Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Sprzęt do prezentacji: słownictwo

 

Do przedstawienia prezentacji potrzeba odpowiedniego sprzętu. Zobacz, czego możesz potrzebować po angielsku:

 

 • handout — konspekt

 • projector, overhead projector — projektor, rzutnik

 • screen — ekran

 • laptop — laptop

 • microphone — mikrofon

 • laser pointer — wskaźnik laserowy

 • clicker/remote control — pilot do prezentacji

 • whiteboard — tablica

 • gąbka — gąbka do tablicy

 • flipchart — tablica flipchart do pisania

 • marker — marker, pisak

 • podium — mównica

 • sound system — system dźwiękowy

 • slide projector — rzutnik slajdów

 • video conferencing equipment — sprzęt do wideokonferencji

 • HDMI cable — kabel HDMI

 • VGA cable — kabel VGA

 • audio cables — kable audio

 • extension cords — przedłużacze

 • adapter — adapter

 • tripod — statyw

 • portable speakers — przenośne głośniki

 • backup batteries — zapasowe baterie

 

 

 

Prezentacja po angielsku: wskazówki dotyczące języka

 

Może się stać tak, że wśród twoich słuchaczy znajdą się native speakerzy języka angielskiego. Zrozumiałe jest, że w takie sytuacji chciałabyś pokazać się z jak najlepszej strony również pod względem językowym.

 

Pamiętaj jednak, że przemówienia publiczne rządzą się swoimi prawami. Możesz być na poziomie C2, ale w wyniku stresu i presji, łatwo zacząć się plątać i robić błędy. Dlatego zwłaszcza na początku prezentacji, postaw na krótkie i klarowne zdania. Dodasz sobie pewności siebie. Osoby, które nie są native speakerami, też to docenią.

 

Prezentacja po angielsku: wskazówki dotyczące języka

 

Jeszcze kilka wskazówek:

 

 • Warto przygotować sobie notatki, na których wypiszesz sobie nie tylko plan prezentacji, ale też najtrudniejsze słownictwo i wyrażenia, których nie chciałabyś zapomnieć. Tylko nie za dużo, aby się nie przytłaczać.

 • Nie sil się na bardzo trudne słownictwo i zawiłe zdania tylko po to, aby komuś zaimponować. Nawet native speakerzy używają prostego i klarownego języka w trakcie prezentacji, aby ułatwić słuchaczom przyswajanie informacji.

  Oczywiście nie mam tu na myśli konkretnych wyrażeń języka naukowego czy specjalistycznego, które muszą się znaleźć w Twojej prezentacji ze względu na jej tematykę.

  Upewnij się jednak, że jeśli Twoja prezentacja wymaga takiego słownictwa, to że używasz go w kontekście zrozumiałym dla publiczności. Jeśli twoi słuchacze nie znają się na tej tematyce, warto je wyjaśnić.

 • Mów zrozumiale i wyraźnie. Unikaj zbyt szybkiego tempa mówienia.

 • Nie używaj żargonu jeśli nie jesteś pewien, że twoi słuchacze Cię zrozumieją.

 • Staraj się nie używać strony biernej. Zdania w stronie czynnej łatwiej zrozumieć i mają większy wpływ na słuchacza.

 

 • Daj wyraźny sygnał swoim słuchaczom, że zmieniasz temat. Z pomocą przyjdą wyrażenia, które wypisałam w poprzedniej części artykułu. 

 

>>Jak napisać maila po angielsku

 

 

 

Prezentacja po angielsku: praktyczne wskazówki

 

Zaangażowanie publiczności tworzy interaktywną atmosferę i sprawia, że prezentacja staje się bardziej interesująca i zapadająca w pamięć. Wykorzystaj te wskazówki, aby utrzymać uwagę publiczności przez całą prezentację.

 

Prezentacja po angielsku: praktyczne wskazówki

 

 • Ubierz się odpowiednio do okazji i tematyki Twojej prezentacji.

 • Podczas prezentacji utrzymuj kontakt wzrokowy z publicznością. Kieruj spojrzenie na różne osoby w sali, aby angażować wszystkich słuchaczy.

 • Świadomie kontroluj swoje gesty i postawę. Język ciała również przekazuje informacje i emocje.

 • Wyrażaj się naturalnie i spontanicznie.

 • Pamiętaj o zróżnicowanym tonie głosu. Monotonne mówienie sprawi, że nawet najlepsza prezentacja stanie się nudna dla słuchaczy.

 • Zadawaj pytania retoryczne, aby skupić uwagę publiczności i pobudzić ich myślenie na temat prezentowanego tematu.

 • Opowiadaj historie i używaj przykładów, które ilustrują Twoje punkty. Przykłady pomagają publiczności zobaczyć zastosowanie prezentowanych informacji w rzeczywistym kontekście.

 • Zachęć swoją publiczność do zadawania pytań. Stwórz miłą atmosferę, w której publiczność czuje się komfortowo, zadając pytania.

 • Odpowiadaj na pytania z zainteresowaniem i doceniaj zaangażowanie słuchaczy.

 • Wykorzystaj narzędzia wizualne. Używaj atrakcyjnych slajdów, grafik, wykresów i zdjęć, aby wizualnie wzbogacić prezentację. To przyciąga uwagę i pomaga w zrozumieniu prezentowanych informacji.

 • Bądź świadomy potrzeb publiczności. Dopasuj styl prezentacji do ich oczekiwań i zainteresowań.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Prezentacja po angielsku — struktura, wyrażenia i dodatkowe wskazówki

Prezentacja po angielsku — struktura, wyrażenia i dodatkowe wskazówki

20 lipca 2023

Prezentacje to często spotykane formy przekazywania informacji, zwłaszcza w środowisku biznesowym. Może się zdarzyć tak, że będziesz ją musiał/a przedstawić w języku angielskim. Jak się do tego przygotować? Jakiego słownictwa użyć?

 

Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Prezentacja po angielsku: przed prezentacją

 

KAŻDA PREZENTACJA MA JAKIŚ CEL

 

Zanim zaczniesz przygotowywać dokładny plan i treść, określ, jaki cel ma osiągnąć Twoja prezentacja.

 

Najczęściej celem będzie:

 • informowanie (to inform)

 • edukowanie (to educate)

 • sprzedaż (to sell)

 • przekonywanie (persuade)

 • zwiększanie świadomosci (to raise awareness)

 

PRZYGOTUJ SIĘ

 

Porządne przygotowanie się do prezentacji zaoszczędzi Ci wiele nerwów i sprawi, że będziesz bardziej pewny/a w trakcie jej wygłaszania.

 

Dobry, logiczny plan prezentacji jest kluczem do sukcesu. Nawet najlepszy temat nie trafi do ludzi, jeśli będzie przedstawiony w sposób chaotyczny i nerwowy.

 

Prezentacja po angielsku: przed prezentacją przygotuj się

 

Przygotuj się więc nie tylko merytorycznie:

 

 • Określ cel prezentacji.

 • Kim będą Twoi słuchacze? Poznaj swoją publiczność i dostosuj do niej styl swojej wypowiedzi.

 • Jakiego sprzętu będziesz potrzebować, aby przedstawić prezentację w najlepszy sposób?

 • Określ, ile masz czasu na przekazanie wszystkich informacji.

 • Zrób burzę mózgów i spośród pomysłów wybierz tylko te najbardziej trafne i interesujące.

 • Nie zapominaj o stronie wizualnej prezentacji. Przygotuj odpowiednie zdjęcia, wykresy, grafy. Ale nie za dużo!

 • Zrób dogłębny research i utwórz plan swojej wypowiedzi,

 • Zanotuj główne myśli i podtytuły, do których możesz się z łatwością odwołać w trakcie prezentacji. Nie spisuj jej całej. Chcesz brzmieć jak najbardziej naturalnie i spontanicznie, a nie jakbyś ją odczytywał.

 • Zrób próbę! Nic Cię tak nie przygotuje do prezentacji jak wygłoszenie jej na głos najpierw dla siebie.

 

 

 

Prezentacja po angielsku: struktura i wyrażenia

 

Dobrze zaplanowana prezentacja składa się z trzech głównych części:

 

 • wstęp (introduction)

 • rozwinięcie (body of presentation)

 • zakończenie (conclusion)

 

Taki podział ułatwi Ci przekazać informacje w sposób uporządkowany, co wpłynie na pozytywny odbiór Twojej prezentacji.

 

Nie bój się powtarzać. Słuchacze potrzebują usłyszeć pewne informacje kilka razy, aby naprawdę dobrze je zrozumieć i zapamiętać.

 

Już we wstępie, w prosty i klarowny sposób powiedz, o czym będzie Twoja prezentacja. W rozwinięciu przedstaw najważniejsze informacje, a w zakończeniu je podsumuj.

 

Każda z części to możliwość na podkreślenie głównej myśli prezentacji.

 

 

Wstęp

 

Wstęp to najważniejsza część Twojego wystąpienia. Masz tylko chwilę, aby wywrzeć na swoich słuchaczach dobre wrażenie i zainteresować ich tematem.

 

Wstęp powinien być zwięzły i zawierać następujące elementy:

 

 • zwrot to słuchaczy — przywitaj ich, przedstaw się 

 • przedstaw temat prezentacji

 • plan prezentacji — przedstaw krótką zapowiedź tego, o czym będziesz mówić w części głównej prezentacji. To pomoże słuchaczom zrozumieć strukturę prezentacji i mieć jasność co do kolejnych kroków.

 • poinformuj słuchaczy, że na końcu lub w trakcie prezentacji, chętnie odpowiesz na pytania

 

Prezentacja po angielsku: struktura i wyrażenia

 

Pomogą Ci w tym następujące wyrażenia:

 

 • Good morning/afternoon/evening everyone/ladies and gentleman — Dzień dobry/ dobry wieczór wszystkim/panie i panowie.

 • Thank you for having me today to share… — Dziękuję, że mogę dziś być tutaj, aby podzielić się…

 • Today, I’m going to talk about… — Dzisiaj, będę mówić o…

 • The purpose of today’s presentation is (to)... — Celem dzisiejszej prezentacji jest…

 • Today, we will focus on… — Dziś skupimy się na…

 

 • I'd like to start by capturing your interest with a question: Have you ever wondered… — Chciałbym zacząć od zainteresowania was pytaniem: Czy kiedykolwiek zastanawialiście się…

 • Imagine this scene: ... — Wyobraźcie sobie taką sytuację…

 • To start with I’ll describe… Then I’ll mention… After that… Finally… — Zacznę od opisania… Później wspomnę… Potem… W końcu…

 

 • Feel free to interrupt me if you have any questions. — Nie krępuj/cie się przerywać mi, jeśli masz/macie jakieś pytania.

 • I will answer all your questions after the presentation. — Odpowiem na wszystkie pytania po prezentacji.

 • I hope that after this presentation, you will have a greater awareness of… — Mam nadzieję, że po prezentacji będziecie mieli większą świadomość na temat...

 

 

Rozwinięcie

 

Oto moment, na który wszyscy czekają. Czas na przedstawienie prezentacji.

 

Pamiętaj o zachowaniu logicznej struktury. Nie spiesz się, używaj prostego języka (więcej wskazówek w następnej części artykułu).

 

Przy omawiani kolejnych aspektów tematu, ważne jest używanie słów wprowadzających, które dadzą sygnał słuchaczom, że np. kończysz jeden temat, a zaczynasz drugi.

 

Po angielsku nazywa się signposting lub signalling, czyli wskazywanie metaforycznej drogi prezentacji.

 

Prezentacja po angielsku: Sprzęt do prezentacji - słownictwo

 

Oto lista tego typu wyrażeń:

 

 • Let's start by examining… — Zacznijmy od zbadania…

 • Let’s begin by… — Zacznijmy od…

 • Firstly — Na początek, najpierw

 • Firstly, let's consider… — Po pierwsze, rozważmy…

 

 • Moving on to the next point… — Przejdźmy do kolejnego punktu…

 • Now, let's turn our attention to… — Teraz zwróćmy uwagę na…

 • Next… — Następnie

 • Now, I’d like to discuss — Teraz chciałbym omówić

 

 • Another important aspect to consider is… — Kolejnym ważnym aspektem do rozważenia jest…

 • It's worth noting that… — Warto zauważyć, że…

 • Furthermore, we should also take into account… —Ponadto powinniśmy również wziąć pod uwagę…

 • Let’s consider this in more detail — Zastanówmy się nad tym głębiej

 

 • Let me illustrate this with an example… — Pozwólcie, że to zilustruję przykładem..."

 • This graph/chart shows… — Ten wykres pokazuje…

 • To give you an example… — Jako przykład…

 • A good example is… — Dobrym przykładem jest

 

 • In a nutshell… — W skrócie…

 • Lastly, I would like to emphasize… — Na koniec chciałbym podkreślić…

 • I'd like to highlight the key takeaways… — Chciałbym podkreślić najważniejsze wnioski…

 • It's important to remember that… — Warto pamiętać, że…

 • Let's not forget… — Nie zapominajmy...

 

 

Zakończenie

 

Zakończenie to kolejny moment, w którym możesz wywrzeć dobre wrażenie na swoich słuchaczach i sprawić, że zapamiętają Twoją prezentację na dłużej.

 

Spróbuj uwzględnić następujące kwestie:

 

 • podsumuj główne punkty z prezentacji

 • podziękuj widowni za słuchanie

 • zaproś do zadawania pytań

 

Pomogą ci w tym te wyrażenia:

 

 • In conclusion… — Podsumowując…

 • To wrap up… — Podsumowując…

 • To sum it up… —Podsumowując…

 • In summary… — Podsumowując…

 • So let me summarise what I’ve said. — Pozwólcie, że podsumuję to co powiedziałem.

 • To summarize the main points… — Podsumowując główne punkty…

 • Let's recap the key takeaways… — Podsumujmy najważniejsze wnioski…

 

 • We have covered a lot of ground today… — Dzisiaj poruszyliśmy wiele zagadnień…

 • I hope this presentation has provided valuable insights… — Mam nadzieję, że ta prezentacja dostarczyła cennych spostrzeżeń…

 

 • Thank you for your attention… — Dziękuję za uwagę…

 • If you have any questions, I'd be happy to answer them… — Jeśli mają Państwo jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem…

 • Thank you once again for the opportunity to present… — Jeszcze raz dziękuję za możliwość przeprowadzenia tej prezentacji…

 • Are there any questions? — Czy są jakieś pytania?

 

Koniecznie zapoznaj się z tym video, w którym native speaker przeprowadzi Cię przez inne użyteczne wyrażenia:

 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

14 kwietnia 2024
Programy wellbeing dla pracowników mają na celu poprawę ich dobrostanu fizycznego i psychicznego oraz utrzymanie
07 kwietnia 2024
Aby przyciągnąć i zatrzymać najwyższej klasy talenty, pracodawcy muszą dbać o motywację swojej kadry, oferując
30 marca 2024
Pracownicy działów zasobów ludzkich (Human Resources) na co dzień spotykają się z żargonem biznesowym, idiomami
23 marca 2024
Sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie to coś, czego nie należy przeceniać. Aby Twoi pracownicy mogli

© Copyright 2024 by Chatschool