Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Rzeczowniki nieregularne

 

Czym byłaby nauka języka angielskiego bez wyjątków? Są to w większości rzeczowniki bardzo często używane, więc trzeba ich nauczyć się na pamięć. Na pewno Ci się przydadzą:

 

 • child (dziecko) — children (dzieci)

 • person (osoba) — people (ludzie)

 • woman (kobieta) — women (kobiety)

 • man (mężczyzna) — men (mężczyźni)

 • foot (stopa) — feet (stopy)

 • goose (gęś) — geese (gęsi)

 • mouse (mysz) — mice (myszy)

 • tooth (ząb) — teeth (zęby)

 

 

Taka sama forma w liczbie pojedynczej i mnogiej

 

Niektóre rzeczowniki mają taką samą formę zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej:

 

 • sheep — owca, owce

 • deer — jeleń, jelenie

 • salmon — łosoś, łososie

 • trout — pstrąg, pstrągi

 • * fish — ryba, ryby

 • moose — łoś, łosie

 • aircraft — samolot, samoloty

 • headquarters — kwatera główna, kwatery główne

 • species — gatunek, gatunki

 • ** fruit — owoc, owoce 

 

Rzeczowniki nieregularne w języku angielskim - Taka sama forma w liczbie pojedynczej i mnogiej

 

* Z formą fishes możesz się spotkać w tekstach naukowych i technicznych, lub gdy jest mowa o różnych gatunkach ryb. Np. The aquarium houses various fishes from around the world. — Akwarium mieści różne gatunki ryb z całego świata.

 

** Fruit używamy, gdy mówimy o owocach w znaczeniu ogólnym: Fruit is good for your health (Owoce są dobre dla Twojego zdrowia). Fruits można użyć, gdy chcemy pokreślić, że chodzi nam o różne rodzaje owoców: I can’t eat organges and other citrus fruits (Nie mogę jeść pomarańczy i innych cytrusów). Jeśli nie masz pewności, użyj fruit — ta opcja jest zawsze poprawna.

 

Przykłady:

 

This sheep is very old. — Ta owca jest bardzo stara.

These sheep are old. — Te owce są stare.

 

There is a fish in the pond. — W stawie jest ryba.

There are some fish in the pond. — W stawie jest trochę ryb.

 

 • Jak widzisz, sama forma rzeczownika nie powie nam czy chodzi o liczbę pojedynczą, czy mnogą. Pamiętaj więc, aby dostosować czasownik, przedimki itd. do odpowiedniej liczby, aby przekazać odpowiednie znaczenie.

 

 

Rzeczowniki posiadające tylko liczbę mnogą

 

Istnieją również rzeczowniki, które posiadają tylko liczbę mnogą. Następujący po nich czasownik, również będzie w liczbie mnogiej:

 

 • scissors — nożyce

 • trousers — spodnie

 • tweezers — pęseta

 • congratulations — gratulacje

 • pyjamas — piżama

 • glasses — oklulary

 

Rzeczowniki posiadające tylko liczbę mnogą po angielsku

 

Przykłady:

 

 • Her trousers are too tight. — Jej spodnie są za ciasne.

 • Where are my glasses? — Gdzie są moje okulary?

ALE: This pair of trousers is tight. — Ta para spodni jest za ciasna.

 

 

Rzeczowniki niepoliczalne

 

Rzeczowniki niepoliczalne nie tworzą liczby mnogiej i czasownik, który po nich występuje, jest w liczbie pojedynczej:

 

 • advice — rada, porada

 • information — informacja

 • lugagge — bagaż

 • news — wiadomości

 • furniture — meble

 

Porównaj:

 

 • The news on this station is exaggerated.  — Wiadomości na tej stacji są przesadzone.

 • This furniture is very old.  — Te meble są bardzo stare.

 

Jeśli podasz dokładną ilość + pieces/bits/items czasownik będzie w liczbie mnogiej:

 

 • These three pieces of information are wrong.  — Te trzy [kawałki] informacji są błędne.

 • Three pieces of luggage are lost.  — Zgubiono trzy sztuki bagażu.

 

Rzeczowniki niepoliczalne w języku angielskim

 

 

Rzeczowniki złożone

 

W rzeczownikach złożonych dodajemy -s/-es do słowa, które stanowi bazę oddającą znaczenie rzeczownika.

 

 • son-in-law (zięć) — sons-in-law (zięciowie)

 • traffic jam (korek) — traffic jams (korki)

 • passer-by (przechodzień) — passers-by (przechodnie)

 • coffee table (stolik kawowy) — coffee tables (stoliki kawowe)

 • toothbrush (szczoteczka do zębów) — toothbrushes (szczoteczki do zębów)

 • apple tree (jabłoń) — apple trees (jabłonie)

 

Jeśli rzeczownik złożony nie ma wyraźnego słowa bazowego, sprawdź liczbę mnogą w słowniku.

 

 

 

Liczba mnoga a forma dzierżawcza rzeczownika

 

Forma dzierżawcza rzeczownika, zwana również dopełniaczem saksońskim, może być czasami mylona z rzeczownikiem w liczbie mnogiej.

 

Dopełniacz saksoński pozwala określić przynależność. Tworzymy go, dodając apostrof + s do właściciela.

 

 • cat’s toy — zabawka kota

 • Maria’s bike — rower Marii

 • the man’s dog — pies mężczyzny

 

Porównaj różnice w pisowni:

 

[liczba pojedyncza] dress — sukienka

[liczba pojedyncza, forma dzierżawcza] dress’s

 

[liczba mnoga] dresses — sukienka

[liczba mnoga, forma dzierżawcza] dresses’

 

Liczba mnoga a forma dzierżawcza rzeczownika w języku angielskim

 

 

 

Liczba mnoga w języku angielskim — dodatkowe wskazówki 

 

1. Końcówka -s lub -es: Większość rzeczowników w liczbie mnogiej kończy się na literę -s lub -es. Na przykład: cats (koty), dogs (psy), books (książki), watches (zegarki), dishes (naczynia).

 

2. Określniki takie jak some, many, a few, several, these wymagają liczby mnogiej.  Na przykład: some books (kilka książek), many cars (wiele samochodów), a few friends (kilkoro przyjaciół).

 

3. Tak jak w języku polskim, po zwrotach a pair of (para czegoś), a set of (zestaw czegoś) występuje rzeczownik w liczbie mnogiej. Czasownik jest jednak w liczbie pojedynczej: A new set of balls is in use. (Nowy zestaw piłek jest w użyciu). 

 

4. Przedimki: Przedimek a/an łączy się z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, the w pojedynczej i mnogiej.

 

5. Zaimki: each, either, neither, another wymagają liczby pojedynczej:
 

 • Neither decision was easy to make. (Żadna decyzja nie była łatwa do podjęcia).

 • Each student has a textbook. (Każdy uczeń ma podręcznik).

 • Either option is fine with me. (Każda opcja jest dla mnie dobra).

 

 

Zobacz jakie błędy w liczbie mnogiej po angielsku są najczęściej popełniane i jak ich uniknąć:

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Liczba mnoga w języku angielskim

Liczba mnoga w języku angielskim

15 czerwca 2023

W przypadku większości rzeczowników, w języku angielskim tworzymy liczbę mnogą poprzez dodanie końcówek -s lub -es. Jak to często bywa w języku angielskim, istnieje wiele odstępstw od tej reguły. W poniższym artykule omówimy wszystkie zasady tworzenia liczby mnogiej, rzeczowniki nieregularne oraz nietypowe zachowania się niektórych rzeczowników w kontekście.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Zasady tworzenia liczby mnogiej po angielsku

Główną zasadą tworzenia liczby mnogiej rzeczowników jest dodanie -s na końcu wyrazu. Dotyczy to większości rzeczowników.

 

 • cat (kot) — cats (koty)

 • shore (brzeg) — shores (brzegi)

 • house (dom) — houses (domy)

 

Jednak w zależności od tego, na jaką literę kończy się rzeczownik, może dojść do pewnych wariacji:

 

 1. Gdy wyraz kończy się na -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z dodajemy -es

 

 • box (pudełko) — boxes (pudełka)

 • bench (ławka) — benches (ławki)

 • dress (sukienka) — dresses (sukienki)

 • bush (krzak) — bushes (krzaki)

 

 • w niektórych przypadkach wyrazów kończących się na -s i -z musimy podwoić tę spółgłoskę i dopiero dodać -es:

  • quiz — quizzes (quizy)

  • bus (autobus) — busses (autobusy)

  •  

 1. Gdy wyraz kończy się na samogłoskę + y dodajemy -s:  

 

 • toy (zabawka) — toys (zabawki)

 • monkey (małpa) — monkeys (małpki)

 • holiday (jeden dzień wakacji/wolnego) — holidays (wakacje)

 • key (klucz) — keys (klucze)

 

 1. Gdy wyraz kończy się na spółgłoskę + y, usuwamy y i dodajemy końcówkę -ies

 

 • city (miasto) — cities (miasta)

 • lady (pani) — ladies (panie)

 • puppy (szczeniak) — puppies (szczeniaki)

 • story (historia) — stories (historie)

 

 1. Gdy wyraz kończy się na -f lub -fe, zazwyczaj zastępujemy je końcówka -ves:

 

 • life (życie) — lives (życia)

 • wife (żona) — wives (żony)

 • thief (złodziej) — thieves (złodzieje)

 • half (pół) — halves (połówki)

 

 • ale uwaga, istnieje też wiele popularnych rzeczowników, które są wyjątkiem od tej zasady:

  • roof (dach) — roofs (dachy)

  • belief (przekonanie) — beliefs (przekonania)

  • cliff (klif) — cliffs (klify)

  • cafe (kawiarnia) — cafes (kawiarnie)

 

 1. Gdy wyraz kończy się na spółgłoskę + o, zazwyczaj dodajemy -es: 

 

 • potato (ziemniak) — potatoes (ziemniaki)

 • tomato (pomidor) — tomatoes (pomidory)

 • hero (bohater) — heroes (bohaterowie)

 • echo — echoes (echa)

 • volcano (wulkan) — volcanos / volcanoes [obie formy są poprawne] (wulkany)

 

 • Wiele słów pochodzenia hiszpańskiego lub włoskiego (ale nie tylko) jest wyjątkami od tej reguły: 

  • piano (fortepian) — pianos (fortepiany)

  • photo (zdjęcie) — photos (zdjęcia)

  • portico (portyk) — porticos (portyki)

 

Zasady tworzenia liczby mnogiej po angielsku

 

 

 1. Rzeczowniki wywodzące się z greki i łaciny, tworzą liczbę mnogą w następujący sposób:

 

 • crisis (kryzys) — crises (kryzysy)

 • analysis (analiza) — analyses (analizy)

 • hypothesis (hipoteza) — hypotheses (hopotezy)

 

 • cactus (kaktus) — cacti (kaktusy)

 • fungus (grzyb) — fungi (grzyby)

 

Wyjątkami w tej grupie rzeczowników są: virus (wirus) — viruses, campus (kampus) — campuses, bonus (bonus) — bonuses
 

 • phenomenon (zjawisko) — phenomena (zjawiska)

 • criterion (kryterium) — criteria (kryteria)

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool