykonywania konkretnej czynności – np. oglądania filmu w kinie, jedzenia przy stole czy nauki w szkole:

 

 • at home – w domu,

 • at school – w szkole,

 • at the cinema – w kinie,

 • at the airport – na lotnisku,

 • at the post office – na poczcie,

 • at the table – przy stole,

 • at the bus stop – na przystanku autobusowym.

 

Angielskie przyimki miejsca - At – u, w, na, przy

 

Ten przyimek znajdzie zastosowanie także w sytuacjach, gdy opisujemy miejsce, którego nie można ograniczyć do zamkniętej przestrzeni:

 

 • at the top – na szczycie,

 • at the bottom – na dnie,

 • at the corner – na rogu,

 • at the front – na przodzie,

 • at the end – na tyle, na końcu.

 

Z at skorzystamy też mówiąc o przebywaniu u kogoś w domu lub w lokalu:

 

 • I was at my grandma’s yesterday. – Wczoraj byłem u mojej babci.

 • She’s spending the night at Pete’s house. – Spędza noc u Pete’a w domu.

 • He’s getting his hair cut at the hairdresser’s. – Strzyże włosy u fryzjera.

 • I left my car at the mechanic’s. – Zostawiłam samochód u mechanika.

 • My cat spent the whole week at the vet’s. – Mój kot spędził cały tydzień u weterynarza.

 

Aby utrwalić zasady stosowania przyimków miejsca on, in i at, obejrzyj poniższy film:

 

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool