Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Zawody po angielsku — tryby pracy

 

Zależnie od potrzeb pracodawcy (employer) lub Twoich jako pracownika (employee), można pracować w różnym wymiarze godzin (work schedule). Zobaczmy jakie określenia spotkasz najczęściej, szukając pracy za granicą.

 

 • full-time: cały etat (zazwyczaj 40 godzin tygodniowo)

 • part time: na pół etatu, aczkolwiek chodzi tu o każdy wymiar godzin, który jest mniejszy niż pełen etat w danej firmie

 • flexible work schedule: elastyczny czas pracy. Pracownik i pracodawca ustalają godziny i dni pracy, które pasują obu stronom.

 • (rotating) shift work: praca zmianowa. Pracujemy na ściśle określonych zmianach (shifts) w trybie rotacyjnym. Zmiany mogą być następujące:

  • day shift: zmiana dzienna

  • afternoon shift: zmiana popołudniowa

  • evening shift: zmiana wieczorna

  • overnight shift: zmiana nocna

 • compressed workweek: pracujemy w pełnym wymiarze godzin, ale w niektóre dni pracujemy dłużej, aby np. mieć trzydniowy weekend.

 • job sharing: dwóch pracowników (najczęściej na pół etatu) dzieli ze sobą obowiązki jednego pełnego etatu

 • on-call: „na telefon”. Pracownik dyżuruje pod telefonem, nie wiadomo, czy będzie potrzebny. Często stosowane w medycynie.

 • fixed work schedule: przeciwieństwo trybu elastycznego. Po uzgodnieniu pracujemy w stałych godzinach i dniach.

 

Zawody po angielsku — tryby pracy

 

 

Zawody po angielsku — poziomy stanowisk

 

Każda firma i organizacja ma pewnego rodzaju hierarchię władzy. Zobaczmy, jak po angielsku nazywają się najczęściej spotykane stanowiska i przykładowe prace.

 

 1. Entry-level/junior positions: stanowiska początkujące/dla juniorów

  1. Administrative assistant: asystent admin

  2. Customer service representative: przedstawiciel obsługi klienta

  3. Intern: stażysta

  4. Sales associate: przedstawiciel handlowy

  5. Receptionist: recepcjonista

  6. Data entry clerk: księgowy ds. wprowadzania danych

 2. Mid-level/senior positions: poziom średni / „wyższej rangą”

  1. Marketing manager: kierownik marketingu

  2. Project manager: kierownik

  3. Senior analyst: starszy analityk

  4. Senior graphic designer: starszy grafik

  5. Senior consultant: starszy konsultant

 3. Management/executive positions:

  1. Director: dyrektor

  2. Vice President: wiceprezes

  3. Chief Operating Officer (COO): dyrektor operacyjny

  4. Chief Financial Officer (CFO): dyrektor finansowy

  5. Chief Executive Officer (CEO): dyrektor generalny

  6. General Manager: dyrektor zarządzający

  7. Senior Vice President: starszy wiceprezes

 

 

 

Zawody po angielsku — wyrażenia

 

 

Jak spytać kogoś o zawód?
 

Najczęściej słyszanym pytanie jest What do you do?, które, pomimo że znaczy dosłownie: Co robisz?, jest ogólnie rozumiane jako: Co robisz jako pracę, jak zarabiasz?

 

Oto kilka pytań o bardzo podobnym znaczeniu:

 • What do you do for work? Co robisz zawodowo?

 • What kind of job do you have? Jaki masz rodzaj pracy?

 • What industry do you work in? W jakiej branży pracujesz?

 • What's your profession / occupation? Jaki masz zawód?

 • What do you do for a living? Czym się zajmujesz?

 • What's your job title? Jaki jest Twój tytuł zawodowy?

 • Can you tell me about your career? Czy możesz mi powiedzieć o swojej karierze?

Jak zwykle pamiętaj, żeby w niektórych sytuacjach, takie pytanie mogą być niestosowane, więc zawsze pytaj z szacunkiem. Może, zamiast pytać o pracę, lepiej sprawdzi się What do you like to do?, czyli Co lubisz robić?

 

W końcu nie samą pracą się żyje!

 

Zawody po angielsku — wyrażenia

 

 

Jak odpowiedzieć na pytanie o zawód?

 • I work in a hospital. —  Pracuję w szpitalu.

 • I work as a nurse. —  Pracuję jako pielęgniarka.

 • I work in IT. —  Pracuję w IT.

 • I work in sales. —  Pracuję w sprzedaży.

 • I’m an intern. / I’m doing an internship. — Jestem stażystą. / Robię staż.

 • I’m self-employed. —  Jestem samozatrudniona.

 • I’m a freelancer. —  Jestem freelancerem.

 • I’m currently unemployed. — Obecnie jestem bezrobotny.

 • I’m in between jobs. — dosł. Jestem pomiędzy pracami. (czyli szukam pracy)

 • I own my own business. — Mam swój własny biznes.

 

 

Dodatkowe wyrażenia

 

 • to leave a job: odejść z pracy

  • synonimy: to resign, to quit

 • to lose a job: zostać zwolnionym

  • synonimy: to be dismissed, to be fired, to be sacked, to get the sack

 • to retire: odejśc na emeryturę

 • to be made redundant: stracić pracę (zostać zredukowanym)

 

Różnica pomiędzy to be made redundant, a to loose a job i innymi synonimami, jest taka, że w pierwszym przypadku nie zrobiliśmy nic złego, tracimy pracę, ponieważ np. następuje likwidacja naszego stanowiska.

 

 • to look for a new job: szukać nowej pracy

 • to apply for a job: aplikować o pracę

 • to go to a (job) interview: iść na rozmowę o pracę

 • to find a job: znależć pracę

 • to get a job: dostać pracę

 • to hire someone: zatrudnić kogoś

 

 

 

Zawody po angielsku — Na rozmowie rekrutacyjnej

 

Spójrzmy jakie pytania można najczęściej usłyszeć na rozmowach rekrutacyjnych w języku angielskim:

 

 1. Can you tell me a little bit about yourself? — Czy możesz mi powiedzieć trochę o sobie?

 2. What are your strengths and weaknesses? — Jakie są twoje mocne i słabe strony?

 3. Why are you interested in this position/our company? — Dlaczego interesuje Cię to stanowisko/nasza firma?

 4. What relevant experience do you have? — Jakie masz doświadczenie?

 5. What are your salary expectations? — Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące wynagrodzenia?

 6. Why should we hire you? — Dlaczego powinniśmy cię zatrudnić?

 7. Can you give an example of a time when you had to solve a difficult problem? — Czy możesz podać przykład sytuacji, w której musiałeś rozwiązać trudny problem?

 8. What are your long-term career goals? — Jakie są Twoje długoterminowe cele zawodowe?

 9. How do you handle stress and pressure? — Jak radzisz sobie ze stresem i presją?

 10. Do you have any questions for us? — Czy masz do nas jakieś pytania?

 

 

 

 

Ćwiczenie

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Zawody po angielsku

Zawody po angielsku

06 kwietnia 2023

Zawody po angielsku to jeden z pierwszych tematów, jakich się uczymy. W poniższym artykule, oprócz rozległej listy zawodów rozszerzymy temat o zaawansowane wyrażenia i słówka, które pomogą Ci zrozumieć sektory pracy, tryby pracy i nazwy poziomów stanowisk. Na koniec przygotujesz się do rozmowy o pracę po angielsku.

 


Spis treści:

 

 


 

 

 

Zawody po angielsku — work, job, career, occupation, profession

 

W trakcie nauki języka angielskiego możesz napotkać kilka synonimicznych słówek, które odnoszą się do zawodu czy pracy.

 

Jest między nimi jednak mała różnica, zobaczmy jaka:

 

to work / a work: pracować / praca. Chodzi tu zarówno o naszą pracę dzienną, jak i ogólnie czynność pracy, wysiłku — nawet jeśli nie dostajemy za to pieniędzy:

 • I hate going to work. — Nie znoszę chodzić do pracy.

 • I hate cooking. It’s hard work. — Nie lubię gotować. To ciężka praca.

 

a job: praca (za którą dostajemy pieniądze), obowiązek.

 • I got my first job! — Dostałem swoją pierwszą pracę.

 • It’s my job to feed the cat. — Dawanie jedzenia kotu to mój obowiązek.

a career: kariera

 • I began my acting career straight after high school. — Karierę aktorską rozpocząłem zaraz po szkole średniej.

an occupation: zawód (ogólne stwierdzenie)

 • What’s your occupation? — Jaki jest twój zawód?

 • I’m a nurse. — Jestem pielęgniarką.

a profession: zawód, który wymagał szkolenia i długiej nauki. Często używany w połączeniu ze specyficznymi zawodami: medical profession, legal profession.

 • I have my own business but I’m a doctor by profession. — Mam swój własny biznes, ale jestem lekarzem z zawodu.

 

Zawody po angielsku — work, job, career, occupation, profession

 

 

Zawody po angielsku — słowotwórstwo

 

Gdy zaczynamy się uczyć angielskiego, często poznajemy nazwy zawodów jak: builder, teacher czy baker. Wszystkie one kończą się przyrostkiem -er.

 

Można utworzyć wiele nazw zawodów lub po prostu nazwać osobę wykonującą daną czynność. Przyrostek -er dodajemy do podstawowej formy czasownika. W powyższych przykładach wygląda to tak:

 

to build (budować) - builder

to teach (uczyć) - teacher

to bake (piec) - baker

 

Ta zasada nie działa jednak zawsze. Możemy np. dodać przyrostek -er do wyrazu cook (gotować), ale, to co otrzymamy — cooker, nie oznacza kucharza, a kuchenkę. Kucharz to natomiast (a) cook lub chef.

 

Innymi często spotykającymi przyrostkami są: -or, -ist, -ian. Dla przykładu mamy w kolejności np. translator, florist i librarian.

 

Poznaj więcej sposobów tworzenia słów w języku angielskim:

>> Słowotwórstwo angielskie

 

 

 

Zawody po angielsku — główne sektory pracy

 

Szukając pracy lub dopiero wybierając swoją karierę, kierujemy się najpierw wyborem ogólnej dziedziny (career field), na podstawie naszych predyspozycji (predisposition), umiejętności (skills) czy doświadczenia (experience).

 

Wyróżnia się szesnaście sektorów pracy:

 

 • Agriculture, Food & Natural Resources — Rolnictwo, Żywność i Zasoby Naturalne

 • Architecture & Construction — Architektura i Budownictwo

 • Arts, Audio/Video Technology & Communications — Sztuka, Technologia Audio/Video i Komunikacja

 • Business Management & Administration — Zarządzanie i Administracja Biznesem

 • Education & Training — Edukacja i Szkolenia

 • Finance — Finanse

 • Government & Public Administration — Rząd i Administracja Publiczna

 • Health Science — Nauki o Zdrowiu

 • Hospitality & Tourism — Turystyka i Usługi Hotelarskie

 • Human Services — Usługi Społeczne

 • Information Technology — Technologie Informacyjne

 • Law, Public Safety, Corrections & Security — Prawo, Bezpieczeństwo Publiczne, Więziennictwo i Bezpieczeństwo

 • Manufacturing — Produkcja

 • Marketing — Marketing

 • Science, Technology, Engineering & Mathematics — Nauka, Technologia, Inżynieria i Matematyka

 • Transportation, Distribution & Logistics — Transport, Dystrybucja i Logistyka

 

Zawody po angielsku — główne sektory pracy

 

 

 

Zawody po angielsku — lista popularnych zawodów

 

Kilka wskazówek à propos zawodów po angielsku:

 

 • Pomimo że poniższe tłumaczenia często wskazują na rodzaj męski, pamiętaj o tym, że większość nazw zawodów, odnosi się zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Jeśli istnieją formy osobne, będą one wskazane.

 • Niektóre zawody posiadają osobne formy dla kobiet i mężczyzn. Istnieją też formy neutralne, które są używane coraz częściej zamiast nazewnictwa z końcówką -man:

  • a policeman (policjant) / a policewoman (policjantka) / a police officer (neutralne)

  • a waiter (kelner) / a waitress (kelnerka)

  • an actor (aktor) / an actress (aktorka)

 • z nazwami zawodów używamy rodzjanika nieokreślonego a / an

  • a teacher, an actress

 


 

Jeśli szukasz konkretnego słówka, pamiętaj o opcji Ctrl+F lub Command ⌘ + F, która ułatwi Twoje poszukiwania.

 

 • accountant — księgowy

 • actor / actress — aktor / aktorka

 • administrative assistant — asystent administracyjny

 • air traffic controller — kontroler ruchu lotniczego

 • architect — architekt

 • artist — artysta

 • astronomer — astronom

 • attorney — adwokat

 • baker — piekarz

 • banker — bankier

 • barber — fryzjer męski

 • bartender — barman

 • bookkeeper — księgowy

 • builder — budowniczy

 • bus driver — kierowca autobusu

 • businessman / businesswoman / businessperson — biznesmen / bizneswoman / neutralne

 • butcher — rzeźnik

 • carpenter — stolarz

 • cashier — kasjer

 • chef / cook — szef kuchni / kucharz

 • cleaner — sprzątacz/ka

 • customer service representative — przedstawiciel obsługi klienta

 • dentist — dentysta

 • designer — projektant

 • developer — programista

 • dietician — dietetyk

 • doctor — lekarz

 • economist — ekonomista

 • editor — redaktor

 • electrician — elektryk

 • engineer — inżynier

 • factory worker — pracownik fabryczny

 • farmer — rolnik

 • filmmaker — filmowiec

 • fisherman — rybak

 • flight attendant — steward / stewardesa

 • florist — kwiaciarz/kwiaciarka

 • gardener — ogrodnik

 • graphic designer — grafik

 • hairdresser — fryzjer / fryzjerka

 • journalist — dziennikarz

 • judge — sędzia

 • lawyer — prawnik

 • librarian — bibliotekarz

 • lifeguard — ratownik

 • marketing manager — kierownik działu marketingu

 • mechanic — mechanik

 • model — model/ka

 • musician — muzyk

 • nurse — pielęgniarz

 • optician — optyk

 • painter — malarz

 • pharmacist — farmaceuta

 • photographer — fotograf

 • physician — lekarz

 • pilot — pilot

 • plumber — hydraulik

 • policeman / policewoman / police officer — policjant / policjantka / funkcjonariusz policji (neutralne)

 • politician — polityk

 • postman — listonosz

 • professor — profesor

 • psychologist — psycholog

 • receptionist — recepcjonista/tka

 • salesman / saleswoman / salesperson — sprzedawca / sprzedawczyni / pracownik działu sprzedaży (neutralne)

 • scientist — naukowiec

 • secretary — sekretarka

 • shop assistant — sprzedawca w sklepie

 • singer piosenkarz

 • software developer — programista

 • soldier — żołnierz

 • store manager — kierownik sklepu

 • surgeon — chirurg

 • tailor — krawiec / krawcowa

 • taxi driver — taksówkarz

 • teacher — nauczyciel / nauczycielka

 • translator — tłumacz

 • travel agent — agent turystyczny

 • UX / UI designer — projektant UX/UI

 • veterinarian — weterynarz

 • waiter / waitress — kelner / kelnerka

 • writer — pisarz / pisarka

 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool