Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

 

Wyrażenia z enough i too

 

 

 

Wyrażenia z enough i too 
 

Spójrzmy na dwie konstrukcje z enough/too, dzięki którym utworzysz zdania złożone. 
 

ENOUGH/TOO… TO DO SOMETHING
 

→ powyższa konstrukcja to odpowiednik polskiego wyrażenia: [...], żeby coś zrobić 

 • I am too young to get a driving licence. - Jestem za młody, żeby dostać prawo jazdy. 

 • It’s too far to walk home from here. - Jest za daleko, żeby stąd iść do domu. 

 • We haven’t got enough fuel to get home. - Nie mamy dość paliwa, żeby wrócić do domu. 

 • I haven’t got enough money to buy a house. - Nie mam pieniędzy na zakup domu/żeby kupić dom. 
   

ENOUGH/TOO.. FOR (SOMEBODY/SOMETHING) 
 

→ po for nie stosujemy czasownika. Używamy tej konstrukcji, aby powiedzieć, że czegoś np. jest za mało na COŚ lub dla JAKIEJŚ OSOBY 

 • I am not experienced enough for a promotion. - Nie jestem wystarczająco doświadczony na awans. 

 • This coat is too big for me. - Ten płaszcz jest dla mnie za duży. 

 • We haven’t got enough money for a holiday. - Nie mamy pieniędzy na wakacje. 

 • This book is too difficult for me. - Ta książka jest dla mnie za trudna.
   

Czas utrwalić swoją wiedzę z native speakerem:

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
enough vs. too

ENOUGH vs TOO

24 września 2022

Too i enough to dwa przydatne przysłówki, które zmieniają stopień nasilenia przymiotnika, innego przysłówka lub rzeczownika. 

Too oznacza zbyt, więc użyjemy go gdy chcemy powiedzieć, że czegoś jest za dużo lub za mało. Natomiast enough oznacza, że tego, o czym mówimy, jest tyle, ile trzeba — wystarczająco. 

Zaczynajmy! 

 


 

Spis treści:

 

 


 

Jak używać enough?

 

 

 

Jak używać enough?
 

ENOUGH — określa wystarczającą ilość czy natężenie, „wystarczająco dużo/mało…”
 

1. ENOUGH stawiamy PO przymiotnikach i przysłówkach:  
 

PRZYMIOTNIK + ENOUGH 

 • You aren’t old enough to drink alcohol. - Nie jesteś wystarczająco dorosły, żeby pić alkohol. 

 • My boss told I won’t get promoted because I am not experienced enough. - Mój szef powiedział, że nie awansuję, bo nie jestem wystarczająco doświadczony. 
   

2. PRZYSŁÓWEK + ENOUGH 

 • Hurry up! We’re not walking quickly enough to make the train. - Pośpiesz się! Nie idziemy wystarczająco szybko, by zdążyć na pociąg. 

 • I don’t write well enough to write a book. - Nie piszę na tyle dobrze, żeby napisać książkę. 

 • ENOUGH stawiamy PRZED rzeczownikami: 
   

3. RZECZOWNIK + ENOUGH 

 • I don’t have enough money to buy this laptop. - Nie mam wystarczającej ilości pieniędzy, żeby kupić ten laptop. 

 • We don’t have enough time to stay until the end of the film. - Nie mamy wystarczająco dużo czasu, aby zostać do końca filmu. 

 • My boss told me I won’t get promoted because I don’t have enough experience. - Mój szef powiedział mi, że nie awansuję, bo nie mam wystarczającego doświadczenia. * 
   

* spójrz na różnicę pomiędzy ostatnim przykładem a podobnym zdaniem z punktu pierwszego o przymiotniku. Praktycznie to samo znaczenie, ale to czy użyjemy przymiotnika (experienced) czy rzeczownika (experience) zmusza nas do innej konstrukcji zdania z enough.  

 

Jak używać too?

 

 

 

Jak używać too?  

 

TOO — zbyt, nadmiar czegoś 
 

1. W przeciwieństwie do enough, TOO stawiamy PRZED przymiotnikami i przysłówkami: 
 

TOO + PRZYMIOTNIK

 • You are too young to drink alcohol. - Jesteś za młody, żeby pić alkohol. 

 • I can’t keep up. I’m too old for this. - Nie mogę nadążyć. Jestem na to za stara. 
   

TOO + PRZYSŁÓWEK 

 • Hurry up! You’re walking too slow. - Pośpiesz się! Idziesz za wolno. 

 • You need to take some time off. You’re working too hard. - Musisz wziąć trochę wolnego. Za ciężko pracujesz. 
   

2. TOO stawiamy PRZED rzeczownikami. Przy czym przed rzeczownikami policzalnymi używamy formy TOO MANY, a przed rzeczownikami niepoliczalnymi formy TOO MUCH.  
 

TOO MUCH + NIEPOLICZALNE RZECZOWNIKI 

 • You use too much salt! - Używasz za dużo soli! 

 • I can’t buy this laptop. It costs too much money. - Nie mogę kupić tego laptopa. Kosztuje za dużo pieniędzy. 
   

TOO MANY + POLICZALNE RZECZOWNIKI 

 • There are too many people here. - Jest tu zbyt wielu ludzi. 

 • I have too many ideas. - Mam za dużo pomysłów. 
   

Więcej o much, many i rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych

 

→ Słówko too oznacza również też/ również. Najczęściej znajduje się wtedy na samym końcu zdania: 

 • I am cold too. - Mi też jest zimno.

 • Do you want to come to my party too? - Czy też chcesz przyjść na moją imprezę? 
   

→ uważaj na pisownie too oraz przyimka to. Brzmią one tak samo, ale znaczą kompletnie coś innego. 

 • Let’s go to the cinema. - Chodźmy do kina. 

 • The tea is too cold. - Herbata jest za zimna. 

 • She lives too far for us to visit her. - Mieszka za daleko, abyśmy mogli ją odwiedzić. 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

14 kwietnia 2024
Programy wellbeing dla pracowników mają na celu poprawę ich dobrostanu fizycznego i psychicznego oraz utrzymanie
07 kwietnia 2024
Aby przyciągnąć i zatrzymać najwyższej klasy talenty, pracodawcy muszą dbać o motywację swojej kadry, oferując
30 marca 2024
Pracownicy działów zasobów ludzkich (Human Resources) na co dzień spotykają się z żargonem biznesowym, idiomami
23 marca 2024
Sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie to coś, czego nie należy przeceniać. Aby Twoi pracownicy mogli

© Copyright 2024 by Chatschool