© Copyright 2023 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool

Dawanie sugestii czy wyrażanie swoich preferencji to bardzo przydatna umiejętność w codziennej komunikacji. Od najprostszego prefer, po would prefer, would rather i had better — wszystkie te konstrukcje ułatwią Ci komunikowanie swoich potrzeb i nie tylko. 

Zaczynajmy!

 

Spis treści:

1. Prefer to do/prefer doing

2. Would prefer (I’d prefer…)

3. Would rather (I’d rather)

4. Had better (I’d better…)

 

Preferencje po angielsku - would prefer/would rather...

02 września 2022
Prefer would prefer would rather i had better

Prefer to do/prefer doing


Wyrażeń prefer to do lub prefer doing używaj, aby powiedzieć, że preferujesz coś w znaczeniu generalnym. Obie formy mają takie samo znaczenie: 

 • I prefer to read books on Kindle. - Wolę czytać książki na Kindle.

 • I prefer reading books on Kindle. - Wolę czytać książki na Kindle. 
   

Gdy określamy, że wolimy jedną rzecz od drugiej — prefer łączy się w kilka struktur, które trzeba zapamiętać: 

 • I prefer something to something else. 

 • I prefer doing something to doing something else. 

 • I prefer to do something rather than (do) something else. 
   

Przykłady: 

 • I prefer apples to oranges. - Wolę jabłka od pomarańczy. 

 • I prefer flying to driving. - Wolę latać samolotem niż jeździć samochodem. 

 • I prefer to read books rather than watch movies. - Wolę czytać książki niż oglądać filmy. 

 • My sister prefers to work in the evening rather than in the morning. - Moja siostra woli pracować wieczorem niż rano. 

Would prefer (I’d prefer…) 
 

Używaj would prefer kiedy mówisz o tym co wolisz w konkretnej sytuacji

 • A: Would you prefer cake or fruit? - Wolisz ciasto czy owoce?
  B: Cake please. - Ciasto proszę. 
   

Would prefer używamy w następujących konstrukcjach

Would prefer + to do 

 • A: Shall we walk to the cinema? - Pójdziemy do kina pieszo?
  B: I’d prefer to drive. - Wolałbym jechać samochodem. 

 • I’d prefer to go to sleep now. - Wolałbym teraz iść spać. 

 • My mum would prefer not to drive tonight. She’s got a headache. - Moja mama wolałaby dziś nie prowadzić samochodu. Boli ją głowa. 
   

Gdy chcemy wyrazić, że jedną rzecz wolimy od drugiej, dodajemy rather than:

 • I’d prefer to drive rather than walk. - Wolę jechać samochodem, niż iść pieszo.  

 • I’d prefer to go camping rather than stay at the seaside. - Wolę pojechać na camping niż zostać nad morzem. 
   

Gdy chcemy, wyrazić nasze preferencje względem innej osoby, używamy następujących struktur

Would prefer + zaimek + bezokolicznik z „to”

 • They would prefer us to switch off the lights. - Woleliby, żebyśmy zgasili światła.

 • Would you prefer me to cook? - Wolisz, żebym (to ja) gotował? 
   

Would prefer it if + past simple 

 • They would prefer it if we stopped playing music. - Woleliby, gdybyśmy przestali grać muzykę. 

 • Would you prefer it if I stayed? - Wolisz, żebym został?  

Would prefer (I’d prefer…) 

Prefer to do/prefer doing

Would rather (I’d rather)
 

Would rather (do) tak jak powyżej omówione would prefer (to do) używamy do wyrażenia preferencji w konkretnej sytuacji. 

Po would rather używamy bezokolicznika bez „to”:

 

 • A: Shall we go to the cinema? - Pójdziemy do kina?
  B: I would rather stay at home.  - Wolałbym zostać w domu.

 • Would you rather have cake or fruit? - Wolisz ciasto czy owoce?

 

Gdy chcemy wyrazić, co dokładnie wolelibyśmy od drugiej rzeczy, używamy struktury: 

I’d rather do something than (do) something else. 

 • I’d rather bake a cake than buy one. - Wolę upiec ciasto niż kupić.

 • I’d rather stay at home today than go to school. - Wolę zostać dzisiaj w domu niż iść do szkoły. 

 • I’d rather read a book than watch a film. - Wolę czytać książkę niż oglądać film. 
   

Co jeśli wołał/a byś czegoś nie robić? 

I’d rather not (do something) 

 • I’m tired, I’d rather not go out tonight. - Jestem zmęczona, wolałabym dziś nie wychodzić. 

 • A: Do you want to order takeaway? - Chcesz zamówić na wynos?
  B: I’d rather not. - Wolałbym nie. 

 

Co powiedzieć kiedy wolisz, żeby to ktoś inny coś zrobił? 

I’d rather you did something — zwróć uwagę, że pomimo tego, że używamy past simple, nie oznacza to, że odwołujemy się do przeszłości

 

 • I don’t like buying sweets. I’d rather you baked the cake. - Nie lubię kupować słodyczy. Wolałbym, żebyś upiekł ciasto. 

 • A: Shall I stay home? - Mam zostać w domu?
  B: I’d rather you came with me. - Wolałbym, żebyś poszedł ze mną. 

 • I’d rather they didn’t know about the accident yet. - Wolałbym, żeby jeszcze nie wiedzieli o wypadku. 
   

I’d rather you didn’t — oto co mówimy, kiedy wolelibyśmy, żeby ktoś czegoś nie robił 

 • I’d rather you didn’t go on holiday for three months. - Wolałbym, żebyś nie wyjeżdżała na wakacje na trzy miesiące. 

 • I’d rather you didn’t smoke inside. - Wolałbym, żebyś nie palił w środku. 

Would rather (I’d rather)

Had better (I’d better…)

Kolejny zwrot, którym możemy określić preferencje w określonej sytuacji to had better. Jest bardzo przydatny kiedy chcemy powiedzieć, że byłoby lepiej jeśli np. coś zrobimy. Czasowniki po tym wyrażeniu stawiamy w formie podstawowej (czyli bezokoliczny bez „to”) 

 

Przestudiuj przykłady: 

 • My train is in ten minutes. I’d better leave now.  - Mój pociąg jest za dziesięć minut. Lepiej już wyjdę. 

 • It’s your first day at school. You’d better not be late! - To twój pierwszy dzień w szkole. Lepiej się nie spóźnij!

 • She hasn’t messaged me yet. I’d better call her and check up on her. - Jeszcze do mnie nie napisała. Lepiej zadzwonię i sprawdzę co u niej. 

 • It’s cold today. You’d better wear a scarf today. - Dziś jest zimno. Lepiej dziś załóż szalik. 

 • There is a tube strike. I’d better not go to the city centre today.- Jest strajk w metrze. Lepiej dziś nie jadę do centrum miasta. 


 

Had better (I’d better…)

Umów się na bezpłatną lekcje

NAUCZ SIĘ MÓWIĆ PO ANGIELSKU Z CHATSCHOOL

 • Zajęcia indywidualne online z jednym stałym lub wieloma lektorami

 • Zajęcia codziennie 7:00-22:00

 • Dostęp do polskich lektorów i native speakerów

01 lutego 2023
Jeśli dopiero od niedawna uczysz się języka angielskiego i szukasz podstawowych wyrażeń i rozmówek, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Już na samym początku nauki języka warto ćwiczyć mówienie. Pomaga
25 stycznia 2023
Słowotwórstwo (word formation) w języku angielskim nie jest tematem specjalnie lubianym przez uczących się języka. Jednak jego znajomość nie tylko wzbogaca Twoje słownictwo, ale i jest niezbędna na egzaminach czy

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool