Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Na sali sądowej – słownictwo

 

Poruszając się po sali sądowej zarówno prawnicy, jak i świadkowie, muszą wyrażać się w prosty i zrozumiały sposób, stosując przy tym specyficzne terminy i zwroty. Oto lista podstawowych słów, które możesz usłyszeć podczas rozpraw prawnych.

 

Na sali sądowej – słownictwo w języku angielskim

 

 • court – sąd,

 • court of appeal – sąd apelacyjny,

 • supreme court – sąd najwyższy,

 • crown court – trybunał koronny,

 • courtroom – sala sądowa,

 • trial – proces sądowy,

 • hearing – przesłuchanie,

 • court session – posiedzenie sądu,

 • appearance – stawiennictwo,

 • absence – nieobecność,

 • prosecutor – oskarżyciel, prokurator,

 • defense attorney – adwokat, obrońca,

 • barrister – adwokat, obrońca,

 • plaintiff – powód, oskarżyciel,

 • solicitor – radca prawny,

 • clerk – urzędnik sądowy,

 • recording clerk – protokolant,

 • bailiff – egzekutor sądowy,

 • witness – świadek,

 • eyewitness – naoczny świadek,

 • expert witness – biegły sądowy,

 • dock – ława oskarżonych,

 • sued – pozwany, oskarżony,

 • suspect – podejrzany,

 • convict – skazaniec,

 • defendant –  pozwany w procesie cywilnym,

 • acquitted – uniewinniony,

 • guilty – winny,

 • act of indemnity – akt ułaskawienia,

 • commutation – złagodzenie kary,

 • discontinue – umorzyć,

 • bail – kaucja,

 • case – rozprawa sądowa,

 • charge, accusation – zarzut, oskarżenie,

 • public hearing – posiedzenie jawne,

 • closed hearing – posiedzenie niejawne,

 • deliberation – narada, obrady,

 • bench – ława sędziego,

 • gavel – młotek sędziego,

 • evidence – dowód,

 • exhibit – załącznik,

 • handcuffs – kajdanki,

 • fingerprints – odciski palców,

 • badge – odznaka,

 • objection – sprzeciw,

 • defence  – obrona,

 • offence – wykroczenie,

 • defamation – zniesławienie,

 • crime – przestępstwo, zbrodnia,

 • testify – zeznawać,

 • testimony – zeznanie świadka,

 • plead guilty – przyznać się do winy,

 • under oath – pod przysięgą,

 • sentence – wyrok,

 • verdict – werdykt,

 • overrule a judgement – uchylić wyrok,

 • unanimously – jednogłośnie,

 • warrant – nakaz sądowy,

 • higher court – sąd wyższej instancji,

 • juvenile court – sąd dla nieletnich,

 • lower court – sąd najniższej instancji,

 • small-claims court –  sąd rozpatrujący drobne wykroczenia,

 • tribunal – trybunał.

 

 

 

Rodzaje kar – słownictwo

 

Konsekwencje prawne stanowią istotny element regulujący zachowanie jednostek oraz postępowanie w przypadku naruszenia obowiązujących norm i przepisów. Poniższe zestawienie uwzględnia najbardziej powszechne rodzaje kar – od kar pieniężnych, po kary pozbawienia wolności.

 

 • penalty – kara,

 • fine – grzywna,

 • detention – pozbawienie wolności,

 • community service – praca na rzecz społeczności,

 • imprisonment – areszt, kara więzienna,

 • discharge without conviction – zwolnienie bez wyroku skazującego,

 • home detention – areszt domowy,

 • suspended sentence – kara w zawieszeniu,

 • deferral – zawieszenie wyroku,

 • life imprisonment – dożywocie,

 • death penalty – kara śmierci.

 

 

 

Angielski w prawie – przydatne zwroty

 

Angielski w prawie – przydatne zwroty

 

Jakich zwrotów możesz spodziewać się w codziennej praktyce prawniczej? W jaki sposób opiszesz swoje obowiązki? Te wyrażenia pomogą Ci w prowadzeniu rozmów o prawie po angielsku.

 

 • to litigate cases – prowadzić proces sądowy,

 • to practise law – być prawnikiem,

 • to research law – badać prawo,

 • to advise clients –  udzielać porad prawnych klientom,

 • to win the case – wygrać rozprawę sądową,

 • to lose the case – przegrać rozprawę sądową,

 • to settle out of court – zawrzeć ugodę,

 • to pass sentence – wydać wyrok,

 • to stand trial for something – stawać przed sądem za coś,

 • to be released on bail – wyjść z więzienia za kaucją,

 • to be acquitted of all charges – być oczyszczonym ze wszystkich zarzutów,

 • to disbar a lawyer – pozbawić uprawnień adwokackich.

 

 

 

Angielski w prawie – idiomy i wyrażenia

 

W dziale prawa, podobnie jak w dziale HR czy finansów, obowiązuje specyficzny żargon. Obejmuje on zarówno specjalistyczne słownictwo, jak i angielskie idiomy. Niektóre z nich funkcjonują zarazem w języku polskim – przykładowo słynne an eye for an eye, a tooth for a tooth, czyli „oko za oko, ząb za ząb”. Jednak pozostałe są specyficzne dla języka angielskiego.

 

Oto lista najciekawszych zwrotów, jakie możesz usłyszeć pracując w dziale prawa.

 

 • above board – jawny, uczciwy, legalny,

 • caught red-handed – złapany na gorącym uczynku,

 • lay down the law – rządzić się,

 • by the book – według przepisów, zgodnie z zasadami,

 • to beat the rap – zostać uniewinnionym, uniknąć kary za przestępstwo,

 • a law unto themselves – stanowić prawo dla samego siebie,

 • an eye for an eye, a tooth for a tooth – oko za oko, ząb za ząb; przekonanie, że kara powinna być adekwatna do popełnionej zbrodni,

 • law of the land – zbiór reguł, które obowiązują w określonym miejscu,

 • the jury is still out – decyzja nie została jeszcze podjęta; jest jeszcze za wcześnie, by rozstrzygnąć sprawę.

