Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Public relations (PR)

 

Public relations to sztuka budowania i utrzymywania pozytywnego wizerunku firmy. Jako taka wymaga znajomości angielskiego, który pomaga w tworzeniu precyzyjnych i zrozumiałych komunikatów prasowych. Poniższe słówka przydadzą Ci się, jeśli zaczynasz pracę w dziale PR.

 

 • press release – komunikat prasowy,

 • media relations – relacje z mediami,

 • crisis management – zarządzanie kryzysowe,

 • reputation management – zarządzanie reputacją,

 • corporate communication – komunikacja korporacyjna,

 • event management – zarządzanie wydarzeniami,

 • publicity – rozgłos,

 • internal communication – komunikacja wewnętrzna,

 • brand ambassador – ambasador marki,

 • media kit – zestaw medialny,

 • speech writing – pisanie przemówień,

 • press conference – konferencja prasowa,

 • spin – manipulowanie informacją,

 • media training – szkolenie medialne,

 • influence – wpływ,

 • PR campaign – kampania PR,

 • public affairs – sprawy publiczne,

 • crisis communication – komunikacja kryzysowa,

 • media coverage – zasięg medialny,

 • media outreach – zasięg medialny,

 • press briefing – odprawa prasowa.

 

 

 

Badania rynkowe

 

Badania rynkowe to kluczowy element strategii marketingowej, umożliwiający firmom zrozumienie rynku i potrzeb konsumentów. Angielskie terminy z tej dziedziny używane są powszechnie, co ułatwia globalne badania i analizy. Dlatego ich znajomość przyda się nawet osobom, które pracują w polskich firmach i na co dzień nie mają styczności z zagranicznymi współpracownikami czy klientami.

 

Angielski w marketingu – Badania rynkowe

 

 • survey – ankieta,

 • focus group – grupa fokusowa,

 • consumer insights – wgląd w potrzeby konsumentów,

 • market segmentation – segmentacja rynku,

 • data analysis – analiza danych,

 • qualitative research – badania jakościowe,

 • quantitative research – badania ilościowe,

 • trend analysis – analiza trendów,

 • competitive analysis – analiza konkurencji,

 • customer feedback – opinie klientów,

 • market share – udział w rynku,

 • demographics – demografia,

 • psychographics – psychografia,

 • market size – wielkość rynku,

 • brand perception – percepcja marki,

 • product testing – testowanie produktu,

 • consumer behavior – zachowanie konsumentów,

 • market potential – potencjał rynkowy,

 • SWOT analysis – analiza SWOT,

 • market entry – wejście na rynek,

 • feasibility study – studium wykonalności,

 • market trends – trendy rynkowe,

 • user testing – testowanie użytkowników,

 • data-driven – oparty na danych.

 

Angielski w prawie

 

 

 

Angielski w marketingu – wyrażenia

 

Znajomość podstawowych słówek to nie wszystko. Równie ważne jest umiejętne stosowanie wyrażeń, które często pojawiają się w komunikacji marketingowej.

 

Poniżej znajduje się lista gotowych zdań, które mogą być przydatne w codziennej pracy marketingowca. Te zwroty pomogą Ci w profesjonalnym wyrażaniu swoich myśli, formułowaniu strategii oraz komunikowaniu się z zespołem i klientami.

 

 • Our target audience includes young professionals aged 25-35. – Nasza grupa docelowa obejmuje młodych profesjonalistów w wieku 25-35 lat.

 • We need to increase our brand awareness in the European market. – Musimy zwiększyć świadomość naszej marki na rynku europejskim.

 • Let's schedule a brainstorming session to come up with new campaign ideas. – Zorganizujmy sesję burzy mózgów, aby wymyślić nowe pomysły na kampanię.

 • The conversion rate from this landing page is very high. – Współczynnik konwersji z tej strony docelowej jest bardzo wysoki.

 • We should leverage influencer marketing to boost our social media presence. – Powinniśmy wykorzystać marketing z udziałem influencerów, aby zwiększyć naszą obecność w mediach społecznościowych.

 • Our latest press release received extensive media coverage. – Nasz najnowszy komunikat prasowy otrzymał szerokie pokrycie medialne.

 • The billboard campaign will run for three months. – Kampania billboardowa będzie trwała trzy miesiące.

 • The survey results provided valuable consumer insights. – Wyniki ankiety dostarczyły cennych wglądów w potrzeby konsumentów.

 • Our brand's USP is its high-quality ingredients. – Unikalną propozycją sprzedaży naszej marki są jej wysokiej jakości składniki.

 • We need to analyze the market trends to stay competitive. – Musimy analizować trendy rynkowe, aby pozostać konkurencyjni.

 

 

 

Angielski w marketingu – idiomy

 

W języku angielskim, podobnie jak w wielu innych językach, idiomy odgrywają ważną rolę w codziennej komunikacji. W marketingu tego typu wyrażenia są stosowane, aby opisać sytuacje, strategie lub zachowania konsumentów w sposób zrozumiały dla osób pracujących w branży. Ich znajomość pomoże Ci wzbogacić własne wypowiedzi, czyniąc je bardziej naturalnymi i przekonującymi.

 

Angielski w marketingu – idiomy

 

Poniżej znajdziesz listę 10 idiomów, które można usłyszeć pracując w marketingu, wraz z ich tłumaczeniami na język polski:

 

 • break the ice – przełamać lody,

 • break through – osiągnąć sukces lub zyskać uznanie,

 • hit the ground running – zacząć z impetem,

 • call the shots – decydować lub mieć kontrolę nad sytuacją,

 • out of the box – kreatywnie, nieszablonowo,

 • raise the bar – podnieść poprzeczkę,

 • go the extra mile – zrobić coś ponad normę, dać z siebie więcej,

 • touch base – skontaktować się, porozmawiać,

 • cutting-edge – nowatorski, najnowocześniejszy,

 • big picture – szersza perspektywa, ogólny obraz,

 • cut to the chase – przejść do sedna sprawy, mówić bez owijania w bawełnę,

 • word of mouth – marketing szeptany, rekomendacja ustna,

 • go the extra mile – zrobić więcej, niż się od nas oczekuje,

 • get the ball rolling – rozpocząć działanie, nadać sprawie bieg,

 • fish where the fish are – skupić się na miejscach lub źródłach, gdzie jest największe prawdopodobieństwo sukcesu.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Angielski w marketingu

Angielski w marketingu

13 lipca 2024

Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie native speakerów. Wszystko po to, aby mogli być na bieżąco z trendami, prowadzić efektywne działania na rynkach zagranicznych oraz skutecznie wprowadzać nowe strategie i rozwiązania.

 

Marketing to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. Dlatego język angielski, jako język innowacji i trendów, jest jej nieodłączną częścią. Od planowania kampanii, przez tworzenie contentu, aż po analizę danych. Bez znajomości angielskiego trudno jest konkurować na globalnym rynku i nadążać za szybko zmieniającymi się realiami.

 

Zapoznaj się z listą podstawowych angielskich słów i wyrażeń z dziedziny marketingu. Ich znajomość pomoże Ci podejmować świadome decyzje i skutecznie mierzyć efektywność swoich działań marketingowych.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Branding i reklama

 

Branding i reklama to fundamenty marketingu, które mają na celu budowanie świadomości marki oraz przekonanie konsumentów do zakupu produktów lub usług. Zebrane tu terminy pozwalają na skuteczne tworzenie i wdrażanie kampanii marketingowych – bez względu na to, czy działasz lokalnie, czy globalnie.

 

Angielski w marketingu – branding i reklama

 

 • brand – marka,

 • logo – logo,

 • slogan – slogan,

 • target audience – grupa docelowa,

 • campaign – kampania,

 • advertisement – reklama,

 • brand awareness – świadomość marki,

 • USP (unique selling proposition) – unikalna propozycja sprzedaży,

 • endorsement – rekomendacja,

 • jingle – dżingiel,

 • tagline – hasło reklamowe,

 • brand equity – wartość marki,

 • creative brief – brief kreatywny,

 • media buy – zakup mediów,

 • billboard – billboard,

 • flyer – ulotka,

 • outdoor advertising – reklama zewnętrzna,

 • direct mail – marketing bezpośredni,

 • print ad – reklama drukowana,

 • promotional item – przedmiot promocyjny,

 • rebranding – zmiana marki,

 • product placement – lokowanie produktu,

 • market positioning – pozycjonowanie rynkowe,

 • brand loyalty – lojalność wobec marki.

 

 

 

Digital marketing

 

Marketing cyfrowy zrewolucjonizował sposób, w jaki marki komunikują się z konsumentami. Dzięki technologiom cyfrowym firmy mogą precyzyjnie targetować swoje kampanie i mierzyć ich efektywność. Większość wyrażeń stosowanych do opisu tych metryk wywodzi się z angielskiego. Aby w pełni zrozumieć ich znaczenie, warto zapoznać się także z polskim tłumaczeniem.

 

 • SEO (search engine optimization) – optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych,

 • PPC (pay-per-click) – płatność za kliknięcie,

 • content marketing – marketing treści,

 • social media marketing – marketing w mediach społecznościowych,

 • email marketing – marketing mailowy,

 • conversion rate – współczynnik konwersji,

 • bounce rate – współczynnik odrzuceń,

 • engagement – zaangażowanie,

 • influencer marketing – marketing z udziałem influencerów,

 • analytics – analityka,

 • click-through rate – współczynnik klikalności,

 • landing page – strona docelowa,

 • lead generation – generowanie leadów,

 • organic traffic – ruch organiczny,

 • paid traffic – ruch płatny,

 • ad campaign – kampania reklamowa,

 • keyword – słowo kluczowe,

 • affiliate marketing – marketing partnerski,

 • remarketing – remarketing,

 • webinar – webinar,

 • backlink – link zwrotny,

 • SEO audit – audyt SEO,

 • marketing automation – automatyzacja marketingu,

 • A/B testing – testy A/B.

 

 

 

Marketing tradycyjny

 

Mimo rosnącej popularności digitalu, tradycyjne metody nadal odgrywają ważną rolę w reklamie i promocji marek. Zobacz, jak mówić o marketingu offline po angielsku.

 

Angielski w marketingu – marketing tradycyjny

 

 • billboard – billboard,

 • flyer – ulotka,

 • print advertising – reklama drukowana,

 • television commercial – reklama telewizyjna,

 • radio spot – reklama radiowa,

 • direct mail – marketing bezpośredni,

 • trade show – targi,

 • trade stand – stoisko targowe,

 • catalog – katalog,

 • merchandising – merchandising,

 • sponsorship – sponsorowanie,

 • outdoor advertising – reklama zewnętrzna,

 • point of sale – punkt sprzedaży,

 • sales promotion – promocja sprzedaży,

 • coupon – kupon,

 • sample – próbka,

 • brochure – broszura,

 • poster – plakat,

 • banner – baner,

 • lightbox – kaseton,

 • street marketing – marketing uliczny,

 • exhibition – wystawa,

 • free sample – darmowa próbka,

 • promotional campaign – kampania promocyjna.

 

Angielski w logistyce

 

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool