Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

 

Present Perfect Simple

 

Czas Present Perfect Simple używamy, aby mówić o sytuacjach z przeszłości, których efekty są widziane w teraźniejszości. Czas zdarzenia często nie jest doprecyzowany. 

 

 

BUDOWA 

 

→ Zdania twierdzące 

 

Do budowy czasu Present perfect Simple potrzebujemy czasownika posiłkowego have/has oraz III formy czasownika (Past Participle). Regularne formy czasowników tworzymy przez dodanie końcówki -(e)d jednak istnieje duża liczba czasowników nieregularnych, których form trzeba się nauczyć. 

 

 • I have drunk coffee.   

 • You have drunk coffee. 

 • She/he/it has drunk coffee. 

 • We have drunk coffee. 

 • You have drunk coffee. 

 • They have drunk coffee. 

 

→ Zdania pytające/pytania 

 

Pytanie tworzymy poprzez inwersję — zamianę miejsca have/has i zaimka osobowego. 

 

 • Have I drunk coffee?   

 • Have you drunk coffee? 

 • Has she/he/it drunk coffee? 

 • Have we drunk coffee?  

 • Have you drunk coffee?  

 • Have they drunk coffee? 

 

→ Zdania przeczące/przeczenia 

 

Przeczenia tworzymy, dodając not pomiędzy have/has a czasownik w III formie. Formy skrócone to haven’t/hasn’t. 

 

 • I have not drunk coffee.   

 • You have not drunk coffee. 

 • She/he/it has not drunk coffee. 

 • We have not drunk coffee. 

 • You have not drunk coffee. 

 • They have not drunk coffee. 

 

 

ZASTOSOWANIE

 

 • Akcje, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz: We’ve been married for 10 years. - Jesteśmy małżeństwem od 10 lat. 

 • Zakończone wydarzenie, które ma swój efekt w teraźniejszości: I’ve lost my glasses. Zgubiłem okulary (i teraz nic nie widzę). 

 • Doświadczenia życiowe, w bliżej nieokreślonym czasie w przeszłości: I’ve driven a Ferrari. - Prowadziłem Ferrari. 

 • Powtarzająca się akcja w bliżej nieokreślonym czasie: I’ve been to Paris three times. - Byłem w Paryżu trzy razy.  

 

Oraz do opisania niedalekiej przeszłości z poniższymi określeniami czasu: 

 

 • since – od

 • already – już

 • yet – jeszcze nie, już

 • for – przez

 • just – dopiero co

 

 • I’ve just seen her! - Właśnie ją widziałem! 

 • I have already told you. - Już ci mówiłem. 

 

Więcej o Present Perfect >>

 

 

 

 

 

 

Present Perfect Continuous

 

Ostatnim z czasów teraźniejszych jest Present Perfect Continuous. Używamy go, gdy mówimy o wydarzeniu, które zaczęło się w przeszłości i albo zakończyło się niedawno, albo nadal trwa. Skupiamy się więc nie tylko na rezultacie, ale i całym procesie trwania. 

 

 

BUDOWA 

 

→ Zdania twierdzące 

 

Do budowy czasu Present Perfect Continuous potrzebujemy konstrukcji have been/has been oraz czasownika z końcówką -ing

 

 • I have been drinking coffee.   

 • You have been drinking coffee. 

 • She/he/it has been drinking coffee. 

 • We have been drinking coffee. 

 • You have been drinking coffee. 

 • They have been drinking coffee. 

 

→ Zdania pytające/pytania 

 

Pytanie tworzymy poprzez inwersję — zamianę miejsca have/has i zaimka osobowego. 

 

 • Have I been drinking coffee?   

 • Have you been drinking coffee? 

 • Has she/he/it been drinking coffee? 

 • Have we been drinking coffee?

 • Have you been drinking coffee?

 • Have they been drinking coffee?

 

→ Zdania przeczące/przeczenia 

 

Przeczenia tworzymy, dodając not pomiędzy have/has a been. Wersje skrócone to haven’t been/hasn’t been

 

 • I have not been drinking coffee.   

 • You have not been drinking coffee. 

 • She/he/it has not been drinking coffee. 

 • We have not been drinking coffee. 

 • You have not been drinking coffee. 

 • They have not been drinking coffee. 

 

Pamiętaj, że czasowników statycznych nie można stosować z czasami ciągłymi continuous. Więcej o czasownikach statycznych w tym video

 

 

ZASTOSOWANIE

 

 • Wydarzenia, które zaczęły się w przeszłości i trwają, aż do teraźniejszości: I’ve been writing my essay. - Piszę mój esej. 

 • Aby podkreślić długość trwania wydarzenia (przy użyciu for i since): She has been playing tennis since she was 5 years old. - Ona gra w tenisa od 5 roku życia. 

 • Wydarzenie, które się niedawno skończyło i efektu są widoczne w teraźniejszości: Look outside, it’s been raining. - Wyjrzyj na zewnątrz, padało (widać, że ziemia jest mokra). 

 

 

Czas sprawdzić swoje wiadomości: 

Więcej o Present Perfect Continuous >>

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Czasy teraźniejsze w języku angielskim

Czasy teraźniejsze w języku angielskim

28 grudnia 2022
Zastosowanie used to i would

Język angielski różni się od języka polskiego tym, że posiada wiele struktur gramatycznych, pozwalających na precyzyjne przekazanie konkretnego znaczenia. Niestety czasami trudno je oddać w języku polskim bez odpowiedniego kontekstu co może utrudniać naukę. 

 

Poniższe zestawienie pomoże Ci raz na zawsze zrozumieć niuanse czasów teraźniejszych w języku angielskim. 

 


 

Spis treści

 

 


 

 

Czasy teraźniejsze w angielskim

 

W języku angielskim są cztery czasy teraźniejsze: 

 

 

Spójrzmy na ich budowę i zastosowanie. 

Nie wiesz kiedy stosować Present Simple, a kiedy Present Continuous?

Przeczytaj nasze zestawienie: Present Simple a Present Continuous — porównanie

 

 

 

Present Simple 

 

Ten prosty w konstrukcji czas używamy gdy mówimy o czymś ogólnie lub o często/regularnie się powtarzających czynnościach.

 

 

BUDOWA 

 

→ Zdania twierdzące 

 

Zdania twierdzące w Present Simple tworzymy poprzez dodanie do osoby, czasownika w podstawowej formie. W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy do czasownika -(e)s. 

 

 • I drink coffee.  

 • You drink coffee. 

 • She/he/it drinks coffee. 

 • We drink coffee. 

 • You drink coffee. 

 • They drink coffee. 

 

→ Zdania pytające/pytania 

 

Pytania tworzymy poprzez czasownik posiłkowy do/does. Stawiamy go na początku zdania, przed osobą. Zwróć uwagę, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej, po użyciu does nie dodajemy już -(e)s do czasownika. 

 

 • Do I drink coffee?

 • Do you drink coffee? 

 • Does she/he/it drink coffee? 

 • Do we drink coffee? 

 • Do you drink coffee? 

 • Do they drink coffee? 

 

→ Zdania przeczące/przeczenia 

 

Przeczenia tworzymy, dodając not do słówka posiłkowego do/does. Można je łączyć w skróty don’t/doesn’t. Stawiamy je po osobie. Tak jak w pytaniach po zastosowaniu does not/doesn’t nie dodajemy już -(e)s do czasownika. 

 

 • I don’t drink coffee.  

 • You don’t drink coffee. 

 • She/he/it doesn’t drink coffee.

 • We don’t drink coffee. 

 • You don’t drink coffee. 

 • They don’t drink coffee. 

 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Z Present Simple często używamy następujących określeń czasu

 

 • often — często

 • sometimes — czasami 

 • always — zawsze 

 • once a day/three times a month/four times a week… — raz dziennie/trzy razy w miesiącu/cztery razy w tygodniu…

 • every day/every month/every morning… — codiennie/co miesiąc/co rano…

 

Przestudiuj główne przykłady zastosowania Present Simple: 

 

 • Ogólne stwierdzenie/fakty: Polish is the official language of Poland. - Polski jest językiem urzędowym Polski.

 • Nawyki: I often read a book in the evening. - Często czytam wieczorem książkę.

 • Powtarzające się wydarzenia: I walk to the office every morning. - Codziennie rano chodzę do biura.  

 • Opinie /odczucia: I love swimming in a lake. - Uwielbiam pływać w jeziorze. 

 • Instrukcje/rozkłady jazdy/zaplanowane wydarzenia: The train arrives at 8:30pm. - Pociąg przyjeżdża o 20:30. 

 

 

Sprawdź swoją wiedzę, wykonując poniższy quiz. 

Więcej o Present Simple >>

 

 

 

 

 

 

Present Continuous

 

Teraz spójrzmy jak mówić o sytuacjach, które dzieją się w momencie wypowiedzi. 

 

 

BUDOWA 

 

→ Zdania twierdzące 

 

Aby utworzyć zdania twierdzące, potrzebujemy czasownika być — to be, odmienionego przez osoby i czasownika z końcówką -ing. Tak jak przy odmianie czasownika to be, możemy stosować skróty zaimka osobowego i czasownika — I am =I’m, you are = you’re. 

 

 • I am drinking coffee.  

 • You are drinking coffee. 

 • She/he/it is drinking coffee. 

 • We are drinking coffee. 

 • You are drinking coffee. 

 • They are drinking coffee. 

 

→ Zdania pytające/pytania 

 

Pytanie tworzymy poprzez inwersję — zamianę miejsca czasownika być i zaimka osobowego. 

 

 • Am I drinking coffee? 

 • Are you drinking coffee?  

 • Is she/he/it drinking coffee?  

 • Are we drinking coffee?  

 • Are you drinking coffee? 

 • Are they drinking coffee? 

 

→ Zdania przeczące/przeczenia 

 

Przeczenia tworzymy, dodając not między odmienione to be a czasownik z -ing. 

 

 • I am not drinking coffee.  

 • You are not drinking coffee. 

 • She/he/it is not drinking coffee. 

 • We are not drinking coffee. 

 • You are not drinking coffee. 

 • They are not drinking coffee. 

 

Uwaga, niektórych czasowników nie możemy używać w czasach ciągłych continuous. Są to tak zwane czasowniki statyczne np. understand, believe, know czy prefer. Więcej przykładów znajdziesz w naszym artykule o Present Continuous.

 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Oto w jakich sytuacjach użyjemy Present Continuous. 

 

 • Wydarzenia dziejące się w momencie wypowiedzi: Look! I am riding a bike! - Patrz! Jadę na rowerze!

 • Plany na przyszłość: We’re going to Spain next month. - W przyszłym miesiącu jedziemy do Hiszpanii. 

 • Wydarzenia tymczasowe: He’s living with his parents at the moment. - Obecnie mieszka z rodzicami. 

 • W skargach, aby podkreślić ciągłość jakiegoś zachowania słowami always, constantly itd.: You’re always leaving the towels on the bathroom floor! - Zawsze zostawiasz ręczniki na podłodze w łazience! 

 

Więcej o Present Continuous >>

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

02 grudnia 2023
Zaproszenie na urodziny (birthday invitation) to krótka forma wypowiedzi, z którą można zetknąć się zarówno
26 listopada 2023
Zapewne wiesz, czym są synonimy. To słowa o takim samym lub podobnym znaczeniu, które stosuje
18 listopada 2023
Jeżeli chcemy dobrze nauczyć się danego języka obcego, to musimy pracować nie tylko nad językiem
12 listopada 2023
Popularność angielskich imion w Polsce wzrasta z dnia na dzień. Obce brzmienie czy pisownia już

© Copyright 2023 by Chatschool