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Angielski w prawie (kluczowe zwroty, słownictwo i porady)

Angielski w prawie (kluczowe zwroty, słownictwo i porady)

19 maja 2024

W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego słownictwa jest równie ważna, co znajomość obowiązujących przepisów i norm. Dotyczy to zarówno prawników, prokuratorów czy pracowników kancelarii, jak i tłumaczy, dyplomatów czy przeciętnych obywateli.

 

Słownictwo związane z prawem obejmuje postępowanie sądowe, projekty ustaw, przygotowywanie umów i więcej. To obszerny dział, którego znajomość umożliwia sprawną komunikację oraz prowadzenie dokumentacji i spraw sądowych.

 

Poniższe zestawienie angielskich słów i wyrażeń dotyczących prawa pomoże Ci wyróżnić się w międzynarodowych firmach. Bez względu na to, czy pracujesz w kancelarii, w sądzie, czy w innej dziedzinie – wiedza z zakresu prawa przyda się w każdej branży.

 


 

Spis treści:

 

 

 


 

 

 

Angielski w prawie – podstawowe słownictwo

 

Prawniczy język angielski, czyli Legal English, to odmiana angielskiego stosowana w obowiązujących normach i przepisach prawnych. Różni się od używanego na co dzień języka pod wieloma względami, w tym użyciem specjalistycznego słownictwa, konstrukcji i wyrażeń.

 

Przez wiele lat był domeną prawników z krajów anglojęzycznych, jednak ze względu pozycję angielskiego jako dominującego języka w międzynarodowym biznesie, Legal English jest obecnie zjawiskiem globalnym.

 

Angielski w prawie – podstawowe słownictwo

 

Znajomość specjalistycznej terminologii umożliwia sprawne odczytywanie pism prawniczych, wartkie dyskusje i efektywne prowadzenie spraw. Poniżej znajdziesz listę podstawowych słów, które pomogą Ci odnaleźć się i w profesjonalnej dokumentacji, i na sali sądowej.

 

 • action – postępowanie,

 • litigate – procesować się,

 • lawsuit – pozew sądowy,

 • prosecute – wnosić oskarżenie,

 • hearing – przesłuchanie,

 • appeal – apelacja,

 • accuse – oskarżać,

 • crime – przestępstwo,

 • evidence – dowody,

 • felony – zbrodnia,

 • witness – świadek,

 • crown witness – świadek koronny,

 • lawyer – prawnik,

 • judge – sędzia,

 • jury – ława przysięgłych,

 • testify – zeznawać,

 • swear – przysięgać,

 • uphold – podtrzymywać,

 • innocent – niewinny,

 • guilty – winny,

 • convict – uznać za winnego,

 • sentence – wyrok,

 • enact – wcielać w życie,

 • liability – odpowiedzialność prawna,

 • civil law – prawo cywilne,

 • criminal law – prawo karne,

 • common law – prawo zwyczajowe,

 • copyright – prawo autorskie,

 • intellectual property – własność intelektualna,

 • hereinafter referred to as – zwany dalej,

 • negligence – zaniedbanie,

 • infringement – naruszenie,

 • precedent – precedens,

 • violate – naruszyć,

 • rule – zasada, norma, przepis,

 • justice – sprawiedliwość,

 • legal entities – podmioty prawa,

 • natural person – osoba fizyczna,

 • political party – partia polityczna,

 • company – firma, spółka,

 • state – państwo,

 • trade union – związek zawodowy,

 • municipality – miasto, władze miasta.

 

 

 

Rodzaje dokumentów prawniczych – słownictwo

 

Precyzja językowa to podstawa dokumentów prawniczych. Pełnią one nie tylko funkcję komunikacyjną, ale także regulacyjną. Dlatego istotne jest, aby ich treść była klarowna i jednoznaczna.

 

Zarówno w polskim, jak i w międzynarodowym prawie, istnieje szeroki przekrój dokumentów służących do formalizacji procesów prawnych oraz regulacji stosunków między stronami. Ich szczegółowa znajomość wymagana jest od każdego prawnika.

 

Rodzaje dokumentów prawniczych – słownictwo angielskie

 

Od pozwu, przez uchwały, aż po ostatnią wolę – poznaj słownictwo charakterystyczne dla dokumentów prawniczych.

 

 • summons – pozew,

 • subpoena – wezwanie do sądu,

 • answer – odpowiedź na pozew,

 • motion – wniosek,

 • ordinance – zarządzenie,

 • settlement – ugoda, porozumienie,

 • writ – nakaz sądu,

 • notarial deed – akt notarialny,

 • injunction – nakaz, postanowienie sądu,

 • affidavit – oświadczenie pod przysięgą,

 • preamble – preambuła,

 • brief – streszczenie sprawy,

 • agreement – umowa,

 • complaint – skarga, zażalenie,

 • estreat – wyciąg,

 • lease – dzierżawa,

 • contract – kontrakt,

 • directive – dyrektywa,

 • act – ustawa, uchwała,

 • bill – projekt ustawy,

 • amendment – nowelizacja, poprawka,

 • indenture – kontrakt,

 • perpetual book – księga wieczysta,

 • pleading – pismo procesowe,

 • registration file – akt rejestrowy,

 • rescript – reskrypt,

 • share – akcja, udział,

 • statute – ustawa,

 • stock certificate – świadectwo posiadania akcji,

 • transcript – zapis wydarzeń w sądzie,

 • will – testament.

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool