Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Wyjątki 
 

Jak zwykle w języku angielskim mamy kilka wyjątków, które trzeba zapamiętać. 

 

I am… aren’t I? 

 • I am late, aren’t I? - Jestem spóźniony/a, prawda? 
   

Tryb rozkazujący 

 • Stop smoking, will/won’t you? - Przestań palić, dobrze? 

 • Don’t ever stop painting, will you? - Nigdy nie przestawaj malować, dobrze? 
   

Let’s…shall

 • Let’s dance, shall we? - Zatańczmy, dobrze? 

 • Let’s go to school now, shall we? - Chodźmy teraz do szkoły, dobrze? 
   

Have got (określenie posiadania) - got nie pojawia się w pytaniu rozłącznym

 • He has got the most beautiful car, hasn’t he? - On ma najpiękniejszy samochód, prawda? 
   

There is/ there are (znajduje/ą się) 

 • There aren’t many errors, are there? - Nie ma wielu błędów, prawda?

 • There is a cat there, isn’t there? - Jest tam kot, prawda? 
   

This is/ that is 

 • This is my book, isn’t it? - To moja książka, prawda? 

 • That isn’t my umbrella, is it? - To nie jest mój parasol, prawda? 
   

Everybody/nobody… they 

 • Everybody left before midnight, didn’t they? - Wszyscy wyszli przed północą, mam rację? 

 • Nobody works in the office anymore, do they? - Nikt już nie pracuje w biurze, prawda? (nobody to słowo o znaczeniu negatywnym dlatego question tag jest w formie twierdzącej)

 

Question tags - Wyjątki, Intonacja

 

 

 

Intonacja
 

To intonacja nadaje znaczenie naszym zaczepkom językowym. Gdy wypowiadamy question tags tonem wznoszącym, zadajemy pytanie, na które oczekujemy odpowiedzi. 

 

Przeczytaj poniższe przykłady na głos — z głosem wznoszącym się na pytaniu rozłącznym. 

 • You haven’t got an umbrella with you, have you

  • No, I haven't. 

 • You don’t know where my coat is, do you?   

  • No, I don’t. 
    

Gdy nasz głos opada, szukamy jedynie potwierdzenia tego co powiedzieliśmy. 
 

Przeczytaj poniższe przykłady na głos — z głosem opadającym na question tag. 

 • It’s such a lovely day today, isn’t it

  • Yes it is. 

 • It isn’t a good time to chat, is it?  

  • No, I’m in a hurry. 
    

Na zakończenie zapraszamy na utrwalenie wiedzy z native speakerem: 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Question tags

Question tags

20 września 2022

Question tags mają w języku polskim wiele nazw (bardziej i mniej formalnych) — pytania rozłączne, zaczepki językowe, końcówki językowe i formy pytające. 

 

Nazw jest wiele, ponieważ często nie do końca rozumiemy, czym one są, nieprawdaż? Może i tak, ale w języku angielskim używane są bardzo często i są świetnym sposobem na żywe i naturalnie brzmiące wypowiedzi. 

Poznajmy je więc raz a dobrze. 

 Spis treści:

 

 


 

Czym są question tags ?

 

 

 

Czym są question tags ?

 

W języku angielskim godzinę można powiedzieć na dwa sposoby. 

Question tags, to krótkie pytania, które dodajemy do zdań twierdzących lub przeczących, aby uzyskać potwierdzenie od naszego słuchacza, lub sprowokować jego odpowiedź. W języku polskim odpowiednikiem są zwroty  nieprawdaż?, prawda?, czyż nie?, no nie?... 
 

 

Question tags — ogólne zasady i budowa 
 

W języku polskim dodajemy słówko na końcu zdania. Po angielsku trzeba się troszkę bardziej nagimnastykować, ale po krótkiej praktyce na pewno nie będą Ci one sprawiały trudności.

 

Główna zasada jest taka: 

 • po zdaniu twierdzącym question tag jest w formie przeczenia

  • He is really handsome, isn’t he? - Jest naprawdę przystojny, prawda?

 • po zdaniu przeczącym question tag jest w formie twierdzenia

  • He isn’t tall, is he? - On nie jest wysoki, prawda? 
    

Sam question tag składa się z czasownika posiłkowego lub modalnego odpowiadającemu pierwszej części konstrukcji i odpowiedniego podmiotu. 

 • They are here, aren’t they? - Są tutaj, czyż nie? 

 • She isn’t too smart, is she? - Ona nie jest zbyt mądra, prawda? 
   

Uważaj jednak na zdania twierdzące, posiadające słowo o znaczeniu negatywnym (np. barely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing i seldom). Traktujemy je wtedy jak zdania przeczące: 

 • He hardly ever comes to parties, does he? - On prawie nigdy nie przychodzi na imprezy, no nie?

 • They rarely visit you, do they? - Rzadko cię odwiedzają, prawda? 
   

Zaobserwuj też jak zmienia się znaczenie yes i no w odpowiedzi na zdanie przeczące z pytaniem rozłącznym: 

 • You’re not going to school today, are you? - Nie idziesz dzisiaj do szkoły, prawda? 

  • Yes. (I am going to school) - Tak. (Idę do szkoły)

  • No. (I am not going to school) - Nie. (Nie idę do szkoły) 
    

Gdy chcemy czegoś się dowiedzieć lub prosimy kogoś, żeby coś dla nas zrobił, używamy konstrukcji zdania przeczącego i intonacji wznoszącej (więcej o intonacji w osobnej części artykułu): 

 • You haven’t got a pen, have you? - Nie masz może długopisu? (dosł. Nie masz długopisu, prawda?)

  • Yes, here is it. - Tak, proszę. 

 • You don’t know where my notebook is, do you? - Nie wiesz może, gdzie jest mój notatnik? (dosł. Nie wiesz, gdzie jest mój notatnik, prawda?) 

  • No, I have no idea, sorry. - Nie, nie mam pojęcia, przykro mi.

 

Questions tags — konstrukcje w różnych czasach

 

 

 

Questions tags — konstrukcje w różnych czasach
 

Znasz już ogólne zasady tworzenia question tags. Spójrz teraz, jak zachowują się one w różnych czasach i konstrukcjach:

Questions tags — konstrukcje - zdania twierdzące i przeczące

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool