Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

8 strategii na zwiększenie retencji pracowników

 

Istnieje wiele sprawdzonych sposobów na zwiększenie wskaźnika retencji. Wybór konkretnych strategii będzie zależał od specyfiki branży i oczekiwań indywidualnych pracowników. Zapoznaj się z poniższymi pomysłami – któryś z nich na pewno okaże się odpowiedni dla Twojej organizacji.

 

 

Zaplanuj ścieżki rozwoju pracowników

 

Pracownicy chcą wiedzieć, że mogą rozwijać swoją karierę, nawet jeśli pozostaną w jednym miejscu pracy przez wiele lat. Dlatego ważne jest, aby już od początku widzieli przed sobą jasną ścieżkę awansu, którą mogą podążać, aby osiągnąć sukces.

 

Perspektywy rozwoju zawodowego pobudzają poczucie celu oraz motywację do pracy i samodoskonalenia. Zapewnienie pracownikom dobrze zdefiniowanych ścieżek rozwoju to zarazem klucz do zwiększenia ich zaangażowania i lojalności.

 

Dlaczego warto poprawić retencję pracowników?

 

 

Dopasuj benefity do potrzeb pracowników

 

Choć pracodawcom wydaje się, że oferują atrakcyjne benefity, to często okazuje się, że są one rozbieżne z oczekiwaniami pracowników. Na listach najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych od lat królują pakiety prywatnej opieki medycznej i karty sportowe. Z kolei pracownicy chętniej korzystają ze szkoleń zawodowych, elastycznych godzin pracy czy dodatkowych dni wolnych.

 

Aby benefity mogły spełniać swoją rolę – czyli przyczyniać się do wzrostu retencji pracowników, muszą być dostosowane do ich potrzeb.

 

Po pierwsze, system świadczeń powinien uwzględniać udogodnienia związane z różnymi obszarami życia, m.in. sposobem spędzania wolnego czasu, rozwojem personalnym oraz bezpieczeństwem zdrowotnym. Po drugie – musi brać pod uwagę wiek, płeć, sytuację rodzinną, przyzwyczajenia, tryb pracy oraz indywidualne preferencje pracowników.

 

 

Zadbaj o komunikację wewnętrzną

 

Sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie to zaleta, której nie należy przeceniać. Pracownicy chcą być na bieżąco informowani o długoterminowych planach oraz czekających na nich wyzwaniach. Znajomość zasad organizacji oraz dobry kontakt z przełożonymi budują zaufanie i wzmacniają zaangażowanie kadry.

 

Niestety firmy często ograniczają komunikację z pracownikami do absolutnego minimum. Niewygodne kwestie są pomijane, a strategie działania zmieniają się z dnia na dzień.

 

8 strategii na zwiększenie retencji pracowników

 

 

Postępuj zgodnie z feedbackiem pracowników

 

Pytanie pracowników o ich opinię to doskonały sposób na zwiększenie zaangażowania. Bez względu na to, czy prosisz o feedback dotyczący nowego projektu, czy o ogólne poglądy związane z kulturą organizacji. Udzielając głosu pracownikom, sprawiasz, że czują się docenieni i istotni dla rozwoju firmy.

 

Jeśli prosisz o informację zwrotną, to pamiętaj, aby się do niej zastosować. Oczywiście wzięcie każdej opinii pod uwagę jest niemożliwe, ale całkowite ignorowanie feedbacku pracowników może znacznie obniżyć morale. Postaraj się rozwiązać powtarzające się skargi i wdrożyć w życie najciekawsze pomysły.

 

Poważnie traktując feedback, pokazujesz pracownikom, że cenisz ich wkład w życie firmy i zachęcasz ich do dalszej pracy na rzecz usprawniania jej funkcjonowania.

 

 

Inwestuj w rozwój umiejętności

 

Ciągły rozwój sprawia, że pracownicy pozostają zmotywowani do pracy. Inwestując w szkolenia i kursy dla firm upewniasz swoją kadrę, że w Twojej firmie nie czeka ich stagnacja.

 

Jednym ze sposobów na wsparcie rozwoju zawodowego pracowników jest inwestowanie w naukę języków. Kursy językowe przydają się w szczególności w międzynarodowych środowiskach pracy, w których kontakt z klientami z innych krajów jest na porządku dziennym.

 

W miarę jak pracownicy nabywają nowe umiejętności i doskonalą te istniejące, stają się cenniejszymi członkami zespołu i całej firmy. Czują także, że firma jest zaangażowana w ich rozwój, dzięki czemu są bardziej skłonni do pozostania w miejscu pracy na dłużej.

 

 

Stwórz pozytywną kulturę pracy

 

Wizerunek firmy kreowany jest przez kulturę organizacji. Pracownicy, którzy czują silną więź z promowanymi przez firmę wartościami, są bardziej skłonni do inwestowania swojego czasu i zaangażowania w wykonywane role.

 

Niezależnie od tego, czy promujesz różnorodność i sprawiedliwe traktowanie, czy skupiasz się na budowaniu atmosfery współpracy i sprawnej komunikacji, pozytywny wizerunek organizacji pomaga w przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych talentów na rynku.

 

Strategie na zwiększenie retencji pracowników

 

 

Rekrutuj z myślą o dopasowaniu do kultury firmy

 

Chcesz mieć pewność, że pracownicy zostaną w Twojej firmie na dłużej? Zadbaj o to już na etapie rekrutacji. Prowadząc rozmowy z kandydatami, poznaj kierujące nimi wartości i skonfrontuj je ze zwyczajami obowiązującymi w Twoim miejscu pracy.

 

Zgodność kulturowa napędza zaangażowanie, budując silne poczucie przynależności. Obie te wartości są kluczowe dla długoterminowej lojalności pracowników.

 

 

Doceniaj swoich pracowników

 

Powszechne rozpoznanie wysiłków i sukcesów pracowników to najlepsza zachęta do pracy. Kiedy ktoś zostaje pochwalony przez współpracowników lub przełożonych, czuje się doceniony i zmotywowany do dalszego doskonalenia swoich umiejętności. Co więcej, sukces jednego pracownika może zarazem zainspirować resztę zespołu.

 

Docenianie i odpowiednie wynagradzanie pracowników ma znaczący wpływ na morale i podnosi poczucie przynależności do firmy. Aby wzmocnić wskaźnik retencji, rozważ wprowadzenie premii, publicznych wyróżnień lub indywidualnych spotkań, podczas których przekażesz pozytywny feedback swoim pracownikom.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
TOP 8 pomysłów na zwiększenie retencji pracowników

TOP 8 pomysłów na zwiększenie retencji pracowników

21 kwietnia 2024

Czy zauważasz wzrost liczby pracowników odchodzących z firmy, mimo przekonania, że Twój zespół jest zadowolony i zmotywowany do pracy?

 

W ostatnich latach rotacja kadr pracowniczych utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie. Firmy inwestują znaczne środki, aby zatrudnić najlepsze talenty na rynku, ale często mają trudności z ich zatrzymaniem.

 

Dlaczego? Ponieważ nie posiadają odpowiedniej strategii retencji pracowników.

 

Zatrzymanie pracowników w organizacji wymaga czegoś więcej niż samej pensji – zrozumienia ich różnorodnych potrzeb i oczekiwań. Od oferowanych możliwości rozwoju, przez rozmaite benefity pozapłacowe, aż po stworzenie wspierającej kultury organizacyjnej.

 

Co zrobić, aby zapobiec rotacji pracowników? Zapoznaj się z praktykami, które poprawią wskaźnik retencji w Twojej firmie i pomogą Ci w utrzymaniu najlepszych talentów.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Czym jest retencja pracowników?

 

Retencja pracowników to zdolność organizacji do zatrzymania pracowników i tym samym ograniczenia liczby osób, które dobrowolnie lub przymusowo odchodzą z pracy w danym przedziale czasowym.

 

Wskaźnik retencji oblicza się dzieląc liczbę pracowników, którzy pozostali w firmie w konkretnym okresie czasu – zazwyczaj ostatnich 12 miesięcy, przez liczbę pracowników na początku tego okresu. Następnie wynik należy pomnożyć przez 100.

 

Przykładowo, jeśli dana organizacja w styczniu zatrudniała 50 pracowników, a w grudniu ta liczba zmniejszyła się do 40, to wskaźnik retencji w tym roku wynosi 80%.

 

Wysoki wskaźnik retencji sygnalizuje umiejętność firmy do zapobiegania rotacji pracowników. Z kolei niska retencja sugeruje, że miejsce pracy w jakiś sposób nie spełnia oczekiwań kadry, która w szybkim tempie rezygnuje ze swoich pozycji.

 

Czym jest retencja pracowników?

 

 

 

Dlaczego warto poprawić retencję pracowników?

 

Wskaźnik retencji pracowników w firmie to zarazem wskaźnik jej kultury, stabilności i oferowanych perspektyw. Utrzymany na wysokim poziomie sygnalizuje, że członkowie organizacji są usatysfakcjonowani warunkami pracy, możliwościami rozwoju oraz oferowanymi benefitami i wynagrodzeniem finansowym. Tak prosperująca firma zwiększa swoje szanse na sukces.

 

I odwrotnie, niski wskaźnik retencji wskazuje na brak satysfakcji pracowników. Powodów ich niezadowolenia można doszukiwać się w niskiej kulturze organizacji, braku możliwości rozwoju personalnego i zawodowego czy wynagrodzeniu, które nie odpowiada rynkowym standardom. To wszystko sprawia, że pracownicy są bardziej skłonni do odejścia z pracy, przyczyniając się do wzrostu rotacji wśród kadry.

 

Wysoka rotacja pracowników jest kosztowna. Zastąpienie jednego członka zespołu może wymagać od pracodawców pokrycia nawet dwukrotności jego rocznego wynagrodzenia. Koszty te obejmują proces rekrutacji i szkolenia nowych pracowników. Uwzględniają także spadek motywacji, często następujący w zespołach, z których odchodzą kluczowi pracownicy.

 

Utrata doświadczonych członków zespołu ma negatywny wpływ na morale. Pracownicy, którzy udoskonalili swoje umiejętności i wiedzę podczas pełnienia danej roli, są bardziej produktywni i znacząco przyczyniają się do ogólnego sukcesu firmy. Zazwyczaj mają również lepsze relacje z kolegami z pracy i klientami, oparte na długoterminowej współpracy i zaufaniu.

 

Co więcej, retencja pracowników, którzy wierzą w misję firmy przyczynia się do kultywowania zwyczajów i wartości, które firma stara się wdrażać w życie. Z kolei utrata lojalnych członków zespołu może mieć demoralizujący wpływ na resztę pracowników, którzy mogą stać się skłonni do podążenia w ich ślady.


 Utrzymanie wysokiego wskaźnika retencji leży w interesie każdej nastawionej na sukces firmy. Ale jakie strategie zastosować, aby zachęcić pracowników do pozostania w obecnym miejscu pracy?

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool