Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Typowe określniki czasu

 

 • (this time) next week/month/year etc. - (o tej porze) za tydzień za miesiąc, za rok itd. 

 

I will be working on a new book next week. - W przyszłym tygodniu będę pracować nad nową książką. 

 

This time next month, I will be flying to Hawaii. - O tej porze za miesiąc będę lecieć na Hawaje. 

 

 • later (później) / this afternoon (tego popołudnia) / tonight (dziś wieczorem) / tomorrow (jutro) / soon (wkrótce) etc. 

 

Will you be refurbishing the flat anytime soon? - Czy w najbliższym czasie będziesz remontować mieszkanie?

 

Will you be seeing your boyfriend tonight? - Będziesz się widzieć ze swoim chłopakiem dziś wieczorem? 

 

 •  in / on / at

 

We will be leaving in an hour. - Wyjeżdżamy za godzinę.

 

Will you be meeting your parents on Monday? - Spotkasz się z rodzicami w poniedziałek?

 

We will be waiting for you at the station at 5 o’clock. - O piątej będziemy na Ciebie czekać na dworcu. 

 

 •  from…to - od… do 

 

From Monday to Friday, I will be doing overtime. - Od poniedziałku do piątku będę robił nadgodziny.

 

 • all (day, night, year etc.) - cały (dzień, noc, rok itd.) 

 

We will be drinking and dancing all night. - Będziemy pić i tańczyć całą noc.

 

 

 

Shall zamiast will?

 

Shall używane jest głównie w British English, przy bardziej formalnych wypowiedziach.

 

W odniesieniu do przyszłości shall można stosować jedynie w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (I shall, we shall). 

 

We shall never forget our honeymoon. - Nigdy nie zapomnimy naszego miesiąca miodowego.

 

Najczęściej można jednak usłyszeć tę formę w przypadku składania propozycji: 

Shall we go to the cinema tomorrow? - Pójdziemy jutro do kina?

 

 

Czas Future Continuous - Shall zamiast will?

 

 

Future Continuous vs Future Simple

 

 • Najważniejszym powodem, dla którego używamy Future Continuous, a nie Future Simple, jest chęć podkreślenia długości trwania czynności czy wydarzenia. 

 

Tomorrow, the fire alarm will be going off (all day). - Jutro będzie się włączał. → podkreślamy wielokrotność, a przez to dłuższy czas trwania wydarzenia (cały dzień) 

 

Tomorrow, the fire alarm will go off. - Jutro włączy się alarm. → jednorazowe, krótko trwające wydarzenie 

 

I will get home at 9 tonight. - Wrócę dziś do domu o 9 wieczorem. (opisujemy krótkie wydarzenie, które stanie się w przyszłości) 

 

When I arrive, my sister will be watching TV. - Kiedy przyjadę, moja siostra będzie oglądać telewizję. (tu opisujemy dłuższe wydarzenie, na tle krótszego — powrotu do domu. W momencie powrotu do domu siostra będzie się patrzyła w ekran TV)

 

 •  Future Simple zazwyczaj nie podaje dokładnego czasu wydarzenia. Jeśli mówimy o dokładnie określonym momencie w przyszłości, większy sens będzie miało użycie Future Continuous:

 

Your train is coming at 9 pm? I will be waiting for you. - Twój pociąg przyjeżdża o 21:00? Będę na ciebie czekać. 

 

Don’t worry. I’ll wait for you. - Nie martw się. Będę na ciebie czekać. (mówimy generalnie o przyszłości, bez odniesienia się do konkretnej sytuacji) 

 

Future Continuous vs Future Simple

 

 • Trzeba powiedzieć, że w wielu sytuacjach możemy używać Future Continuous i Future Simple zamiennie. Różnica w znaczeniu będzie niewielka i zależy od osobistych preferencji: 

 

Jutro będę pracować z domu: 

I will work from home tomorrow.

I will be working from home tomorrow.

 

Więcej o różnicach możesz przeczytać tutaj: Future Simple vs. Future Continuous 

 

 

 

Future Continuous vs Future Perfect

 

Czas przyszły dokonany (Future Perfect) używa się, gdy mówimy o wydarzeniu czy akcji, która zakończy się przed jakimś momentem w przyszłości. 

 

Natomiast czas przyszły ciągły (Future Continuous) mówi o dłużej trwającej akcji, która będzie miała miejsce w przyszłości.

 

Porównaj: 

(Future Continuous)

In two years, I will be studying at the university. - Za dwa lata będę studiować na uniwersytecie. 

 

(Future Perfect)

In five years, I will have finished studying at the university. - Za pięć lat skończę studia na uniwersytecie. 

 

(Future Continuous)

Don’t call me between 7 and 8 in the evening. We will be having dinner then. - Nie dzwoń do mnie między siódmą a ósmą wieczorem. Będziemy jedli wtedy obiad. 

 

(Future Perfect)

She will have called me by 7 pm. - Zadzwoni do mnie przed  siódmą. 

 

Więcej o czasie Future Perfect

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Future Continuous - budowa i zastosowanie

Czas Future Continuous - budowa i zastosowanie

09 sierpnia 2022

Future Continuous, to czas przyszły ciągły, który pozwala nam mówić o wydarzeniu w przyszłości, które będzie trwało przez dłuższy czas. 

 

Jest to czas często pomijany w nauce języka angielskiego. Przez wielu mylnie uważany za rzadko używany. 

 

Native speakerzy używają go jednak regularnie, więc jeśli chcesz, aby Twój angielski brzmiał naturalnie, warto się z nim zapoznać.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Zastosowanie Future Continuous

 

Czas ten ma kilka zastosowań:

 

 • Opisuje tymczasowe działanie lub wydarzenie, które będzie trwało przez jakiś czas w przyszłości. Czas przyszły ciągły, podkreśla długość trwania opisywanej sytuacji. 

 

I'll be doing laundry this evening. - Dziś wieczorem będę robić pranie.

 

I will be waiting for you at the train station. - Będę na ciebie czekać na dworcu.

 

 • Opisuje akcję lub wydarzenie, które będzie już trwało w danym momencie w przyszłości. 

 

This time next week, I will be sleeping in my new house. - W przyszłym tygodniu o tej porze będę spać w moim nowym domu.

 

When we get home from the party, the children will be sleeping. - Kiedy wrócimy do domu z imprezy, dzieci będą spać.

 

 • Możemy użyć Future Continuous, aby pokazać, że dwa wydarzenia będą się działy równocześnie w przyszłości: 

 

When she comes home, I will be cooking dinner. - Kiedy wróci do domu, będę gotować obiad.

 

I can’t go to the cinema tomorow because I will be cleaning the attic. - Nie mogę jutro iść do kina, bo będę sprzątać strych.

 

 • Mimo że mówimy o czasie przyszłym, jest on często używany, aby opisać wydarzenie, które przewidujemy, że się dzieje teraz. 

 

We can’t listen to the music now. The children will be sleeping. - Nie możemy teraz słuchać muzyki. Dzieci już śpią. 

 

Czas Future Continuous - budowa i zastosowanie

 

 • Future Continuous używamy, kiedy chcemy w uprzejmy sposób spytać o czyjeś plany. 

 

Will your parents be driving us to the concert tomorrow? - Czy twoi rodzice zawiozą nas jutro na koncert? 

 

Tak jak w przypadku wszystkich czasów ciągłych trzeba pamiętać, że w większości wypadków, nie stosuje się ich z czasownikami statycznymi (like, want, believe itd.). Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

 

 

 

Budowa Future Continuous

 

Aby utworzyć zdania w Future Continuous, potrzebujemy dwóch komponentów: will be, które nie zmienia swojej formy w żadnej osobie, oraz czasownika z końcówką -ing.

 

 

Twierdzenia

 

Twierdzenia (zdania oznajmiające) tworzymy według następującego schematu: 

 

podmiot + will + be + czasownik z -ing 

 

Często używane są, zwłaszcza w mowie, wersje skrócone (contractions) podmiotu oraz will: I’ll be, you’ll be, he’ll be itd. 

 

Przykłady:

 

Tomorrow I will be watching TV all day. - Jutro cały dzień będę oglądała TV. 

 

The plumber will be fixing our sink for hours. - Hydraulik będzie godzinami naprawiał nasz zlew.

 

Next year I will be working in France as an au-pair. - W przyszłym roku będę pracować we Francji jako au-pair.

 

 

Przeczenia

 

Tworząc przeczenie, dodajemy not do schematu zdania oznajmiającego. Tak jak w zdaniach twierdzących możemy stosować wersje skrócone (I will not = I won’t, you will not = you won’t itd.). 

 

podmiot + will + not + be + czasownik z -ing 

 

Przykłady:

 

I won’t be using this book. You can take it. - Nie będę korzystać z tej książki. Możesz ją wziąć.

 

I have to work all week, so I won’t be painting the living room on Monday. - Muszę pracować cały tydzień, więc w poniedziałek nie będę malować pokoju gościnnego.

 

 

Pytania i krótkie odpowiedzi

 

Pytania podstawowe tworzymy poprzez inwersję, a więc zamianę miejsc podmiotu i will. Takie zdania tłumaczymy na język polski przez „czy…”. 

 

Z powodu inwersji, w pytaniach nie ma opcji wersji skróconych. 

 

will + podmiot + be + czasownik z -ing 

 

Przykłady: 

 

Will I be watching TV all day tomorrow?  - Cy jutro cały dzień będę oglądała TV? 

 

Will the plumber be fixing our sink for hours? - Czy hydraulik będzie godzinami naprawiał nasz zlew? 

 

Will I be working in France as an au-pair next year? - Czy w przyszłym roku będę pracować we Francji jako au-pair? 

 

Pytania szczegółowe tworzymy, stawiając na początku słówko pytające i kontynuując resztę schematu (pomijając część, o którą pytamy): 

 

słówko pytające + will + podmiot + be + czasownik z -ing 

 

Przykłady:

 

Why will you not be using the book? - Dlaczego nie będziesz korzystać z tej książki? 

 

How long will you be painting the living room? - Jak długo będziesz malować pokój gościnny? 

 

Pytania i krótkie odpowiedzi czasu Future Continuous

 

Udzielając krótkich odpowiedzi (yes/no) nie zapomnij o will w przypadku odpowiedzi twierdzących, i will not (skracane do won’t) w przypadku odpowiedzi negatywnych: 

 • Yes, I will. / No, I won't.

 • Yes, you will. / No, you won't.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool