Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Podanie o pracę po angielsku – zwroty

 

Dokumenty rekrutacyjne zawsze posiadają określoną strukturę oraz charakterystyczne dla nich wyrażenia. Poniżej znajdziesz przydatne zwroty do podania o pracę po angielsku:

 

 • Dear Sir or Madam – Szanowni Państwo,

 • I am writing to apply for the position… – Piszę, aby ubiegać się o stanowisko...,

 • I am writing to express my interest in the position of – Piszę, aby wyrazić swoje zainteresowanie stanowiskiem...,

 • I am writing in connection with the job advertisement in… – Piszę w nawiązaniu do ogłoszenia o pracę zamieszczonego w…,

 • I graduated from... – Ukończyłem/am studia...,

 • I have completed my degree in – Ukończyłem/am studia na kierunku...,

 • I have been working as… – Pracuję jako...,

 • I am currently employed at… – Obecnie jestem obecnie zatrudniony/a w...,

 • I have five years of experience in… – Mam pięcioletnie doświadczenie w…,

 • I have completed the following courses… – Ukończyłem/am następujące kursy...

 • I’m proficient at… – W zaawansowanym stopniu opanowałem/am…,

 • In my previous roles I developed strong … skills. – Na moich poprzednich stanowiskach rozwijałem/am umiejętności…,

 • I am eager to develop … skill. – Chciałbym/łabym rozwijać umiejętność …,

 • In previous roles I managed to… – Na poprzednim stanowisku udało mi się…,

 • I believe I have all the necessary qualities for this job. – Wierzę, że posiadam wszystkie niezbędne kwalifikacje do tej pracy,

 • I enclose my references. – Załączam referencje,

 • I am available for the interview. – Jestem dostępny/a na rozmowę kwalifikacyjną,

 • Please contact me if you require any further information. – Proszę o kontakt, jeśli potrzebują Państwo jakichkolwiek dodatkowych informacji,

 • I would be happy to meet in person and answer all of your questions. – Z przyjemnością spotkam się z Państwem osobiście i odpowiem na dodatkowe pytania,

 • I am thrilled at the prospect of working at your company. – Jestem podekscytowany/ana perspektywą pracy w Państwa firmie.

 

Angielski biznesowy (przydatne zwroty i słówka)

 

Podanie o pracę po angielsku – zwroty

 

 

 

Przykładowe podanie o pracę po angielsku

 

Wiesz już, jak powinno wyglądać podanie o pracę po angielsku oraz jakich zwrotów użyć. Poniżej znajdziesz także przykład listu aplikacyjnego wraz z polskim tłumaczeniem.

 

 

Dear Mr. Smith,

 

I am writing this letter to express my interest in the position of a Content Manager at your esteemed firm. I found out about the role through a member of your team, Mrs. Nowak, who used to be my colleague. I believe that my four years of experience in content marketing make me an excellent fit for this job.

 

I have completed my Masters in Marketing and PR at the University of Warsaw. Soon after, I started my career as a Content Creator at Company, and got promoted to a Junior Content Manager the following year. In my current position, I initiated several successful campaigns for social monitoring tools. My faculty for analysis helped me identify key demographics to target these marketing efforts.

 

I believe that I could bring this level of success to your company and help your upcoming campaigns reach new clients and audiences. I see great potential in marketing to a younger demographic and I am keen to further discuss these possibilities with you.

 

Although I have greatly enjoyed working on the marketing campaigns with Company, I feel that I am ready for a new challenge. I have been a huge admirer of your firm ever since I saw your campaign for the Newest Product and therefore I would love to join your marketing team.

 

I request you to consider my application for the role. Please find my resume attached. I look forward to meeting with you soon.

 

Sincerely,

Emilia Kowalska

 


 

Szanowny Panie Smith,

 

Piszę ten list, aby wyrazić swoje zainteresowanie stanowiskiem Content Managera w Państwa cenionej firmie. Dowiedziałam się o tej roli od członkini Państwa zespołu, Pani Nowak, która była moją współpracowniczką. Wierzę, że moje czteroletnie doświadczenie w content marketingu sprawia, że ​​doskonale nadaję się do tej pracy.

 

Ukończyłam studia magisterskie z Marketingu i PR na Uniwersytecie Warszawskim. Niedługo potem rozpoczęłam karierę jako Content Creator w Firmie i w następnym roku awansowałam na Junior Content Manager. Na moim obecnym stanowisku zainicjowałam kilka udanych kampanii na rzecz narzędzi monitoringu społecznościowego. Moja zdolność analizy pomogła mi zidentyfikować kluczowe dane demograficzne, dzięki którym mogłam ukierunkować działania marketingowe.

 

Wierzę, że mogłabym zapewnić taki sam poziom sukcesu Państwa firmie oraz pomóc nadchodzącym kampaniom dotrzeć do nowych klientów i odbiorców. Widzę ogromny potencjał w marketingu skierowanym do młodszej grupy demograficznej i chętnie szerzej omówię z Państwem te możliwości.

 

Chociaż praca przy kampaniach marketingowych z Firmą była dla mnie wielką przyjemnością, czuję, że jestem gotowa na nowe wyzwanie. Byłam wielbicielką Państwa firmy, odkąd tylko zobaczyłam Państwa kampanię dotyczącą Najnowszego Produktu i dlatego chciałbym dołączyć do Państwa zespołu marketingowego.

 

Proszę o rozpatrzenie mojej aplikacji na to stanowisko. W załączeniu znajdą Państwo moje CV. Nie mogę się doczekać spotkania z Państwem.

 

Z poważaniem,

Emilia Kowalska

 

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Podanie o pracę po angielsku

Podanie o pracę po angielsku

31 grudnia 2023

Aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie nowej pracy, warto zaznajomić się z różnymi formami dokumentów rekrutacyjnych. Jedną z najpopularniejszych form na rynku zagranicznym jest podanie o pracę.

 

Jak napisać list lub podanie o prace po angielsku? Poznaj przydatne zwroty i wskazówki.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Co powinno zawierać podanie o pracę po angielsku?

 

Podanie o pracę (letter of application) to forma rzadko spotykana w Polsce. Nasi pracodawcy w procesie rekrutacyjnym zazwyczaj wymagają jedynie CV lub listu motywacyjnego (cover letter). Podobnie jak ten ostatni, podanie o pracę przyjmuje strukturę listu aplikacyjnego, w którym zwracamy się do firmy z prośbą o przyjęcie na dane stanowisko.

 

Angielskie podanie o pracę to dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje o kandydacie – o wykształceniu, historii zatrudnienia, osiągniętych sukcesach oraz oczekiwaniach zarobkowych. To dobre miejsce, aby zareklamować swoją kandydaturę i uwzględnić wszystkie powody, dla których warto zatrudnić właśnie Ciebie. Nie zapomnij także wspomnieć, co podoba Ci się w firmie, do której aplikujesz.

 

Z podania o pracę można skorzystać również w sytuacjach, w których pracodawca nie prowadzi aktualnie żadnych procesów rekrutacyjnych. Wysłany zawczasu list sprawi, że znajdziesz się w bazie danych i być może zwiększy Twoje szanse na otrzymanie oferty pracy w przyszłości. Współcześnie zazwyczaj wszystkie dokumenty tego typu wysyłamy mailowo, ale warto rozważyć formę tradycyjną z własnoręcznym podpisem na końcu.

 

Choć podanie o pracę ma swoją określoną strukturę, to w niektórych wypadkach przyjmuje formę nie listu, a formularza (job application lub employment application), który pracodawca przesyła do kandydata z prośbą o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania. Wypełniony formularz zawiera informacje o gotowości aplikanta do pracy oraz jego kwalifikacjach i doświadczeniu. Na tej podstawie pracodawca ocenia, czy osoba ta spełnia wszystkie wymagania firmy.

 

 

Jak napisać podanie o pracę po angielsku?

 

 

Jak napisać podanie o pracę po angielsku?

 

Aby napisać skuteczne podanie o pracę po angielsku, należy postępować zgodnie z kilkoma krokami. Przede wszystkim – dokładnie przeczytaj ofertę pracy, aby zrozumieć wymagania i oczekiwania pracodawcy.

 

Pamiętaj, aby odpowiednio zaadresować dokument – uwzględnij imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rekrutację na początku podania.

 

W treści głównej jasno określ stanowisko, na które aplikujesz oraz uzasadnij, dlaczego jesteś odpowiednią osobą do pełnienia tej roli. Skup się na wymienieniu swoich głównych kwalifikacji, opierając się na konkretnych przykładach z dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Wspomnij również o motywacjach, które zachęciły Cię do aplikowania na dane stanowisko.

 

Podanie o pracę zakończ zdaniem zamykającym, w którym wyrazisz chęć spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. Następnie podpisz się, używając odpowiedniego zwrotu grzecznościowego, np. Kind regards („Serdeczne pozdrowienia”).

 

Zwroty grzecznościowe po angielsku — czyli jak być uprzejmym po angielsku?

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool