Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

In the North czy in the north? - pisownia

 

 

Kierunki geograficzne w języku angielskim piszemy małą literą, chyba że są one częścią nazwy własnej np. South Africa, North America itd. Obszary geograficzne jak The North, The East, The South również traktowane są jak nazwy własne.

 

Porównaj:

 

 • I live in the south of France. - Mieszkam na południu Francji.

 • She’s American and lives in the South. - Jest Amerykanką i mieszka na Południu.

 • Is South Africa in the south of the African continent? - Czy Afryka Południowa (RPA) znajduje się na południu kontynentu afrykańskiego?

 • I visited Northern England last summer. - Odwiedziłem Anglię Północną zeszłego lata.

 

Powtórz swoje wiadomości z native speakerem:

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Kierunki świata po angielsku

Kierunki świata po angielsku - skróty i wyrażenia.

19 października 2022

Poznanie kierunków geograficznych po angielsku jest przydatne nie tylko w przypadku planowania dalekiej podróży, ale i w życiu codziennym gdy musimy np. skorzystać z angielskojęzycznej wersji nawigacji GPS.  

 

Oprócz słownictwa, w artykule omówimy również jak określać położenie miejsc względem siebie przy użyciu określonych wyrażeń. 

 


 

Spis treści

 

 


 

 

 

Kierunki świata - słownictwo

 

Wyróżniamy cztery kierunki główne (cardinal points) i cztery kierunki pośrednie (primary intercardinal points/ordinal directions). Zobaczmy, jak nazywają się po angielsku wraz ze skrótami, które znajdziesz np. na kompasie.

 

 • N – north [nɔːθ] – północ

 • S – south [saʊθ]  – południe

 • E – east [iːst] – wschód

 • W – west [west] – zachód

 • NE – north-east – północny wschód

 • SE – south-east – południowy wschód

 • NW – north-west – północny zachód

 • SW – south-west – południowy zachód

 

Kierunki pośrednie można również zapisać bez myślnika (northeast, southeast…). Wersja z myślnikiem jest częściej spotykana  w brytyjskim angielskim.

 

Istnieją również kierunki pośrednie drugiego stopnia (secondary intercardinal directions), które warto poznać jeśli zajmujesz się specjalistycznymi tekstami geograficznymi czy nawigacją morską.

 

 • NNE - north-northeast - północ-północny-wschód

 • ENE - east-northeast - wschód-północny-wschód

 • ESE - east-southeast - wschód-południowy-wschód

 • SSE - south-southeast - południe-południowy-wschód

 • SSW - south-southwest - południe-południowy-zachód

 • WSW - west-southwest - zachód-południowy-zachód

 • WNW - west-northwest - zachód-północny-zachód

 • NNW - north-northwest - północ-północny-zachód

 

 

 

Kierunki świata - zastosowanie

 

nazwy kierunków świata — north, south, south-east, north-wes

 

Wszystkie nazwy kierunków świata — north, south, south-east, north-west… — mogą być używane jako rzeczowniki, przysłówki i przymiotniki.

 

Możemy również stworzyć osobną wersję przymiotnika, dodając końcówkę - ern do nazwy kierunku. Takich przymiotników użyjemy gdy chcemy określić kierunek w sposób ogólny, bez wskazania konkretnego miejsca.

 

 • northern – północny

 • southern – południowy

 • eastern – wschodni

 • western – zachodni

 • southwestern/northeastern…

 

Przykłady:

 

 • The sun rises in the east. (jako rzeczownik)
  Słońce wschodzi na wschodzie.

 • Winters are cold in the east part of Europe. (jako przymiotnik)
  Zimy są mroźne we wschodniej części Europy.

 • Winters are cold in Eastern Europe. (przymiotnik)
  Zimy w Europie Wschodniej są chłodne.

 • I live east of London. (jako przysłówek)
  Mieszkam na wschód od Londynu.

 

 • Dark clouds are coming from the west. - Z zachodu nadciągają ciemne chmury.

 • Birds fly south for winter. - Ptaki lecą na południe na zimę.

 • I used to live in South London. - Mieszkałem w południowym Londynie.

 • Polar bears live at the North Pole. - Niedźwiedzie polarne żyją na biegunie północnym.

 

 

Wyrażenia

 

Teraz zobaczymy jakich przyimków użyć, aby wskazać nasze położenie np. w konkretnym mieście a jakich, aby określić położenie jednego miejsca względem drugiego.

 

to the south of Poland: na południe od Polski

 

 • Czech Republic lies to the south of Poland. - Republika Czeska leży na południe od Polski.

 • Zakopane is to the south of Kraków. - Zakopane leży na południe od Krakowa.

 

south of Kraków: na południe od Krakowa

 

 • Zakopane is south of Kraków. - Zakopane leży na południe od Krakowa.

 • Czech Republic is south of Poland. - Czechy leżą na południe od Polski.

 

in the south of London: w południowym Londynie/ na południu Londynu

 

 • Białystok is in the eastern part of Poland. - Białystok leży we wschodniej części Polski.

 • Gdańsk is in the north of Poland. - Gdańsk leży na północy Polski.

 • She lives in the south of London. - Mieszka na południu Londynu.

 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool