Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Konstrukcje zdaniowe ze stopniowaniem przymiotników

 

 

Stopień równy

 

Porównań możemy dokonywać również w stopniu równym dzięki następującym konstrukcjom i określeniom: 

 

as … as = tak … jak

not as/so… as = nie tak … jak  

 

She is as tall as her father. Ona jest tak wysoka jak jej ojciec. 

Swimming is not as popular as football. Pływanie nie jest tak popularne jak piłka nożna. 

It is not so cold as yesterday. Nie jest tak zimno jak wczoraj. 

 

Konstrukcję not as/so … as możesz zastąpić wyrażeniem less … (than)

 

It is not as crowded as yesterday. = It is less crowded than yesterday. Nie jest tak tłoczno jak wczoraj. = Jest mniej tłoczno niż wczoraj. 

 

Uwaga! Pamiętaj, aby nie zamieniać drugiego as na like przy dokonywaniu tego typu porównań. 

 

She is the same age as me.

She is the same age like me.

 

She is as tall as her father.

She is as tall like her father

 

She isn’t as tall as her brother. - Ona nie jest tak wysoka jak jej brat.

She doesn’t look like her sister. - Ona nie wygląda jak jej siostra. 

 

Ostatnie zdanie nie jest stopniowaniem przymiotnika stąd standardowe zastosowanie like.


Czas zapoznać się z przysłówkami i określeniami, które doprecyzują Twoje porównania w stopniu równym: 

 

She is nearly as fast as her brother. Jest prawie tak szybka jak jej brat.

The weather is almost as beautiful as yesterday. Pogoda jest prawie tak piękna jak wczoraj. 

I am exactly as tall as my mum. Jestem dokładnie tak wysoka jak moja mama.

This chair is nearly half as expensive as that one. To krzesło jest prawie o połowę droższe od tego.

I read twice as much as you. Czytam dwa razy więcej niż ty.

My bag is five times as heavy as yours. Moja torba jest pięć razy cięższa od twojej.

 

 

Konstrukcje zdaniowe ze stopniowaniem przymiotników

 

 

Stopień wyższy

 

W stopniu wyższym w języku polskim używamy dwóch zaimków: od i niż. Pamiętaj, aby nie przenosić tego na język angielski, gdzie oba zaimki pokrywa than.

 

wyższy od drzewa, wyższy niż drzewo = taller than a tree, nie taller from a tree


Często używane wyrażenia doprecyzujące: 

 

This dress is much cheaper. Ta sukienka jest znacznie/o wiele tańsza.

 

Today is a lot hotter than yesterday. Dzisiaj jest dużo goręcej niż wczoraj.

 

The test was far more difficult than we had expected. Test był znacznie trudniejszy, niż się spodziewaliśmy.

 

The test was far less difficult than we had expected. Test był znacznie łatwiejszy, niż się spodziewaliśmy.

 

Could you speak a bit /a little louder, please? Czy mógłbyś mówić trochę głośniej?

 

I am slightly taller than you. Jestem nieco wyższy od ciebie.


any/no + comparative 

 

I am not waiting any longer. Nie czekam już dłużej.

 

My bag is no bigger than yours.Moja torba nie jest większa od twojej.


harder and harder / more and more / more and more difficult itd.
(comparative+ and+ comparative) - tego typu konstrukcja podkreśla, że coś ciągle się zmienia

 

It is becoming harder and harder to get a good job. Coraz trudniej o dobrą pracę. (dosłownie: trudniej i trudniej)

Your English is getting better and better. Twój angielski staje się coraz lepszy. (dosłownie: lepszy i lepszy)


the … the better 

 

The sooner the better. Im szybciej, tym lepiej.

 

The more books you read the better. Im więcej książek czytasz, tym lepiej.


the + comparative, the + comparative - ta konstrukcja pokazuje zależność pomiędzy dwoma rzeczami

 

The sooner you finish, the sooner we leave. Im szybciej skończysz, tym szybciej wyjedziemy.

 

The more you drive the car, the more money you spend. Im więcej jeździsz samochodem, tym więcej wydajesz pieniędzy.


than me czy than I?

 

Nawet wśród native speakerów jest to temat sporny. Ale już spieszę z pomocą — zazwyczaj po than/as używamy form me/him/her/them us.  Zazwyczaj,  bo tego typu wypowiedzi stosowane są częściej.  Jednak spójrz, co się dzieje, jeżeli po zaimku osobowym dodamy czasownik. Porównaj następujące zdania: 

 

You are taller than me.

You are taller than I am

 

You are as clever as her.

You are as clever as she is.

 

They have more money than us.

They have more money than we have.

 

I can’t swim as fast as him.

I can’t swim as fast as you can.

 

 

Stopień równy, wyższy i najwyższy w języku angielskim

 

 

Stopień najwyższy

 

W rozdziale o tworzeniu superlative pisałam, że nie można zapominać o określniku the. Zdania nie cofam, ale zobaczmy dwa zastosowania superlative, gdzie the musimy ominąć.

 

Zaimek dzierżawczy przed stopniowanym przymiotnikiem:

This is my best dress. (To moja najlepsza sukienka).

 

Użycie dopełniacza saksońskiego:

He is my mum’s favourite actor. (Jest ulubionym aktorem mojej mamy). 


most + przymiotnik 

 

Ciekawe wyrażenie, w którym również nie używamy określnika the. 

 

The movie you showed me was most interesting.

Film, który mi pokazałeś był bardzo interesujący. 

 

Posługując się tym wyrażeniem, nie mówimy, że coś było naj, ale po prostu bardzo.


superlative + I/you/he/she …+ present perfect

 

This is the best film I have ever seen. To najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.

 

She is the fastest swimmer I have ever competed with. Ona jest najszybszym pływakiem, z jakim kiedykolwiek rywalizowałem.


superlative + in czy of

 

Używamy in kiedy mówimy o:

 

miejscach (miasta, budynki itd.)

What is the tallest building in the world? (nie of the world)

This is the nicest room in the hotel. (nie of the hotel)

 

grupach ludzi (klasa, zespół, firma itd.)

My sister is the best student in the whole class

 

of używamy najczęściej kiedy mówimy o odcinku czasu:

What was the happiest day of your life?

Tomorrow will be the coldest day of the year


Na koniec zobaczmy na podstawie przykładów, w jak różnorodny sposób można dookreślić nasze porównania w superlative. 

 

She is easily the best singer in the world.

Ona jest z pewnością najlepszą piosenkarką na świecie.

 

This is by far the scariest situation I have ever experienced in my life.

To zdecydowanie najstraszniejsza sytuacja, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem w moim życiu.

 

Iga is the best tennis player of all this year.

Iga to najlepsza tenisistka w tym roku.

 

Brazil is the fifth biggest country in the world.

Brazylia jest piątym co do wielkości krajem na świecie.

 

Mike is the youngest person to be allowed into the competition.

Mike jest najmłodszą osobą dopuszczoną do konkursu.

 

 

Stopniowanie przymiotników — zasady tworzenia i przykłady

 

 

Podsumowanie

 

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim może się wydawać zagmatwane na pierwszy rzut oka. Pewnie myślisz — niby klarowne zasady, a jednak dość sporo wyjątków i dwojakich rozwiązań. 

 

Po zapoznaniu się z zasadami (z czym tym artykuł, mam nadzieję, Ci pomógł), najlepsze co możesz zrobić to zaufać Swojej intuicji. 

 

Zamiast zapamiętywać całe listy „suchych” wyrazów, obserwuj całe konstrukcje zdaniowe, a już niedługo stopniowanie przymiotników nie będzie żadnym problem.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
stopniowanie przymiotnikow w jezyku angielskim

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim [Zasady i przykłady]

21 czerwca 2022
Zastosowanie used to i would

Porównywanie ze sobą rzeczy, osób czy cech są kluczowe w komunikacji. Tak opisujemy świat, a nasze wypowiedzi są bardziej obrazowe i dynamiczne. 

 

Stopniowanie przymiotników, jest więc jedną z pierwszych umiejętności, jakie powinniśmy posiąść w nauce języka. 

 

Nie daj się zrazić ilością zasad i wyjątkami. Odmiana przymiotników jest bardzo prosta, a poniższy artykuł nauczy Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Czym jest stopniowanie przymiotników? 

 

Język angielski, podobnie jak język polski, posiada trzy stopnie gradacji przymiotników: równy (positive), wyższy (comparative) i najwyższy (superlative). 

 

Stopień wyższy pozwala nam porównać ze sobą dwie rzeczy/ osoby, natomiast stopień najwyższy wskazuje na jedną rzecz/osobę, która wyróżnia się na tle pozostałych z tego samego rodzaju. 

 

Spójrzmy na przykłady:

(stopień równy) Jack is young. Jack jest młody. 

(stopień wyższy) Michael is younger than Jack. Michael jest młodszy od Jacka

(stopień najwyższy) Steph is the youngest in the family. Steph jest najmłodsza w rodzinie.

 

 

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim [Zasady i przykłady]

 

 

Stopniowanie przymiotników — zasady tworzenia i przykłady

 

Zanim zagłębimy się w stopniowanie przymiotników, krótkie przypomnienie: w języku angielskim forma przymiotnika pozostaje zawsze taka sama, nie zależnie od tego czy odnosi się do rzeczownika rodzaju męskiego, żeńskiego czy nijakiego. 

 

a tall boy, a tall girl, a tall family, tall people

 

To bardzo ułatwia nasze zadanie prawda? No to do dzieła!

 

 

Przymiotniki jednosylabowe

 

Przymiotniki jednosylabowe stopniujemy poprzez dodanie do nich końcówek -er (dla stopnia wyższego) i -est (dla stopnia najwyższego). W stopniu najwyższym nie zapominaj również o słówku the poprzedzającym przymiotnik — to dzięki niemu przymiotnik staje się naj!

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

old (stary)

older (starszy)

the oldest (najstarszy)

 

Spójrzmy teraz na pewne wariacje, głównie dotyczące pisowni:

 

  • Przymiotniki jednosylabowe kończące się na -e: dodajemy tylko -r lub -st

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

wide

wider

the widest

safe

safer

the safest

nice

nicer

the nicest

 

  • Przymiotniki jednosylabowe kończące się na samogłoskę + spółgłoskę. Podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy końcówki. Wyjątkiem są przymiotniki zakończone na -w i -x, tych spółgłosek nie podwajamy (np. new, newer, the newest)

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

hot

hotter

the hottest

thin

thinner

the thinnest

big

bigger

the biggest

 

  • Przymiotniki jednosylabowe zakończone na -y. Wyjątkiem jest np. słówko shy, które zachowa -y we wszystkich trzech formach (shy, shyer, the shyest)

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

dry

drier

the driest

 

Yesterday was the hottest day of the year! Wczoraj był najgorętszy dzień w roku! 

They want to live in a safer city. Oni chcą mieszkać w bezpieczniejszym mieście. 

My sister is the nicest person in our family. Moja siostra jest najmilszą osobą w rodzinie.

 

 

Przymiotniki dwusylabowe

 

Przymiotniki dwusylabowe kończące się na -er, -le, -ow lub -y również stopniujemy poprzez dodanie końcówek -er /-est. W tym ostatnim przypadku -y zamieniamy na -i, i wtedy dodajemy końcówki.

 

Wyjątkiem jest np. eager, który stopniujemy opisowo (eager, more eager, the most eager).

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

clever

cleverer

the cleverest

simple

simpler

the simplest

hollow

hollower

the hollowest

funny

funnier

the funniest

 

This is the cleverest cat I have ever seen. To jest najmądrzejszy kot, jakiego kiedykolwiek widziałam. 

The test was simpler than I expected. Test był łatwiejszy, niż się spodziewałam. 

My brother is funnier than yours. Mój brat jest śmieszniejszy od twojego.


Wszystkie pozostałe przymiotniki dwusylabowe stopniujemy opisowo, a więc poprzez poprzedzenie podstawowej formy przymiotnika słówkiem more (comparative) lub the most (superlative).

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

helpful

more helpful

the most helpful

modern

more modern

the most modern

famous

more famous

the most famous

 

 

Przymiotniki wielosylabowe 

 

Wszystkie przymiotniki, posiadające co najmniej trzy sylaby stopniujemy w sposób opisowy (przy zastosowaniu słówek more i the most). 

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

dangerous

more 
dangerous

the most 
dangerous

 

W stopniowaniu opisowym możemy stopniować przymiotniki zarówno w dół jak i w górę. Tak jak w języku polskim, coś może być „najbardziej X” lub „najmniej X”. Formy te tworzymy przy użyciu słów more i less, w formie odpowiedniej dla danego stopnia.

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

important


stopniowanie w górę (bardziej)

more 
important

the most 
important

important

 

stopniowanie w dół (mniej)

less
important

the least 
important

 

Warto w tym momencie wspomnieć, że przymiotniki kończące się na -ing i -ed odmieniają się w sposób opisowy, nawet jeśli są jednosylabowe.

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

interesting

more 
interesting

the most 
interesting

bored

more
bored

the most bored

 

Spójrzmy na kilka przykładów:

London is one of the most dangerous cities in the world. Londyn jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miast na świecie. 

 

This is the most interesting book I have read this year. To jest najbardziej interesująca książka, jaką czytałam w tym roku. 

 

I don’t think I could be more bored than I am now. Nie myślę, abym mogła być bardziej znudzona, niż jestem teraz.

 

 

Przymiotniki nieregularne

 

Czym byłby język angielski bez wyjątków? Jest kilka bardzo przydatnych słów, których niestety trzeba się nauczyć na pamięć. Oto one:

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

bad

worse

the worst

good

better

the best

little

less

the least

many*

more

the most

much*

more

the most

* Nie do końca rozumiesz różnicę pomiędzy many i much? Mamy dla Ciebie tutaj artykuł, który rozwieje wszelkie wątpliwości.


PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

far

further

the furtherst

far

farther

the fartherst

Pomimo tego, że często są używane zamiennie nawet przez native speakerów, further i farther mają trochę inne znaczenie. Farther najczęściej oznacza faktyczną odległość pomiędzy obiektami, natomiast further oznacza odległość w przenośni lub dodatek do czegoś.

 

Niech wątpliwości rozwieją poniższe przykłady: 

 

We need to conduct further research. Musimy przeprowadzić dodatkowe badania.

What you’re saying can’t be further from the truth. To, co mówisz, nie może być dalsze od prawdy. 

My car drove farther than the blue car. Mój samochód pojechał dalej niż niebieski samochód.

I cannot walk any farther! Nie dam rady już pójść dalej!


PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

old

older

the oldest

old

elder

eldest

W wielu przypadkach obie formy mogą być stosowane naprzemiennie. Jednak pamiętaj, że older/oldest odwołuje się zarówno do ludzi jak i rzeczy, natomiast elder/eldest można stosować tylko w przypadku ludzi. W razie wątpliwości older/oldest jest więc formą pewniejszą. 

 

Mike looks older than he really is. Mike wygląda na starszego (dosłownie starzej), niż jest w rzeczywistości. 

My elder sister is a teacher. Moja starsza siostra jest nauczycielką. 

 

Jednak uwaga! Mimo tego, że mówimy my elder sister, nie możemy użyć tej formy w sformułowaniu somebody is elder… 

My sister is older than me. 

My sister is elder than me.


Niektóre przymiotniki można stopniować na dwa sposoby - opisowo i poprzez końcówki -er/-est. Często to, jaką formę zastosujemy, zależy od osobistych preferencji.

 

PRZYMIOTNIK

COMPARATIVE

SUPERLATIVE

clever

cleverer

more clever

the cleverest

the most clever

gentle

gentler

more gentle

the gentlest

the most gentle

handsome

handsomer

more handsome

the handsomest

the most handsome

likely

likelier

more likely

the likeliest

the most likely

narrow

narrower

more narrow

the narrowest

the most narrow

polite

politer

more polite

the politest

the most polite

simple

simpler

more simple

the simplest

the most simple

stupid

stupider

more stupid

the stupidest

the most stupid

subtle

subtler

more subtle

the subtlest

the most subtle

wicked

wickeder

more wicked

the wickedest

the most wicked

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool