Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Could, couldn’t, couldn’t have

 

 

Zastosowanie

 

Czasownika modalnego could używamy, gdy:

 

 • chcemy powiedzieć, że coś jest możliwe teraz lub w przyszłości, np.:

We could stay here for a week and then go somewhere else, what do you think?- Możemy tu zostać przez tydzień a potem pojechać w jakieś inne miejsce, co o tym myślisz?

I’m so hungry, I could eat a horse! - Jestem taki głodny, że zjadłbym konia z kopytami.

 

 • czasownik modalny could możemy stosować naprzemiennie z may, ponieważ w obu przypadkach wyrażają one prawdopodobieństwo np.:

Someone’s knocking on the door. It could be my firend (lub it might be my friend). - Ktoś puka do drzwi. To może być mój kumpel.

 

 

Konstrukcja

 

Twierdzenia

Zdania twierdzące w teraźniejszości i przyszłości.

Podmiot + could + reszta zdania

I could stay here. - Mógłbym tu zostać.

 

Zdania twierdzące w przeszłości.

Podmiot + could have + reszta zdania

Why didn’t you try? You could have won!- Dlaczego nawet nie spróbowałeś? Mogłeś wygrać.

 

Przeczenia

Zdania przeczące w teraźniejszości.

Podmiot+ could not + reszta zdania

I could not do it. - Nie mogłabym tego zrobić.

 

Zdania przeczące w przeszłości.

Podmiot+ could not have + reszta zdania

You couldn't have said it better. - Nie mogłeś tego lepiej powiedzieć.

 

 

 

Ought to

 

 

Zastosowanie

 

Konstrukcja modalna ought to oznacza powinność i stosuje się ją naprzemiennie z should. Ought to używamy gdy:

 

 • jest konieczność, lub dobrze byłoby coś wykonać.

We ought  to be getting ready now. - Powinniśmy się teraz przygotowywać.

 

 • gdy wyrażamy coś, co oczekujemy, że się wydarzy.

He ought to be here at 7 o’clock. - On powinien być tu o godzinie 7:00.

 

 

Konstrukcja

 

Twierdzenia

Podmiot +ought to + reszta zdania 

 

We ought to eat vegetables and fruits every day. - Powinniśmy jeść warzywa i owoce każdego dnia.

 

Pytania

Ought  + podmiot + reszta zdania 

 

Ought we leave now? - Czy powinniśmy teraz wyjść?

 

Przeczenia

Podmiot +ought not  + reszta zdania 

 

Anna ought not to smoke so much. - Anna nie powinna palić tyle.

 

 

Czasowniki modalne - could, would, shall, ought to - zastosowanie i konstrukcja

 

 

Would

 

 

Zastosowanie

 

Would używamy, gdy:

 

 • mówimy o nawyku z przeszłości.

When I was young I would go to the dance club and have some fun. - Gdy byłam młoda, chodziłam do klubu i dobrze się bawiłam.

 

 • gdy wyrażamy chęć zrobienie czegoś.

I would like to go to the zoo. - Chciałabym pójść do zoo.

 

 

Konstrukcja

 

Twierdzenia

Podmiot + would + reszta zdania 

 

I would go to church every Sunday when I was little. - Gdy byłam mała, chodziłam do kościoła co niedzielę.

 

Would używamy zazwyczaj w trybach warunkowych, kiedy coś jest konsekwencją czegoś.

 

 

 

Shall

 

 

Zastosowanie

 

Czasownik modalny shall zostawiłam dla Ciebie na samym końcu, ponieważ jest on rzadko stosowany, bądź stosuje się go w sytuacjach bardziej formalnych.

 

Shall wyraża powinność i należność.

 

What shall we do now? - Co powinniśmy teraz zrobić?

 

 

Konstrukcja

 

Twierdzenia

Podmiot+ shall + reszta zdania

 

I shall contact with you in due course. - Skontaktuje się z Panią/Panem we właściwym czasie.

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
czasowniki modalne

Czasowniki modalne - zastosowanie i konstrukcja

24 maja 2022
Zastosowanie used to i would

Czasowniki modalne w języku angielskim będą nam niezbędne  do opisywania umiejętności, zakazów, nakazów, próśb, prawdopodobieństw oraz wyrażania naszej opinii.

 

Właśnie w tym artykule przedstawię Ci ich rodzaje oraz konstrukcje tworzenia z nimi zdań.

 

Niektóre z nich są do siebie podobne, lub można je stosować naprzemiennie.

 

Poznaj ich znaczenie oraz zasady tworzenia, aby bez problemu wplatać je w swoje wypowiedzi.

 


 

Spis treści:

 

 


 

Wyróżniamy czasowniki modalne i konstrukcje modalne. Poniżej przedstawiam Ci ich listę:

 

Czasowniki modalne:

 • must/ mustn’t 

 • should/ shouldn’t 

 • may/ may not 

 • might/ might not

 • can/ can't

 • could/ couldn’t

 • would/ wouldn’t

 

Konstrukcje modalne:

 • have to/ has to

 • need to/ needs to

 • ought to

 

Poniżej znajduje się nagranie video prezentujące czasowniki modalne i ich zastosowanie z przykładami.

 

 

 

 

Must i Have to

 

Za pomocą czasownika modalnego “must” wyrażamy konieczność, oznacza on po prostu “musieć”.

 

Jako, że jest to czasownik modalny, nie odmienia się przez osoby, a w przeczeniach i pytaniach nie potrzebuje czasownika posiłkowego do.

 

Must nie posiada formy przyszłej ani przyszłej, można go używać zarówno w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości.

 

Must nie używa się w odniesieniu do przeszłości.

 

Have to również oznacza musieć, jednak nie jest to czasownik modalny.

Czasowniki modalne - must i have to - zastosowanie i konstrukcja

 

 

Zastosowanie

 

Porównajmy sobie zatem użycie tych czasowników modalnych.

 

Must

Have to

Konieczność, wynikająca z naszego “wewnętrznego” przymusu np.:

 

 • I must get up early tomorrow and go jogging before school. - Muszę jutro wcześnie wstać.

 

Nikt mi nie każe, sama narzucam sobie taki przymus

Zewnętrzna, obiektywna konieczność np.:

 

 • I have to do this for tomorrow. - Muszę to zrobić na jutro.

 

Najprawdopodobniej ktoś mi kazał, np. szef, bądź nauczyciel. Jeżeli nie zrobię tego na jutro, to mogę mieć negatywne konsekwencje.

 

 

Konstrukcja

 

Poniżej znajdziesz konstrukcje zdań z czasownikiem modalnym must i konstrukcją modalną have to.

 

Twierdzenia (must):

Podmiot + must + czasownik

 

I must read this book. I'm sure it is good. - Muszę przeczytać tą książkę. Jestem pewna, że jest dobra.

 

You must try it! It’s delicious. - Musisz tego spróbować! Jest pyszne!

 

Twierdzenia (have to):

Podmiot (I/You/We/They) + have to/had to/will have to + czasownik

Podmiot (He/She/It) + has to/had to/ will have to + czasownik

 

You have to wear seatbelts in a car. - W samochodzie trzeba mieć zapięte pasy.

 

She has to be there by 10 a.m. - Ona musi tam być przed 10 rano.

 

Pytania (must):

Must you do that? It’s annoying. - Musisz to robić? To irytujące.

 

When must you go?- Kiedy musisz pójść?

 

What must he do to win your heart? - Co on musi zrobić aby zdobyć twoje serce?

 

Pytania (have to/ has to):

What do you have to say?- Co musisz powiedzieć?

 

Where did we have to go? - Gdzie musieliśmy pójść?

 

How many points do I have to have to win?- Ile punktów muszę mieć aby wygrać?

 

Przeczenia

Jak już wiesz słowo must i have to oznacza “musieć”, natomiast przeczenia tych czasowników mają zupełnie różne znaczenia.

 

Mustn’t (must not) - nie wolno

Don’t have to - nie musisz/ nie trzeba

You mustn’t cross the street on red light.

 

Nie wolno ci przechodzić przez ulicę na czerwonym świetle.

You don’t have to read this book if you don’t want to. 

 

Nie musisz czytać tej książki, jeśli nie chcesz

 

Pamiętaj, że forma mustn’t to czasownik modalny, co oznacza, że nie odmienia się przez osoby. 

Używamy jej w odniesieniu do teraźniejszości, bądź przyszłości.:

 

You mustn’t smoke. - Nie wolno Ci palić.

She mustn’t eat strawberries. - Nie wolno jej jeść truskawek.

They mustn’t go to the zoo. - Nie wolno im pójść do zoo.

 

Forma don’t have w odróżnieniu od must not odmienia się przez osoby oraz ma formy przeszłe i przyszłe:

 

Czas Present Simple 

I don’t have to wake up early. - Nie muszę wcześnie wstać.

He doesn't have to eat dinner. - On nie musi jeść obiadu.

 

Czas Past Simple

You did not have to say that. - Nie musiałeś tego powiedzieć.

She did not have to dance with him. - Ona nie musiała z nim tańczyć.

 

Czas Future Simple

You will not(won't) have to come back. - Nie będziesz musiał wracać.

They won’t have to go to a conference. - Oni nie będą musieli jechać na konferencję

 

Czas Present Perfect

I have not (haven’t) had to replace the batteries in my new tv remote since last month. - Od miesiąca nie musiałem wymieniać baterii w nowym pilocie od telewizora.

She hasn’t had to wash up the dishes since last dinner. - Od zeszłego obiadu, ona nie musiała myć naczyń.

 

 

 

Need

 

 

Zastosowanie

 

Czasownik “need” oznacza “potrzebować”, lub “musieć”. Występuje we wszystkich czasach prostych. 

 

Rzadko występuje z końcówką -ing. Odmienia się jako czasownik regularny.

 

 

Czasowniki modalne - need - zastosowanie i konstrukcja

 

 

Konstrukcja

 

Twierdzenia

 

Czas Present Simple

Podmiot (I/You/We/They) + need to + czasownik

Podmiot (He/She/It) + needs to + czasownik

I need to earn some money. - Potrzebuję zarobić trochę pieniędzy.

She needs to go. - Ona musi odejść.

 

Czas Past Simple

Podmiot (I/You/He/She/It/We/They + needed + czasownik

I needed to say goodbye. - Musiałam się pożegnać

 

Czas Future Simple

Podmiot (I/You/He/She/It/We/They + ’ll need to + czasownik

He will need to pay. - On będzie musiał zapłacić.

 

Pytania:

Will she need to pay? - Czy ona będzie musiała zapłacić

Do you need to say that? - Musisz to mówić?

Didn’t you need to stay there? - Czy nie potrzebowałaś tam zostać?

 

Przeczenia

W czasie Present Simple istnieją dwie formy przeczące czasownika need:

 

do not need to /does not need to lub needn’t 

 

She does not need to drink. - Ona nie musi pić.

You needn’t take an umbrella. - Nie potrzebujesz brać ze sobą parasola.

 

Warto wiedzieć, że w czasie Past Simple istnieją również dwie formy przeczące czasownika need.

Mają one jednak inne znaczenie. 

 

Poniżej przedstawię Ci tabelkę, która w prosty sposób wyjaśni różnice.

 

Didn't need to + bezokolicznik

Needn’t have + trzecia forma

Używamy w momencie, gdy nie musieliśmy czegoś robić i już wtedy wiedzieliśmy, że to nie jest konieczne.

Używamy w momencie, gdy zrobiliśmy coś niepotrzebnie i zdajemy sobie sprawę z tego, że było to niepotrzebne.

I didn’t need to bake a cake, but I love baking, so I did. - Nie musiałam upiec ciasta, ale kocham piec, więc to zrobiłam.

I needn’t have baked a cake, because everybody went to the cafe anyway, so nobody ate my cake. - Niepotrzebnie upiekłam ciasto, ponieważ każdy i tak poszedł do kawiarnia, a więc nikt nie zjadł mojego ciasta.

 

 

 

Should

 

 

Zastosowanie

 

Czasownik should wyraża powinność. Używamy gdy chcemy powiedzieć, że:

 

 • ktoś powinien coś zrobić lub że coś powinno się okazać teraz lub w przyszłości:

He should see the dentist soon. - Powinien pójść do dentysty, i to szybko.

This shouldn’t be difficult.- To nie powinno być trudne

 

 • oczekujemy, że coś się wydarzy

             I should pass the exam. - Powinnam zdać ten egzamin.

             She should arrive any minute now.- Ona powinna przyjechać lada chwila.

 

 

Konstrukcja

 

Twierdzenia

Podmiot + should + czasownik

 

I think you should apologize to her. - Myślę, że powinieneś ją przeprosić.

 

Zdania twierdzące dla czynności dziejących się teraz 

Podmiot + should + be + czasownik z -ing

 

I should be working somewhere else. - Powinnam pracować w innym miejscu.

He should be smiling and having a good time - On powinien się uśmiechać i dobrze się bawić.

 

Pytania

Should + podmiot + czasownik 

 

Should I get a haircut? - Czy powinnam ściąć włosy.

 

Przeczenia

Podmiot + should not + czasownik

 

You should not say that. - Nie powinieneś tak mówić.

 

Przeczenia dla czynności dziejących się teraz

Podmiot + should not + czasownik z -ing

 

I shouldn’t be doing this. - Nie powinnam tego robić.

 

 

 

Can i May

 

Czasowniki modalne - can i may - zastosowanie i konstrukcja

 

 

Zastosowanie

 

Czasownika modalnego can używamy, gdy:

 

 • potrafimy coś zrobić

 I can sing.- Potrafię śpiewać

 I can speak French. - Potrafię rozmawiać po francusku.

 

 • mamy przyzwolenie, by coś zrobić

Can I come in? - Mogę wejść?

I can not wear make-up. - Nie mogę się malować.

 

Warto wspomnieć, że czasownika modalnego may używamy w sytuacjach formalnych, gdy chcemy powiedzieć lub upewnić się, czy mamy na coś pozwolenie.

 

You may leave the table now.- Możesz teraz odejść od stołu

May I open the window?- Czy mogę otworzyć okno?

 

Czasownika modalnego can w obu znaczeniach możemy użyć w odniesieniu do teraźniejszości lub przeszłości (could), natomiast czasownika modalnego may możemy użyć tylko w odniesieniu do teraźniejszości.

 

Teraźniejszość:

My son can’t talk yet. - Mój syn nie potrafi jeszcze mówić.

I may leave  at 5 p.m.- Mogę wyjść o 5 po południu

 

Przeszłość:

I couldn’t ski last winter, but now I can. - Zeszłej zimy, nie potrafiłam jeździć na nartach, teraz potrafię.

 

 

 

May i Might

 

 

Zastosowanie

 

Czasowniki  modalne may i might oznaczają prawdopodobieństwo. Używamy ich, gdy:

 

 • coś jest możliwe/prawdopodobne teraz lub w przyszłości

This might be Sara. - To może być Sara. (ale nie jestem pewna)

He is out of the office, he might be having lunch. - Nie ma go w biurze, prawdopodobnie jest teraz na lunchu (ale nie jestem pewna)

 

 • coś być może miało miejsce w przeszłości. Wtedy użyjemy czasownika posiłkowego have oraz III formy czasownika:

He may have forgotten. - Być może on zapomniał.

They may have gone away on holiday. - Być może wyjechali na wakacje.

 

 

Konstrukcja

 

Twierdzenia

Zdania twierdzące w teraźniejszości i przyszłości.

Podmiot + may/might + reszta zdania  

She may know him. - Ona może go znać.

 

Zdania twierdzące w przeszłości.

Podmiot + may/might +have + III forma czasownika 

I can’t find my sunglasses. “You may have left them in the car.” - Nie mogę znaleźć moich okularów przeciwsłonecznych. “Mogłaś zostawić je w samochodzie.”

 

Przeczenia

Zdania przeczące w teraźniejszości.

Podmiot+ may not/might not + reszta zdania 

They might not come. - Oni mogą nie przyjść.

 

Zdania przeczące w przeszłości.

Podmiot+ may not/might not + have + III forma czasownika 

He may have not heard the phone ringing. - On mógł nie słyszeć jak dzwoni telefon.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

14 kwietnia 2024
Programy wellbeing dla pracowników mają na celu poprawę ich dobrostanu fizycznego i psychicznego oraz utrzymanie
07 kwietnia 2024
Aby przyciągnąć i zatrzymać najwyższej klasy talenty, pracodawcy muszą dbać o motywację swojej kadry, oferując
30 marca 2024
Pracownicy działów zasobów ludzkich (Human Resources) na co dzień spotykają się z żargonem biznesowym, idiomami
23 marca 2024
Sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie to coś, czego nie należy przeceniać. Aby Twoi pracownicy mogli

© Copyright 2024 by Chatschool