© Copyright 2022 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool

W tym artykule pokaże Ci, czym jest strona czynna i bierna oraz kiedy i w jaki sposób jej używamy.

Strona bierna, czyli passive voice w praktyce

09 maja 2022
Strona bierna angielski (passive voice)

Czym jest strona bierna (passive voice)?

Tworzenie strony biernej w czasach prostych

Zmiana strony czynnej na bierną

Pytania

Pytania

Strona bierna z czasownikami modalnymi

Ćwiczenia

Zmiana strony czynnej na bierną

Tworzenie strony biernej w czasach ciągłych

Strona bierna, czyli Passive Voice podobnie jak w języku polskim, w języku angielskim używana jest w momencie, gdy chcemy podkreślić fakt, że miała miejsce jakaś czynność, natomiast jej wykonawca nie jest już tak istotny.

 

W stronie czynnej natomiast, informacja o wykonawcy musi zostać zawarta.

 

Strona czynna Strona bierna
Workers build houses Houses are built (by workers)
Robotnicy budują domy Domy są budowane (przez robotników)

Present Simple

I am/’m not invited
You/We/They are/aren’t invited
He/She/It is/isn’t invited

 

Past Simple

I/He/She/It was/wasn’t informed
You/We/They were/weren’t informed

 

Present Perfect Simple

I/You/We/They have been/haven’t been seen
He/She/It has been/hasn’t been seen

 

Past Perfect Simple

I/You/He/She/It/We/They had been/hadn’t been asked

 

Future Simple

I/You/He/She/It/We/They will be/won’t be helped

Zmiana strony czynnej na bierną wymaga przekształcenia czasownika w imiesłów przymiotnikowy.

 

Poniżej przedstawiam Ci tabelę, która w jasny sposób tłumaczy tą zmianę.

 

Czas Strona czynna Strona bierna
Present Simple Postman deliver letters Letters are delivered (by postman)
Past Simple Postman delivered letters Letters were delivered (by postman)
Present Perfect Simple Postman have delivered letters Letters have been delivered (by postman)
Past Perfect Simple Postman had delivered letters Letters had been delivered (by postman)
Future Simple Postman will deliver letters Letters will be delivered (by postman)

Pytania ze stroną bierną tworzymy podobnie, jak w każdym z powyższych czasów:

 • Are letters delivered by postman? - Czy listy są dostarczane przez listonosza?

 • Was the light bulb invented by Thomas Edison? - Czy żarówka została wynaleziona przez Thomasa Edisona?

 • What has been stolen? - Co zostało skradzione?

Tak samo w czasach ciągłych, aby zmienić stronę czynną na bierną należy przekształcić czasownik w imiesłów przymiotnikowy. Oto przykład:

 

Present Continuous Postman is delivering letters Letters are being delivered (by postman)
Past Continuous Postman was delivering letters Letters were being delivered (by postman)

Pytania tworzymy podobnie, jak w każdym z powyższych czasów:

 • Are letters being delivered by postman?

 • What is being delivered?

W czasie teraźniejszym tworzenie zdania w stronie po czasownikach modalnych wygląda następująco:

Podmiot + czasownik modalny + be + past participle (czasownik w III formie/ z końcówką -ed) 

 

W czasie przeszłym natomiast konstrukcja wygląda następująco:

Podmiot + czasownik modalny + have been + past participle (czasownik w III formie/ z końcówką -ed) 

 

Przykłady zdań:

 • This must be done. - To musi być zrobione

 • It mustn't be forgotten. - Nie wolno o tym zapominać.

 • He should have been punished. - On powinien był zostać ukarany.

 • We could have been sent abroad. - Mogliśmy zostać wysłani za granicę.

 • This could have been prevented. - Można było temu zapobiec.

 • It may have been written by him personally. - To mogło być napisane przez niego osobiście.

Właśnie poznałeś wszystkie tajniki strony czynnej i biernej.

 

Postaraj się wykorzystywać ja jak najcześciej w swoich wypowiedziach, aby weszła Ci w krew.

Present Continuous

I

am/’m not being filmed
You/We/They are/aren’t being filmed
He/She/It is/isn’t being filmed

 

Past Continuous

I/He/She/It was/wasn’t being watched
You/We/They were/weren’t being watched

 

 • My favorite dish is being served. - Moje ulubione danie jest podane.

 • She was being hugged by her boyfriend.- Ona była przytulona przez jej chłopaka.

 • We were interviewed by the most popular journalist. - Przeprowadzono z nami wywiad przez najbardziej popularną dziennikarkę

Praktyka

Zobacz jak w praktyce wykorzystywana jest strona bierna.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool