Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Specjalizacje medyczne

 

Medycyna dzieli się na specjalizacje, skupione na różnych aspektach zdrowia ludzkiego. Znajomość ich nazw oraz zakresu zainteresowań pomaga w komunikacji z pacjentami, współpracownikami czy rówieśnikami z roku.

 

Angielski w medycynie - specjalizacje medyczne

 

 • cardiology – kardiologia,

 • neurology – neurologia,

 • oncology – onkologia,

 • pediatrics – pediatria,

 • gynecology – ginekologia,

 • dermatology – dermatologia,

 • psychiatry – psychiatria,

 • orthopedics – ortopedia,

 • ophthalmology – okulistyka,

 • endocrinology – endokrynologia,

 • gastroenterology – gastroenterologia,

 • rheumatology – reumatologia,

 • urology – urologia,

 • nephrology – nefrologia,

 • hematology – hematologia,

 • pulmonology – pulmonologia,

 • infectious disease – choroby zakaźne,

 • allergy and immunology – alergologia i immunologia,

 • emergency medicine – medycyna ratunkowa,

 • anesthesiology – anestezjologia,

 • palliative care – opieka paliatywna,

 • geriatrics – geriatria,

 • pathology – patologia,

 • plastic surgery – chirurgia plastyczna,

 • reproductive medicine – medycyna reprodukcyjna.

 

Angielski w finansach

 

 

 

Angielski w medycynie – przydatne wyrażenia

 

Specjalistyczne słownictwo to nie wszystko. Podczas pracy w środowisku medycznym często używa się konkretnych wyrażeń i struktur zdaniowych, które pomagają w efektywnej komunikacji. Poniższa lista pomoże Ci odnaleźć się w codziennym przepływie informacji.

 

 • We need to run some tests. – Musimy wykonać kilka badań.

 • The patient is stable. – Pacjent jest stabilny.

 • I’m going to prescribe you some medication. – Przepiszę ci lekarstwo.

 • Please follow up with your primary care physician. – Proszę umówić się na wizytę u swojego lekarza prowadzącego.

 • Can you describe your symptoms? – Czy możesz opisać swoje objawy?

 • You need to take this medicine twice a day. – Musisz brać ten lek dwa razy dziennie.

 • The surgery was successful. – Operacja zakończyła się sukcesem.

 • We need to admit you to the hospital. – Musimy przyjąć cię do szpitala.

 • Please let me know if you feel any pain. – Proszę daj mi znać, jeśli poczujesz ból.

 • Do you have any allergies? – Czy masz jakieś alergie?

 

 

 

Angielski w medycynie – idiomy

 

Idiomy są ważnym elementem języka angielskiego. Wiele z nich okazuje się przydatnych także w pracy w szpitalu czy przychodni.

 

Angielski w medycynie – idiomy

 

Oto lista idiomów, które mogą być używane w codziennej komunikacji w środowisku medycznym – szczególnie w nieformalnych rozmowach, aby ułatwić przekazywanie istotnych informacji w sposób klarowny i zrozumiały dla wszystkich zaangażowanych stron.

 

 • bite the bullet – znosić ból bez skarg,

 • break the news – przekazać złe wieści,

 • cutting-edge – nowoczesny, innowacyjny,

 • in the dark – nie mieć żadnych informacji,

 • throw in the towel – poddać się,

 • take one’s pulse – ocenić sytuację,

 • behind the eight ball – być w trudnej sytuacji,

 • in the pipeline – w trakcie przygotowań lub planowania,

 • feel under the weather – czuć się źle,

 • out of the woods – być poza niebezpieczeństwem,

 • kick the bucket – umrzeć,

 • a bitter pill to swallow – coś trudnego do zaakceptowania,

 • back on one’s feet – powrócić do zdrowia.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Angielski w medycynie

Angielski w medycynie

29 czerwca 2024

W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna dla lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów związanych z medycyną.

 

Angielski nie tylko ułatwia dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych, ale również umożliwia efektywną komunikację podczas międzynarodowych konferencji. Z kolei w szpitalach i placówkach medycznych, gdzie pracują specjaliści różnych narodowości, wspólny język znacząco podnosi jakość współpracy i opieki nad pacjentami.

 

Znajomość specjalistycznej terminologii angielskiej jest kluczowa w diagnostyce, leczeniu oraz badaniach klinicznych. Precyzyjne rozumienie i stosowanie odpowiednich terminów zapewnia bezpieczeństwo pacjentów oraz poprawia skuteczność terapii.

 

Poznaj najważniejsze angielskie terminy i wyrażenia z różnych dziedzin medycyny, przydatne w codziennej pracy. Od terminologii anatomicznej, przez zwroty używane w diagnostyce, po specjalistyczne pojęcia z zakresu farmakologii – znajomość tych słów podniesie Twoje kwalifikacje zawodowe i usprawni komunikację w międzynarodowym środowisku pracy.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Anatomia

 

Jako dziedzina zajmująca się strukturą ludzkiego organizmu, anatomia jest podstawą medycyny. Poniższe słownictwo pomoże Ci w opisywaniu dokładnego położenia narządów, tkanek i innych struktur ciała.

 

Angielski w medycynie - anatomia

 

 • heart – serce,

 • liver – wątroba,

 • lung – płuco,

 • kidney – nerka,

 • brain – mózg,

 • stomach – żołądek,

 • intestine – jelito,

 • skin – skóra,

 • bone – kość,

 • muscle – mięsień,

 • vein – żyła,

 • artery – tętnica,

 • nerve – nerw,

 • spine – kręgosłup,

 • joint – staw,

 • tendon – ścięgno,

 • ligament – więzadło,

 • gland – gruczoł,

 • bladder – pęcherz,

 • pancreas – trzustka,

 • esophagus – przełyk,

 • gallbladder – woreczek żółciowy,

 • diaphragm – przepona,

 • spleen – śledziona,

 • thyroid – tarczyca.

 

Angielski w administracji

 

 

 

Diagnostyka

 

Diagnostyka obejmuje metody i techniki używane do rozpoznawania chorób. Znajomość angielskich terminów związanych z tą odnogą medycyny przydaje się podczas interpretacji wyników badań oraz komunikacji z kolegami po fachu. Zobacz, w jaki sposób mówić o badaniach i określaniu stanu zdrowia pacjenta.

 

 • X-ray – rentgen,

 • MRI – rezonans magnetyczny,

 • CT scan – tomografia komputerowa,

 • ultrasound – ultrasonografia,

 • blood test – badanie krwi,

 • biopsy – biopsja,

 • ecg (electrocardiogram) – elektrokardiogram,

 • eeg (electroencephalogram) – elektroencefalogram,

 • endoscopy – endoskopia,

 • urine test – badanie moczu,

 • pet scan – pozytonowa tomografia emisyjna,

 • mammogram – mammografia,

 • colonoscopy – kolonoskopia,

 • pap smear – cytologia,

 • stool test – badanie kału,

 • spirometry – spirometria,

 • liver function test – testy funkcji wątroby,

 • allergy test – test alergiczny,

 • thyroid function test – testy funkcji tarczycy,

 • bone density test – badanie gęstości kości,

 • chest x-ray – rentgen klatki piersiowej,

 • cardiac stress test – test wysiłkowy serca,

 • lumbar puncture – punkcja lędźwiowa,

 • genetic testing – badania genetyczne,

 • immunoassay – test immunoenzymatyczny.

 

 

 

Leczenie

 

Leczenie to działania mające na celu poprawę zdrowia pacjenta. Obejmują zarówno interwencje farmakologiczne, jak i chirurgiczne. Znajomość odpowiednich terminów z tego zakresu znacznie ułatwia zarządzanie terapią pacjenta.

 

Angielski w medycynie - diagnostyka i leczenie

 

 • surgery – operacja,

 • medication – lek,

 • therapy – terapia,

 • radiation therapy – radioterapia,

 • chemotherapy – chemioterapia,

 • physiotherapy – fizjoterapia,

 • antibiotic – antybiotyk,

 • painkiller – środek przeciwbólowy,

 • vaccination – szczepienie,

 • dialysis – dializa,

 • transplant – przeszczep,

 • anesthesia – znieczulenie,

 • rehabilitation – rehabilitacja,

 • steroid – steryd,

 • antidepressant – antydepresant,

 • IV (intravenous therapy) – terapia dożylna,

 • blood transfusion – transfuzja krwi,

 • CPR (cardiopulmonary resuscitation) – resuscytacja krążeniowo-oddechowa,

 • pacemaker – rozrusznik serca,

 • defibrillator – defibrylator,

 • insulin therapy – terapia insulinowa,

 • radiology – radiologia,

 • nutritional therapy – terapia żywieniowa,

 • psychotherapy – psychoterapia,

 • occupational therapy – terapia zajęciowa.

 

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool