Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Would rather (I’d rather)

 

 

Would rather (I’d rather)
 

Would rather (do) tak jak powyżej omówione would prefer (to do) używamy do wyrażenia preferencji w konkretnej sytuacji. 

Po would rather używamy bezokolicznika bez „to”:

 

 • A: Shall we go to the cinema? - Pójdziemy do kina?
  B: I would rather stay at home.  - Wolałbym zostać w domu.

 • Would you rather have cake or fruit? - Wolisz ciasto czy owoce?

 

Gdy chcemy wyrazić, co dokładnie wolelibyśmy od drugiej rzeczy, używamy struktury: 

I’d rather do something than (do) something else. 

 • I’d rather bake a cake than buy one. - Wolę upiec ciasto niż kupić.

 • I’d rather stay at home today than go to school. - Wolę zostać dzisiaj w domu niż iść do szkoły. 

 • I’d rather read a book than watch a film. - Wolę czytać książkę niż oglądać film. 
   

Co jeśli wołał/a byś czegoś nie robić? 

I’d rather not (do something) 

 • I’m tired, I’d rather not go out tonight. - Jestem zmęczona, wolałabym dziś nie wychodzić. 

 • A: Do you want to order takeaway? - Chcesz zamówić na wynos?
  B: I’d rather not. - Wolałbym nie. 

 

Co powiedzieć kiedy wolisz, żeby to ktoś inny coś zrobił? 

I’d rather you did something — zwróć uwagę, że pomimo tego, że używamy past simple, nie oznacza to, że odwołujemy się do przeszłości

 

 • I don’t like buying sweets. I’d rather you baked the cake. - Nie lubię kupować słodyczy. Wolałbym, żebyś upiekł ciasto. 

 • A: Shall I stay home? - Mam zostać w domu?
  B: I’d rather you came with me. - Wolałbym, żebyś poszedł ze mną. 

 • I’d rather they didn’t know about the accident yet. - Wolałbym, żeby jeszcze nie wiedzieli o wypadku. 
   

I’d rather you didn’t — oto co mówimy, kiedy wolelibyśmy, żeby ktoś czegoś nie robił 

 • I’d rather you didn’t go on holiday for three months. - Wolałbym, żebyś nie wyjeżdżała na wakacje na trzy miesiące. 

 • I’d rather you didn’t smoke inside. - Wolałbym, żebyś nie palił w środku. 

 

Had better (I’d better…)

 

 

Had better (I’d better…)

Kolejny zwrot, którym możemy określić preferencje w określonej sytuacji to had better. Jest bardzo przydatny kiedy chcemy powiedzieć, że byłoby lepiej jeśli np. coś zrobimy. Czasowniki po tym wyrażeniu stawiamy w formie podstawowej (czyli bezokoliczny bez „to”) 

 

Przestudiuj przykłady: 

 • My train is in ten minutes. I’d better leave now.  - Mój pociąg jest za dziesięć minut. Lepiej już wyjdę. 

 • It’s your first day at school. You’d better not be late! - To twój pierwszy dzień w szkole. Lepiej się nie spóźnij!

 • She hasn’t messaged me yet. I’d better call her and check up on her. - Jeszcze do mnie nie napisała. Lepiej zadzwonię i sprawdzę co u niej. 

 • It’s cold today. You’d better wear a scarf today. - Dziś jest zimno. Lepiej dziś załóż szalik. 

 • There is a tube strike. I’d better not go to the city centre today.- Jest strajk w metrze. Lepiej dziś nie jadę do centrum miasta. 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Prefer would prefer would rather i had better

Preferencje po angielsku - would rather, would prefer, had better, prefer to

02 września 2022

Dawanie sugestii czy wyrażanie swoich preferencji to bardzo przydatna umiejętność w codziennej komunikacji. Od najprostszego prefer, po would prefer, would rather i had better — wszystkie te konstrukcje ułatwią Ci komunikowanie swoich potrzeb i nie tylko. 

Zaczynajmy!

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

Prefer to do/prefer doing

 

 

Prefer to do/prefer doing


Wyrażeń prefer to do lub prefer doing używaj, aby powiedzieć, że preferujesz coś w znaczeniu generalnym. Obie formy mają takie samo znaczenie: 

 • I prefer to read books on Kindle. - Wolę czytać książki na Kindle.

 • I prefer reading books on Kindle. - Wolę czytać książki na Kindle. 
   

Gdy określamy, że wolimy jedną rzecz od drugiej — prefer łączy się w kilka struktur, które trzeba zapamiętać: 

 • I prefer something to something else. 

 • I prefer doing something to doing something else. 

 • I prefer to do something rather than (do) something else. 
   

Przykłady: 

 • I prefer apples to oranges. - Wolę jabłka od pomarańczy. 

 • I prefer flying to driving. - Wolę latać samolotem niż jeździć samochodem. 

 • I prefer to read books rather than watch movies. - Wolę czytać książki niż oglądać filmy. 

 • My sister prefers to work in the evening rather than in the morning. - Moja siostra woli pracować wieczorem niż rano. 

 

 

Would prefer (I’d prefer…)

 

 

Would prefer (I’d prefer…) 
 

Używaj would prefer kiedy mówisz o tym co wolisz w konkretnej sytuacji

 • A: Would you prefer cake or fruit? - Wolisz ciasto czy owoce?
  B: Cake please. - Ciasto proszę. 
   

Would prefer używamy w następujących konstrukcjach

Would prefer + to do 

 • A: Shall we walk to the cinema? - Pójdziemy do kina pieszo?
  B: I’d prefer to drive. - Wolałbym jechać samochodem. 

 • I’d prefer to go to sleep now. - Wolałbym teraz iść spać. 

 • My mum would prefer not to drive tonight. She’s got a headache. - Moja mama wolałaby dziś nie prowadzić samochodu. Boli ją głowa. 
   

Gdy chcemy wyrazić, że jedną rzecz wolimy od drugiej, dodajemy rather than:

 • I’d prefer to drive rather than walk. - Wolę jechać samochodem, niż iść pieszo.  

 • I’d prefer to go camping rather than stay at the seaside. - Wolę pojechać na camping niż zostać nad morzem. 
   

Gdy chcemy, wyrazić nasze preferencje względem innej osoby, używamy następujących struktur

Would prefer + zaimek + bezokolicznik z „to”

 • They would prefer us to switch off the lights. - Woleliby, żebyśmy zgasili światła.

 • Would you prefer me to cook? - Wolisz, żebym (to ja) gotował? 
   

Would prefer it if + past simple 

 • They would prefer it if we stopped playing music. - Woleliby, gdybyśmy przestali grać muzykę. 

 • Would you prefer it if I stayed? - Wolisz, żebym został?  

 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool