Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Get used to — konstrukcja i kiedy używamy?

 

Wiesz już, co oznacza forma used to, oraz że konstrukcji be used to używamy, by mówić o czynnościach, które towarzyszą nam każdego dnia. 

 

Teraz pora na wyrażenie get used to. Używamy go do określania czynności i stanów, do których się przyzwyczajamy. Warto korzystać z niego w odniesieniu do różnych czasów. Należy jednak pamiętać o odpowiedniej odmianie.

 

Konstrukcja get used to:

Podmiot + get + used to + gerund + reszta zdania

 

Wyrażenie to stosujemy w momencie, gdy mówimy, że do czegoś się przekonamy, przyzwyczaimy. Zazwyczaj ma to związek z trudnościami, które wiążą się z daną czynnością. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 

After month of waking up so early, I got used to it.

(Po miesiącu wczesnego wstawania, przyzwyczaiłam się do tego)

 

Their baby is getting used to the new babysitter.

(Ich dziecko przyzwyczaja się do nowej opiekunki do dzieci) 

Mówiąc o rzeczach, do tkórych nie da się przyzwyczaić, stosujemy formę przeczącą „not get used to”.

 

Sara won’t get used to heights.

(Sara nie przyzwyczai się do wysokości)

 

Our pet didn’t get used to spending time in the daycare.

(Nasz zwierzak nie przyzwyczaił się do spędzania czasu w psim przedszkolu)

 

 

Would — konstrukcja i kiedy używamy?

 

 

Would — konstrukcja i kiedy używamy?

 

Czasownik modalny would stosujemy w momencie, gdy mówimy, że ktoś miał zwyczaj robić coś w przeszłości. Należy pamiętać, że would nie używamy w odniesieniu do stanów

 

Konstrukcja zdań z would:

Podmiot + would + czasownik + reszta zdania

 

Przykład:

He used to get ballet lessons. 

BUT: He would get ballet lessons.

(On zwykł pobierać lekcje baletu)

 

He used to feel sad when he danced. 

NOT: He would feel sad when he danced.

(Czuł się smutno, gdy tańczył)

 

Przed zastosowaniem czasownika modalnego would należy zwrócić uwagę czy czynność jest powtarzalna oraz, czy możliwe jest określenie ram czasowych.

 

 

 

Ćwiczenie

 

Koniec teorii.

 

Czas na ćwiczenie.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Kiedy używamy used to, be used to, get used to, would

Konstrukcje i zastosowanie: used to i would

22 czerwca 2022
Zastosowanie used to i would

Konstrukcje used to oraz would w języku angielskim używamy do wyrażania przeszłości. Istnieje parę różnic między tymi wyrażeniami w zastosowaniu.

 

Jak je rozróżnić? Postaramy się dzisiaj rozwiązać tę zagadkę.

 


 

Spis treści:

 

 


 

Zanim przejdziemy do lekcji, opowiem Wam, jak spędziłam miniony weekend. Postaram się dla przykładu użyć kilku sformułowań z used to.

 

On Saturday, I woke up really early for my 6 o’clock fitness class. Most of my colleagues are used to sleeping till 11am on weekends. After a month of waking up so early, I got used to it. 

 

After classes, I always go on a breakfast with my friend Sara. She has a fear of heights, like I used to have, so we couldn't go to this new restaurant on the last floor of my hotel.

 

Jak zauważyliście, zastosowałam konstrukcję used to trzykrotnie. Za każdym razem brzmi ona podobnie, ale poszczególne formy różnią się od siebie drobnymi szczegółami. Jak to wyjaśnić?

 

 

Zastosowanie i konstrukcja: used to i would

 

 

Used to — konstrukcja i kiedy używamy?

 

Used to do something to sformułowanie, którego używamy, aby powiedzieć o czymś, co kiedyś zwykliśmy robić, ale teraz już tego nie robimy.

 

Kostrukcja zdań z used to:

Podmiot + used to + bezokolicznik + reszta zdania

 

Used to do something używamy gdy mówimy o:

  • zwyczajach i przyzwyczajeniach i zwyczajach, które stosowaliśmy w przeszłości, ale obecnie ich nie mamy, np.:

 

I didn’t used to eat broccoli, but now I can’t live without it.

(Kiedyś nie jadłęm brokuł, ale teraz nie mogę bez nich żyć)

 

Did you used to play basketball in high school?

(Czy grałeś w koszykówkę w szkole średniej?)

 

  • stanach z przeszłości, które przestały obowiązaywać, np.:

 

This muzeum used to be a pub.

(To muzeum było kiedyś barem)

 

My guitar used to be red, but I painted i black.

(Moja gitara była kiedyś czerwona, ale przemalowałem ją na czarno)

 

  • rzeczach, które działy się w przeszłości regularnie, ale już się nie powtarzają, np.:

 

He used to climb trees when he was a kid, and now he’s working as a skyscraper architect.

(Kiedyś wspinał się na drzewa, a teraz pracuje jako architekt drapaczy chmur)

 

Our neighbours used to throw big parties every Friday, before their child was born.

(Nasi sąsiedzi urządzali duże imprezy w każdy piątek, zanim urodziło się ich dziecko)

 

Jeżeli mówimy o jednorazowych czynnościach z przeszłości i potrafimy wskazać, kiedy się wydarzyły, a także, gdy coś się miało miejsce określoną ilość razy, nie używamy used to, a stosujemy Past Simple

 

I went to London in 2021.

NOT: I used to go to London in 2021.

 

 

Be used to — konstrukcja i kiedy używamy?

 

 

Be used to — konstrukcja i kiedy używamy?

 

Be used to doing something stosujemy, gdy mówimy o przyzwyczajeniach, które towarzyszą nam na co dzień. 

 

Konstrukcja zdań z be used to:

Podmiot + be + used to + gerund + reszta zdania

 

Czym różni się be used to od used to? Be used to używamy do opisania czynności, które robiliśmy i w odróżnieniu od formy used to powtarzamy je regularnie w teraźniejszości. Przeanalizujmy to na przykładach.

 

Mrs. Smith’s daughter is not used to performing in front of a large audience.

(Córka Pani Smith nie jest przyzwyczajona do występowania przed dużą publicznością)

 

My collagues are used to sleeping till 11am on weekends. 

(Moi  znajomi są przyzwyczajeni do spania do 11 w weekendy)

 

Gdy mówimy o przeszłości, odmieniamy czasownik be w czasie.

I was used to training till midnight.

(Byłam przyzwyczajona do ćwiczenia do północy)

 

Analogicznie działamy w przypadku, gdy mówimy o przyszłości.

She will be used to working with more mature people.

(Ona przyzwyczai się do pracowania z bardziej dojrzałymi osobami)

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool