Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

 

Present Perfect Simple

 

Czas Present Perfect Simple używamy, aby mówić o sytuacjach z przeszłości, których efekty są widziane w teraźniejszości. Czas zdarzenia często nie jest doprecyzowany. 

 

 

BUDOWA 

 

→ Zdania twierdzące 

 

Do budowy czasu Present perfect Simple potrzebujemy czasownika posiłkowego have/has oraz III formy czasownika (Past Participle). Regularne formy czasowników tworzymy przez dodanie końcówki -(e)d jednak istnieje duża liczba czasowników nieregularnych, których form trzeba się nauczyć. 

 

 • I have drunk coffee.   

 • You have drunk coffee. 

 • She/he/it has drunk coffee. 

 • We have drunk coffee. 

 • You have drunk coffee. 

 • They have drunk coffee. 

 

→ Zdania pytające/pytania 

 

Pytanie tworzymy poprzez inwersję — zamianę miejsca have/has i zaimka osobowego. 

 

 • Have I drunk coffee?   

 • Have you drunk coffee? 

 • Has she/he/it drunk coffee? 

 • Have we drunk coffee?  

 • Have you drunk coffee?  

 • Have they drunk coffee? 

 

→ Zdania przeczące/przeczenia 

 

Przeczenia tworzymy, dodając not pomiędzy have/has a czasownik w III formie. Formy skrócone to haven’t/hasn’t. 

 

 • I have not drunk coffee.   

 • You have not drunk coffee. 

 • She/he/it has not drunk coffee. 

 • We have not drunk coffee. 

 • You have not drunk coffee. 

 • They have not drunk coffee. 

 

 

ZASTOSOWANIE

 

 • Akcje, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz: We’ve been married for 10 years. - Jesteśmy małżeństwem od 10 lat. 

 • Zakończone wydarzenie, które ma swój efekt w teraźniejszości: I’ve lost my glasses. Zgubiłem okulary (i teraz nic nie widzę). 

 • Doświadczenia życiowe, w bliżej nieokreślonym czasie w przeszłości: I’ve driven a Ferrari. - Prowadziłem Ferrari. 

 • Powtarzająca się akcja w bliżej nieokreślonym czasie: I’ve been to Paris three times. - Byłem w Paryżu trzy razy.  

 

Oraz do opisania niedalekiej przeszłości z poniższymi określeniami czasu: 

 

 • since – od

 • already – już

 • yet – jeszcze nie, już

 • for – przez

 • just – dopiero co

 

 • I’ve just seen her! - Właśnie ją widziałem! 

 • I have already told you. - Już ci mówiłem. 

 

Więcej o Present Perfect >>

 

 

 

 

 

 

Present Perfect Continuous

 

Ostatnim z czasów teraźniejszych jest Present Perfect Continuous. Używamy go, gdy mówimy o wydarzeniu, które zaczęło się w przeszłości i albo zakończyło się niedawno, albo nadal trwa. Skupiamy się więc nie tylko na rezultacie, ale i całym procesie trwania. 

 

 

BUDOWA 

 

→ Zdania twierdzące 

 

Do budowy czasu Present Perfect Continuous potrzebujemy konstrukcji have been/has been oraz czasownika z końcówką -ing

 

 • I have been drinking coffee.   

 • You have been drinking coffee. 

 • She/he/it has been drinking coffee. 

 • We have been drinking coffee. 

 • You have been drinking coffee. 

 • They have been drinking coffee. 

 

→ Zdania pytające/pytania 

 

Pytanie tworzymy poprzez inwersję — zamianę miejsca have/has i zaimka osobowego. 

 

 • Have I been drinking coffee?   

 • Have you been drinking coffee? 

 • Has she/he/it been drinking coffee? 

 • Have we been drinking coffee?

 • Have you been drinking coffee?

 • Have they been drinking coffee?

 

→ Zdania przeczące/przeczenia 

 

Przeczenia tworzymy, dodając not pomiędzy have/has a been. Wersje skrócone to haven’t been/hasn’t been

 

 • I have not been drinking coffee.   

 • You have not been drinking coffee. 

 • She/he/it has not been drinking coffee. 

 • We have not been drinking coffee. 

 • You have not been drinking coffee. 

 • They have not been drinking coffee. 

 

Pamiętaj, że czasowników statycznych nie można stosować z czasami ciągłymi continuous. Więcej o czasownikach statycznych w tym video

 

 

ZASTOSOWANIE

 

 • Wydarzenia, które zaczęły się w przeszłości i trwają, aż do teraźniejszości: I’ve been writing my essay. - Piszę mój esej. 

 • Aby podkreślić długość trwania wydarzenia (przy użyciu for i since): She has been playing tennis since she was 5 years old. - Ona gra w tenisa od 5 roku życia. 

 • Wydarzenie, które się niedawno skończyło i efektu są widoczne w teraźniejszości: Look outside, it’s been raining. - Wyjrzyj na zewnątrz, padało (widać, że ziemia jest mokra). 

 

 

Czas sprawdzić swoje wiadomości: 

Więcej o Present Perfect Continuous >>

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Czasy teraźniejsze w języku angielskim

Czasy teraźniejsze w języku angielskim

28 grudnia 2022
Zastosowanie used to i would

Język angielski różni się od języka polskiego tym, że posiada wiele struktur gramatycznych, pozwalających na precyzyjne przekazanie konkretnego znaczenia. Niestety czasami trudno je oddać w języku polskim bez odpowiedniego kontekstu co może utrudniać naukę. 

 

Poniższe zestawienie pomoże Ci raz na zawsze zrozumieć niuanse czasów teraźniejszych w języku angielskim. 

 


 

Spis treści

 

 


 

 

Czasy teraźniejsze w angielskim

 

W języku angielskim są cztery czasy teraźniejsze: 

 

 

Spójrzmy na ich budowę i zastosowanie. 

Nie wiesz kiedy stosować Present Simple, a kiedy Present Continuous?

Przeczytaj nasze zestawienie: Present Simple a Present Continuous — porównanie

 

 

 

Present Simple 

 

Ten prosty w konstrukcji czas używamy gdy mówimy o czymś ogólnie lub o często/regularnie się powtarzających czynnościach.

 

 

BUDOWA 

 

→ Zdania twierdzące 

 

Zdania twierdzące w Present Simple tworzymy poprzez dodanie do osoby, czasownika w podstawowej formie. W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy do czasownika -(e)s. 

 

 • I drink coffee.  

 • You drink coffee. 

 • She/he/it drinks coffee. 

 • We drink coffee. 

 • You drink coffee. 

 • They drink coffee. 

 

→ Zdania pytające/pytania 

 

Pytania tworzymy poprzez czasownik posiłkowy do/does. Stawiamy go na początku zdania, przed osobą. Zwróć uwagę, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej, po użyciu does nie dodajemy już -(e)s do czasownika. 

 

 • Do I drink coffee?

 • Do you drink coffee? 

 • Does she/he/it drink coffee? 

 • Do we drink coffee? 

 • Do you drink coffee? 

 • Do they drink coffee? 

 

→ Zdania przeczące/przeczenia 

 

Przeczenia tworzymy, dodając not do słówka posiłkowego do/does. Można je łączyć w skróty don’t/doesn’t. Stawiamy je po osobie. Tak jak w pytaniach po zastosowaniu does not/doesn’t nie dodajemy już -(e)s do czasownika. 

 

 • I don’t drink coffee.  

 • You don’t drink coffee. 

 • She/he/it doesn’t drink coffee.

 • We don’t drink coffee. 

 • You don’t drink coffee. 

 • They don’t drink coffee. 

 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Z Present Simple często używamy następujących określeń czasu

 

 • often — często

 • sometimes — czasami 

 • always — zawsze 

 • once a day/three times a month/four times a week… — raz dziennie/trzy razy w miesiącu/cztery razy w tygodniu…

 • every day/every month/every morning… — codiennie/co miesiąc/co rano…

 

Przestudiuj główne przykłady zastosowania Present Simple: 

 

 • Ogólne stwierdzenie/fakty: Polish is the official language of Poland. - Polski jest językiem urzędowym Polski.

 • Nawyki: I often read a book in the evening. - Często czytam wieczorem książkę.

 • Powtarzające się wydarzenia: I walk to the office every morning. - Codziennie rano chodzę do biura.  

 • Opinie /odczucia: I love swimming in a lake. - Uwielbiam pływać w jeziorze. 

 • Instrukcje/rozkłady jazdy/zaplanowane wydarzenia: The train arrives at 8:30pm. - Pociąg przyjeżdża o 20:30. 

 

 

Sprawdź swoją wiedzę, wykonując poniższy quiz. 

Więcej o Present Simple >>

 

 

 

 

 

 

Present Continuous

 

Teraz spójrzmy jak mówić o sytuacjach, które dzieją się w momencie wypowiedzi. 

 

 

BUDOWA 

 

→ Zdania twierdzące 

 

Aby utworzyć zdania twierdzące, potrzebujemy czasownika być — to be, odmienionego przez osoby i czasownika z końcówką -ing. Tak jak przy odmianie czasownika to be, możemy stosować skróty zaimka osobowego i czasownika — I am =I’m, you are = you’re. 

 

 • I am drinking coffee.  

 • You are drinking coffee. 

 • She/he/it is drinking coffee. 

 • We are drinking coffee. 

 • You are drinking coffee. 

 • They are drinking coffee. 

 

→ Zdania pytające/pytania 

 

Pytanie tworzymy poprzez inwersję — zamianę miejsca czasownika być i zaimka osobowego. 

 

 • Am I drinking coffee? 

 • Are you drinking coffee?  

 • Is she/he/it drinking coffee?  

 • Are we drinking coffee?  

 • Are you drinking coffee? 

 • Are they drinking coffee? 

 

→ Zdania przeczące/przeczenia 

 

Przeczenia tworzymy, dodając not między odmienione to be a czasownik z -ing. 

 

 • I am not drinking coffee.  

 • You are not drinking coffee. 

 • She/he/it is not drinking coffee. 

 • We are not drinking coffee. 

 • You are not drinking coffee. 

 • They are not drinking coffee. 

 

Uwaga, niektórych czasowników nie możemy używać w czasach ciągłych continuous. Są to tak zwane czasowniki statyczne np. understand, believe, know czy prefer. Więcej przykładów znajdziesz w naszym artykule o Present Continuous.

 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Oto w jakich sytuacjach użyjemy Present Continuous. 

 

 • Wydarzenia dziejące się w momencie wypowiedzi: Look! I am riding a bike! - Patrz! Jadę na rowerze!

 • Plany na przyszłość: We’re going to Spain next month. - W przyszłym miesiącu jedziemy do Hiszpanii. 

 • Wydarzenia tymczasowe: He’s living with his parents at the moment. - Obecnie mieszka z rodzicami. 

 • W skargach, aby podkreślić ciągłość jakiegoś zachowania słowami always, constantly itd.: You’re always leaving the towels on the bathroom floor! - Zawsze zostawiasz ręczniki na podłodze w łazience! 

 

Więcej o Present Continuous >>

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool