Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Neutralne cechy charakteru

 

 • absent-minded — bujający w obłokach, roztargniony

 • amusing — zabawny

 • casual — swobodny

 • competitive — ambitny

 • complex — złożony

 • contradictory — sprzeczny

 • deceptive — zwodniczy

 • determined — zdeterminowany

 • dominating — dominujący

 • dreamy — marzycielski

 • emotional — emocjonalny

 • enigmatic — enigmatyczny

 • frugal — oszczędny

 • glamorous — czarujący, wytworny

 • impersonal — bezosobowy

 • impressionable — łatwowierny

 • intense — intensywny

 • obedient — posłuszny

 • old-fashioned —  staromodny

 • ordinary — zwykły

 • outspoken — szczery

 • predictable — łatwy do przewidzenia

 • preoccupied — zaabsorbowany

 • private — prywatny

 • proud — dumny

 • reserved — powściągliwy

 • sarcastic — sarkastyczny

 • self-conscious —  nieśmiały

 • solitary — samotny

 • stern — poważny, surowy

 • tough — twardy, nieustępliwy

 • unpredictable — nieprzewidywalny

 • whimsical — dziwaczny, śmieszny

 

cechy charakteru po angielsku

 

 

 

Negatywne cechy charakteru

 

 

 • abrasive — opryskliwy

 • airy — beztroski

 • aloof — powściągliwy

 • angry — zły

 • anxious — niespokojny

 • argumentative — kłótliwy

 • arrogant — arogancki

 • asocial — aspołeczny

 • blunt — bezceremonialny

 • brutal — brutalny

 • callous — bezduszny

 • careless — nieostrożny

 • childish — dziecinny

 • clumsy — niezdarny

 • cold — oziębły

 • complacent — zadowolony z siebie, zarozumiały

 • conceited — zarozumiały

 • cowardly — tchórzliwy

 • critical — krytyczny

 • cruel — okrutny

 • cynical — cyniczny

 • deceitful — podstępny

 • demanding — wymagający

 • desperate — zdesperowany

 • dishonest — nieuczciwy

 • disloyal — nielojalny

 • disrespectful — lekceważący

 • domineering — apodyktyczny

 • dull — nieciekawy

 • egocentric — egocentryczny

 • envious —  zazdrosny

 • erratic — nieobliczalny

 • foolish — niemądry

 • forgetful — zapominalski

 • greedy — chciwy

 • gullible — łatwowierny

 • hateful — pełny nienawiści

 • hostile — wrogo nastawiony

 • ignorant — ignorancki, niewykształcony

 • impulsive — impulsywny

 • inconsiderate — nieliczący się z innymi

 • indecisive — niezdecydowany

 • insecure — niepewny

 • insensitive — niewrażliwy

 • insincere — nieszczery

 • intolerant — nietolerancyjny

 • irrational — irracjonalny

 • irresponsible — nieodpowiedzialny

 • lazy — leniwy

 • messy — niechlujny

 • moody — kapryśny

 • morbid — makabryczny

 • naive — naiwny

 • narrow-minded — o ograniczonej perspektywie na życie

 • obnoxious — obrzydliwy

 • obsessive — obsesyjny

 • paranoid —  paranoidalny

 • pedantic — pedantyczny

 • petty — drobiazgowy

 • phlegmatic — flegmatyczny

 • pretentious — pretensjonalny

 • provocative — prowokacyjny

 • resentful — pełen urazy

 • rigid —  sztywny

 • secretive — skryty

 • selfish — samolubny

 • shallow — powierzchowny

 • shy — nieśmiały

 • silly — głupi

 • sloppy — niechlujny

 • sly — chytry

 • stupid — głupi

 • submissive — uległy

 • superficial — powierzchowny

 • suspicious — podejrzany

 • tactless — nietaktowny

 • tasteless — bez smaku

 • thoughtless — bezmyślny

 • timid — bojaźliwy

 • treacherous — zdradziecki

 • troublesome — kłopotliwy

 • ungrateful — niewdzięczny

 • unimaginative — bez wyobraźni

 • unreliable — zawodny

 • vindictive — mściwy

 • weak — słaby

 

 

 

Cechy charakteru — opisy

 

Listy słówek są przydatne, aby szybko móc się do nich odwołać, ale najlepiej jest zapamiętywać nowe słówka w kontekście. Jeszcze lepiej, gdy sami ich używamy. Pomyśl o osobach, które znasz i opisz je, używając jak największej ilości nowych słówek.

 

Aby szybciej zapamiętać znaczenia nowych słów, twórz zdania opisowe, które niejako tłumaczą znaczenie przymiotnika.

 

Spójrzmy na kilka przykładów:

 

 • I am rather shy and reserved. I wish I was more confident. - Jestem raczej nieśmiała i powściągliwa. Chciałabym być bardziej pewna siebie.

 • My sister is always cheerful and optimistic. She’s an artist, so she’s very creative. - Moja siostra jest zawsze wesoła i optymistyczna. Jest artystką, więc jest bardzo kreatywna.

 • John loves to be the centre of attention, and he’s so arrogant! - John uwielbia być w centrum uwagi i jest taki arogancki!

 • You are so clever. I could never multitask like you. - Jesteś taki mądry. Nigdy nie mógłbym wykonywać wielu zadań jednocześnie jak ty.

 • Anna is so well organized and focused on her tasks. - Anna jest tak dobrze zorganizowana i skupiona na swoich zadaniach.

 • I am an introvert, which means I am a great listener. - Jestem introwertykiem, co oznacza, że jestem świetnym słuchaczem.

 • Clara always knows when something isn’t right, she is so intuitive. - Clara zawsze wie, kiedy coś jest nie tak, ma swietną intuicję.

 • I am very energetic in the mornings. I always start work at 7am. - Rano jestem bardzo energiczna. Zawsze zaczynam pracę o 7 rano.

 • Curiosity is such a valuable trait - we should never stop learning new things. - Ciekawość to bardzo cenna cecha – nigdy nie powinniśmy przestawać uczyć się nowych rzeczy.

 

Więcej przykładów w video:

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Cechy charakteru po angielsku character traits

Cechy charakteru po angielsku 

16 października 2022

Opisywanie cech charakteru przydaje się nie tylko w trakcie lekcji angielskiego. W życiu codziennym bardzo często określamy ludzki charakter, w tym nasz własny — np. gdy szukamy pracy. A może chcesz napisać książkę po angielsku i potrzebujesz inspiracji?

 

Poniżej prezentujemy zarówno podstawowe jak i rozszerzone słownictwo związane z cechami charakteru. Nie musisz nauczyć się wszystkiego od razu — miej je pod ręką gdy piszesz o ludziach i ucz się ich w praktyce.

 


 

Spis treści

 

 

 


 

 

Podstawowe cechy charakteru — top 40

 

Zacznijmy od listy podstawowych cech charakteru. Są one świetnym początkiem do ciekawych i adekwatnych opisów cech charakteru.

 

 • aggressive — agresywny

 • ambitious — ambitny

 • brave — odważny

 • calm — spokojny

 • caring — opiekuńczy, troskliwy

 • cheerful — wesoły

 • clever — sprytny, inteligentny

 • confident — pewny siebie

 • creative — twórczy, kreatywny

 • determined — zdeterminowany

 • easy-going — wyluzowany

 • energetic — energetyczny

 • friendly — przyjazny

 • funny — zabawny

 • generous — hojny

 • hard-working — pracowity

 • helpful — pomocny

 • honest — uczciwy

 • impatient — niecierpliwy

 • intelligent — inteligentny

 • jealous — zazdrosny

 • kind — uprzejmy, miły

 • lazy — leniwy

 • loving — kochający

 • loyal — wierny

 • modest — skromny

 • open-minded — otwarty, tolerancyjny

 • optimistic — optymistyczny

 • outgoing — towarzyski

 • patient — cierpliwy

 • polite — grzeczny, miły

 • quiet — cichy

 • responsible — odpowiedzialny

 • selfish — samolubny

 • sensitive — wrażliwy

 • serious — poważny

 • shy — nieśmiały

 • stubborn — uparty

 • wise — mądry

 • witty — dowcipny

 

 

 

Przeciwieństwa

 

przeciwieństwa w języku angielskim

 

 

W języku angielskim niektóre antonimy, czyli przeciwieństwa można utworzyć, dodając do wyrazów odpowiednie przedrostki: mis-, dis-, in-, ir- oraz im- and il-. Wyrazy, które kończą się na -ful często tworzą przeciwieństwa poprzez zamianę tej końcówki na -less.

 

Nie zawsze jest to jednak możliwe, czasami przeciwieństw trzeba się nauczyć, ponieważ tworzą indywidualne słowa.

 

Spójrzmy jednak na przykłady przeciwieństw, które można utworzyć poprzez słowotwórstwo.

 

cechy charakteru po angielsku

 

 

 

Cechy charakteru do CV i listu motywacyjnego

 

 

Cechy charakteru to indywidualne cechy twojej osobowości, które określają Cię jako osobę. Pisząc list motywacyjny lub w czasie rozmowy o pracę warto pokazać swoje najlepsze cechy charakteru i jak wpływają one na wykonywaną przez Ciebie pracę.

 

Oto główne z nich. Które z nich posiadasz?

 

 • ambitious — ambitny

 • creative — kreatywny

 • compassionate — współczujący

 • conscientious — sumienny

 • courageous — odważny

 • flexible — elastyczny

 • honest — szczery

 • humble — skromny

 • honourable — honorowy

 • loyal — lojalny

 • patient — cierpliwy 

 • persistent — uparty

 • resilient — odporny

 • disciplined — zdyscyplinowany

 • curious — ciekawy (czegoś)

 

W rozmowie o pracę warto zamienić powyższe przymiotniki w konkretne umiejętności. Zamiast: I am ambitious — Jestem ambitny/a, powiedz np. I am driven to obtain new clients — Zależy mi na zdobywaniu nowych klientów.

 

 

 

Pozytywne cechy charakteru

 

 • admirable — godny podziwu

 • adventurous — żądny przygód

 • alert — czujny

 • articulate — elokwentny

 • captivating — urzekający

 • charismatic — charyzmatyczny

 • charming — uroczy

 • compassionate — współczujący

 • conscientious — sumienny

 • considerate — liczący się z innymi

 • courageous — odważny

 • cultured — wykształcony, kulturalny

 • curious — ciekawy czegoś

 • daring — śmiały

 • dedicated — oddany

 • disciplined — zdyscyplinowany

 • discreet — dyskretny

 • educated — wykształcony

 • efficient — wydajny

 • elegant — elegancki

 • eloquent — elokwentny

 • empathetic — empatyczny

 • exciting — ekscytujący

 • fair — sprawiedliwy

 • firm — stanowczy

 • flexible — elastyczny

 • focused — skupiony

 • forgiving — wyrozumiały

 • freethinking — wolnomyślicielski

 • gentle — delikatny, łagodny

 • genuine — prawdziwy, szczery

 • good-natured — dobroduszny

 • gracious — łaskawy

 • honourable — honorowy

 • humble — skromny

 • humorous — dowcipny

 • imaginative — obdarzony wyobraźnią

 • independent — niezależny

 • innovative — innowacyjny

 • insightful — wnikliwy

 • intuitive — intuicyjny

 • mature — dojrzały

 • modest — skromny

 • open — otwarty

 • organized — zorganizowany

 • passionate — namiętny

 • peaceful — spokojny

 • perceptive — spostrzegawczy

 • perfectionist — perfekcjonista

 • persuasive — przekonujący

 • playful — wesoły, figlarny

 • practical — praktyczny

 • protective — opiekuńczy

 • rational — racjonalny

 • relaxed — zrelaksowany

 • reliable — godny zaufania

 • resourceful — pomysłowy

 • responsible — odpowiedzialny

 • romantic — romantyczny

 • sage — mądry

 • selfless — altruistyczny

 • self-sufficient — samowystarczalny

 • sentimental — sentymentalny

 • shrewd — sprytny, bystry

 • simple — prosty

 • skilful — zręczny

 • sociable — towarzyski

 • sophisticated — wyrafinowany

 • spontaneous — spontaniczny

 • strong — silny

 • studious — pilny

 • suave — uprzejmy

 • subtle — subtelny

 • sweet — słodki

 • thorough — dokładny

 • tolerant — tolerancyjny

 • trusting — ufny

 • understanding — wyrozumiały

 • warm — ciepły

 • well-rounded - znający się na wielu dziedzinach

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool