© Copyright 2022 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool

Past Continuous to czas przeszły niedokonany.

 

Używamy go, gdy mówimy o czynnościach, które trwały, lecz nie wiemy, czy się zakończyły oraz, czy przyniosły oczekiwany rezultat.

 

W jakich sytuacjach warto skorzystać z tej konstrukcji?

Past Continuous - budowa i zastosowanie

20 lipca 2022
Past Continuous - budowa i zastosowanie

Kiedy używamy Past Continuous?

Poznaliśmy już czas Present Simple, Present Continuous oraz Past Simple. Teraz pora na kolejny czas, którym jest Past Continuous. Za jego pomocą opisujemy:

 

  • czynności wykonywane w przeszłości, lecz nie mające określonego zakończenia. Chcemy podkreślić, że czynność trwała dłużej:

 

I was watching TV last night.

(Wczoraj oglądałem telewizję)

 

You were talking with this girl all summer.

(Rozmawiałeś z tą dziewczyną cąłe wakacje)

 

She was trying to paint her whole room.

(Ona próbowała pomalować cały swój pokój)

 

We were taking it too seriously.

(Braliśmy to zbyt poważnie)

 

You were dancing at the club. 

(Tańczyliście w klubie)

 

They were moving last weekend.

(Oni się przeprowadzali w miniony weekend)

 

  • Mogą to być czynności trwające w określonym momencie:

 

At 5 p.m. my mum was reading a book.

(Wczoraj o 5 po południu moja mama czytała książkę)

 

In 2002 they were driving an old truck.

(W 2002 oni jeździli ciężarówką)

 

  • Mogą to być również czynności przerwane przez inne wydarzenie:

 

She was reading a book when the phone rang.

(Ona czytała książkę, gdy telefon zadzwonił)

 

We were partying while my parents went on vacation.

(My imprezowaliśmy, gdy moi rodzice wyjechali na wakacje)

 

  • Używamy tego czasu także do opisywania zdarzeń, które działy się jednocześnie:

 

You were having a shower, when your sister was stealing your hats.

(Ty brałaś prysznic, gdy Twoja siostra podkradała Twoje koszulki)

 

We were singing when my mum was trying to talk to my sister.

(My śpiewaliśmy, gdy mama próbowała porozmawiać z moją siostrą)

 

Należy zwracać uwagę na okoliczności, które wiążą się z zastosowaniem czasu Past Continuous, ponieważ bardzo często mylony jest z czasem Past Simple, odnoszącym się do krótkotrwałych czynności dokonanych zakończonych określonym rezultatem w przeszłości.

Zdania twierdzące w czasie Past Continuous tworzymy poprzez dodanie końcówki -ing do czasownika głównego oraz zastosowanie odpowiedniej formy to be. 

 

Podmiot

to be w odpowiedniej formie

I

was

You

were

He/She/It

was

We

were

You

were

They

were

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja zdań w czasie Past Continuous:

 

Podmiot + to be + czasownik + -ing + reszta zdania

 

Przykłady:

 

I was living in America.

(Mieszkałam w Ameryce)

 

You were sitting on this couch for too long.

(Za długo siedziałaś na tej kanapie)

 

It was making me nervous.

(To sprawiało, że czułam się zaniepokojona)

 

We were dancing all night.

(Tańczyliśmy całą noc)

 

You were watching TV without permission.

(Oglądaliście telewizję bez pozwolenia)

 

They were trying to avoid Mrs. Star.

(Oni starali się unikać Pani Star)

Past Continuous budowa

Twierdzenia

Przeczenia

Tworząc zdania przeczące w czasie Past Continuous do "to be" dodajemy not, do czasownika głównego - końcówkę -ing.

 

Podmiot

to be + not

I

wasn’t

You

weren’t

He/She/It

wasn’t

We

weren’t

You

weren’t

They

weren’t

 

Konstrukcja zdań przeczących w czasie Past Continuous:

 

Podmiot + to be + not + czasownik + -ing + reszta zdania

 

Przykłady:

 

I wasn’t living in America.

(Nie mieszkałam w Ameryce)

 

You weren’t sitting on this couch for too long.

(Nie siedziałaś za długo na tej kanapie)

 

It wasn’t making me nervous.

(To nie sprawiało, że czułam się zaniepokojona)

 

We weren’t dancing all night.

(Nie tańczyliśmy całą noc)

 

You weren’t watching TV without permission.

(Nie oglądaliście telewizji bez pozwolenia)

 

They weren’t trying to avoid Mrs. Star.

(Oni nie starali się unikać Pani Star)

Pytania

Zdania pytające w czasie Past Continuous tworzymy poprzez inwersję formy to be  oraz podmiotu.

 

to be w odpowiedniej formie

Podmiot

Was

I

Were

You

Was

He/She/It

Were

We

Were

You

Were

They

 

Konstrukcja zdań pytających w czasie Past Continuous:

 

To be + podmiot + czasownik + -ing + reszta zdania

 

Przykłady:

 

Was I living in America in 2002?

(Czy mieszkałam w Ameryce w 2002?)

 

Were you sitting on this couch for too long?

(Czy siedziałaś za długo na tej kanapie?)

 

Was it making you nervous?

(Czy to sprawiało, że czułaś się zaniepokojona?)

 

Were we dancing all night?

(Czy tańczyliśmy całą noc?)

 

Were you watching TV without permission?

(Czy oglądaliście telewizję bez pozwolenia?)

 

Were they trying to avoid Mrs. Star?

(Czy oni starali się unikać Pani Star?) 

Ćwiczenia

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool