Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Dlaczego polityka well-being jest ważna?

 

Wprowadzenie programu wellness ma pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników i ich produktywność, co niesie ze sobą długofalowe korzyści.

 

Pracownicy, którzy odczuwają wsparcie i czują się docenieni w swojej pracy, wyrażają większą motywację do pracy. Dobra komunikacja między zespołami ułatwia wspólne dążenie do celów.

 

Chyba każdy z nas wie, jak ciężko jest się skupić, gdy nie czujemy się dobrze, jesteśmy niewyspani i przepracowani?

 

Zdrowy i niewypalony nadgodzinami pracownik to najlepsza inwestycja dla firmy.

 

 

 

Od czego zacząć?

 

Organizacje prowadzące badania na rynku pracy podkreślają, że kluczem do sukcesu jest postawienie programów well-beingowych w centrum modelu biznesowego firmy.

 

Pojedyncze, krótkotrwałe akcje nie przyniosą zamierzonego rezultatu. Można by to porównać do przykładania bandaża na otwartą ranę.

 

Zanim polepszysz well-being swoich pracowników, najpierw musisz zrozumieć, jakie są główne problemy w firmie.

 

Aby się tego dowiedzieć, można zrobić anonimową ankietę wśród pracowników lub jeśli pozwala na to sytuacja w firmie, otwarte zebranie leaderów ze swoimi zespołami.

 

Dopiero po dokładanym badaniu potrzeb pracowników można ustalić wymierne cele i dopracować struktury nowej inicjatywy.

 

Po wprowadzeniu pierwszych zmian warto monitorować reakcje pracowników i dalej dopracowywać proponowane inicjatywy. Ważne jest również, aby nie obiecywać rzeczy, których może nie dać się spełnić. Może to doprowadzić do nieufności pracowników.

 

Zanim polepszysz well-being swoich pracowników, najpierw musisz zrozumieć, jakie są główne problemy w firmi

 

Zmiana zaczyna się na górze

 

Jak pokazują badania przeprowadzane w miejscach pracy, nieodpowiednie zarządzanie jest głównym powodem stresu pracowników.

 

Osoby na stanowiskach kierowniczych są więc bardzo ważnym ogniwem w polityce well-beingowej firmy. To oni muszą traktować inicjatywy well-beingowe jako priorytet w codziennym funkcjonowaniu firmy i myśleć o długofalowych korzyściach.

 

Następnie, managerzy, którzy są w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, muszą już mieć odpowiednie umiejętności i informacje, zanim zaoferuje się nowe dodatki pracownikom.

 

Szkolenie kadry managerskiej i monitorowanie ich zaangażowania w propagowanie odpowiednich celów i wartości well-being jest jednym z głównych aspektów do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

 

 

 

Pracownik ma moc

 

Wszelkie inicjatywy nie będą miały sensu, jeśli sam zainteresowany nie będzie z nich korzystał. Dlatego tak ważne jest zrozumienie aktualnych problemów firmy i potrzeb swoich pracowników.

 

Pracownicy natomiast powinni móc komunikować, co działa a co nie, bez obawy o konsekwencje. Głos pracowników, do których kierowany jest projekt, jest najważniejszy i trzeba się z nim liczyć.

 

Jeśli maszyna well-beingowa zadziała, pracownicy sami będą polecali innym dostępne inicjatywy, a cała firma będzie znana na rynku jako świetne miejsce do pracy.

 

Jeśli maszyna well-beingowa zadziała, pracownicy sami będą polecali innym dostępne inicjatywy

 

 

Podsumowanie

 

Well-being Twoich pracowników to inwestycja, która może dać wszystkim dużo korzyści, jeśli tylko zostanie potraktowana poważnie i stanie się główną częścią funkcjonowania firmy. Well-being to cały proces, który sprawi, że Twoja firma stanie się żywym organizmem, w którym zdrowie jednego organu wpłynie na dobre funkcjonowanie całości.

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Well-being pracowników — czym jest i jak go wdrożyć w swojej firmie?

Well-being pracowników — czym jest i jak go wdrożyć w swojej firmie?

13 kwietnia 2023

Well-being pracowników wpływa pozytywnie na całą organizację. W czasach, gdy wiele firm wybiera pracę hybrydową lub zdalną, linia pomiędzy pracą a życiem zaciera się, a wsparcie ze strony pracodawcy jest jeszcze bardziej potrzebne.

 

Niezależnie od trybu pracy, dbanie o szeroko rozumiany well-being pracowników, powinno być jednym z priorytetów każdej firmy.

 

Zobaczmy więc czym tak naprawdę jest well-being w 2023 roku, jakie ma znaczenie i jak go wprowadzić w życie.

 


 

Spis treści:

 

 

 


 

Czym jest well-being pracowników w 2023?

 

 

Czym jest well-being pracowników w 2023?

 

Angielskie określenie well-being oznacza dobre samopoczucie i pomyślność. Co to oznacza w miejscu pracy?

 

Well-being nie jest już tylko wsparciem zdrowia fizycznego, jak bywało dotychczas. Zwłaszcza od czasu pandemii COVID-19, to zdrowie psychiczne pracowników stało się priorytetem wielu światowych firm.

 

Dbanie o dobre samopoczucie pracowników jest dla firm inwestycją, a w kreowaniu struktur wspierających pracowników stosuje się podejście holistyczne, biorące pod uwagę wiele aspektów pracy i życia.

 

Omówimy wszystkie te aspekty w następnej części artykułu.

 

Z badań przeprowadzonych przez Future Workplace wynika, że w firmach, które stawiają na politykę well-being obserwuje się większe zaangażowanie w sprawy firmy, niższą nieobecność spowodowaną chorobą i większą produktywność pracowników.

 

Z tych samych badań wynika, że przodujące na rynku firmy skupiają się na następujących obszarach well-being:

 

 • elastyczność pracy (pracownicy mają większy wpływ na, to kiedy i skąd pracują)

 • dodatki well-beingowe jak darmowa terapia online

 • doszkalanie managerów / leaderów w kwestii tzw. empatycznego zarządzania

 • sponsorowane subskrypcje np. na terapię online lub apki do medytacji, Yogi itd.

 

 

 

Główne obszary strategii well-being

 

Nie istnieje jeden szablon programów well-beingowych, który odniesie taki sam sukces w każdej firmie. Każda firma jest inna, co przekłada się na różne potrzeby jej pracowników.

 

Dlatego tak ważne jest wspomniane wcześniej podejście holistyczne, komunikacja z pracownikami i postrzeganie kwestii well-being jako priorytetowej.

 

Program well-being to długotrwały proces wymagający strategi, a nie oderwane od siebie pojedyncze inicjatywy.

 

Wyróżnia się siedem zależnych od siebie obszarów, które składają się na strategię well-being:

Główne obszary strategii well-being

 

 

➢ Zdrowie psychiczne i fizyczne

 

Obszerny aspekt, który w dużym stopniu zależy od wykonywanej pracy. Należą do niego m.in. bezpieczeństwo w pracy, wsparcie w terapii lub rekonwalescencji, programy wsparcia zdrowia psychicznego, terapie i szkolenia.

 

 

Warunki finansowe

 

Niska pensja, zwłaszcza gdy jest nieadekwatna do ilości wykonywanych obowiązków, jest jedną z głównych przyczyn odchodzenia pracowników z pracy. Oprócz dobrej pensji, w tym obszarze proponuje się również programy wsparcia w trudnych sytuacjach finansowych, szkolenia z zarządzania budżetem, dostęp do doradców finansowych.
 

 

➢ Środowisko pracy

 

Szeroki obszar, który ma duży wpływ na ogólną kulturę pracy i współpracę między pracownikami.

 

 • Przyjemne, ułatwiające pracę biura

 • Tolerancyjne środowisko wspierające różnorodność.

 • Wymagania dostosowane do pozycji w firmie i otrzymywanej wypłaty.

 • Równowaga między życiem prywatnym i pracą.

 • Dobra komunikacja i management.

 • Pracownik czuje się doceniany i zauważony.
   

 

➢ Wartości firmy

 

Każda firma powinna mieć czysto określone cele i wartości, jakimi się kieruje. Buduje to kulturę zaufania w organizacji i zespoły oparte na tolerancji i różnorodności.
 

 • Etyczne i empatyczne zarządzanie zespołami.

 • Traktowanie pracowników z szacunkiem i godnością.

 • Pracownik czuje, że jest członkiem zespołu, którego opinia jest ważna.

 • Między różnymi szczeblami panuje partnerska atmosfera oparta na szacunku.

 • Łatwość komunikacji i dialogu pomiędzy zespołami.
   

 

➢ Rozwój osobisty

 

Bardzo ważny aspekt zwłaszcza dla młodszych pracowników. Szkolenia, nauka nowych umiejętności lub doszkalanie się to jeden z najlepszych zasobów, jaki można udostępnić swoim pracownikom.

 

Jeśli np. język angielski jest często używany w Twoim zespole nie tylko do pracy, ale i do komunikacji między zespołami, warto zainwestować w doszkalanie swoich pracowników w tym kierunku. Wiara w swoje umiejętności ułatwia pracę, a przez to przynosi większe rezultaty.

 

>> Sprawdź naszą ofertę dla firm ONLINE

 

 

➢ Dobry styl życia

 

Miejsca pracy mogą mięć ogromny wpływ na propagowanie zdrowego odżywiania np. poprzez niedrogie, zdrowe jedzenie w kantynie pracowniczej. Oprócz członkostwa w klubie fitness można również ułatwić organizację wspólnych ćwiczeń np. w porze lunchu lub przed/po pracy (np. yoga, power walking, nordic walking).

 

Dlaczego polityka well-being jest ważna?

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool