Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Turkusowa organizacja – wady i zalety

 

Pomimo wielu zalet, z których część wyłania się już z powyższej charakterystyki, turkusowy styl zarządzania posiada pewne wady. Głównym wyzwaniem jest trudność we wprowadzeniu tego modelu w dużych organizacjach. Zmiana kultury istniejącej firmy wymaga ogromnej ilości czasu, zasobów i zaangażowania. Może się także okazać, że do zmiany systemu zarządzania, konieczne będą zmiany w kadrze pracowniczej.

 

Pracownicy turkusowych organizacji muszą wykazywać się samodyscypliną i samodzielnością. Wymaga się od nich również wysokiego poziomu dojrzałości emocjonalnej. W przeciwnym wypadku w firmie szybko powstaną konflikty, wynikające z różnic w podejściu do pracy i przekonania pracowników o własnej racji.

 

Ponadto, demokratyczne podejście może znacznie wydłużyć proces decyzyjny w firmie.

 

Mimo możliwych trudności, turkusowe organizacje charakteryzuje przede wszystkim wzrost zaangażowania pracowników, którzy dzięki autonomii i zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji odczuwają większą odpowiedzialność za efekty swojej pracy. Przekłada się to także na wzrost produktywności, a tym samym – sukcesów firmy.

 

Co więcej, turkusowy model zarządzania pozwala pracownikom na wykazanie się kreatywnością. Dzięki temu organizacje zyskują cenną elastyczność i umiejętność do szybkiego dostosowania się do zmian rynkowych.

 

Lepsza komunikacja i współpraca – zarówno pomiędzy indywidualnymi pracownikami, jak i całymi działami – sprzyja budowaniu silnych zespołów, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dobre relacje między członkami organizacji budują bardziej satysfakcjonujące życie zawodowe, zarazem przekładając się na większą efektywność.

 

Turkusowa organizacja – wady i zalety

 

 

 

Jak wdrożyć turkusowe zarządzanie?

 

Aby wdrożyć turkusowy system zarządzania w firmie należy zacząć od zdefiniowania wspólnej wizji organizacji, jej wartości i celów biznesowych. Należy przy tym pamiętać, że są to dyrektywy, z którymi powinni utożsamiać się wszyscy pracownicy.

 

Pełna przebudowa struktury organizacji przyjdzie z czasem. Na początku warto zadbać o kultywowanie otwartej kultury firmy, która zachęca pracowników do zabierania zdania, wyrażania własnych potrzeb i obaw oraz dzielenia się pomysłami. Członkowie organizacji aspirującej do turkusowego modelu zarządzania muszą mieć poczucie, że ich głos jest słyszany i tym samym mają realny wpływ na podejmowane decyzje.

 

Warto jednocześnie inwestować w rozwój kompetencji i umiejętności pracowników oraz tworzyć okazje do samodoskonalenia – zarówno w zakresie zawodowym, jak i osobistym.

 

Odejście od tradycyjnej hierarchii i zmiana struktury firmy na płaską wymaga odpowiedniego przygotowania pracowników. Każdy z nich musi mieć jasno określone role i zakres obowiązków. Aby zmiany w organizacji zaszły płynnie i bezproblemowo, należy także wesprzeć jej członków w rozwoju poczucia samodzielności.

 

Jak wdrożyć turkusowe zarządzanie?

 

 

 

Turkusowa organizacja – przykłady

 

Choć początkowo turkusowy model zarządzania może wydawać się zbyt idealistyczny, aby mógł być prawdziwy, to wiele firm z sukcesem przetransformowało swoją hierarchię zgodnie z promowanymi założeniami. Oto kilka z nich.

 

  • Buurtzorg: holenderska organizacja zajmująca się opieką zdrowotną, która pozbyła się tradycyjnych hierarchii. Składa się z samodzielnie zarządzanych zespołów około 15 pielęgniarek. Odpowiadają one za administrację, urlopy oraz przyjmowanie pacjentów.

  • Patagonia: producent odzieży i sprzętu plenerowego. Proces rekrutacji w Patagonii przeprowadzany jest przez równych rangą pracowników, a inicjatywy społeczne i środowiskowe, którymi kieruje się organizacja, mogą być podejmowane przez każdego z jej członków.

  • FAVI: francuska odlewnia mosiądzu. Wszyscy członkowie firmy – zarówno inżynierzy, jak i pracownicy administracyjni zostają przeszkoleni w obsłudze co najmniej jednej maszyny. Podczas intensywnych dni, kiedy brakuje czasu na wykonanie zlecenia, pracownicy umysłowi schodzą na pierwsze piętro, aby przez kilka godzin obsługiwać maszyny wraz z inżynierami.

 

Warto mieć świadomość, że pracownicy wolą firmy, dla których priorytetami są współpraca, zaufanie i możliwości rozwoju. Aby przyciągnąć najlepsze talenty i wykorzystać ich unikalne umiejętności, konieczne może być wprowadzenie zmian w stylu zarządzania w Twoim przedsiębiorstwie. Nawet jeśli nie możesz sobie pozwolić na pełną transformację w organizację turkusową, rozważ implementację kilku z jej podstawowych wartości do swojej firmy, a już niedługo odnotujesz wymierne sukcesy.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Turkusowa organizacja

Turkusowa organizacja

16 marca 2024

Aby utrzymać dobrą pozycję na globalnym rynku, współczesne organizacje poszukują nowoczesnych strategii, które pozwolą im zarówno na przetrwanie, jak i dalszy rozwój. Jednym z takich rozwiązań jest turkusowe zarządzanie.

 

Przez wielu uznawane za najbardziej niezależny i inteligentny sposób prowadzenia firmy, turkusowe zarządzanie zakłada holistyczne spojrzenie na pracę. Hierarchie ustępują miejsca współpracy, a cel organizacji nie ogranicza się tylko do zysku, ale obejmuje także tworzenie trwałych relacji między współpracownikami.

 

Przedsiębiorstwa, które decydują się na wprowadzenie turkusowych zmian w hierarchii wewnętrznej firmy, zdolne są do zrewolucjonizowania lub całkowitego obalenia korporacyjnych struktur organizacyjnych.

 

Zobacz, w jaki sposób turkusowe zarządzanie wpływa na zdolność do adaptacji do zmian, innowacyjność i kulturę organizacji.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Turkusowa organizacja – co to?

 

Koncepcja turkusowego zarządzania (po angielsku – teal management style) została przedstawiona i spopularyzowana w 2014 roku przez belgijskiego przedsiębiorcę i teoretyka Frederica Laloux w książce „Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem ludzkiej świadomości”.

 

Laloux wyróżnia pięć modeli zarządzania. Każdemu z nich przypisana jest symboliczna nazwa, bazująca na kolorach – czerwonym, bursztynowym, pomarańczowym, zielonym i turkusowym. Uporządkowane są według stylów zarządzania, od najbardziej autorytarnego – czerwony, do najbardziej demokratycznego – turkusowy.

 

Turkusowe organizacje odchodzą od tradycyjnej struktury kierowniczej, odgórnych poleceń, konkurencji w miejscu pracy i okresowych rozmów ewaluacyjnych. Odrzucają także koncept prowizji czy premii. Zamiast tego opierają się na zaufaniu, partnerstwie i współpracy.

 

Turkusowa organizacja – co to?

 

Członkowie turkusowej organizacji nie podlegają nikomu, a wszystkie decyzje podejmowane są zespołowo. Pracownicy świadomie dążą do wspólnego celu, przez co każdy z nich doskonale zna swoje zadania i wykorzystuje swoje unikalne umiejętności, by go osiągnąć.

 

Zespół turkusowej organizacji wspólnie dzieli się bieżącymi zadaniami. Aby organizacja mogła osiągnąć swój cel, niezbędne jest opracowanie odpowiedniego systemu komunikacji, który pozwoli na dyskusję o wykonywanych zajęciach, często zależnych od siebie nawzajem.

 

Turkusowe zarządzanie oferuje przestrzeń do pracy kreatywnej i zespołowej, dzięki czemu pozwala w pełni wykorzystać indywidualne kompetencje członków organizacji, którzy rozwijają się dzięki poczuciu wspólnoty i docenienia ze strony reszty zespołu.

 

 

 

Filary turkusowego zarządzania

 

Turkusowe organizacje opierają się na trzech filarach, które umożliwiają stworzenie struktury sieciowej, w której żaden z pracowników nie ma przewagi nad innymi. Są to:

 

  • Samozarządzanie (self-management): każdy pracownik jest swoim własnym szefem, zna swoje cele i zadania oraz bierze pełną odpowiedzialność za swoje decyzje.

  • Pełnia i integralność (wholeness and integrity): organizacja stawia na rozwój i opiera się na zasadach partnerstwa, współpracy i wzajemnego zaufania. Dąży do stworzenia niemal domowej atmosfery w miejscu pracy, która ma na celu zapewnienie swobody i komfortu pracownikom, którzy dzięki temu będą mogli osiągnąć poczucie spełnienia zawodowego.

  • Cel ewolucyjny (evolutionary purpose): organizacja jest otwarta na zmiany i reaguje na potrzeby pracowników. Zachęca swoich członków do wspólnego wyznaczania kierunku rozwoju.

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool