Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Czasy przeszłe — angielski: Past Perfect 

 

Past Perfect to czas zaprzeszły, który stosujemy, gdy mówimy o dwóch wydarzeniach zakończonych w przeszłości, z czego jedno z nich wydarzyło się przed tym drugim. Wydarzenie wcześniejsze wyrażone będzie właśnie czasem Past Perfect. 

 

Przez to, że mówimy o dwóch sytuacjach z przeszłości, czas Past Perfect prawie zawsze łączy się z Past Simple

 

 • We had already finished our dinner when Sue arrived. — Skończyliśmy już kolację, kiedy przyjechała Sue. 

 

→ Zarówno zjedzenie obiadu, jak i przyjście Sue to wydarzenia z przeszłości. Najpierw zjedliśmy obiad — stąd Past Perfect, a potem pojawiła się Sue — Past Simple.  

 

 

Budowa Past Perfect

 

Zdania twierdzące w Past Perfect tworzymy przy pomocy słówka posiłkowego had i trzeciej formy czasownika (Past Participle). Tak jak w przypadku tworzenia drugiej formy czasowniki regularne tworzymy poprzez dodanie końcówki -(e)d. Czasowników nieregularnych musimy się nauczyć na pamięć. 

 

 • I had called my mum before I left for work. — Zadzwoniłam do mamy przed wyjściem do pracy 

 • I had met my friend for lunch before I went to the dentist. — Spotkałem się z moim przyjacielem na lunchu, zanim poszedłem do dentysty 

 

Pytania tworzymy przez inwersję had i podmiotu, a przeczenia poprzez had + not (hadn’t). Zawsze z czasownikiem w trzeciej formie.  

 

 • Had I called my mum before I left for work?

 • I hadn’t met my friend for lunch before I went to the dentist.

 

Czasy przeszłe — angielski: Past Perfect

 

 

Często używane okoliczniki czasu 

 

after — po, kiedy 

already — już 

before — przed 

by + moment w przeszłości — do jakiegoś momentu, przed jakimś momentem 

by the time — zanim 

ever — kiedykolwiek 

for + a month/a week… — od miesiąca/tygodnia…

when — kiedy 

 • We finished eating by the time my parents arrived. — Skończyliśmy jeść, zanim przybyli moi rodzice.

 • I had already watched this movie before. — Oglądałem już ten film wcześniej.

 

 

 

Czasy przeszłe — angielski: Past Perfect Continuous 

 

Czas Past Perfect Continuous jest bardzo podobny w zastosowaniu to Past Perfect. Do jego użycia nadal potrzebujemy dwóch sytuacji, które wydarzyły się w przeszłości, z czego jedna wcześniej niż druga. Fakt, że jest to czas ciągły, podkreśla, że wcześniejsza czynność trwała już od jakiegoś czasu lub przez dłuższy czas

 

 • He had been driving for 8 hours when he ran out of gas. — Jechał przez 8 godzin, kiedy skończyło mu się paliwo. 

 

→ W momencie, w którym skończyło się paliwo, on jeździł już od ośmiu godzin. Czas continuous podkreśla długość trwania. 

 

 

Budowa Past Perfect Continuous 

 

Zdania twierdzące w Past Perfect Continuous tworzymy przy pomocy słówka posiłkowego had i czasownika z końcówką -ing

 

 • It had been raining when we woke up. 

 

Pytania w Past Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, a przeczenia przed dodanie had + not (hadn’t). 

 

 • Had it been raining when we woke up? 

 • It hadn’t been raining when we woke up. 

 

Czasy przeszłe — angielski: Past Perfect Continuous

 

 

Często używane okoliczniki czasu

 

after — po (tym) 

all week/month… — cały tydzień/miesiąc…

already — już 

before —  przed 

for 2 hours/a week… — od dwóch godzin/ tygodnia…

how long — jak długo 

since — od 

when — kiedy 

 • How long had you been running before you fainted? — Jak długo biegałeś, zanim zemdlałeś? 

 • I had been reading for an hour when the lights went off. — Czytałem od godziny, kiedy zgasły światła. 

 

 

 

Inne konstrukcje do wyrażania przeszłości 

 

Na zakończenie warto nadmienić, że oprócz czterech czasów przeszłych są jeszcze dwa inne sposoby mówienia o przeszłości w języku angielskim. Chodzi o konstrukcje used to i would. Dzięki nim możemy powiedzieć o tym, co zwykliśmy robić w przeszłości. 

 

 • I used to take dance classes. — Chodziłam na zajęcia taneczne. 

 • I would go to art exhibitions every week. — Co tydzień chodziłem na wystawy sztuki. 

 

 

Więcej informacji o obu formach znajdziesz a naszym artykule: 

Zastosowanie i konstrukcja: used to, be used to, get used to, would

 

 


Sprawdź swoją wiedzę czasów przeszłych z native speakerem:

 

 

 

 

 

Ćwiczenie

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Czasy przeszłe w języku angielskim

Czasy przeszłe w języku angielskim

14 grudnia 2022
Zastosowanie used to i would

W języku angielskim są cztery czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz Past Perfect Continuous. W poniższym artykule pokrótce omówimy budowę i zastosowanie każdego z nich. 

 

Zobaczysz, że, pomimo że jest ich więcej niż w języku polskim, mają one dokładnie określone zastosowanie, które można łatwo zrozumieć, jeśli tylko nauczymy się o nich myśleć w odpowiednim kontekście. 

 


 

Spis treści

 

 


 

 

Czasy przeszłe — angielski: Past Simple

 

Past Simple jest najczęściej używanym czasem przeszłym. Główną cechą tego czasu jest to, że opisywane wydarzenie zaczęło i zakończyło się w przeszłości. 

 

 • I met my friend last Saturday. — Spotkałem mojego przyjaciela w ostatnią sobotę. 

 • He was born in 1990. — Urodził się w 1990 roku.

 • I was angry because they forgot about dinner. — Byłem zły, bo zapomnieli o kolacji. 

 

 

Budowa Past Simple 

 

Zdania twierdzące w czasie Past Simple tworzymy przy pomocy czasownika w drugiej formie. Wiele czasowników tworzy się w sposób regularny, poprzez dodanie do formy podstawowej końcówki -(e)d. Istnieje jednak dość duża lista czasowników nieregularnych, których trzeba nauczyć się pamięć. Druga forma czasownika jest taka sama dla wszystkich osób. 

 

 • I walked home alone.

 • I saw her in the cinema. 

 

Pytanie tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego did, które stawiamy na początku zdania. 

 

 • Did I walk home alone? 

 • Did I see her at the cinema?

 

Zdanie przeczące tworzymy poprzez dodanie did not / didn’t między podmiot a czasownik w formie podstawowej. 

 

 • I didn’t walk home alone. 

 • I didn’t see her at the cinema. 

 

Zwróć uwagę, że gdy używamy did, wraca forma podstawowa czasownika.  

 

 

Czasownik być — to be w Past Simple 

Zobaczmy, jak odmienia się czasownik to be w czasie przeszłym prostym. Przyda Ci się to również przy tworzeniu czasu Past Continuous. 

 

I was 

you were 

he/she/it was 

we were 

you were 

they were

Odmiana to be we wszystkich czasach»

 

Często używane okoliczniki czasu 

 

yesterday — wczoraj 

the day before yesterday — przedwczoraj

yesterday morning / evevning…— wczoraj rano/wieczorem…

the other day — niedawno 

a month / a week / a year… + ago — miesiąc/tydzień/rok… temu 

last month / week / year… — w ubiegły miesiąc/tydzień/rok…

 

 • I visited Italy in March. — Odwiedziłem Włochy w marcu. 

 • The other day, I drove to the country. — Niedawno pojechałem na wieś. 

 • I went to the cinema last week. — Poszedłem do kina w zeszłym tygodniu. 

 

Czasy przeszłe w języku angielskim

 

 

 

Czasy przeszłe — angielski: Past Continuous

 

W przeciwieństwie do Past Simple, który odnosi się do zakończonej akcji w przeszłości, Past Contunuous określa wydarzenie, które było w trakcie w określonym momencie w przeszłości. Nie interesuje nas czy się ono zakończyło, a jedynie to, że trwało w danym momencie. 

 

 • We were eating breakfast at 10am. — O 10 rano jedliśmy śniadanie.  

 • This time last year I was living in London. — W zeszłym roku o tej porze mieszkałem w Londynie. 

 

Past Contunuous bardzo często używa się w połączeniu z Past Simple, gdy mówimy o tym, że coś się stało w trakcie trwania jakiegoś innego wydarzenia. Past Continuous jest tłem dla „krótkiego” wydarzenia w czasie Past Simple. 

 

 • We were eating breakfast when the phone rang. — Jedliśmy śniadanie, kiedy zadzwonił telefon. 

 • I was walking down the road when I saw a fox. — Szłam ulicą, kiedy zobaczyłam lisa.

 

Czasu Past Continuous używamy zawsze po okoliczniku czasu while  — podczas gdy, ponieważ wskazuje na czynności odbywające się w tym samym momencie.  

 

 • While I was cooking dinner my brother was watching TV. — Kiedy gotowałem obiad, mój brat oglądał telewizję.

 

Zastosowanie Past Simple a Past Continuous często sprawia kłopoty. Przeczytaj więc nasze zestawienie tych dwóch czasów pod koniec tego artykułu. 

 

 

Budowa Past Continuous

 

Zdania twierdzące w Past Continuous tworzymy za pomocą was/were i czasownika z końcówką -ing. Was/were to nic innego jak czasownik to be w czasie przeszłym.  

 

 • I was swimming

 • They were walking

 

Pytania w Past Continuous tworzymy poprzez inwersję, a więc zamianę miejsc was/were i podmiotu.

 

 • Was I swimming?

 • Were they walking?

 

Zdania przeczące tworzymy, dodając not do was/were. Wersje skrócone to wasn’t i weren’t. 

 

 • I wasn’t swimming. 

 • They weren’t walking. 

 

 

Często używane okoliczniki czasu 

 

all day yesterday / all night… — cały wczorajszy dzień / całą noc

from x to y — od x do y 

at 11 o’clock yesterday / last night / yesterday / last year…  — o godzinie 11 wczoraj / ostatniej nocy / wczoraj / zeszłego roku…

at this time yesterday — wczoraj, o tej porze

while / when — podczas gdy / kiedy 

 

 • I was studying from 10 to 5 yesterday. — Uczyłem się wczoraj od 10 do 5. 

 • They were playing loud music all day yesterday. — Wczoraj przez cały dzień grali głośną muzykę. 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

31 maja 2023
Wraz z rozwojem internetu i wiadomości tekstowych, rozwijał się język skrótów, mający za zadanie w
24 maja 2023
W dzisiejszych czasach mamy możliwość studiowania lub pracy praktycznie na całym świecie. Czasami, musimy jednak
17 maja 2023
Kolokacje to często używane połączenia wyrazów (np. rynek pracy, spełniać marzenia). Sprawiają one, że język
10 maja 2023
Anglicy uwielbiają rozmawiać o pogodzie. Jest to świetny sposób na przełamanie lodów, rozluźnienie atmosfery przed

© Copyright 2023 by Chatschool