Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

 

Opinion essay — przykładowy tekst

 

It is argued that teaching art at school is a waste of time and funding that could be spent elsewhere. I strongly disagree with that statement. I believe that creativity is essential to our survival, and exposing children to art from an early age can help them cope with problems in adult life. 

 

Various studies have proven that art stimulates our brain and improves our memory. Children who learn about art are better at problem-solving and critical thinking, and such skills are invaluable not only in school but also in life in general. 

 

Moreover, we cannot forget about the power of imagination and emotional expression. A lot of adults do not know how to cope with their feelings or how to communicate them. Art not only provides a safe space that we can escape to in times of trouble, but also gives us tools to understand life. 

 

In addition to this, I don’t think anyone could imagine our existence without art, music or literature. Art helps us navigate through life and enjoy it a bit more at the same time. 

 

To sum up, educating our children about art is one of the most important things we can do for their all-round development. 

 

Opinion essay — przykładowy tekst

 

 

 

 

Opinion essay — wyrażenia

 

 • Wprowadzanie swojej opinii: 
  • In my opinion/view…- Moim zdaniem… 
  • I personally feel that…- Osobiście czuję, że…
  • I firmly believe that… - Mocno wierzę, że… 
  • I partially/fully agree/disagree that…- Częściowo/w pełni zgadzam się/nie zgadzam się, że… 
  • I think…- Myslę…
  • I believe…- Wierzę…

 

 • Podawanie faktów: 
  • It is widely known that…- Powszechnie wiadomo, że…  
  • It is a well-known fact that…- Powszechnie wiadomo, że… 
  • Research has shown that…- Badania wykazały, że… 
  • It is a fact that…- To fakt że… 

 

 • Dodawanie nowych argumentów: 
  • Another reason why…- Kolejny powód, dla którego… 
  • In addition to this, …- Ponadto…, W dodatku…
  • Moreover, …- Ponadto, … 
  • Furthermore, …- Co więcej, ponadto
  • What is more, …- Co więcej, ponadto 

 

 • Podawanie kontrargumentu:
  • However, …- Jednak, jednakże
  • Although…- Chociaż
  • On the other hand…- Z drugiej strony… 
  • Despite…- Mimo… 
  • In spite of…-Mimo… 
  • Whereas…- Natomiast… 

 

 • Tworzenie sekwencji argumentów + zakończenie: 
  • Firstly/Secondly/Thirdly…- Po pierwsze/Po drugie/Po trzecie…
  • Finally…- W końcu, wreszcie…
  • In conclusion…- Podsumowując… 
  • To sum up…- Podsumowując… 
  • To conclude…- Podsumowując…  

 

 

 

Na koniec zapraszamy na video podsumowujące:

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Opinion essay — rozprawka opiniująca po angielsku

Opinion essay — rozprawka opiniująca po angielsku

07 grudnia 2022

Pisząc opinion essay Twoim zadaniem jest przedstawić swoją opinię na jakiś temat i poprzeć ją przykładami i argumentami. Zanim zabierzesz się do pisania, warto poznać dokładnie zasady i strukturę takiej rozprawki. 

 

Poniższy artykuł przyda się każdemu, kto planuje zdawać jeden z egzaminów Cambridge, IELTS czy maturę rozszerzoną z angielskiego. 

 


 

Spis treści 

 

 


 

 

 

Opinion essay vs for and against essay

 

Rozprawka for and against (czyli za i przeciw) polega na przedstawieniu argumentów za i przeciw na zadany temat bez wyrażania własnej opinii. W rozwinięciu warto przedstawić dwa lub trzy argumenty za i przeciw i poprzeć je przykładami. Dopiero na koniec, po podsumowaniu tematu, możemy wspomnieć o naszej osobistej opinii. 

 

Opinion essay, czyli rozprawka z opinią, opiera się na naszej osobistej opinii, którą nakreślamy już na samym początku. Skupiamy się na przekonaniu czytelnika do naszej tezy. Możemy odwołać się do kontrargumentów, ale nie jest to konieczne. 

 

Opinion essay vs for and against essay

 

 

 

O czym pamiętać pisząc opinion essay

 

 • Pamiętaj o odpowiednim stylu (pół-formalny). Staraj się używać zaawansowane konstrukcje gramatyczne i słownictwo. Nie używaj skrótów czy wyrażeń potocznych. 

 • Już na samym początku postaw swoją tezę i nie zmieniaj jej. Nie ważne jest czy naprawdę tak uważasz. Wybierz stronę argumentu, którą jesteś w stanie poprzeć lepszymi argumentami. 

 • Najlepiej, żeby Twoja rozprawka składała się z 4-5 akapitów. Zazwyczaj wymagane jest około 250 słów. Rozprawka powinna składać się ze wstępu, w którym stawiamy tezę, rozwinięcia (2-3 akapitów) i zakończenia. 

 • Zanim zaczniesz pisać tekst, zapisz sobie 2-3 argumenty, które rozwiniesz i zanotuj przydatne słownictwo. 

 

Sprawdź również: Jak napisać email po angielsku? 

 

Opinion essay — rozprawka opiniująca po angielsku

 

 

 

Opinion essay — schemat

 

Poniższy schemat jest tylko jedną z możliwości, jakie możesz wykorzystać w trakcie pracy nad rozprawką z opinią. W rozwinięciu możesz nawiązać do jakiegoś kontrargumentu, aby w taki sposób jeszcze mocniej zaznaczyć swoje zdanie.

 

 1. Wstęp + postawienie tezy
  • Sparafrazuj pytanie lub zacytuj znaną osobę, wiersz, książkę w nawiązaniu do tematu
  • Postaw swoją tezę 
  • Przedstaw dwa elementy Twojej opinii, które rozwiniesz dalej
 2. Rozwinięcie — akapit 1 
  • Nakreśl pierwszy argument
  • Wyjaśnij/rozwiń myśl 
  • Podaj przykład 
 3. Rozwinięcie — akapit 2 
  • Nakreśl drugi argument
  • Wyjaśnij/rozwiń myśl 
  • Podaj przykład 
 4. Rozwinięcie — akapit 3 (opcjonalne)  
  • Nakreśl trzeci argument
  • Wyjaśnij/rozwiń myśl 
  • Podaj przykład 
 5. Zakończenie 
  • Podsumuj swoją opinię

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool