Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

 

Okoliczniki czasu: Present Continuous

 

Czasu Present Continuous używamy, aby opisać czynności, które wykonujemy w danej chwili lub mamy zaplanowane w niedalekiej przyszłości. Przydają się do tego następujące okoliczniki:

 

 • now – teraz

 • at the moment – w tej chwili

 • right now – właśnie teraz

 • currently – obecnie, w tym momencie

 • at present – teraz, w obecnej chwili

 • nowadays – obecnie, w dzisiejszych czasach

 

 

 

Okoliczniki czasu: Present Perfect

 

Aby opisać czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do dziś, używamy Present Perfect. Wśród charakterystycznych dla tego czasu okoliczników można wymienić:

 

 • for – przez dany okres czasu

 • since – od danej chwili

 • during – podczas

 • never – nigdy

 • ever – kiedykolwiek

 

Czasy teraźniejsze w języku angielskim

 

Okoliczniki czasu: Present Perfect, Present Continuous, Present Simple

 

Okoliczniki czasu: Past Simple

 

Past Simple używamy, kiedy opisujemy czynności i wydarzenia, które rozpoczęły i zakończyły się w przeszłości. Związane z tym czasem okoliczniki to:

 

 • yesterday – wczoraj

 • last week, month – w zeszłym tygodniu, miesiącu

 • some time ago – jakiś czas temu

 • three years ago – trzy lata temu

 • in June – w czerwcu

 • in 1998 – w 1998 roku

 

 

 

Okoliczniki czasu: Past Continuous

 

Aby opisać czynności przeszłe niedokonane stosujemy czas Past Continuous oraz przypisane do niego okoliczniki:

 

 • while – podczas gdy

 • when – kiedy

 • still – wciąż

 • all the time – cały czas

 • all day – cały dzień

 • yesterday – wczoraj

 • at 9pm – o 9 wieczorem

 

Okoliczniki czasu: Past Continuous, Past Simple

 

Okoliczniki czasu: Past Perfect

 

Past Perfect to czas zaprzeszły, przeznaczony do opisania czynności, które odbyły się przed innymi wydarzeniami z przeszłości. Używając tego czasu, często korzystamy z okoliczników:

 

 • when – kiedy

 • before – przed

 • after – po

 • by the time – do czasu

 • by the end – do końca

 

Czasy przeszłe w języku angielskim

 

 

 

Okoliczniki czasu: czasy przyszłe

 

Okoliczniki czasu przydają się także do opisania przyszłych wydarzeń, przypuszczeń oraz przewidywań. Mówiąc o przyszłości, skorzystamy z następujących wyrażeń:

 

 • tonight – dziś wieczorem

 • tomorrow – jutro

 • tomorrow morning – jutro rano

 • next week – w następnym tygodniu

 • on Monday – w poniedziałek

 

Okoliczniki czasu: czasy przyszłe, Past Perfect

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Okoliczniki czasu w języku angielskim

Okoliczniki czasu w języku angielskim

07 października 2023

Okoliczniki czasu sygnalizują, kiedy i jak często dana czynność miała miejsce oraz jak długo trwała. Odpowiadają na pytania: kiedy? od kiedy? do kiedy? jak długo? jak często?

 

W języku angielskim okoliczniki czasu są bardzo powszechne. Mogą przy tym stanowić cenną wskazówkę co do tego, z jakim czasem gramatycznym mamy do czynienia w danym zdaniu – każdy z czasów posiada charakterystyczne dla siebie okoliczniki.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Podział okoliczników czasu

 

Okoliczniki czasu zazwyczaj dzieli się ze względu na to, na jakie pytania odpowiadają. Możemy wyróżnić trzy podstawowe grupy:

 

 • okoliczniki czasu, które określają kiedy coś się wydarzyło: wskazują na dokładny termin zdarzenia. Należą do nich takie słówka jak today, yesterday, tomorrow, later, last month.

 • okoliczniki czasu, które informują nas, jak długo trwała czynność: all day, for a month, since 2010. Pamiętaj, aby po słówku for zawsze określić czas trwania czynności, a po since wskazać na konkretny punkt w czasie – np. rok lub miesiąc.

 • okoliczniki czasu, które sygnalizują, jak często powtarza się dane wydarzenie: określają częstotliwość i powtarzalność. Zaliczamy do nich m.in.: usually, sometimes, often, rarely, never.

 

 

 

Okoliczniki czasu w zdaniach

 

Okoliczniki czasu, które określają, kiedy coś się wydarzyło oraz jak długo trwała dana czynność, zazwyczaj umieszczamy na końcu zdania. Znajdują się wówczas w pozycji neutralnej i pełnią funkcję informacyjną:

 

 • I will call you later. — Zadzwonię do ciebie później.

 • He finished all of his homework last night. — Odrobił całą pracę domową wczoraj wieczorem.

 • She went to the gym last week. — Poszła na siłownię w zeszłym tygodniu.

 • My mum was in the hospital for three days. — Moja mama była w szpitalu przez trzy dni.

 • I have been working here since 2005. — Pracuję tu od 2005 roku.

 • My grandfather read his book all afternoon. — Mój dziadek czytał swoją książkę przez całe popołudnie.

 

Choć okoliczniki czasu zazwyczaj pojawiają się na końcu zdania, to nie jest to sztywna zasada. Jeśli chcemy położyć nacisk na czas trwania danej czynności, możemy umieścić okolicznik czasu na początku wypowiedzi:

 

 • Now he is going to help. — Teraz zamierza pomóc.

 • For years you have been avoiding me. — Przez lata mnie unikałeś.

 • All day I have done nothing but study. — Przez cały dzień nie robiłem nic innego, jak tylko się uczyłem.

 

Okoliczniki czasu w zdaniach w języku angielskim

 

Podobnie jest w przypadku okoliczników, które określają powtarzalność danej czynności. Ich umiejscowienie zależy od tego, na którą część zdania chcemy położyć nacisk. Użycie ich w środku wypowiedzi będzie miało neutralny wydźwięk, a na początku lub końcu zdania – pozwoli na podkreślenie częstotliwości zdarzenia:

 

 • I go to the gym frequently. — Często chodzę na siłownię.

 • I frequently go to the gym. — Często chodzę na siłownię.

 • I get up very early regularly. — Regularnie wstaję bardzo wcześnie.

 • I regularly get up very early. — Regularnie wstaję bardzo wcześnie.

 

A co jeśli chcemy użyć kilku okoliczników czasu w jednym zdaniu? Obowiązuje nas wtedy określona kolejność. Najpierw określamy jak długo, potem jak często, a na końcu – kiedy (np. She went to the gym for two hours every week last month).

 

Obejrzyj film, który pomoże Ci utrwalić stosowanie okoliczników czasu w zdaniach:

 

 

 

Okoliczniki czasu: Present Simple

 

Okoliczniki czasu ułatwiają identyfikację czasu gramatycznego użytego w zdaniu. Dlatego warto wiedzieć, które okoliczniki charakteryzują dany czas.

 

Czas Present Simple odnosi się do regularnie powtarzanych czynności oraz niezmiennych faktów. Do najpopularniejszych przypisanych do niego okoliczników czasu należą:

 

 • always – zawsze

 • usually – zwykle

 • sometimes – czasami

 • often – często

 • seldom – rzadko

 • never – nigdy

 • ever – kiedykolwiek

 • every day, month etc. – każdego dnia, miesiąca itp.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool