Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Czasy przeszłe — angielski: Past Perfect 

 

Past Perfect to czas zaprzeszły, który stosujemy, gdy mówimy o dwóch wydarzeniach zakończonych w przeszłości, z czego jedno z nich wydarzyło się przed tym drugim. Wydarzenie wcześniejsze wyrażone będzie właśnie czasem Past Perfect. 

 

Przez to, że mówimy o dwóch sytuacjach z przeszłości, czas Past Perfect prawie zawsze łączy się z Past Simple

 

 • We had already finished our dinner when Sue arrived. — Skończyliśmy już kolację, kiedy przyjechała Sue. 

 

→ Zarówno zjedzenie obiadu, jak i przyjście Sue to wydarzenia z przeszłości. Najpierw zjedliśmy obiad — stąd Past Perfect, a potem pojawiła się Sue — Past Simple.  

 

 

Budowa Past Perfect

 

Zdania twierdzące w Past Perfect tworzymy przy pomocy słówka posiłkowego had i trzeciej formy czasownika (Past Participle). Tak jak w przypadku tworzenia drugiej formy czasowniki regularne tworzymy poprzez dodanie końcówki -(e)d. Czasowników nieregularnych musimy się nauczyć na pamięć. 

 

 • I had called my mum before I left for work. — Zadzwoniłam do mamy przed wyjściem do pracy 

 • I had met my friend for lunch before I went to the dentist. — Spotkałem się z moim przyjacielem na lunchu, zanim poszedłem do dentysty 

 

Pytania tworzymy przez inwersję had i podmiotu, a przeczenia poprzez had + not (hadn’t). Zawsze z czasownikiem w trzeciej formie.  

 

 • Had I called my mum before I left for work?

 • I hadn’t met my friend for lunch before I went to the dentist.

 

Czasy przeszłe — angielski: Past Perfect

 

 

Często używane okoliczniki czasu 

 

after — po, kiedy 

already — już 

before — przed 

by + moment w przeszłości — do jakiegoś momentu, przed jakimś momentem 

by the time — zanim 

ever — kiedykolwiek 

for + a month/a week… — od miesiąca/tygodnia…

when — kiedy 

 • We finished eating by the time my parents arrived. — Skończyliśmy jeść, zanim przybyli moi rodzice.

 • I had already watched this movie before. — Oglądałem już ten film wcześniej.

 

 

 

Czasy przeszłe — angielski: Past Perfect Continuous 

 

Czas Past Perfect Continuous jest bardzo podobny w zastosowaniu to Past Perfect. Do jego użycia nadal potrzebujemy dwóch sytuacji, które wydarzyły się w przeszłości, z czego jedna wcześniej niż druga. Fakt, że jest to czas ciągły, podkreśla, że wcześniejsza czynność trwała już od jakiegoś czasu lub przez dłuższy czas

 

 • He had been driving for 8 hours when he ran out of gas. — Jechał przez 8 godzin, kiedy skończyło mu się paliwo. 

 

→ W momencie, w którym skończyło się paliwo, on jeździł już od ośmiu godzin. Czas continuous podkreśla długość trwania. 

 

 

Budowa Past Perfect Continuous 

 

Zdania twierdzące w Past Perfect Continuous tworzymy przy pomocy słówka posiłkowego had i czasownika z końcówką -ing

 

 • It had been raining when we woke up. 

 

Pytania w Past Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, a przeczenia przed dodanie had + not (hadn’t). 

 

 • Had it been raining when we woke up? 

 • It hadn’t been raining when we woke up. 

 

Czasy przeszłe — angielski: Past Perfect Continuous

 

 

Często używane okoliczniki czasu

 

after — po (tym) 

all week/month… — cały tydzień/miesiąc…

already — już 

before —  przed 

for 2 hours/a week… — od dwóch godzin/ tygodnia…

how long — jak długo 

since — od 

when — kiedy 

 • How long had you been running before you fainted? — Jak długo biegałeś, zanim zemdlałeś? 

 • I had been reading for an hour when the lights went off. — Czytałem od godziny, kiedy zgasły światła. 

 

 

 

Inne konstrukcje do wyrażania przeszłości 

 

Na zakończenie warto nadmienić, że oprócz czterech czasów przeszłych są jeszcze dwa inne sposoby mówienia o przeszłości w języku angielskim. Chodzi o konstrukcje used to i would. Dzięki nim możemy powiedzieć o tym, co zwykliśmy robić w przeszłości. 

 

 • I used to take dance classes. — Chodziłam na zajęcia taneczne. 

 • I would go to art exhibitions every week. — Co tydzień chodziłem na wystawy sztuki. 

 

 

Więcej informacji o obu formach znajdziesz a naszym artykule: 

Zastosowanie i konstrukcja: used to, be used to, get used to, would

 

 


Sprawdź swoją wiedzę czasów przeszłych z native speakerem:

 

 

 

 

 

Ćwiczenie

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Czasy przeszłe w języku angielskim

Czasy przeszłe w języku angielskim

14 grudnia 2022
Zastosowanie used to i would

W języku angielskim są cztery czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz Past Perfect Continuous. W poniższym artykule pokrótce omówimy budowę i zastosowanie każdego z nich. 

 

Zobaczysz, że, pomimo że jest ich więcej niż w języku polskim, mają one dokładnie określone zastosowanie, które można łatwo zrozumieć, jeśli tylko nauczymy się o nich myśleć w odpowiednim kontekście. 

 


 

Spis treści

 

 


 

 

Czasy przeszłe — angielski: Past Simple

 

Past Simple jest najczęściej używanym czasem przeszłym. Główną cechą tego czasu jest to, że opisywane wydarzenie zaczęło i zakończyło się w przeszłości. 

 

 • I met my friend last Saturday. — Spotkałem mojego przyjaciela w ostatnią sobotę. 

 • He was born in 1990. — Urodził się w 1990 roku.

 • I was angry because they forgot about dinner. — Byłem zły, bo zapomnieli o kolacji. 

 

 

Budowa Past Simple 

 

Zdania twierdzące w czasie Past Simple tworzymy przy pomocy czasownika w drugiej formie. Wiele czasowników tworzy się w sposób regularny, poprzez dodanie do formy podstawowej końcówki -(e)d. Istnieje jednak dość duża lista czasowników nieregularnych, których trzeba nauczyć się pamięć. Druga forma czasownika jest taka sama dla wszystkich osób. 

 

 • I walked home alone.

 • I saw her in the cinema. 

 

Pytanie tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego did, które stawiamy na początku zdania. 

 

 • Did I walk home alone? 

 • Did I see her at the cinema?

 

Zdanie przeczące tworzymy poprzez dodanie did not / didn’t między podmiot a czasownik w formie podstawowej. 

 

 • I didn’t walk home alone. 

 • I didn’t see her at the cinema. 

 

Zwróć uwagę, że gdy używamy did, wraca forma podstawowa czasownika.  

 

 

Czasownik być — to be w Past Simple 

Zobaczmy, jak odmienia się czasownik to be w czasie przeszłym prostym. Przyda Ci się to również przy tworzeniu czasu Past Continuous. 

 

I was 

you were 

he/she/it was 

we were 

you were 

they were

Odmiana to be we wszystkich czasach»

 

Często używane okoliczniki czasu 

 

yesterday — wczoraj 

the day before yesterday — przedwczoraj

yesterday morning / evevning…— wczoraj rano/wieczorem…

the other day — niedawno 

a month / a week / a year… + ago — miesiąc/tydzień/rok… temu 

last month / week / year… — w ubiegły miesiąc/tydzień/rok…

 

 • I visited Italy in March. — Odwiedziłem Włochy w marcu. 

 • The other day, I drove to the country. — Niedawno pojechałem na wieś. 

 • I went to the cinema last week. — Poszedłem do kina w zeszłym tygodniu. 

 

Czasy przeszłe w języku angielskim

 

 

 

Czasy przeszłe — angielski: Past Continuous

 

W przeciwieństwie do Past Simple, który odnosi się do zakończonej akcji w przeszłości, Past Contunuous określa wydarzenie, które było w trakcie w określonym momencie w przeszłości. Nie interesuje nas czy się ono zakończyło, a jedynie to, że trwało w danym momencie. 

 

 • We were eating breakfast at 10am. — O 10 rano jedliśmy śniadanie.  

 • This time last year I was living in London. — W zeszłym roku o tej porze mieszkałem w Londynie. 

 

Past Contunuous bardzo często używa się w połączeniu z Past Simple, gdy mówimy o tym, że coś się stało w trakcie trwania jakiegoś innego wydarzenia. Past Continuous jest tłem dla „krótkiego” wydarzenia w czasie Past Simple. 

 

 • We were eating breakfast when the phone rang. — Jedliśmy śniadanie, kiedy zadzwonił telefon. 

 • I was walking down the road when I saw a fox. — Szłam ulicą, kiedy zobaczyłam lisa.

 

Czasu Past Continuous używamy zawsze po okoliczniku czasu while  — podczas gdy, ponieważ wskazuje na czynności odbywające się w tym samym momencie.  

 

 • While I was cooking dinner my brother was watching TV. — Kiedy gotowałem obiad, mój brat oglądał telewizję.

 

Zastosowanie Past Simple a Past Continuous często sprawia kłopoty. Przeczytaj więc nasze zestawienie tych dwóch czasów pod koniec tego artykułu. 

 

 

Budowa Past Continuous

 

Zdania twierdzące w Past Continuous tworzymy za pomocą was/were i czasownika z końcówką -ing. Was/were to nic innego jak czasownik to be w czasie przeszłym.  

 

 • I was swimming

 • They were walking

 

Pytania w Past Continuous tworzymy poprzez inwersję, a więc zamianę miejsc was/were i podmiotu.

 

 • Was I swimming?

 • Were they walking?

 

Zdania przeczące tworzymy, dodając not do was/were. Wersje skrócone to wasn’t i weren’t. 

 

 • I wasn’t swimming. 

 • They weren’t walking. 

 

 

Często używane okoliczniki czasu 

 

all day yesterday / all night… — cały wczorajszy dzień / całą noc

from x to y — od x do y 

at 11 o’clock yesterday / last night / yesterday / last year…  — o godzinie 11 wczoraj / ostatniej nocy / wczoraj / zeszłego roku…

at this time yesterday — wczoraj, o tej porze

while / when — podczas gdy / kiedy 

 

 • I was studying from 10 to 5 yesterday. — Uczyłem się wczoraj od 10 do 5. 

 • They were playing loud music all day yesterday. — Wczoraj przez cały dzień grali głośną muzykę. 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool