Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Charakterystyczne określenia czasu

 

W zdaniach z Present Perfect Continuous bardzo często możemy spotkać dwa określniki czasu: recently i lately.

 

Są to wyrażenia synonimiczne, które w tłumaczeniu na polski oznaczają „ostatnio”. 

Sugerują one, że jakaś czynność niedawno się powtarzała lub trwała w czasie.

 

Popatrzmy na przykłady:

 

Sara’s been losing weight lately.

(Sara ostatnio straciła na wadze)

 

They’ve been painting their baby’s room lately.

(Oni ostatnio malowali pokój swojego dziecka)

 

Recently, I’ve been feeling stressed.

(Ostatnio czuję się zestresowany)

 

 

Charakterystyczne określenia czasu Present Perfect Continuous

 

 

Czasowniki bez form ciągłych - z czym stosować?

 

W języku angielskim spotykamy się z kilkoma czasownikami, które nie posiadają form ciągłych.

 

Oznacza to, że nie możemy ich stosować do opisywania stanów, które trwają w sposób płynny i zmienny. 

 

Odnoszą się zazwyczaj do:

 

 • emocji (belive, desire, like, loathe, love, think, fear)

 

 • zmysłów człowieka (feel, look, notice, see, hear, smell, taste)

 

 • trwałości (belong, contain, owe, consist, possess, own, signify)

 

W przypadku tych czasowników używamy czasu Present Perfect Simple. 

 

 

 

Present Perfect Continuous vs Present Perfect Simple

 

Present Perfect Continuous oraz Present Perfect Simple to czasy, które czasami mogą być stosowane zamiennie.

 

Wiąże się to z czynnościami powtarzającymi się kilkakrotnie. Należy zauważyć, że  dokładny moment zakończenia danego działania nie jest znany.

 

My parents have been writing letters all day.  

OR My parents have written letters all day.

(Moi rodzice pisali listy przez cały dzień)

 

Monic has been meeting with some friends all weekend.

OR Monic has met with some friends all wekend.

(Monika spotykała się ze znajomymi przez cały weekend)

 

Present Perfect Continuous używamy, gdy skupiamy się na okresie trwania danej czynności.

 • My dog has been running for half an hour.

 • I have been strugling with physics for about two years.

 • George hasn’t been eating meat this whole month.

 • We have been replaying to those emails all day.

 • They have been calling you since last Friday.

 

Present Perfect Simple stosujemy, gdy rozmawiamy o liczbach:

 • Dorothy has run five kilometers.

 • My dad hasn’t called me even once this week.

 • They have planted three threes today.

 • I have relpied to most of the letters I recived.

 • We have played lots of our pieces.

 

Należy również pamiętać o wspomnianych wyżej czasownikach bez formy ciągłej, czyli statycznych. Gdy z nimi się spotkamy powinniśmy zastosować czas Present Perfect Simple

 

 

 

Ćwiczenie

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Czas Present Perfect Continuous — budowa i zastosowanie

Czas Present Perfect Continuous - budowa i zastosowanie

29 czerwca 2022

Present Perfect Continuous to czas, który podobnie jak Present Perfect Simple odnosi się do pogranicza przeszłości i teraźniejszości. Używając go, nawiązujemy jednocześnie do przebiegu danego zdarzenia oraz rezultatów.

 

W tym artykule przeanalizujemy sposób budowania zdań z Present Perfect Continuous, a także zastanowimy się, w jakich sytuacjach najbezpieczniej po niego sięgać.

 

Pochylimy się również nad różnicą w zastosowaniu pomiędzy czasami Present Perfect Simple a Present Perfect Continuous.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Kiedy używamy Present Perfect Continuous?

 

Present Perfect Continuous to swoiste połączenie czasów Present Perfect Simple i Present Continuous.

 

Najczęściej korzystają z niego osoby będące na średniozaawansowanym stopniu. 

 

Jak określić poziom angielskiego?

 

To bardzo proste, dużo zależy od ilości słówek, które poznaliśmy i potrafimy się nimi sprawnie posługiwać. 

 

Czasu Present Perfect Continuous używamy, gdy mówimy o:

 • czynnościach rozpoczętych w przeszłości, które nadal trwają, np.:

 

John has been waiting for his mother for three hours. (= i wciąż czeka) 

 

My cousins have been travelling since last summer. (= i w dalszym ciągu podróżują)

 

We have been studying since seven o’clock this afternoon. (= i nadal się uczymy)

 

 • czynnościach rozpoczętych w przeszłości, które właśnie się zakończyły, np.:

 

My sister has been working all day. (= więc teraz jest zmęczona)

 

It’s been raining since yesterday. (= teraz wszystkie ścieżki są błotniste)

 

They have been studying geoeconomics for five years. (= i właśnie zostali absolwentami)

 

Miejmy na uwadze, że sytuacje, do których się odnosimy, wiążą się z przeszłością, jak i teraźniejszością. Interesuje nas przebieg zdarzeń, ale również ich rezultaty podjętych czynności.

 

 

Czas Present Perfect Continuous - budowa i zastosowanie

 

 

Present Perfect Continuous budowa

 

 

Zdania twierdzące

 

Present Perfect Continuous to czas złożony, ale względnie prosty do opanowania. nie wymaga takiej znajomości jak druga czy trzecia forma czasownika.

 

Składa się z dwóch elementów, z których jeden z nich należy do formy Present Perfect Simple, natomiast drugi składnik to czasownik z końcówką -ing tak charakterystyczny dla czasów Continuous.

 

Konstrukcja zdań twierdzących Present Perfect Continuous:

 

Podmiot + has/have been + czasownik + -ing + reszta zdania

 

Przyjrzyjmy się przykładom:

 

I have been trying to reach you.

(Próbowałam się z Tobą skontaktować)

 

My mother has been cooking all Sunday morning.

(Moja mama gotowała cały niedzielny poranek)

 

Mary’s dogs have been off leash since they’re 6 months old.

(Psy Mary nie chodzą na smyczy, od kiedy skończyły sześć miesięcy)

 

Pamiętajmy, że w przypadku codziennej komunikacji częściej stosujemy formy skrócone, czyli zamian I have been, mówimy I’ve been lub, jeśli mamy do czynienia z trzecią osobą liczby pojedyńczej, zamiast she has been, powiemy she’s been.

 

 

Zdania przeczące

 

Konstrukcja przeczeń w Present Perfect Continuous:

 

Podmiot + has/have + not + been + czasownik + -ing

 

Spróbujmy zastosować tę regułę w przykładowych zdaniach:

 

My aunt hasn’t been spending her vacation in Chicago.

(Moja ciocia nie spędza wakacji w Chicago)

 

Julie and her boyfriend haven’t been dating each other for full year.

(Julie i jej chłopak nie chodzą ze sobą od roku)

 

I haven’t been playing guitar for two months.

(Nie gram na gitarze od dwóch miesięcy)

 

Należy zwrócić uwagę na zdania, w których mówimy, że od jakiegoś konkretnego momentu czegoś nie robimy. Wtedy bardzo często wygodniej zastosować czas Present Perfect Simple.

 

I haven’t cooked since my hand was injured.

(Nie gotowałem odkąd moja ręka została zraniona)

 

 

Kiedy używamy Present Perfect Continuous?

 

 

Zdania pytające

 

Pytania formułujemy poprzez przesunięcie operatora have/has na sam początek.

 

W przypadku, gdy chcemy stworzyć pytanie szczegółowe, korzystamy z właściwych słówek pytających: who, when, where lub what.

 

Konstrukcja pytań w Present Perfect Continuous:

 

Have/Has + podmiot + been + czasownik + -ing + reszta zdania

 

Przyjrzyjmy się przykładom:

 

Have you been waiting form me?

(Czekałeś na mnie?)

 

Since when have they been lerning French?

(Od kiedy oni uczą się francuskiego?)

 

Where have you been hiding the keys from your car?

(Gdzie ukrywałeś kluczyki do swojego auta?)

 

Odpowiadając na pytania ogólne używamy konstrukcji:

Yes, I have been. czy No, I haven’t been.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool