Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Określnik such

 

SUCH + RZECZOWNIK

SUCH + PRZYMIOTNIK + RZECZOWNIK

 

Such używane jest przed rzeczownikami, aby wyrazić ich specyficzność lub wzmocnić opisujący je przymiotnik. Such przydaje się więc przy opisach:

 

 • He is such a kind person.  — On jest tak/bardzo życzliwą osobą.

 • I've never seen such a beautiful sunset.  — Nigdy nie widziałem tak pięknego zachodu słońca.

 • We had such a good time on our holiday. — Bardzo dobrze/świetnie się bawiliśmy na wakacjach.

 • I didn’t know it was such an old house. — Nie wiedziałam, że to jest tak stary dom.

 

Such + a/an

 

Gdy rzeczownik jest w liczbie pojedynczej, nie zapomnij o poprzedzeniu go przedimkiem a/an. W przypadku liczby mnogiej i rzeczowników niepoliczalnych pomijamy przedimek.

 

 • She’s such a great teacher. — Ona jest świetną nauczycielką.

 • They’re such great teachers. — Oni są świetnymi nauczycielami.

 

Such jako odnośnik do czegoś

 

Such używamy również, gdy odwołujemy się do czegoś wspomnianego wcześniej lub, gdy mówimy o czymś „tego typu”.

 

 • I wouldn’t know what to do with such mess. — Nie wiedziałabym, co zrobić z takim bałaganem. (=bałagan tego typu)

 • Such cases are difficult to deal with. — Takie przypadki są trudne. (= przypadki tego typu)

 

Określnik such w języku angielskim

 

 

 

So vs such: ważne konstrukcje

 

such…(that) / so…(that)

 

Oto popularna konstrukcja, dzięki której powiemy, jaki jest czegoś skutek. That można pominąć:

 

 • It was such a tiring day (that) I slept for 12 hours afterwards. — To był tak męczący dzień, że potem spałam 12 godzin.

 • I was so tired (that) I slept for 12 hours. — Byłam tak zmęczona, że spałam 12 godzin.

 • It was such an interesting book (that) I couldn’t put it down. — To była tak interesującą książką, że nie mogłem jej odłożyć.

 • The book was so interesting (that) I couldn’t put it down. — Książka była taka interesująca, że nie mogłam jej odłożyć.

 

so + much / many / little / few

 

Wyrażenia so much, so many, so few i so little wyrażają znacznie większą lub mniejszą ilość czegoś. W tym przypadku możemy dodać na końcu rzeczownik. Po many i few będzie to rzeczownik w liczbie mnogiej. Much i little wymagają rzeczownika niepoliczalnego.

 

 • We ate so much pizza. — Zjedliśmy tak dużo pizzy. (=bardzo dużo)

 • You drink so much. — Bardzo dużo pijesz.

 • You have so many books. — Masz tak wiele książek.

 

So vs such: ważne konstrukcje w języku angielskim

 

 • Do you always eat so little? — Zawsze jesz tak niewiele?

 • I have so few friends. — Mam tak niewielu przyjaciół.

 

such + a lot of

 

Such nie łączy się z poprzednio omawianymi określeniami ilości, ale możemy go użyć z wyrażeniem a lot of.

 

 • I have such a lot of work to do. — Mam tyle pracy do wykonania.

 • She has such a lot of energy. — Ona ma tyle energii.

 • They had such a lot of fun. —Oni świetnie się bawili.

 

so long vs such a long time

 

Oba wyrażenia znaczą to samo, ale pamiętając o zasadzie, że so nie łączy się z rzeczownikiem (w tym przypadku time), zdania będą wyglądały następująco:
 

 • Nie widziałam jej od bardzo dawna / od dłuższego czasu.

 

 • I haven’t seen her for so long.

 • I haven’t seen her for such a long time.

 

 • Zakończenie projektu zajęło im dużo czasu.

 

 • It took them such a long time to finish the project.

 • It took them so long to finish the project.

 

so far vs such a long way

 

To, że coś jest w dużej odległości od czegoś, również możemy powiedzieć na dwa sposoby:

 

 • To było tak daleko / w dużej odległości od domu.

 • It was so far from the house.

 • It was such a long way from the house.

 

 

 

So vs such: dodatkowe wyrażenia

 

Na koniec poznaj kilka popularnych wyrażeń z so i such:

 

no such thing

 • There's no such thing as a free lunch. — Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad.

 

such as

 • I enjoy outdoor activities such as hiking and camping. — Lubię aktywności na świeżym powietrzu, takie jak wędrówki i biwakowanie."

 

So vs such: dodatkowe wyrażenia w języku angielskim

 

so that

 • She studied hard so that she could pass the exam. — Uczyła się pilnie, aby zdać egzamin."

 

so far

 • The weather has been good so far.Jak dotąd pogoda była dobra.

 

and such / and so on

 • She likes traveling, photography and such / and so on. — Ona lubi podróżować, fotografować i tak dalej.

 

Is that so?

 • I won the competition.  — Wygrałem konkurs.

 • Is that so?Naprawdę? / Czyżby?

 

not so…

 • The food was not so good.  — Jedzenie nie było zbyt dobre.

 

so-called

 • He claims to be a so-called expert in the field. — On twierdzi, że jest tzw. ekspertem w tej dziedzinie."

 

or so

 • The meeting will start in 30 minutes or so. — Spotkanie rozpocznie się za około 30 minut."

 

 

 

Posłuchaj jak ten temat tłumaczy native speaker:

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
So vs such — co znaczą i jak je stosować w języku angielskim?

So vs such — co znaczą i jak je stosować?

06 lipca 2023

So i such, wzmacniają znaczenie przymiotnika, przysłówka lub rzeczownika. Możemy je przetłumaczyć jako: tak, taki/taka/takie, bardzo. Są bardzo przydatne zwłaszcza w mowie, gdy chcemy adekwatnie oddać nasze emocje.

 

Przestudiuj przykłady w poniższym artykule i naucz się używać ich poprawnie.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

So vs Such: wstęp

 

Porównaj poniższe zdania:

 

 • I fell asleep in the cinema. The film was so boring. — Usnęłam w kinie. Film był taki nudny.

 • I feel asleep in the cinema. It was such a boring film. — Usnęłam w kinie. To był taki nudny film.

 • Your parents are so nice. — Twoi rodzice są tacy mili.

 • They are such nice people. — Oni są takimi miłymi ludźmi.

 

Widzisz już, jakie są różnice między so i such?

 

 • So używamy z przymiotnikiem lub przysłówkiem (BEZ rzeczownika): so stupid, so quickly.

 • Such łączy się bezpośrednio z rzeczownikiem: such a book, such people;

lub w połączeniu przymiotnik + rzeczownik: such a good book, such intelligent people

 

ZNACZENIE

 

So i such, możemy przetłumaczyć jako tak, taki/taka/takie/tacy. Rozszerzone znaczenie to bardzo, naprawdę.

 

 • It is so hot. — Jest tak gorąco (= bardzo gorąco, naprawdę gorąco…) 

 

So vs Such w języku angielskim

 

 • They were such nice people. — Są bardzo miłymi ludźmi. (= takimi miłymi…)

 

Główną różnicą między so i such jest to, że so nie łączy się z rzeczownikiem. So i such oddają takie samo znaczenie, ale od tego jak zbudujemy swoją wypowiedź, będzie zależało, którego z nich użyjemy.

 

 

 

Przysłówek so

 

SO + PRZYMIOTNIK / PRZYSŁÓWEK (bez rzeczownika)

 

So pozwala nam wyrazić większą intensywność danej cechy lub emocji:

 

 • She is so talented.  — Jest tak utalentowana.

 • It's so hot today.  — Dzisiaj jest tak gorąco.

 • I am so happy here! — Jestem tu taka szczęśliwa.

 • Why do you speak so quickly? — Dlaczego mówisz tak szybko?

 • I didn’t know the house is so old. — Nie wiedziałam, że ten dom jest taki stary.

 

So jako krótka odpowiedź

 

So używane jest również w krótkich odpowiedziach na pytania, gdy potwierdzamy jakąś informację, ale nie chcemy jej powtarzać.

 

 • Are you coming to the party? — Przychodzisz na imprezę?

 • I hope so. — Mam nadzieję (że tak).

 

 • Did they finish the rehearsal? — Czy skończyli już próbę?

 • I think so. — Myślę, że tak.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool