Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Tworzenie strony biernej w czasach ciągłych

 

Present Continuous

I

am/’m not

being filmed

You/We/They

are/aren’t

being filmed

He/She/It

is/isn’t

being filmed

 

Past Continuous

I/He/She/It

was/wasn’t

being watched

You/We/They

were/weren’t

being watched

 

 • My favorite dish is being served. - Moje ulubione danie jest podane.

 • She was being hugged by her boyfriend.- Ona była przytulona przez jej chłopaka.

 • We were interviewed by the most popular journalist. - Przeprowadzono z nami wywiad przez najbardziej popularną dziennikarkę

 

 

Zmiana strony czynnej na bierną

 

Tak samo w czasach ciągłych, aby zmienić stronę czynną na bierną należy przekształcić czasownik w imiesłów przymiotnikowy. Oto przykład:

 

Present Continuous

Postman is delivering letters

Letters are being delivered (by postman)

Past Continuous

Postman was delivering letters

Letters were being delivered (by postman)

 

 

Pytania

 

Pytania tworzymy podobnie, jak w każdym z powyższych czasów:

 • Are letters being delivered by postman?

 • What is being delivered?

 

 

 

Strona bierna z czasownikami modalnymi

 

W czasie teraźniejszym tworzenie zdania w stronie po czasownikach modalnych wygląda następująco:

Podmiot + czasownik modalny + be + past participle (czasownik w III formie/ z końcówką -ed) 

 

W czasie przeszłym natomiast konstrukcja wygląda następująco:

Podmiot + czasownik modalny + have been + past participle (czasownik w III formie/ z końcówką -ed) 

 

Przykłady zdań:

 • This must be done. - To musi być zrobione

 • It mustn't be forgotten. - Nie wolno o tym zapominać.

 • He should have been punished. - On powinien był zostać ukarany.

 • We could have been sent abroad. - Mogliśmy zostać wysłani za granicę.

 • This could have been prevented. - Można było temu zapobiec.

 • It may have been written by him personally. - To mogło być napisane przez niego osobiście.

 

 

 

Praktyka

 

Zobacz jak w praktyce wykorzystywana jest strona bierna.

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Strona bierna angielski (passive voice)

Strona bierna, czyli passive voice w praktyce

09 maja 2022
Zastosowanie used to i would

W tym artykule pokaże Ci, czym jest strona czynna i bierna oraz kiedy i w jaki sposób jej używamy.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Czym jest strona bierna (passive voice)?

 

Strona bierna, czyli Passive Voice podobnie jak w języku polskim, w języku angielskim używana jest w momencie, gdy chcemy podkreślić fakt, że miała miejsce jakaś czynność, natomiast jej wykonawca nie jest już tak istotny.

 

W stronie czynnej natomiast, informacja o wykonawcy musi zostać zawarta.

 

Strona czynna

Strona bierna

Workers build houses

Houses are built (by workers)

Robotnicy budują domy

Domy są budowane (przez robotników)

 

Czym jest strona bierna (passive voice)?

 

 

 

Tworzenie strony biernej w czasach prostych

 

Present Simple

I

am/’m not

invited

You/We/They

are/aren’t

invited

He/She/It

is/isn’t

invited

 

Past Simple

I/He/She/It

was/wasn’t

informed

You/We/They

were/weren’t

informed

 

Present Perfect Simple

I/You/We/They

have been/haven’t been

seen

He/She/It

has been/hasn’t been

seen

 

Past Perfect Simple

I/You/He/She/It/We/They

had been/hadn’t been

asked

 

Future Simple

I/You/He/She/It/We/They

will be/won’t be

helped

 

 

Zmiana strony czynnej na bierną

 

Zmiana strony czynnej na bierną wymaga przekształcenia czasownika w imiesłów przymiotnikowy.

 

Poniżej przedstawiam Ci tabelę, która w jasny sposób tłumaczy tą zmianę.

 

Czas

Strona czynna

Strona bierna

Present Simple

Postman deliver letters

Letters are delivered (by postman)

Past Simple

Postman delivered letters

Letters were delivered (by postman)

Present Perfect Simple

Postman have delivered letters

Letters have been delivered (by postman)

Past Perfect Simple

Postman had delivered letters

Letters had been delivered (by postman)

Future Simple

Postman will deliver letters

Letters will be delivered (by postman)

 

Tworzenie strony biernej w czasach prostych w języku angielskim

 

Pytania

 

Pytania ze stroną bierną tworzymy podobnie, jak w każdym z powyższych czasów:

 • Are letters delivered by postman? - Czy listy są dostarczane przez listonosza?

 • Was the light bulb invented by Thomas Edison? - Czy żarówka została wynaleziona przez Thomasa Edisona?

 • What has been stolen? - Co zostało skradzione?

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool