Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Lecture

 

Słówko lecture może być błędnie rozumiane jako „lektura”. W rzeczywistości oznacza „wykład”, zazwyczaj uniwersytecki. Aby opowiedzieć o czytanej książce po angielsku, skorzystamy z wyrazu book albo reading.

 

 • Spare me the lecture. – Oszczędź mi wykładu.

 • She gave me a lecture on the consequences of smoking. – Zrobiła mi wykład na temat konsekwencji palenia.

 • I’m lecturing on Wilde next term. – W następnym semestrze będę wykładał o Wildzie.

 

False friends - Lecture 

 

 

Ordinary

 

Mówiąc o osobie ordynarnej w języku angielskim, użyj słowa rude lub vulgar. Ordinary oznacza bowiem „zwykły”, „przeciętny”.

 

 • It’s an ordinary neighbourhood. – To przeciętna dzielnica.

 • It was something out of the ordinary. – To było coś niezwykłego.

 • Most ordinary mortals wouldn’t understand it. – Większość zwykłych śmiertelników by tego nie zrozumiała.

 

 

Paragon

 

Angielski wyraz paragon wbrew pozorom nie odnosi się do rachunku. Poprawne tłumaczenie tego słowa to „wzór”, „model”. Z kolei „paragon” to receipt.

 

 • He’s a paragon of virtue. – Jest wzorem cnót.

 • Your daughter is a paragon of good behavior. – Twoja córka jest wzorem dobrego zachowania.

 • It became a paragon for the modern society. – Stało się to modelem dla współczesnego społeczeństwa.

 

Jak unikać false friends?

 

 

Pension

 

Pension to po angielsku „emerytura”. Jeśli chcemy powiedzieć o „pensji”, użyjemy słówka salary.

 

 • He will be able to receive a pension only after he turns 65. – Emeryturę będzie mógł pobierać dopiero po ukończeniu 65. roku życia.

 • The European Parliament pension fund is a voluntary one. – Fundusz emerytalny Parlamentu Europejskiego jest funduszem dobrowolnym.

 • Many people face cuts in their pay and pensions. – Wiele osób boryka się z cięciami wynagrodzeń i emerytur.

 

 

 

Jak unikać false friends?

 

Aby unikać powodowanych przez false friends pomyłek i błędów językowych, do znajomo brzmiących słówek należy podchodzić z pewną dozą nieufności. Zamiast sugerować się podobną fonetyką, lepiej sięgnąć do słownika. Dziś można to zrobić w każdej chwili, korzystając z telefonu i dostępu do Internetu.

 

Po pewnym czasie taka praktyka wchodzi w nawyk, dzięki czemu nie będziemy już automatycznie doszukiwać się podobieństw między nowopoznanymi angielskimi słówkami a podobnie brzmiącymi wyrazami w języku polskim.

 

Ponadto podczas nauki przydatne może okazać się umiejscowienie false friends w odpowiednich kontekstach i uczenie się słówek na podstawie poprawnie skonstruowanych zdań. Takie podejście znacznie ułatwi zapamiętanie ich prawidłowego znaczenia.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
False friends -zdradliwe słówka w języku angielskim

False friends

20 stycznia 2024

Wiele angielskich wyrazów przypomina swoje polskie odpowiedniki pod względem brzmienia i zapisu. Przykładem może być para piano – „pianino” lub banana – „banan”.

 

Nauka poprzez skojarzenia z rodzimym językiem, choć często przydatna, może jednak okazać się zgubna. Istnieje spora grupa angielskich słów, które mimo podobnej fonetyki mają po polsku zupełnie odmienne znaczenie – są to tzw. false friends (fałszywi przyjaciele).

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

False friends po polsku i po angielsku

 

W językoznawstwie hasło false friends oznacza słowo w innym języku, które wygląda i brzmi podobnie do słowa w znanym nam już lub ojczystym języku, ale diametralnie różni się znaczeniem. Tego typu wyrażenia z pozoru wydają się łatwe do zapamiętania, dlatego często automatycznie wprowadzamy je do codziennego użytku, powodując przy tym dezorientację naszych rozmówców.

 

Popularne czasowniki frazowe, czyli phrasal verbs — kompletny przewodnik

 

 

 

False friends – przykłady

 

Te zdradliwe, wprowadzające w błąd słówka często utrudniają naukę języków. Mogą też prowadzić do licznych nieporozumień i niezręcznych sytuacji. Nie daj się złapać w pułapkę i sprawdź, czy znasz poprawne znaczenie wszystkich false friends z poniższej listy.

 

 

Actually

 

Słówko actually jest często błędnie rozumiane jako „aktualnie”. Jego prawidłowe znaczenie to „właściwie”, „w rzeczywistości”, „faktycznie”. Jeśli chcemy po angielsku powiedzieć, że coś dzieje się obecnie, używamy wyrazu currently.

 

 • What actually happened? – Co się faktycznie stało?

 • I don’t actually know where I’m going. – Właściwie nie wiem dokąd idę.

 • Her profits have actually risen. – W rzeczywistości jej zyski wzrosły.

 

False friends po polsku i po angielsku

 

 

Accord

 

Pierwszym skojarzeniem ze słówkiem accord jest dla wielu osób polski „akord”. Tak naprawdę oznacza ono „zgodę”, „porozumienie”, „układ”. W języku angielskim współbrzmienie trzech dźwięków opisujemy za pomocą wyrazu chord.

 

 • To be in accord with somebody – Zgadzać się z kimś.

 • We have to reach an accord by the end of the day. – Musimy osiągnąć porozumienie do końca dnia.

 • Opposition groups refused to sign the accord. – Grupy opozycyjne odmówiły podpisania porozumienia.

 

 

Affair

 

Affair łatwo pomylić z polską „aferą”. W rzeczywistości wyraz ten oznacza „romans” albo „sprawę”. Mówiąc o zamieszaniu w języku angielskim, skorzystamy raczej ze słówka scandal.

 

 • It’s not my affair. – To nie moja sprawa.

 • His wife is having an affair. – Jego żona ma romans.

 • It was a nasty affair. – To była paskudna sprawa.

 

 

Chef

 

Po angielsku chef ma nieco odmienne znaczenie niż polski „szef”. Tego słówka używamy mówiąc wyłącznie o „szefie kuchni”. W innych przypadkach należy stosować określenie boss lub chief.

 

 • Send my compliments to the chef. – Przekaż moje uznanie szefowi kuchni.

 • He works as a chef in a restaurant uptown. – Pracuje jako szef kuchni w restauracji na przedmieściach.

 • He’s not exactly a master chef. – Nie jest do końca mistrzem kuchni.

 

 

Collaboration

 

Collaboration jest przez wiele osób błędnie tłumaczone jako kolaboracja. Słowo to ma w języku polskim negatywne konotacje – oznacza kooperacje z władzami okupacyjnymi. Nie należy więc stosować go w tym samym znaczeniu co angielskie collaboration. Poprawne tłumaczenie to „współpraca”.

 

 • We worked in close collaboration. – Pracowaliśmy w ścisłej współpracy.

 • Today marks the beginning of our collaboration. – Dziś rozpoczyna się nasza współpraca.

 • She wrote a book in collaboration with her sister. – Napisała książkę we współpracy z siostrą.

 

False friends – przykłady

 

 

Data

 

Choć wyraz data zapisujemy w ten sam sposób, co polską „datę”, mają one odmienne znaczenia. Po angielsku oznacza on „dane” – analityczne, biologiczne, komputerowe i inne. Z kolei „data” to date.

 

 • The data was collected by various researchers. – Dane zostały zebrane przez różnych badaczy.

 • I was reading through a data entry, when I noticed something strange. – Czytałem wpis danych, kiedy zauważyłem coś dziwnego.

 • The ability to record and analyze reams of data from people’s brains. – Możliwość rejestrowania i analizowania ogromnych ilości danych z ludzkich mózgów.

 

 

Eventually

 

Słówko eventually wcale nie oznacza „ewentualnie”. Poprawne tłumaczenie to „ostatecznie”, „wreszcie”, „w końcu”. „Ewentualnie” to po angielsku possibly.

 

 • We had to face the truth eventually. – W końcu musieliśmy stawić czoła prawdzie.

 • Eventually, after midnight, I arrived at my destination. – Wreszcie, po północy, dotarłem do mojego celu.

 • Her parents eventually relented and let her go to the party. – Jej rodzice ostatecznie ustąpili i pozwolili jej iść na imprezę.

 

False friends – zdradliwe angielskie słówka

 

 

Economy

 

Economy to nie „ekonomia”, a „gospodarka”. Aby opisać tę pierwszą, użyjemy słówka economics.

 

 • The economy is picking up. – Gospodarka się podnosi.

 • We hope our recent actions can boost the economy of the country. – Mamy nadzieję, że nasze ostatnie działania pobudzą gospodarkę kraju.

 • Technology companies are driving the global economy. – Firmy technologiczne napędzają światową gospodarkę.

 

 

Hazard

 

W przeciwieństwie do polskiego „hazardu”, słówko hazard nie odnosi się do gry w kasynie. Oznacza „ryzyko”, „niebezpieczeństwo”, „zagrożenie”. Mówiąc o zakładach pieniężnych, użyjemy wyrazu gambling.

 

 • An environmental hazard. – Zagrożenie środowiskowe.

 • Getting shot is an occupational hazard for me. – Postrzelenie jest dla mnie ryzykiem zawodowym.

 • Burning candles is a fire hazard. – Palenie świec stwarza niebezpieczeństwo pożaru.

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool