Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Typy kultury organizacji pracy

 

Istnieje kilka podstawowych modeli kultury organizacji. Wyróżnia się je na podstawie podejścia do jednostki, rynku, hierarchii wewnątrz firmy lub priorytetu, jaki dla przedsiębiorstwa stanowi realizacja wyznaczonych zadań i projektów.

 

 

Kultura władzy

 

Oparta jest na osobie lidera, który wywiera duży wpływ na całą organizację. Lider posiada pełną moc sprawczą i wszystkie decyzje w firmie podejmowane są wedle jego uznania i przyjętych przez niego priorytetów. Kultura władzy sprawdza się głównie w małych organizacjach. Jest szczególnie przydatna w momentach kryzysu, kiedy decyzje muszą być podejmowane szybko i sprawnie. Powodzenie firm, które kultywują tego typu kulturę jest jednak w pełni zależne od kwalifikacji jednej osoby. Jeśli tymczasowo zabraknie lidera, w organizacji może zapanować chaos.

 

 

Typy kultury organizacji pracy

 

 

Kultura roli

 

Bardziej niż na jednostce, skupia się na specjalizacji oraz roli pracownika w firmie. Władza w tego typu firmie zależna jest od pełnionego stanowiska, a nie priorytetów lidera. Efektywna praca w kulturze roli opiera się na racjonalnym wyznaczaniu celów i w związku z tym wymaga silnego zarządu lub kierownictwa. Zazwyczaj funkcjonuje w mocno zbiurokratyzowanych przedsiębiorstwach. Kultura roli sprawdza się w stabilnych organizacjach, których cele nie podlegają częstym zmianom.

 

 

Kultura celu

 

Głównym priorytetem firmy jest wykonywanie zadań, projektów czy programów – realizacja celów. Władza wynika z doświadczenia i praktycznej wiedzy. Kultura celu skupia się na pracy zespołowej, która pozwala na wspólne dążenie do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Firmy, które wykształciły ten typ kultury, wyróżniają się dużą elastycznością i umiejętnością dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych.

 

 

Kultura jednostki

 

Skupia się na pracowniku jako na jednostce, która stanowi centrum organizacji. Taka kultura stworzona jest z myślą o indywidualnych członkach firmy i ma na celu stworzenie dogodnego miejsca pracy oraz zaspokojenie potrzeb zawodowych. Zazwyczaj wykształca się wśród osób wykonujących wolne zawody – m.in. prawników, księgowych czy konsultantów.

 

Jak stworzyć dobrą kulturę organizacyjną?

 

 

 

Jak stworzyć dobrą kulturę organizacyjną?

 

Stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej firmy to długoterminowy i wieloetapowy proces. Wymaga opracowania planu, zawierającego jasne i wymierne cele.

 

Wartości firmy są podstawą jej kultury. Dlatego pierwszym krokiem powinno być wyznaczenie misji i wartości organizacji, a następnie wdrożenie ich w życie. Jakie są cele firmy? Jaki przekaz odróżnia ją od konkurencji? Sama deklaracja to dobry początek, ale musi mieć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wartości firmy powinny być widoczne w sposobie interakcji z pracownikami i klientami, programach wsparcia czy inicjatywach pozabiurowych.

 

Kolejny krok to zaangażowanie pracowników. Aby zachęcić zespół do integracji i podejmowania własnych inicjatyw, należy jasno komunikować cele firmy oraz udzielać jej członkom wartościowego feedbacku. Pracownicy muszą mieć poczucie, że ich głos jest słyszany.

 

Dostrzeżenie wkładu wszystkich członków zespołu ma dalekosiężny wpływ na kulturę organizacyjną. Kiedy firma uwzględnia docenianie pracowników w swojej kulturze, wzrasta ich zaangażowanie, retencja i produktywność. Uznanie powinno być przy tym wyraźnie powiązane z wartościami organizacji. Warto także rozważyć wsparcie rozwoju zawodowego pracowników, np. poprzez inwestycję w kursy językowe.

 

Równie istotne jest stworzenie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. Składa się na nią zarówno wsparcie zatrudnionych osób w pierwszych dniach na nowym stanowisku – odpowiedni onboarding, jak i pielęgnowanie dobrych relacji i komunikacji wewnętrznej w zespole.

 

Praca w przyjaznej atmosferze sprzyja dzieleniu się wiedzą i pomysłami, proszeniu o pomoc czy zadawaniu pytań. Tworzy warunki niezbędne do efektywnej współpracy.

 

Na kulturę firmy wpływa również podejście do różnorodności. Organizacje, które przykładają wagę do równości i skupiają się na tworzeniu kultury inkluzywnej, mają większe szanse na wykorzystanie pełnego potencjału swoich pracowników, reprezentujących różnorodne punkty widzenia.

 

Kultura organizacji – przykłady

 

 

 

Kultura organizacji – przykłady

 

Aby w pełni zrozumieć, jak może wyglądać dobra kultura organizacji, warto zerknąć na przykłady firm, które takową praktykują. Zebrane poniżej organizacje cechuje unikalne podejście do pracowników, miejsca pracy i wykonywanych zadań.

 

 • Google: wyznacza trendy wśród pracodawców na całym świecie. Siedziby Google zaprojektowane zostały z myślą o pracownikach i pobudzaniu ich kreatywności. Biura wyposażone są w strefy relaksu, bezpłatne strefy gastronomiczne, siłownie i więcej. Kultura firmy zachęca pracowników do nieszablonowego myślenia i puszczania wodzy fantazji w miejscu pracy.

 • Netflix: platforma, którą w dzisiejszych czasach znają wszyscy miłośnicy streamingu. Na rynku pracy znana jest także ze świetnej kultury organizacyjnej. Kultura Netflixa opiera się na dwóch filarach – uczciwości i zaufaniu. Stworzone przez nich dyrektywy uwzględniają przejrzystą wymianę informacji, otwartą komunikację i szczerość. Swoim pracownikom ufają na tyle, że oferują im nieograniczone dni urlopowe.

 • Apple: podobnie jak produkty Apple, kultura tej organizacji skupia się na zachowaniu prostoty w codziennej pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalności. W firmie obowiązuje nieformalny styl – zarówno jeśli chodzi o ubiór, jak i sposób wypowiadania się. Hierarchia wewnątrz organizacji wydaje się niezauważalna, a pracownicy najniższego szczebla zawsze mają szansę na przedstawienie własnych pomysłów i opinii.

 • Quora: organizacja, która rozrosła się dzięki zapewnianiu użytkownikom witryny powszechnego dostępu do wiedzy, słynie z tego samego wśród swoich pracowników. Ich kultura oscyluje wokół rozwoju i doskonalenia umiejętności. Nowi członkowie organizacji zostają niezwłocznie sparowani z seniorami firmy, którzy pełnią rolę ich mentorów. Ponadto, wszyscy pracownicy są zachęcani do bieżącego przekazywania sobie informacji zwrotnych oraz do udziału w zapewnianych przez firmę kursach.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Kultura organizacji

Kultura organizacji

10 marca 2024

Jednym z najważniejszych elementów, które kształtują firmę i budują jej reputację, jest kultura organizacyjna. Składają się na nią wewnętrzne praktyki, przekonania i wartości, którymi kieruje się przedsiębiorstwo.

 

Kultura kreuje osobowość i wizerunek firmy – wpływa na to, jak ludzie postrzegają daną organizację. Kultywowanie dobrych praktyk pomaga w przyciągnięciu i retencji utalentowanej kadry pracowniczej, która wyznaje podobne wartości, co liderzy firmy.

 

Kultura organizacyjna wpływa na zaangażowanie pracowników i poziom satysfakcji płynący z wykonywanej przez nich pracy. Jako taka jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu – zaangażowani pracownicy lepiej wykonują swoje obowiązki i szybciej osiągają wyznaczone cele.

 

Oprócz pozytywnej reputacji oraz większego zadowolenia kadry pracowniczej, firmy o zdrowej kulturze organizacyjnej mogą odnotować znaczny wzrost przychodów i akcji.

 

Czym jest kultura organizacyjna i jakie korzyści przynosi? Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby dowiedzieć się, jak skutecznie zbudować i pielęgnować kulturę w Twojej firmie.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Czym jest kultura organizacji?

 

Kultura organizacji to przyjęte normy społeczne i systemy wartości, które kultywują właściwy klimat organizacyjny, stymulują rozwój pracowników, usprawniają komunikację wewnętrzną i wpływają na sposób zarządzania.

 

Pod pojęciem kultury organizacyjnej kryją się wszystkie zasady obowiązujące w firmie – zarówno te pisane, jak i niepisane. Część z nich może być z góry ustalona w kodeksie etycznym przedsiębiorstwa, a część wykształca się z czasem, podczas konfrontacji z problemami wewnętrznymi, oficjalnych spotkań czy codziennych interakcji między pracownikami.

 

Czym jest kultura organizacji?

 

Niepisane reguły są często przestrzegane podświadomie. Sprawdzają się jednak tak dobrze, że wszyscy pracownicy uznają je za powszechnie obowiązujące i przekazują je dalej nowym członkom zespołu.

 

Świadome budowanie kultury organizacyjnej w firmie oznacza wypracowanie zasad współżycia dla całej kadry pracowniczej. Odpowiednio pielęgnowane reguły pozwolą ustanowić spójne wartości, normy i oczekiwania, które wyróżnią firmę na rynku pracy i będą przyciągać podobnie myślących kandydatów.

 

 

 

Trzy poziomy kultury organizacyjnej

 

Specjaliści dążący do jednoznacznego zdefiniowania kultury organizacyjnej, wyznaczyli trzy konkretne cechy charakteryzujące to zjawisko. Są to:

 

 • Założenia podstawowe: stanowią fundament kultury organizacyjnej, często ustanowiony nieświadomie. Odnoszą się do natury człowieka, otoczenia i samej organizacji. To głęboko zakorzeniony światopogląd i wartości wyznawane przez pracowników firmy, które wpływają na sposób, w jaki wchodzą w relacje z otoczeniem i sobą nawzajem.

 • Artefakty: dzielą się na artefakty językowe, behawioralne i fizyczne. Opisują widoczne i zauważalne elementy funkcjonowania w firmie. Artefakty językowe obejmują sposób wypowiadania się pracowników – formalny lub nieformalny, żargon biznesowy, powtarzane historie i legendy. Artefakty behawioralne to wszelkie tradycje i uroczystości, m.in. „owocowe czwartki” czy spotkania integracyjne. Artefakty fizyczne odnoszą się do wystroju biura oraz ubioru pracowników (dress code).

 •  Wartości i normy: wspólne dla całej organizacji strategie, cele i metody zarządzania. To często niepisane zasady, które wyznaczają, co wypada, a czego nie wypada robić w danej firmie. Wskazują także na cechy, którymi powinni wyróżniać się pracownicy przedsiębiorstwa, aby dobrze wpasować się w otoczenie.

 

Wszystkie z powyższych cech powinny ze sobą współgrać. Dzięki temu firma ma szansę na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i zdobycie pozytywnej renomy.

 

 

Trzy poziomy kultury organizacyjnej

 

 

 

Kultura organizacyjna – funkcje

 

Kultura organizacji w miejscu pracy wyznacza zasady funkcjonowania w firmie. Spełnia przy tym potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i przewidywalności. Ponadto wpływa na:

 

 • integrację pracowników,

 • stworzenie spójnego obrazu celów i misji firmy,

 • ujednolicenie komunikacji wewnętrznej,

 • zwiększenie zaangażowania pracowników,

 • przyciąganie nowych talentów do firmy,

 • łagodzenie konfliktów.

 

Kultura organizacyjna jest unikalna dla każdej firmy, dlatego pomaga wyróżnić ją na tle innych instytucji.

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

14 kwietnia 2024
Programy wellbeing dla pracowników mają na celu poprawę ich dobrostanu fizycznego i psychicznego oraz utrzymanie
07 kwietnia 2024
Aby przyciągnąć i zatrzymać najwyższej klasy talenty, pracodawcy muszą dbać o motywację swojej kadry, oferując
30 marca 2024
Pracownicy działów zasobów ludzkich (Human Resources) na co dzień spotykają się z żargonem biznesowym, idiomami
23 marca 2024
Sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie to coś, czego nie należy przeceniać. Aby Twoi pracownicy mogli

© Copyright 2024 by Chatschool