Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Past Simple i Past Continuous — różnice w budowie

 

 

Budowa zdań twierdzących

 

Past Simple

Past Continuous

I walked

I was walking

you walked

you were walking

he/she/it walked

he/she/it was walking

we walked

we were walking

you walked

you were walking

they walked

they were walking

 

Uwaga, pamiętaj o czasownikach nieregularnych w przypadku czasu Past Simple. Szczegółową listę znajdziesz tutaj.

 

Past Simple i Past Continuous — budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących

 

 

Budowa zdań pytających

 

Past Simple

Past Continuous

Did I walk?

Was I walking?

Did you walk?

Were you walking?

Did he/she/it walk?

Was he/she/it walking?

Did we walk?

Were we walking?

Did you walk?

Were you walking?

Did they walk?

Were they walking

 

 

 

Budowa zdań przeczących

 

Past Simple

Past Continuous

I didn’t walk

I wasn’t walking

you didn’t walk 

you weren’t walking

he/she/it didn’t walk

he/she/it wasn’t walking

we didn’t walk

we weren’t walking 

you didn’t walk

you weren’t walking

they didn’t walk

they weren’t walking

 

 

 

 

Wyjątki — czasowniki, których nie stosujemy w czasach Continuous

 

Pamiętaj, że niektóre czasowniki nie mogą być używane w czasach ciągłych Continuous. Czasowniki statyczne, bo to o nich mowa, wyrażają stan, a nie akcję, czy ruch i przez to nie mogą przyjmować formy z -ing.

 

Dlatego Nie wiem, co teraz zrobić powiemy I don’t know what to do now, a nie I’m not knowing what to do now.

 

Oto najczęściej spotykane czasowniki statyczne:

 

 • czasowniki wyrażające uczucia i emocje: dislike, hate, like, love, prefer, want, wish

 • czasowniki wyrażające opinie, myśli: agree, believe, doubt, guess, imagine, know, mean, recognise, remember, suspect, think, understand

 • dotyczące zmysłów i percepcji: appear, be, feel, hear, look, see, seem, smell, taste

 • dotyczące posiadania/własności i miary: belong, have, measure, own, possess, weigh

 

Czasami w kontretknych przypadkach, niektóre statyczne czasowniki mogą przybierać formę -ing, zmieniając przy tym swoje znaczenie:

 

 • I can see you (Widzę Cię) vs I am seeing Mark (Spotykam się z Markiem)

 • I have a cat (Mam psa) vs I’m having lunch with him in an hour (Jem z nim lunch za godzinę - nie chodzi tu już o posiadanie)

 

 

 

Zakończenie — video

 

Na zakończenie tradycyjnie zapraszam do utrwalenia swoich wiadomości z native speakerem!

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Past Simple vs Past Continuous — porównanie czasów

Past Simple vs Past Continuous — porównanie

08 lutego 2023

Past Simple i Past Continuous to czasy przeszłe, które często występują w połączeniu. Jednak uczący się języka największe problemy mają wtedy, gdy trzeba je zastosować osobno. Past Simple odnosi się do czynności dokonanej, natomiast Past Continuous opisuje czynności trwające w konkretnym momencie w przeszłości, podkreślając długość ich trwania. 

 

Spójrzmy, jakie są jeszcze inne różnice pomiędzy tymi dwoma czasami. 

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Past Simple i Past Continuous — różnice w zastosowaniu 

 

 

 

Główne różnice 

 

Zacznijmy od najważniejszych różnic w zastosowaniu obu czasów. Zrozumienie czasów w języku angielskim zależy od kontekstu (więcej o tym później), więc czytając poniższe przykłady, spróbuj nie tyle nauczyć się regułek na pamięć, ile zrozumieć przede wszystkim podane przykłady i ich kontekst.

 

 

Past Simple

Past Continuous

→ akcja zaczęła i zakończyła się w przeszłości. Nie musimy (ale możemy) podawać dokładnego czasu, w którym się działa.

 • I wrote a letter to my friend in China.

 • I heard a noise, so I looked out of the window to check what happened.

 • I met my sister yesterday.

 

→ gdy mówimy o wydarzeniu, które „było w trakcie” w określonym momencie w przeszłości. Podkreślamy w ten sposób długość trwania, a nie to czy czynność jest dokonana. Musimy podać kontekst/czas dla tej czynności.

 • I was waiting for the bus for an hour last night.

 • On Monday last week, I was flying to Mexico.

 • They were studying all day yesterday.

 

→ przy wyliczaniu czynności następujących po sobie, przy opowiadaniu jakiejś historii:

 • I opened the door, looked outside and saw a massive dog standing in my garden.

→ gdy mówimy o czynnościach trwających w tym samym momencie:

 • While I was watching TV, my sister was studying.

 

 

Past Continuous jako tło i Past Simple jako wtrącenie

 

Bardzo częste jest zastosowanie obu czasów w jednym zdaniu, gdy mówimy o dwóch sytuacjach z przeszłości i jedna z nich jest tłem dla drugiej, najczęściej nagłej, krótko trwającej. Past Continuous tworzy tło do krótkiego wydarzenia w Past Simple.

 

 • I was reading a book when she knocked on the door. —  Czytałem książkę, kiedy zapukała do drzwi.

 • I was playing tennis when my phone rang. —  Grałem w tenisa, kiedy zadzwonił mój telefon.

 • While I was taking a shower, the fire alarm went off. —  Kiedy brałem prysznic, włączył się alarm przeciwpożarowy.

 

→ Wskazówka: when — kiedy wprowadza „krótką” akcję i czas Past Simple. Natomiast while — podczas wskazuje na dłużej trwające wydarzenie przez to wprowadza czas Past Continuous.

 

Może być też oczywiście tak, że dwie czynności wykonywane są w tym samym czasie. Żadna nie przerywa drugiej.

 

 • While I was doing yoga, my dog was running around me. — Kiedy uprawiałem jogę, mój pies biegał wokół mnie.

 • While I was working, my sister was sleeping. —  Kiedy ja pracowałam, moja siostra spała.

 

 

Wszystko zależy od naszej perspektywy

 

W wielu sytuacjach różnica pomiędzy Past Simple a Past Continuous jest niewielka i zależy od naszej perspektywy i tego, co chcemy przekazać. Stwierdzamy fakt, że coś się stało, czy może podkreślamy, że coś się działo przez dłuższy czas?

 

Past Continuous jako tło i Past Simple jako wtrącenie - Wszystko zależy od naszej perspektywy

 

Wcześniej napisałam, że używając Past Continuous zawsze musimy dodać jakiś kontekst czasowy, ale w normalnej rozmowie często ten kontekst podany będzie np. w pytaniu kierowanym do nas:

 

A: What were you doing when I called you? — Co robiłeś, kiedy do ciebie zadzwoniłem?

B: I was reading a book. — Czytałem książkę.

 

Dlatego, jeżeli czasami nie rozumiesz do końca, dlaczego użyto konkretnego czasu, warto zastanowić się nad całym kontekstem. Spójrz na te dwa przykłady:

 

 • I walked the dog.

 • I was walking the dog.

 

→ Oba zdania są poprawne, ale byłyby wypowiedziane w odpowiedzi na różne sytuacje. Pierwsza wypowiedź mogłaby być odpowiedzią na pytanie, czy wyprowadziliśmy psa, a druga mogłaby być częścią naszej opowieści o tym, co się stało, gdy wyprowadzaliśmy psa.

 

W powyższym przykładzie, w wielkim uproszczeniu można by powiedzieć, że jeśli czynność jest dokonana (wyprowadziłem) to zastosujemy Past Simple, a kiedy niedokonana (wyprowadzałem) użyjemy Past Continuous. Trzeba jednak pamiętać, że, pomimo że takie rozumowanie może nam czasami pomóc zdecydować jaki czas użyć, nie zawsze będzie to prawda.

 

Bardziej szczegółowo o Past Simple »

Bardziej szczegółowo o Past Continuous »

 

 

 

Past Simple i Past Continuous — typowe określenia czasu

 

Spójrzmy na charakterystyczne słowa, typowe dla omawianych czasów.

 

KotwicaPast Simple i Past Continuous — typowe określenia czasu

 

Past Simple

 

a month / a week / a year… + ago miesiąc/ tydzień/ rok temu

last month / week / year... w ubiegły miesiąc/ tydzień/ rok

the day before yesterday — przedwczoraj

the other day — jakiś czas temu, niedawno

when — kiedy

yesterday morning / evening…— wczoraj rano / wieczorem

yesterday — wczoraj

 

 • I came back from Italy yesterday morning. — Wczoraj rano wróciłem z Włoch.

 • Last month, we finished building our house. — W zeszłym miesiącu zakończyliśmy budowę naszego domu.

 • I graduated from university a year ago. — Ukończyłam studia rok temu.

 

 

Past Continuous

 

(at) this time yesterday — o tym czasie wczoraj

all day yesterday — cały wczorajszy dzień

all night / all the afternoon…  całą noc, całe popołudnie

at 11 o’clock yesterday / last night / this morning — o godzinie 11 wczoraj / zeszłej nocy / dziś rano

from… to… — od… do…

while — podczas

 

 • We were camping all weekend. — Cały weekend byliśmy pod namiotem.

 • I was abroad from March to September. — Od marca do września przebywałem za granicą.

 • This time last week, I was hiking in the mountains. — W zeszłym tygodniu o tej porze wędrowałem po górach.  

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool