Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Obsługa zamówień – podstawowe zwroty

 

Jakość obsługi zamówień ma bezpośredni wpływ na stopień zadowolenia klienta. Odbija się także na efektywności całego łańcucha dostaw. Dlatego pracując w logistyce, warto być dobrze obeznanym ze słownictwem dotyczącym obsługi.

 

Obsługa zamówień – podstawowe zwroty po anielsku

 

Słówka z tej kategorii wspomogą Cię w budowaniu trwałych relacji z klientami, a zarazem wpłynie na optymalizację procesów logistycznych w Twojej firmie.

 

 • bearer – doręczyciel,

 • consignee – odbiorca,

 • consignor – wysyłający,

 • to accept goods – przyjąć towar,

 • to deliver goods – dostarczać towary,

 • time of delivery – czas dostawy,

 • delivery date – data dostawy,

 • delivery note – potwierdzenie dostawy,

 • place of destination – miejsce docelowe,

 • place of delivery – miejsce dostawy,

 • order cancellation – anulowanie zamówienia,

 • on-shelf availability – dostępność produktów na półce,

 • direct store delivery – bezpośrednia dostawa do sklepu,

 • temporary transport difficulties – przejściowe kłopoty z transportem.

 

Angielski w HR – słownictwo, które powinien znać każdy HRowiec

 

 

 

Angielski w logistyce – przydatne wyrażenia

 

Znajomość angielskiej terminologii to nie wszystko. Zastanawiasz się, jak wykorzystać zebrane w tym artykule słówka i zwroty w praktyce? Zapoznaj się z poniższymi przykładami, aby lepiej odnaleźć się codziennym kontekście.

 

Angielski w logistyce – przydatne wyrażenia w języku angielskim

 

 • Your order is being processed. – Twoje zamówienie jest w realizacji.

 • We are pleased to inform you that the goods have been dispatched today. – Z przyjemnością informujemy, że towar został dzisiaj wysłany.

 • The first consignment of goods has been shipped. – Pierwsza partia towaru została wysłana.

 • We are forced to hold up the dispatch of the goods. – Jesteśmy zmuszeni wstrzymać dostawę towaru.

 • We may be unable to execute your order by the expected date due to technical difficulties. – Być może nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia w oczekiwanym terminie z powodu problemów technicznych.

 • We are forced to hold up the dispatch of the goods. – Jesteśmy zmuszeni wstrzymać dostawę towaru.

 • The shipping documents have been attached to the shipment. – Dokumenty przewozowe zostały dołączone do przesyłki.

 • Please prepare shipping documents and invoices. – Proszę przygotować dokumenty do wysyłki i faktury.

 • Please effect the payment as the goods are ready to dispatch. – Prosimy o dokonanie zapłaty, ponieważ towar jest gotowy do wysyłki.

 • Our forwarder will contact you about further details. – Nasz spedytor skontaktuje się z Państwem w sprawie dalszych szczegółów.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Angielski w logistyce (kluczowe zwroty, słownictwo i porady)

Angielski w logistyce (kluczowe zwroty, słownictwo i porady)

25 maja 2024

W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego staje się nieodzownym narzędziem, szczególnie w branży logistycznej i transportowej.

 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz negocjacje z globalnymi partnerami, czy koordynujesz transport międzynarodowy, dobra znajomość branżowego słownictwa w języku angielskim może otworzyć przed Tobą drzwi do nowych rynków, a zarazem – nowych możliwości.

 

Poznaj angielskie terminy i wyrażenia przydatne podczas negocjacji umów, zarządzania łańcuchem dostaw i organizowania transportu międzynarodowego.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Angielski w logistyce – podstawowe słownictwo

 

Praca w sektorze logistyki i transportu wymaga nie tylko biegłości w języku angielskim, ale również znajomości specjalistycznego słownictwa branżowego. Bez niego porozumiewanie się z kontrahentami i klientami stanowiłoby nie lada wyzwanie.

 

Angielski w logistyce – podstawowe słownictwo

 

Terminologia związana z logistyką obejmuje zagadnienia dotyczące transportu, magazynowania, pakowania oraz dostarczania towarów i dóbr. Poniższa lista zawiera podstawowe słownictwo z tego zakresu.

 

 • delivery – dostawa,

 • carrier – przewoźnik, spedytor,

 • supplier – dostawca,

 • supply chain – łańcuch dostaw,

 • delivery picking – kompletacja dostaw,

 • distribution center – centrum dystrybucji,

 • distribution channel – kanał dystrybucji,

 • schedule – harmonogram,

 • actual time of departure – rzeczywisty czas odjazdu,

 • inbond point – miejsce dostawy,

 • loading dock – dok ładunkowy,

 • load – załadować,

 • unload – rozładować,

 • repack – przepakować,

 • wrap – foliować,

 • volume – objętość,

 • warehouse – magazyn,

 • in bulk – hurtowo,

 • stored merchandise – przechowywane towary,

 • all-up weight – całkowita masa,

 • heavy cargo – ciężki ładunek,

 • full container load – ładunek całokontenerowy,

 • equipped with – wyposażony w…,

 • ready for dispatch – gotowy do wysyłki,

 • forwarding – przesyłanie dalej,

 • shipping unit – jednostka wysyłkowa,

 • advice of shipment – awizacja wysyłki,

 • advice note – awizo,

 • label – etykieta,

 • cargo insurance – ubezpieczenie ładunku,

 • agreed tare – uzgodniona tara,

 • duty – cło,

 • duty-free – bez cła,

 • export duty – cło wywozowe,

 • free of charges – bez opłat,

 • at the border – na granicy,

 • land transport – transport lądowy,

 • air transport – transport lotniczy,

 • sea transport – transport morski,

 • mooring – cumowanie,

 • domestic truck routes – trasy krajowe samochodów ciężarowych,

 • international transport of goods – międzynarodowy przewóz towarów,

 • multi-level storage racking system – system wysokiego składowania,

 • reliable services – niezawodne usługi.

 

Angielski w finansach (kluczowe zwroty, słownictwo i porady)

 

 

 

Dokumenty przewozowe i inne – słownictwo

 

Sprawny przebieg operacji transportowych zależy w dużej mierze od dokładności i klarowności w kwestiach formalnych, takich jak dokumentacja przewozowa. Aby uniknąć nieporozumień czy ewentualnych opóźnień w dostawach, zapoznaj się z terminologią dotyczącą obsługi procedur logistycznych.

 

Dokumenty przewozowe i inne – słownictwo angielskie

 

 • shipping documents – dokumenty przewozowe,

 • waybill – dokument przewozowy,

 • bill of entry – rachunek wejścia,

 • bill of fading –  list przewozowy,

 • shipping instruction – instrukcja wysyłkowa,

 • trade document – dokument handlowy,

 • customs document – dokument celny,

 • boarding card – karta pokładowa,

 • cargo declaration – deklaracja ładunkowa,

 • declaration of origin – deklaracja pochodzenia,

 • insurance certificate – polisa ubezpieczeniowa,

 • weight document – kwit wagowy,

 • road consignment note – drogowy dokument przewozowy,

 • shipper’s export declaration – deklaracja eksportowa załadowcy,

 • consignment note – dokument konsygnacyjny,

 • bearer bill of lading –  list przewozowy na okaziciela,

 • electronic product code – elektroniczny kod produktu.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool