Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Rozmówki o pogodzie

 

 

Rozmówka #1
 

A: Hey, have you seen the forecast for this weekend?

B: No, I haven't checked it yet. What does it say?

A: Looks like it's going to be sunny, with temperatures in the mid-20s.

B: That sounds perfect! I was thinking of going to the beach. What about you?

A: I'm planning to go hiking in the mountains. But I'm a little worried about the chance of thunderstorms in the afternoon.

B: Oh, right. It's always good to be prepared. Do you have a rain jacket?

A: Yes, I do. And I'll bring an extra pair of socks, just in case my feet get wet.

B: Good idea. It's always better to be prepared for the change of weather.

 

Tłumaczenie
 

A: Hej, widziałeś prognozę na ten weekend?

B: Nie, jeszcze nie sprawdzałem. Co mówi?

A: Wygląda na to, że będzie słonecznie, z temperaturami w granicach 25 stopni.

B: Brzmi świetnie! Myślałem o pójściu na plażę. A ty?

A: Planuję pochodzić po górach. Ale trochę się martwię możliwością wystąpienia burz po południu.

B: O, tak. Zawsze dobrze jest być przygotowanym. Masz kurtkę przeciwdeszczową?

A: Tak. I wezmę dodatkową parę skarpetek, na wypadek gdyby moje stopy zmokły.

B: Dobry pomysł. Zawsze lepiej być przygotowanym na zmianę pogody.

 

Rozmówki o pogodzie po angielsku

 

Rozmówka #2

 

A: Do you like the cold weather?

B: Not really. I prefer warmer weather.

A: Same here. It's been so cold lately. I can't wait for spring to arrive.

B: I know, right? I'm so tired of bundling up in layers every time I go outside.

A: Apparently it's going to warm up a bit next week.

B: That's great news! Maybe we can plan a picnic or something.

A: Yeah, that sounds like a great idea. Let's keep an eye on the forecast and see when the best day would be.

 

Tłumaczenie
 

A: Lubisz zimną pogodę?

B: Nie bardzo. Wolę cieplejszą pogodę.

A: Tak samo. Ostatnio było tak zimno. Nie mogę się doczekać nadejścia wiosny.

B: Prawda? Jestem tak zmęczony ubieraniem się w warstwy za każdym razem, gdy wychodzę.

A: Najwyraźniej w przyszłym tygodniu ma się trochę ocieplić.

B: To świetna wiadomość! Może uda nam się zorganizować piknik czy coś.

A: Tak, świetny pomysł. Miejmy oko na prognozę i zobaczmy, kiedy będzie najlepszy dzień.

 

Przykładowa prognoza pogody po angielsku — weather report

 

Przykładowa prognoza pogody po angielsku — weather report

 

Good morning, this is your local weather station bringing you the latest weather update for today, March 18th.

 

We are currently experiencing partly cloudy skies, with a temperature of 15 degrees Celsius and a relative humidity of 75 percent. The winds are blowing at a moderate speed of 20 kilometres per hour, mainly from the north.

 

As we move towards the afternoon, the clouds are expected to thicken and there's a 40 percent chance of scattered showers. The high temperature for the day will be around 20 degrees Celsius, while the low will be 12 degrees Celsius.

 

For those planning any outdoor activities, it's best to carry an umbrella or a rain jacket just in case of sudden rain. And that's your weather update for today. Have a great day ahead!

 

Tłumaczenie

 

Dzień dobry, tu twoja lokalna stacja pogodowa z prognozą na dziś, 18 marca.

 

Obecnie mamy częściowo zachmurzone niebo, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza, a wilgotność względna wynosi 75 procent. Wiatry wieją z umiarkowaną prędkością 20 kilometrów na godzinę, głównie z północy.

 

Po południu chmury mogą się zagęścić, a szansa na przelotne opady będzie wynosić 40 procent. Najwyższa temperatura wyniesie około 20 stopni Celsjusza, a najniższa 12 stopni Celsjusza.

 

Dla tych, którzy planują aktywności na zewnątrz, najlepiej zabrać parasol lub kurtkę przeciwdeszczową, na wypadek nagłych opadów deszczu. To aktualizacja pogody na dzisiaj. Miłego dnia.

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Pogoda po angielsku — słówka i wyrażenia

Pogoda po angielsku — słówka i wyrażenia

10 maja 2023

Anglicy uwielbiają rozmawiać o pogodzie. Jest to świetny sposób na przełamanie lodów, rozluźnienie atmosfery przed ciężkim spotkaniem czy nawet podczas stania w kolejce (wtedy najczęściej na nią narzekamy).

 

Naucz się słówek i zwrotów związanych z pogodą, żeby z łatwością, brać udział w następnej small talk o pogodzie. Jak zwykle znajdziesz u nas wiele przykładowych zdań i rozmówek, aby ułatwić Ci ich zapamiętywanie.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Jak zapytać o pogodę po angielsku?

 

Zacznijmy od kilku popularnych sposobów pytania o pogodę:

 

 • How’s the weather? — Jaka jest pogoda?

 • What's the weather like today? — Jaka jest dziś pogoda?

 • How's the weather outside? — Jaka jest pogoda (na zewnątrz)?

 • What’s it like out there? — dosł. Jak tam jest?

 • What’s the weather forecast? — Jaka jest prognoza pogody?

 • Is it cold /hot… today? — Czy jest zimno/gorąco… dzisiaj?

 • What's the temperature like today? — Jaka jest dzisiaj temperatura?

 • Are we expecting any rain/snow today? — Czy spodziewamy się dzisiaj deszczu/śniegu?

 

 

 

Jak odpowiedzieć na pytanie o pogodę?

 

 

Podstawowe odpowiedzi i gramatyka

 

Na pytanie: How’s the weather?, możemy odpowiedzieć na dwa sposoby:

 

 • The weather is… — Pogoda jest…

 • It is… / It’s… — Jest…

 

Ucząc się nowych słówek zwracaj uwagę na to czy jest to czasownik, rzeczownik czy przymiotnik. Na początku mogą się one wydawać bardzo podobne, zwłaszcza gdy nie do końca znamy angielskie zasady słowotwórstwa.

 

Za przykład posłuży nam rain — deszcz.

 

 • What’s the weather like?

 • It’s rainy (przymiotnik). — Jest deszczowo

 • It’s raining (czasownik) — Pada deszcz.

 

Jak zapytać o pogodę po angielsku?

 

Dodatkowe wyrażenia

 

 • It’s warm and windy outside. — Na zewnątrz jest ciepło i wietrznie.

 • The weather is awful! — Pogoda jest okropna!

 • There’s nothing but blue skies outside. — [powiedzenie] dosł. Na zewnątrz nie ma nic oprócz błękitnego nieba.

 • We couldn’t ask for a nicer / better weather. — Nie moglibyśmy prosić o ładniejszą / lepszą pogodę.

 • It’s boiling hot. — Jest strasznie gorąco.

 • It’s absolutely freezing outside! — Jest bardzo mroźno / zimno na dworze!

 • It’s raining cats and dogs! — Leje jak z cebra!

 • It looks like rain / snow… — Wydaje się, że może padać / śnieżyć.

 • A storm is coming. — Nadchodzi burza.

 

 

Pytania i odpowiedzi — przykłady

 

Q: What's it like out? — Jak jest na zewnątrz?
A: It's scorching out. — Bardzo gorąco.

 

Q: How's the weather? — Jaka jest pogoda?

A: It’s warm, around 15 degrees Celsius. — Jest ciepło, około 15 stopni Celsjusza.

 

Q: Have you got sun there? — Masz tam słońce?

A: No, it's been pouring all day. — Nie, lało cały dzień.

 

Q: What's the temperature there? — Jaka jest tam temperatura?

A: It's - 10 degrees. — Jest -10 stopni.

 

Q: What's the weather like today? — Jaka jest dziś pogoda?

A: It's cloudy and a bit chilly. — Jest pochmurno i trochę chłodno.

 

Q: What's your favorite season? — Jaka jest Twoja ulubiona pora roku?

A: My favorite season is autumn because the weather is mild and the leaves change color. — Moją ulubioną porą roku jest jesień, ponieważ pogoda jest łagodna, a liście zmieniają kolor.

 

Q: Is it going to rain today? — Czy dzisiaj będzie padać?

A: Yes, there's a 90 percent chance of rain. — Tak, istnieje 90-procentowe prawdopodobieństwo deszczu.

 

 

 

Popularne określenia pogody

 

Czas na słownictwo, które możesz używać z poznanymi powyżej wyrażeniami.

 

 

Podstawowe słówka

 

 • cloudy — pochmurno

 • cold — zimno

 • chilly — chłodno

 • dry — sucho

 • hot — gorąco

 • humid — wilgotno

 • rainy — deszczowo [It’s raining — pada deszcz]

 • snowy — śnieżna (pogoda) [It’s snowing — pada śnieg]

 • stormy — burzowa

 • sunny — słonecznie

 • warm — ciepło

 • windy — wietrznie

 

 

Dodatkowe słownictwo

 

 • fog / foggy — mgła / mglisty

 • dense fog — gęsta mgła

 • cloud / cloudy / partly cloudy — chmura / pochmurny / częściowo zachmurzony

 • an overcast day / sky — zachmurzony dzień / niebo

 • cloudless day / sky — bezchmurny dzień / niebo

 • clear sky — czyste niebo

 

Popularne określenia pogody po angielsku

 

 • air humidity — wilgotność powietrza

 • rain / rainy — deszcz / deszczowo

 • storm / stormy — burza / burzowa

 • wet — mokry

 • damp — wilgotny

 • precipitation — opad

 • drizzle — mżawka

 • heavy rain — silny deszcz

 • downpour / torrential rain — ulewa, ulewny deszcz

 • cloudburst — oberwanie chmury

 • thunderstorm — burza z piorunami

 • thunder — grzmot

 • lightning — błyskawica

 

 • snow / snowy — śnieg / śnieżny, ośnieżony

 • cold — zimno

 • frost — mróz

 • snow precipitation — opady śniegu

 • a sleet / to sleet — deszcz ze śniegiem / pada deszcz ze śniegiem (it’s sleeting)

 • hail / to hail — grad / pada grad (it’s hailing)

 • ice / icy roads / black ice — lód / oblodzone drogi / lód na jezdni

 • glaze — gołoledź

 • ground frost — przymrozki przygruntowe

 • to melt  — topnieć

 

 • wind / windy — wiatr / wietrzny

 • strong / light wind — silny / lekki wiatr

 • gale — wichura

 • windless day — bezwietrzny dzień

 

 • uncertain / unpredictable weather — niepewna / nieprzewidywalna pogoda

 • changeable weather — zmienna pogoda

 • sudden change of weather — nagła zmiana pogody

 • weather improvement — poprawa pogody

 • colder weather — ochłodzenie

 • warm / hot / mild weather — ciepła / gorąca / łagodna pogoda

 • temperature — temperatura

 • maximum / minimum temperature — maksymalna / minimalna temperatura

 • high / low pressure — wysokie / niskie ciśnienie

 

 

Przykładowe zdania

 

 • It's a sunny day today. — Dziś jest słoneczny dzień.

 • The sky is cloudy. — Niebo jest zachmurzone.

 • It's been rainy and gloomy all week. — Cały tydzień był deszczowy i ponury.

 • The wind is picking up, it's quite windy outside. — Wiatr się wzmaga, na zewnątrz jest dość wietrznie.

 • There's a storm brewing in the distance. — W oddali szaleje burza.

 • It's snowing heavily and everything is covered in white. — Pada gęsty śnieg i wszystko jest pokryte bielą.

 • It's so hot outside, I'm sweating. — Na zewnątrz jest tak gorąco, że się pocę.

 • It's freezing cold, I can see my breath. — Jest przeraźliwie zimno, widzę swój oddech.

 • The air is so humid, it feels like a sauna. — Powietrze jest tak wilgotne, że jest jak w saunie.

 • It hasn't rained in weeks, the ground is very dry. — Nie padało od tygodni, ziemia jest bardzo sucha.

 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

14 kwietnia 2024
Programy wellbeing dla pracowników mają na celu poprawę ich dobrostanu fizycznego i psychicznego oraz utrzymanie
07 kwietnia 2024
Aby przyciągnąć i zatrzymać najwyższej klasy talenty, pracodawcy muszą dbać o motywację swojej kadry, oferując
30 marca 2024
Pracownicy działów zasobów ludzkich (Human Resources) na co dzień spotykają się z żargonem biznesowym, idiomami
23 marca 2024
Sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie to coś, czego nie należy przeceniać. Aby Twoi pracownicy mogli

© Copyright 2024 by Chatschool