Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Inwersja stylistyczna

 

Podobnie jak pytania, question tags, i przytakiwania tworzymy inwersję stylistyczna. Jest ona głównie wykorzystywana w języku formalnym oraz pisanym. Stosuje się ją, aby wzmocnić oraz podkreślić znaczenie pewnych elementów zdania. 

 

Warto zapamiętać poniższe wyrażenia, po których należy dokonać inwersji.

 

 

Przysłówki i wyrażenia przysłówkowe

 

 • never/rarely/seldom 

 

Never have I seen such a beautiful wedding dress. ꟷ Nigdy nie widziałam tak pięknej sukni ślubnej. 

 

Rarely/Seldom can you meet him in a club. ꟷ Rzadko możesz spotkać go w klubie. 

 

 • barely/hardly/scarcely/no sooner

Możesz użyć tych przysłówków, gdy będziesz chciał powiedzieć o dwóch wydarzeniach występujących po sobie. W tego typu zdaniach z reguły najpierw użyjesz Past Perfect, a następnie Past Simple (więcej o Past Simple dowiesz się z tego artykułu). Przykładowe zdania:  

 

Barely/Hardly/Scarcely had he entered the room when she started screaming at him. ꟷ Ledwo wszedł do pokoju kiedy zaczęła krzyczeć na niego. 

 

No sooner had she finished one book than she started reading the next one. ꟷ Ledwo skończyła czytać jedną książkę, zaczęła następną. 

 

UWAGA! 

Musisz pamiętać, że barely, hardly, scarcely łączy się ze słowem when, natomiast no sooner ze słowem than. 

 

 

Inwersja w języku angielskim. Budowa i przykłady.

 

 

 

 • only (after/by/when/later/then) 

 

Only after finishing your homework can you watch TV. ꟷ Dopiero po odrobieniu pracy domowej, możesz oglądać telewizję. 

 

Only when she needed some help with English did she call me. ꟷ Dopiero gdy potrzebowała pomocy z angielskim, zadzwoniła do mnie. 

 

Only by learning foreign languages may you get along easily with people from all over the world. ꟷ Tylko ucząc się języków obcych, możesz łatwo dogadać się z ludźmi z całego świata. 

 

Only then did I realize my mistake. ꟷ Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z mojego błędu. 

 

Jak mogłeś zauważyć w przypadku wyrażeń only after, only by oraz only when, inwersja następuje w drugiej części zdania. 

 

 • Little

 

Little do you know about good literature. ꟷ Niewiele wiesz o dobrej literaturze. 

 

Little did he understand what he was reading. ꟷ Niewiele rozumiał z tego, co czytał. 

 

 • No/Not 

Jest to najliczniejsza grupa wyrażeń do zapamiętania. 

 

- on no account/ under no circumstances/ on no condition

 

On no account can you come to my room while I’m working. ꟷ W żadnym wypadku nie możesz wchodzić do mojego pokoju, kiedy pracuje. 

 

Under no circumstances will I tolerate your behavior. ꟷ Pod żadnym pozorem nie będę tolerowała Twojego zachowania. 

 

- in no way 

 

In no way can I agree with him. ꟷ W żaden sposób nie mogę się z nim zgodzić 

 

- at no time

 

At no time can you use my things. ꟷ Nie możesz używać moich rzeczy. 

 

- not for

 

Not for a moment did I think that he was going to ask me on a date. ꟷ Ani przez moment nie pomyślałam, że zaprosi mnie na randkę. 

 

- not only… but also

 

Not only do I learn English but also I use it every day. ꟷ Nie tylko uczę się języka angielskiego, ale także codziennie go używam. 

 

- not even once 

 

Not even once have I seen him enraged. ꟷ Nigdy wcześniej nie widziałam go tak rozwścieczonego.

 

- not until (Inwersja w przypadku not until występuje w drugiej części zdania. )

 

Not until she read this article did she understand inversion in English. ꟷ Dopiero gdy przeczytała ten artykuł, zrozumiała inwersję w języku angielskim. 

 

 

Inwersja stylistyczna w trybach warunkowych

 

 

Tryby warunkowe

 

Z inwersją stylistyczną spotkasz się również w trybach warunkowych:

 

 • I tryb warunkowy:

If she exercises a lot, she’ll be strong. 

Should she exercise a lot, she’ll be strong.

 

W przypadku pierwszego trybu warunkowego wystarczy IF zamienić na SHOULD. Musisz jednak pamiętać, że tworząc inwersję w tym trybie w III osobie czasownik przyjmie formę bezokolicznika - tak jak w powyższym przykładzie. 

 

 • II tryb warunkowy:

If dogs had wings, they’d be able to fly. 

Were dogs to have wings, they’d be able to fly.

 

Aby utworzyć inwersję z drugiego trybu warunkowego musisz zamienić IF na WERE, a następnie zmienić formę czasownika na bezokolicznik z to - tak jak zostało to pokazane w przykładzie wyżej.

 

 • III tryb warunkowy

If you had told me about your problem, I would have helped you. 

Had you told me about your problem, I’d have helped you.

 

Inwersja w trzecim trybie warunkowym jest banalnie prosta. Należy “wyrzucić” IF, a następnie zmienić miejsce podmiotu z czasownikiem HAD. I gotowe! 

 

 

Inne konstrukcje

 

 • such … to be … that

 

Such was the wind that we didn’t go to the park. ꟷ Taki był wiatr, że nie poszliśmy do parku. 

Such was the party that I decided to stay a bit longer. ꟷ Taka była ta impreza, że postanowiłam zostać trochę dłużej. 

 

 • so + przymiotnik … that

 

So boring was that lesson that I fell asleep. ꟷ Tak nudna była ta lekcje, że zasnęłam.

So delicious was the cake that I ate it all. ꟷ Tak pyszne było to ciasto, że zjadłam je całe. 

 

 • po słowie as

 

I want to speak English, as do you. ꟷ Chcę mówić po angielsku, tak jak ty. 

When I was in France I ate frog’s legs, as did the French. ꟷ Kiedy byłam we Francji, jadłam żabie udka, tak jak Francuzi.

 

 

Przysłówki miejsca

 

 • Here

 

Here comes your coffee. ꟷ Oto twoja kawa.

Here comes the sun! ꟷ Zaświeci słońce!

 

 • There

 

I opened the window and there flew an owl. ꟷ Otworzyłam okno a tam przeleciała sowa.

 

 • Inne przysłówki miejsca

 

Behind the building crashed the car. ꟷ Za budynkiem rozbił się samochód.

Over the bed hangs the shelf. ꟷ Nad łóżkiem wisi półka.

 

 

Inwersja w języku angielskim - różne konstrukcje

 

 

Podsumowanie

 

Uff! Trochę informacji i wyrażeń się uzbierało, ale cieszę się, że dotrwałeś do końca.

 

Samo tworzenie inwersji jest bardzo proste, ponieważ wystarczy zmienić miejsce czasownika oraz podmiotu.

 

Cała trudność polega jednak na zapamiętaniu wyrażeń po których inwersję trzeba zastosować.

 

 

 

Ćwiczenie

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
inwersja angielski

Inwersja w języku angielskim. Budowa i przykłady.

22 czerwca 2022

Dziś porozmawiamy sobie o inwersji w języku angielskim.

 

Wydaje się, że jest to trudne zagadnienie, ale my udowodnimy Ci, że nie jest to wcale tak straszne.

 

Z tego artykułu dowiesz się, jak poprawnie tworzyć inwersję zdań.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Inwersja - co to jest?

 

Inwersja w języku angielskim to nic innego jak zamiana miejsc podmiotu z operatorem. Jest ona najczęściej wykorzystywana do:

 

 • Tworzenia pytań

 

He is fond of good literature. ꟷ  On lubi dobrą literaturę. 

Is he fond of good literature? ꟷ Czy on lubi dobrą literaturę?

 

You can draw beautiful pictures. ꟷ Potrafisz rysować piękne obrazy. 

Can you draw beautiful pictures? ꟷ Czy potrafisz rysować piękne obrazy?

 

 • Question tags

 

Your mum loves working in the garden, doesn’t she? ꟷ Twoja mama uwielbia pracować w ogrodzie, prawda? 

 

He’s so furious, isn’t he? ꟷ On jest tak wściekły, prawda? 

 

 • Przytakiwania

 

I studied English in Warsaw. ꟷ Studiowałam angielski w Warszawie.

So did I. ꟷ Ja też.

 

My parents never missed an episode of Friends. ꟷ Moi rodzice nigdy nie opuścili odcinka Przyjaciół. 

Neither do mine. ꟷ Moi również. 

 

Jak widzisz inwersja to zwykła zamiana czasownika i podmiotu. Prawda, że proste? 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool