Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Zwroty przydatne podczas pisania artykułu

 

Sprawne przechodzenie z jednej do drugiej części artykułu może stanowić wyzwanie podczas pisania. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi zwrotami, które zapewnią płynność Twojej wypowiedzi.

 

Zwroty przydatne podczas pisania artykułu

 

We wstępie warto korzystać z konstrukcji, które od razu zaciekawią czytelnika i postawią przed nim konkretne pytania. Przykładowo:

 

 • Nowadays… – W dzisiejszych czasach…

 • Did you know that… – Czy wiedziałeś/aś, że…

 • Have you ever thought about... – Czy kiedykowiek zastanawiałeś/aś się nad...

 • Most people believe that… – Większość ludzi wierzy, że…

 • According to the latest research… – Według ostatnich badań…

 • I strongly believe that… – Wierzę, że…

 • As I see it… – Według mnie…

 

W rozwinięciu przydatne okazać mogą się takie łączniki zdań jak:

 

 • Firstly… – Po pierwsze…

 • Secondly…. – Po drugie…

 • Finally… – W końcu…

 • On the one hand… – Z jednej strony…

 • On the other hand… – Z drugiej strony…

 • In general… – Ogólnie…

 • For example/instance… – Na przykład…

 • According to…– Według…

 • Let’s suppose that…– Załóżmy, że…

 • What’s interesting… – Co ciekawe…

 • One thing to consider is… – Jedna sprawa, którą trzeba rozważyć to…

 

Z kolei w zakończeniu możesz zastosować poniższe wyrażenia:

 

 • To sum up… – Podsumowując…

 • In conclusion… – Podsumowując…

 • All in all – Podsumowując...

 • All things considered… – Biorąc wszystko pod uwagę…

 • Personally, I think… – Osobiście uważam, że…

 • I seems that… –  Wygląda na to, że…

 • I could not agree more that… – Całkowicie się zgadzam, że…

 • I am totally against… – Jestem całkowicie przeciwny…

 

 

 

Najczęstsze błędy podczas pisania artykułu po angielsku

 

Przygotowując się do zadania pisemnego na maturze, warto także wiedzieć, jakich błędów należy unikać. Poniżej znajdziesz listę najczęściej popełnianych przewinień.

 

Najczęstsze błędy podczas pisania artykułu po angielsku

 

 1. Brak planu. Przygotowanie planu w punktach przed przystąpieniem do pisania to nie tylko forma upewnienia się, że Twój tekst będzie miał odpowiednią strukturę, ale także klucz do przygotowania logicznej i spójnej treści.

 2. Brak akapitów. Struktura tekstu powinna być odwzorowana poprzez odpowiednie formatowanie. Dzięki temu możesz wyraźnie zaznaczyć, gdzie zaczyna i kończy się dana część tekstu. Ponadto, stosowanie akapitów w wypowiedzi pisemnej na maturze jest punktowane.

 3. Niezgodność z tematem. Zanim przystąpisz do pisania, dokładnie zapoznaj się z poleceniem i upewnij się, że rozumiesz zadany temat. Zastanów się jaką formę powinien przyjąć Twój artykuł. Pisz konkretnie i unikaj rozbudowanych dygresji.

 4. Przekroczenie limitu słów. Na maturze obowiązuje limit słów. Postaraj się zaplanować swój artykuł tak, aby spełnić wymagane minimum, ale nie wykraczać ponad przyjęte ramy. Przed oddaniem arkusza policz wszystkie słowa w swoim tekście i upewnij się, że mieścisz się w przyjętych limitach.

 5. Błędy gramatyczne. Niektórych błędów nie da się uniknąć, ale wiele z nich wynika z nadmiernego pośpiechu. Dlatego, kiedy skończysz pisać pracę, dokładnie przeczytaj swój tekst i postaraj się wyłapać wszystkie niedoskonałości.

 

 

 

Jak oceniany jest artykuł po angielsku na maturze?

 

Praca pisemna na maturze rozszerzonej z języka angielskiego oceniana jest maksymalnie na 13 punktów, czyli 26% całej puli. Pod uwagę brane są następujące kryteria:

 

 • zgodność z poleceniem – od 0 do 5 punktów,

 • spójność i logika wypowiedzi – od 0 do 2 punktów,

 • zakres środków językowych – od 0 do 3 punktów,

 • poprawność środków językowych – od 0 do 3 punktów.

 

Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie maksymalnej ilości punktów z wypracowania, należy odpowiednio przygotować się do egzaminu. W tym celu możesz czytać angielskie artykuły w Internecie, zapoznać się z dotychczasowymi arkuszami i zadaniami maturalnymi oraz regularnie uczyć się nowych słówek, które wzbogacą Twoje słownictwo.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Jak napisać artykuł (matura)

Jak napisać artykuł (matura)

17 lutego 2024

Artykuł publicystyczny to jedna z form wypowiedzi pisemnej, która pojawia się na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. Można za nią otrzymać aż 13 z 50 punktów, dlatego warto poznać ją od podszewki.

 

Sprawdź, jak najlepiej przygotować się do egzaminu, zapamiętaj przydatne wyrażenia i wskazówki, które pomogą Ci osiągnąć maksymalny wynik na maturze!

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Artykuł publicystyczny – co to jest?

 

Artykuł publicystyczny to wypowiedź pisemna publikowana w prasie tradycyjnej lub w Internecie. Umiejętność napisania tego typu tekstu sprawdzana jest na maturze rozszerzonej z języka angielskiego już od 2015 roku. Zdający mogą dokonać wyboru pomiędzy artykułem a rozprawką lub listem.

 

Artykuł publicystyczny po angielsku

 

Artykuł jest formą hybrydową, zawierającą elementy sprawozdania, recenzji, opowiadania, opinii i rozprawki. Jego celem jest przedstawienie oraz rzeczowe omówienie zagadnienia, które określone zostało w poleceniu. Ponadto, zdający ma za zadanie wyrazić swoje stanowisko wobec charakteryzowanego zjawiska społecznego.

 

Napisanie tej formy wypowiedzi wymaga interpretacji danego zagadnienia oraz oceny przedstawionych problemów. Sprawdza przy tym znajomość zasad pisowni i interpunkcji oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem i stosowania się do poleceń.

 

Jak napisać wpis na bloga po angielsku — porady nie tylko dla maturzystów

 

 

 

Artykuł publicystyczny po angielsku – budowa

 

Artykuł jako forma pisemna na maturze ma konkretną i ustrukturyzowaną budowę. Składa się z tytułu, wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia. Przed przystąpieniem do pisania warto odpowiednio rozplanować wszystkie te części, ponieważ brak którejkolwiek z nich może skutkować mniejszą ilością punktów. Pamiętaj także, że na egzaminie obowiązuje limit słów, w którym musisz się zmieścić – od 200 do 250 wyrazów.

 

Artykuł publicystyczny po angielsku – budowa

 

Według informacji zawartych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dobrze napisany artykuł maturalny powinien:

 

 • posiadać tytuł przyciągający uwagę czytelnika,

 • zawierać wstęp, w którym autor zachęca czytelnika do dalszej lektury, np. poprzez przywołanie ciekawej anegdoty czy faktu,

 • zadawać pytania, które skłonią czytelnika do dalszych rozważań na omawiany temat,

 • zawierać zakończenie zgodne z treścią artykułu.

 

Aby spełnić wszystkie te wymagania, przyjrzyj się bliżej strukturze artykułu, omówionej poniżej.

 

 

Tytuł

 

Głównym zadaniem tytułu jest przyciągnięcie uwagi potencjalnego czytelnika. Dobrze dobrany tytuł stanowi streszczenie samego artykułu – powinien informować o tym, jaki temat poruszony zostaje w tekście. W związku tym musi być krótki i chwytliwy.

 

Wiele osób sugeruje, aby nad tytułem zastanawiać się na końcu procesu pisania, kiedy sam artykuł jest już gotowy. Dzięki temu z łatwością wybierzesz myśl przewodnią swojego tekstu i skondensujesz ją do kilku intrygujących słów. Komponując tytuł dla swojego artykułu, pamiętaj też o następujących wskazówkach:

 

 • stosuj uproszczone formy i skróty,

 • zadawaj pytania retoryczne,

 • unikaj czasownika to be w czasie przeszłym i stronie biernej,

 • jeśli to możliwe – pomijaj czasowniki,

 • unikaj przedimków,

 • nie obawiaj się strony biernej – angielskie tytuły zazwyczaj wykorzystują tę formę gramatyczną.

 

 

Wstęp

 

Wstęp, podobnie jak sam tytuł, ma na celu zachęcenie czytelnika do lektury. Jego zadaniem jest wprowadzenie do głównej treści artykułu – powinien intrygować i stawiać pytania, na które odpowiedź znajdzie się w dalszej części tekstu. Wstęp to dobre miejsce na zasygnalizowanie Twojej opinii na omawiany temat – nie zdradzaj w nim jednak zbyt wielu informacji.

 

 

Rozwinięcie

 

Rozwinięcie stanowi główną i najobszerniejszą część artykułu. Powinno składać się co najmniej z dwóch akapitów, w których szczegółowo omówisz poruszane zagadnienie. Nie odbiegaj przy tym od tematu wskazanego w poleceniu – tzw. „lanie wody” może kosztować Cię utratę punktów.

 

W zależności od narzuconego tematu rozwinięcie może opowiadać o przebiegu wydarzeń, zawierać elementy opisu miejsc, osób lub zdarzeń, ocenę zjawisk, problemów lub postaw czy własną opinię na dany temat.

 

 

Zakończenie

 

W zakończeniu należy w zwięzły sposób podsumować treść artykułu, streścić myśl przewodnią wypowiedzi i zachęcić czytelników do dalszej refleksji lub działania. Możesz potraktować tę część wypowiedzi jako klamrę i ponownie odwołać się do kwestii poruszonych we wstępie.

 

Rozprawka po angielsku — for and against essay

 

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool